Avainsana-arkisto: suurkuvatulostus

Suurkuvatulostus

Suurkuvatulostus

Suurkuvatulostus on lisääntynyt räjähdysmäisesti, sillä autojen teippaukset, myös linja-autojen. Aiemmin seripainossa painetut julisteet ja myymäläsomisteet tulostetaan suurkuvatulostusyrityksissä. Suurkuvatulostuksessa laitteet toimivat hyvin erilaisiin tekniikoilla ja väreihin perustuen. Suurkuvatulostuksessa käytetään laajaa skaalaa uusia materiaaleja joita ei kirjapainoteollisuudessa perinteisesti ole aiemmin käytetty.

Mustesuihku- eli inkjet menetelmässä tulostusjälki muodostetaan yksittäisistä mustepisaroista suoraan paperille. Pisarat generoidaan tietokoneen ohjaamana painoalustalle, jolloin ne muodostavat ennalta määrätyn pistematriisin. Yksi pisara vastaa pienintä toistettavissa olevaa yksityiskohtaa. Värillisyys on helppo toteuttaa tulostamalla osavärit peräkkäin paperille. Mustesuihkuteknologiat jaetaan jatkuvatoimisiin ja epäjatkuvan pisaroituksen menetelmiin. Tärkeimmät epäjatkuvan pisaroituksen menetelmät ovat terminen ja pietsosähköinen inkjet.

Mustesuihkuvärejä on useamman tyyppisiä kuten liuotinpohjaiset värit, jotka kuivuvat haihtumalla ja absorption avulla. Öljypohjaiset värit kuivuvat absorption avulla, kun taas vesipohjaiset värit kuivuvat haihtumalla ja absorboitumalla. UV-kiinnittyvät värit kuivuvat osin absorboitumalla ja fotopolymerisaatiolla. Kuumasulavärit ovat tulostettaessa korkeassa lämpötilassa nestemäisiä, mutta kiinteytyvät, kun lämpötila laskee tulostuksen jälkeen. Mustesuihkuvärien tärkeimmät muuttujat ovat viskositeetti, pintajännitys, stabiilisuus ja asettumisnopeus tulostusalustalla. Liuotinpohjaisissa mustesuihkuväreissä käytetään mm. alkoholeja, ketoneja, laktaatteja ja glykoleja. Öljypohjaiset värit sisältävät hiilivetyjä tai pitkäketjuisia, korkean kiehumispisteen glykoleja. Nämä värit kuivuvat absorboitumalla. Liuotinpohjaiset värit voivat sisältää väriainetta joko liukoisessa muodossa tai pigmenttipartikkeleina.

Pigmenttipohjaisen värien etuina ovat korkeampi kuvanlaatu ja suurempi väriavaruus, koska pigmenttipartikkelit jäävät liukoisia väriaineita helpommin lähemmäs paperin pintaa. Vesipohjaisten musteiden ongelmana on vaahtoamistaipumus, mutta myös tätä voidaan hallita pinta-aktiivisten aineiden avulla. Vesipohjaisiin väreihin joudutaan lisäämään levänestoainetta, jotka ovat myrkyllisiä. UV-asettuvien värien etuina on hyvä kemimekaaninen kestävyys, korkea kiiltotaso sekä alustariippumattomuus, minkä vuoksi UV-väreillä voidaan tulostaa korkeaa kuvanlaatua hyvin monenlaisille pinnoille. UV-väreissä ei ole haihtuvia orgaanisia aineita. UV-värit koostuvat akryylimonomeereistä sekä fotoinitiaattoreita. Initiaattorit käynnistävät fotopolymeerireaktion UV-valon vaikutuksesta ja nestemäinen väriaine muuttuu kiinteäksi. Kuumasulavärit eli hotmelt-värit ovat kiinteitä vahoja huoneenlämpötilassa, mutta kuumassa tulostuspäässä ne sulavat nesteeksi ja ne on mahdollista tulostaa. Tulostuspaperilla kuumasulaväri jähmettyy välittömästi, joten musteen leviämistä ei tapahdu.

Pigmenttivärihiukkaset ovat luonnostaan suhteellisen suuria ja epäsäännöllisen muotoisia. Rosoinen pinta heijastaa valoa epätasaisesti ja isojen, epäsäännöllisen muotoisten hiukkasten muodostama jälki ei ole riittävän terävää. Tähän löytyy ratkaisu pilkkomalla hiukkaset pienemmiksi ja pakottamalla ne saman kokoisiksi sekä muodoltaan yhdenmukaisiksi. Näin värin muodostama pinta saadaan tasaiseksi ja peremmin valoa heijastavaksi. Värin optinen densiteetti paranee ja mustepisaran jälki on terävää. Liukenevissa väriaineissa mustepisara uppoaa paperin kuitujen sisään ja itse paperi muuttuu väriä heijastavaksi. Samalla väripiste leviää. Värihiukkaset eivät saa päästä sekoittumaan keskenään, mistä syystä ne täytyy kemiallisesti kapseloida. Kapselin seinämä on synteettisen hartsin tapaista ainetta ja värin yhtenä aineosana on polymeeri.

Tulostimien resoluutio ilmoitetaan pisteinä tuumalle (dots per inch, dpi). Tämä luku ilmaisee vain tulostimen pään liiketarkkuuden, eikä vastaa pisaran alustalle muodostaman tulostuspisteen koon resoluutiota. Dpi ei ole käyttökelpoinen mitta määritettäessä tulostuslaatua. Pisarakoko on voimakkaimmin inkjettulostuksen laatuun vaikuttava tekijä ja se ilmoitetaan piko litroina.

Mustesuihkutekniikan etuja ovat alhaiset kustannukset sekä tulostusnopeus. On kehitetty uusia tulostuspäitä, joilla tulostuspisteelle saadaan useita harmaatasoja
Mustesuihkutekniikkaa käytetään teollisuuden merkintäsovelluksissa, tapettien painamisessa, suoramarkkinointimateriaalien tulostuksessa

Laskujen ja muiden liikekirjeiden tulostamiseen. Mustesuihkutekniikassa suuttimet eivät kosketa paperia tulostuksen aikana. Kuva muodostetaan suihkuttamalla väriaine pieninä pisaroina painettavaan materiaaliin.

Mustesuihkutekniikka on yleistynyt varsinkin pienissä tulostimissa konttori- ja kotikäytössä hyvän hinta- laatusuhteen takia. Käytetään graafisessa teollisuudessa yleisimmin painotuotteiden personointiin. Mustesuihkutulostimen resoluution määrää yksittäisen pisaran koko.

Tulostusresoluutiota heikentää pisteen leviäminen painoalustaan. Rasteripiste muodostetaan useasta pikselistä, jotka tavallisesti ovat yksittäisiä väripisaroita. Pikselin tummuustasoa voidaan säätää pisaran kokoa moduloimalla tai kasvattamalla pisaroiden määrää kutakin pikseliä kohti.

Värien tummuustasoa voidaan säätää myös eri värien konsentraatiotasoja (värin tummuus/vahvuus) muuttamalla (on kaksi erilaista magentta- ja syan- värisävyä)
Kuvan muodostus toteutetaan joko jatkuvalla tai jaksottaisella pisaroituksella

Jatkuvassa pisaroituksessa pisaroita muodostetaan vakiotaajuudella ja ohjataan sähköisellä varauksella. Epäjatkuvassa jaksottaisessa pisaroituksessa pisaroita muodostetaan vain tarvittaessa painepulssin avulla.

Tulostinpäässä on usean kymmenen, jopa sadan pienen reiän suutinmatriisi, josta mustesuihku ohjataan tarkalleen oikeaan kohtaan tulostinpään liikkuessa edestakaisin paperin päällä. Yksittäinen mustepisara lähtee liikkeelle tulostinpään reiästä lämmön ja paineen vaikutuksesta. Väriainetta kuumennetaan lämpövastuksella, jolloin muste kuplii muodostaen painetta. Paine purkautuu suutinreiän kautta ja puhaltaa mustepisaran tulostusalustalle. Kuplamustesuihkutekniikan rinnalla käytetään piezo-tekniikkaa, jossa piezosähköinen kide sykähtelee mustekammion takana.

Suurkuvatulostimien tulsotusresoluutio on yleensä pienempi kun 72 dpi. Xeroxin uusissa Solid Ink -värivahatekniikkaa hyödyntävissä ColorQube 9200 -sarjan monitoimilaitteissa tulostuspäässä on 880 tulostussuutinta tulostettavaa tuumaa kohti, eli tekniikka tuottaa 150 miljoonaa värillistä pisaraa sekunnissa. ColorQube-monitoimilaitteissa on neljä tulostuspäätä ja yli 3500 tulostussuutinta. Tämä mahdollistaa 85 värillisen sivun tulostamisen minuutissa. Väriaine on huoneenlämmössä kiinteää, mutta lämmitetään tulostettaessa. Tekniikassa ei tarvita kasettia tai kuorta, mikä vähentää jätteen määrän 90 prosenttia aikaisempaan tekniikkaan verrattuna.

HP Inkjet Web Pressin koko on: pituus 24 metriä, leveys 6 metriä ja korkeus 3 metriä ja laite tulostaa 122 metriä minuutissa 76,2 cm leveällä rainalla, sekä tulostusresoluutio on 1200 x 600 dpi, joka perustuu HP Scalable Printing Technologyyn. Laitteessa värejä on viisi, sillä CMYK-värien lisäksi on näkymätön Bonding Agent -väri, joka mahdollistaa päällystämättömien paperien painamisen.

Kodakin Versamark D-series -mustesuihkutulostusyksiköt voidaan asentaa kiinteäksi osaksi offsetpainokonetta, kuten Gossiin tai Muller Martinin offsetpainokoneisiin.

Paperiin tai muoville painettu elektroniikka on taipuisaa, joustavaa ja edullista painettuna. Ideana on että esim. mustesuihkutekniikalla painetaan kuvien ja tekstien sijasta näyttöjä, aurinkokennoja, akkuja, paristoja, sensoreita, muisteja, transistoreita ja muita komponentteja. Tekniikka perustuu mustesuihkutulostukseen ja japanilaisen Hideki Shirakawa ja yhdysvaltalaiset Alan Heeger ja Alan MacDiarmind keksintöön sähköä johtavista polymeereista, josta he saivat kemian Nobelin palkinnon vuonna 2000. Tämän jälkeen huomattiin, että johteet, eristeet, puolijohteet ja muu elektroniikassa tarvittava oli mahdollista valmistaa nestemäisistä musteista. On valmistettu painamalla orgaanisia ledivalaisimia. Samalla tekniikalla voidaan tuottaa halpoja painettuja aurinkokennoja ja näyttöjä. Painettu elektroniikka on myrkytöntä, sillä sen voi heittää talousjätteen sekaan. jne…

VTT:n Impulssi-lehdessä 2/2009, jossa VTT:n professori Harri Kopola, joka vetää painetun älyn ohjelmaa toteaa, että painetussa älyssä on kyse moniteknologiasta. Painamisella voidaan tehdä muutakin kuin perinteistä graafisen teollisuuden painotuotteita, sillä painettu äly voi olla suuri mahdollisuus painoteollisuudelle, mutta tämä edellyttää uudenlaista ajattelutapaa ja osaamista. Painetun älyn tutkimuksessa VTT on johtava tutkimuslaitos.

HP Designjet Z2100 Photo suurkuvatulostimen käyttöohjeet

Tulostettava pdf-tiedosto tuodaan muistitikulla suurkuvatulostimen työaseman tietokoneelle Public-kansioon. Työpöydällä on Caldera rippi kuvake, jolla avataan VisualRIP+. Kaksoisosoittamalla VisualRIP+ ikkunassa Fileman-kuvaketta tulee näkyviin listaus tulostusta odottavista töistä. Etsi listalta tulostettavaksi työ jota kaksoisklikataan, jonka jälkeen työ tulee ImageWorkDir-ikkunaan, josta ripattu työ vedetään VisualRIP+ ikkunan Design Z 2100 kuvakkeen päälle. Tätä Design Z 2100 kuvaketta kaksoisklikkaamalla voidaan tulostimen asetuksiin vaikuttaa. Tulosta työ.

Katso lisää…

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106575/Sakkinen_Tapio.pdf?sequence=1