Avainsana-arkisto: digitaalinen painaminen

Muuttuvan tiedon painaminen digitaalisella painomenetelmällä

Yleistä

Muuttuvan tiedon painamisella tarkoitetaan yksilöllisiä painotuotteita, jonka toteuttamisessa hyödynnetään tietokannoissa olevaa tietoa, joita sijoitetaan julkaisun sivulle muuttuvan tiedon suunnitteluun tarkoitetuilla ohjelmilla. Nämä muuttuvan tiedon painotutotteet voivat olla osoitetietojen painamista tiettyyn ennalta määrättyyn paikkaan, sekä yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti puhuttelevia mainoskirjeitä, esitteitä jne. Luovuus voi ja kekseliäisyyden puute voi  vain asettaa rajoituksia. Muuttuvan tiedon painamiseen voidaan käyttää vain digitaalisia painomenetelmiä.

Digipainomentelmä on kilpailukykyinen pienissä ja kiireellisissä painoksissa erityisesti, sillä painotyön toteuttamisen perinteisillä painomenetelmillä, kuten offsetilla, voi olla aloituskustannuksiltaan hyvinkin korkea, minkä vuoksi perinteisillä painomenetelmillä painetaan pääsääntöisesti isoja painoksia, jotta kappalekohtaiset kustannukset olisivat pienempiä. Suuret painokset joudutaan varastoimaan, mikä tuo varastointikustannuksia, sillä painettu tieto varastossa voi olla vanhaa ja jopa käyttökelvotonta joidenkin vuosien varastoinnin jälkeen. Pienemmissä tarpeeseen painetuissa digitaalisissa painotöissä hinta/kpl on korkeampi, mutta tämän kompensoivat pienemmät varastointikustannukset ja sisältö pysyy ajanmukaisena. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 35% kaikesta painetuista materiaaleista jää levittämättä ja se kierrätetään tai makuloidaan. Useimmat painetut mainospainotuotteet ovat joko tuotekeskeisiä tai asiakaskeskeisiä. Tuotekeskeisesti painetut tuotteet keskittyvät tuotteiden ominaisuuksiin ja materiaali jaetaan yleensä suurelle asiakasjoukolle. Asiakaskeskeinen materiaali esittelee tuotteen tietylle yksilölle tai ryhmälle. Painettu materiaali voidaan yksilöidä ja kohdistaa tietyille henkilöille henkilökohtaisesti.

Muuttuvan tiedon painamisen perusteita

Muuttuvan tiedon painaminen edellyttää aina oikein tehtyä tietokantaa esim. Excel, julkaisuohjelmaa esim. Adobe InDesing, sekä muuttuvaa tietoa aikaansaavaa ohjelmaa esim. Data Merge (Adobe InDesing lisäosa), Xeroxin  XmPie jne.

Versioinniksi kutsutaan keskenään erilaisia pieniä painoksia, kuten saman kauppatukkuliikkeen eri kauppiaiden painokset mainoksista, joissa on esimerkiksi eri kauppiaiden yhteystiedot ovat vain erilaisia. Ja jos otamme käyttöön personoidut versiot, painotuote voidaan kohdistaa tarkemmin. Asiakkaat voivat erota toisistaan maantieteellisesti, sukupuoleltaan tai iältään. Tarkoituksena on huomioida nämä erot versioinnissa. Varioinnin tehokkain muoto on personointi tai yksilöinti. Personoinnissa voidaan muuttaa nimeä, tekstiosioita, kuvia, tekstin tyyliä tai näitä kaikkia. Tätä kutsutaan 1:1 – markkinoinniksi, jonka termin ovat tehneet tunnetuiksi Don Peppers ja Martha Rogers, Ph.D., kirjallaaan The One to One Future: Building Relationships One Customer at a Time (Currency Doubleday, 1996).

Esimerkki yksilöinnistä voisi olla matkatoimiston personoidut matkatulosteet tulostettuna asiakkaan toiveiden mukaan tietokannasta, kuten majoituksen, ruokailun ja nähtävyyksien osalta yksilöllisesti huomioituna. Huolellisesti suunniteluilla internetsivuilla toimiva matkatoimisto voi kerätä kaiken tarpeellisen tiedon yhteyttä ottavalta asiakkaaltaan yksilöityä matkatarjousta varten. Toimisto voi käyttää asiakkaaltaan saamaansa tietoa yksilökohtaisen tarjouksen suunnitteluun. Suunnittelija päättää, mitkä tekstit ja kuvat jäävät pysyviksi ja ovat jokaisessa painoarkissa samanlaisena ja mitkä muuttuvat asiakkaan ilmoittamien/haluamien mieltymysten mukaan. Kaikkien tekstien ja kuvien ei tarvitse olla saman pituisia ja kokoisia, kunhan ulkorajat otetaan huomioon. Lopullisessa esitteessä personointia voi löytää asiakkaan nimestä, henkilökohtaisesta reittikartasta, matkasuunnitelmasta, valikoidusta hotellista ja muista kiinnostuksen kohteista.

Tunnettuja muuttuvan tiedon tulostusohjelmia ovat Xeroxin XmPie, PrintShopMail, InDesing- ohjelman Data Merge. Tietokantoja voi luoda mm.  sukututkijoiden tietokantaohjelmat kuten Microsoftin Acces jne.

Muuttuvan tiedon toteuttamisesta jotakin

Muuttuvan tiedon painamiseen on olemassa useita ohjelmia. Monimutkaisemmat muuttuvan tiedon painotyöt tarvitsevat ohjelmoinnin perusteiden hallintaa. 1970 luvun alussa IBM kehitti SQL ohjelmointikielen (Structured English Query Lanquel eli SEQUEL) osana relaatiotietokantojen tutkimusprojektia. Muut yhtiöt kiinnostuivat relaatiotietokannan periaatteesta ja sen SQL -liittymästä. Tämän standardin ensimmäisen version SQL -86:n hyväksyi ANSI ja International Standards Organization eli ISO vuonna 1986. Standardi on nykyään olemassa ytimenä tärkeimmissä tuotteissa että perusteiltaan lähes kaikissa tuotteissa. SQL Acces Group on julkaissut SQL:n kaupalliseksi standardiksi.

Digitaalista painamista ja vaihtuvan tiedon tulostamista edistämään on perustettu kansainvälinen yhteistyöorganisaatio PODI www.podi.org  joka järjestää vuosittain kilpailun Best Practices in Digital Print. Kolmesataa esimerkkiä vaihtuvan tiedon soveltamisesta on tallennettu tietokantaan joka on avoin PODI:n jäsenille. Henkilökohtainen viesti menee aina paremmin perille, koska se on henkilökohtainen, eikä vastaanottaja ole vain massapostituksen eräs kohde, sillä kaikki haluavat tulla huomatuiksi yksilöinä omina persooninaan. Adoben Print Engine 2 eli APPE 2 liittyvä uusi PDF-tiedostomuoto on PDF/VT (variable, transactional), joka on hierarkinen ja objektipohjainen, mikä luo perustan vaihtuvan tiedon elementtien tehokkaalle yhdistämiselle, mm. sille, että staattinen muuttumaton tieto ripataan vain kerran. APPE 2:n kilpaileva teknologia on Microsoftin XPS, joka on XML-pohjainen.

Muuttuvan tiedon painamisen työskentelyperiaatteet

Muuttuvan tiedon painaminen edellyttää tietokantaa, kuten esim. Excelillä tehtyä tietokantaa, jossa on esim. otsikoitu seuraavat asiat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, yksilöllinen kuva (kuvan tarkka nimi ja tarkenne) jne. Excelillä postinumeroita syötettäessä on syytä laittaa solun alkuun ’ (heittomerkki, tekstiosuuden etuliite), jotta ensimmäiset nollat saadaan myös näkymään. Tallenna datatiedosto tekstinä esim. Sarkaineroteltuna tekstinä tai UTF-16-Unicode -tekstimuodossa tabuloinnilla eroteltuna, kun työskentelet XmPie-ohjelmalla.

Julkaisuohjelmalla (InDesing) tehdään julkaisun muuttumattomat elementit ja muuttuvan tiedon ohjelmalla määritellään mihin kohtaan julkaisua painetaan muuttuvaa tietoa, joka voi olla tekstiä, grafiikkaa ja kuvia. InDesing ohjelman Data Mergellä, joka löytyy Window > Utilities > Data Merge voi toteuttaa muuttuvan tiedon tekemistä. Data Mergellä työskennellessä tuodaan  Excell tekstitietokanta, joka on tallennettu sarkainerotelluksi tekstiksi (txt), jossa on otsikot ja kuva tiedostojen otsikossa pitää olla heittomerkki ’ ja @ eli näin ’@kuvat. Kuvien tulee olla samassa kansiossa txt-tietokannan kanssa, muutoin muuttuvan tiedon ominaisuus ei toimi kuvien osalta. Määrittelee tekstikentät ja kuvalaatikko johon tulee muuttuvaa tietoa. Tekstityökalulla mene kohtaan, johon haluat tekstin tulevan ja klikkaa Data Mergen tekstikenttää kerran. Kuvalaatikon osalta pitää klikata kuvalaatikko aktiiviseksi mustalla nuolityökalulla ja sen jälkeen klikataan kuvakenttää kerran. Data Mergellä ja muillakin muuttuvan tiedon ohjelmilla tehdään vain yksi pohja, jossa on muuttuvan tiedon kentät, joka tulostetaan pdf-tiedostoiksi automaattisesti, niin paljon kuin taulukossa on tietorivejä.

XmPie

XmPie uDirect Professionalilla voidaan tehdä muuttuvan tiedon kentät suoraan Adoben InDesing julkaisuohjelmassa, sillä XmPie on InDesing -ohjelman plugin. Julkaisuohjelmalla tehdään ensin muuttumattomat julkaisun elementit, jonka jälkeen tehdään paikat muuttuvan tiedon kentille muotoasetuksineen. Muuttuvan tiedon ohjelmia käytettäessä kannattaa kiinnittää huomio toimivaan kansiorakenteeseen ja niiden nimeämiseen, eli työkansiolle nimi, joka sisältää tietokantakansion, Uimage Template eli kuvapohjakansion, Output/asset (resurssit, kuvat, tekstiedostot) kansio, Printfiles eli tulostustiedostokansio. Käytettäessä viivakoodeja on ne ensin käsiteltävä viivakoodifunktiolla Edit Content Object (Barcode otsikko tietokannasta) ollessa valittuna XmPien valikkoikkunassa, jolloin laitat avautuvaan ikkunaan ruksin kohtaan Extended Functions ja logiikka ohjelmointi ikkunassa value= XMPBarcode 128.

Extended Functions ruksi tuo esille käytössä olevat lisäfunktiot. Get Env funktiolla saadaan tietää mikä record on tulostumassa, ja jos tulostus menee jumiin, niin tiedetään mistä voidaan jatkaa, ettei tarvitse tulostaa koko tietokantaa. Tämä funktio kannattaa laittaa painotyön leikkuuvaroihin. Päivämäärän asettaminen päivämääräfunktiolla tapahtuu klikkaamalla hiiren oikealla korvalla osoittimen ollessa UDirect ikkunassa, jolloin tulee valittavaksi New Content Object…, niin anna uudelle toiminnolle nimi ja komentopainikkeita painelemalla tee seuraava logiikkaohjelmointi Value= GetDay Now ( ) & string . & GetMont (Now) ( ) & string . & GetYear (Now) ( )…

Ohjelmointi

Muuttuvan tiedon painamisessa voidaan käyttää tekstitiedostoja ohjelmoimalla logiikan avulla niitä lukemalla ja tekemällä uusi Content Objects ja Rule ikkunassa esim. if kieliversio = string Suomi Else Ruotsi periaatteella. Eri InDesing layer tasoilla olevat kuvat voidaan saada näkyville tietyssä järjestyksessä logiikkaohjelmoinnilla Visible-funktiota Edit Rule ikkunassa käytettäessä. XmPie-ohjelmalla voidaan kuvaan saada aikaan kuvapersonointia kuvafonteilla, jotka tulee ensin käsitellä Photosopissa ja nimetä. Ideoi tästä jokin käytännöllinen sovellus ja toteuta se ja jätä arvioitavaksi.XmPie uDirect käynnistetään InDesing ohjelman Windows -valikon XmPie uDirect komennolla jolloin kuvaruudulle tulee XmPien ikkuna, jonka oikeassa ylälaidassa olevaa painiketta painamalla saadaan käytettävissä olevat komennot näkyviin. XmPie ohjelman uDirect Studio Tutorial harjoitusmateriaali löytyy XmPien kotisivulta http://www.xmpie.com, jossa on kaikki tarvittavat aineistot, harjoittelun ohjeet (Englanniksi), InDesing julkaisupohjat, fontit, kuvat jne. Ota harjoitusfontit käyttöön ja linkitä kuvatiedostot uudestaan. Harjoittele ohjelman käyttöä materiaalin avulla. Jos skandinaaviset merkit eivät näy oikein, niin silloin voi Excelissä tallentaa Tallenna nimellä kohdassa valitsemalla muodoksi UTF-16-Unicode-teksti (.txt), joka tuodaan InDesing ohjelman Xempie-laajennukseen Link to Data Source… valitsemalla open painikkeella oikea tiedosto ja Specify a Separator –ikkunassa vastaa kohtaan Separator Tab (\t).

InDesing Datamerge

https://helpx.adobe.com/fi/indesign/using/data-merge.html

Fontit

Harjoitusesimerkkejä suoritettaessa on hyvä muistaa tehdä työt luettaviksi käyttäen hyvää typografiaa. Palauta mieleesi oppimasi painotyön typografian perusasiat. Tämän vuoksi ennen kuin jätät lopullisen version arvioitavaksi, käy opettajan kanssa yhdessä läpi mitä asioita voisi tehdä paremmin esim. harjoituksen typografian ym. osalta. Vasta tämän kaltaisen palautekeskustelun jälkeen palautat tehtävän arviointia varten. Esimerkkeinä mihin muuttuvan tiedon painamista voidaan käyttää esimerkkiyritystä, joka kerää internetsivuilla vierailleiden jättämät yhteystiedot ja lisätietopyynnöt tietokannaksi. Tämän tietokannan tietojen avulla laaditaan esim. tarjouskirje, jossa puhutellaan henkilökohtaisesti ja esitellään ne tuotteet joista asiakas oli kiinnostunut. Toinen esimerkki voi olla yhdistyksen jäsenrekisteri, jota käytetään henkilökohtaisten kirjeiden luomiseen jäsenistölle.

Hyvä tietää, että Macintoshin käyttöjärjestelmän Kirjasinkirja –ohjelmalla saadaan otettua fontteja käyttöön. Kirjasinkirja –ohjelman Arkisto –valikon Lisää kirjasimia… komento ja etsi missä käyttöön otettavat kirjasimet sijaitsevat ja paina Avaa –ikkunan Avaa –painiketta valittujen kirjasinten kohdalla. Jos Kirjasinkirja -ohjelmaa ei löydy, niin toinen ohjelma on Linotype FontExplorer, josta File -valikon Import fonts komennon kautta etsitään missä ovat käyttöön otettavat fontit. Harjoitustiedostot löytyvät Työt –kovalevyn kansio-osiosta. Kun laadit omia muuttuvan tiedon töitä, niin laadi kaikille elementeille oma kansio esim. koko työlle nimesi mukainen kansio, jonka sisältä löytyy Assets -kansio kuvia varten, data -kansio, jossa on datatiedosto ja mahdolliset kirjasimet Fonts -kansiossa jne. Kun olet saanut työsi valmiiksi InDesing ja XmPie ohjelman laajennuksella, niin paina XmPie ikkunan valikko näkyville ja valitse Dynamic Print… komento. Avautuneessa ikkunassa lukee “Dynamic Print requires the current document to be saved”, niin paina Save –painiketta. Avautuneeseen Save As –ikkuna ja tallenna, jonka jälkeen Dynamic Print ikkunassa valitse Format valinnaksi Adobe PostScript tai Adobe pdf –valinta. PostScript tiedosto tulee Adoben Distillerissä muuntaa pdf:si. Työpöydälle tai määriteltyyn paikkaan tulee output –kansio josta löytyy tehtyjen määrittelyjen mukainen ps tai pdf -tiedosto. XmPien Dynamic Print komennon jälkeen esille tulevassa ikkunassa voi tehdä myös arkkiasemointia Step & Repeat valinnalla. Määrittele arkin koko, marginaalit, Gap eli leikkuuvara jne. Lopuksi pdf –muodossa oleva tiedosto avataan ja tulostetaan normaalisti.

PhotoShop vihjeitä

PhotoShopissa Värinkorvaustyökalu (Color Replacement Tool) löytyy samasta lokerosta kuin Sivellin (Brush Tool). Se sopii paikallisten värikorjailujen ja värimuutosten tekoon. Työkalun Tila-asetuksella (Mode) määritetään, kuinka uusi valittu väri yhdistetään alkuperäisiin pikseleihin.

Väri- (Color) ja Sävy-asetusvaihtoehdot (Hue) avulla valitaan minkälaiseksi värin haluamme muuttuvan. Väriasetus toimii osittain samalla tavalla kuin Sivellin-työkalulla maalattaisiin Väri-sekoitustilaa käyttäen. Sävy- ja Väri-asetusten ero on siinä, että Sävy-asetus säilyttää kuvan alkuperäisen tummuuden, kun Väri-asetus muuttaa kuvan tummuutta. Näytteenotto-asetuksella (Sampling) (kolme pipettikuvaketta) määritetään kuinka Photoshop valitsee korvattavan värin. Jatkuva-asetuksella (Continous) korvataan kuvan värisävyjä koko ajan, ja jos vedät yli, väri muuttuu myös niillä alueilla, jossa värin ei haluta muuttuvan. Kerran-asetuksella (Once) korvauksen kohteena on vain se väri, jonka kohdalta vetäminen aloitetaan. Taustaväriviuhka-asetuksella (Background Swatch) muutetaan vain niitä pikseleitä, jotka ovat valitun taustavärin värisiä. Rajat-asetuksella (Limits) säädetään, kuinka laajalle alueelle työkalun vaikutus ulottuu. Yleensä kannattaa valita joko Vierekkäiset (Contigous) tai Etsi rajat (Find Edges). Etsi rajat säilyttää parhaiten kuvan ääriviivat. Tolerance) määrittää kuinka lähellä kuvan korvataan värin tulee olla valittua piirtoväriä. Mitä suurempi tarkkuus sitä laajemman alueen voi värittää. Pehmennetty (Anti-alias) asettaa pehmennyksen päälle tai pois päältä. Asetus kannattaa yleensä pitää päällä.

Harjoitus

Suunnittele ja toteuta eri paikkakunnilla järjestettävää konserttia varten numeroidut pääsyliput ja A3 juliste varioinilla (erilaiset tiedot paikkakunnista, mutta useita samoja julisteita). Pääsyliput suunnitellaan niin, että lippuja on useita A4 arkilla ja päällimmäisessä arkissa on numero 1 esim. 201, 211, 221 jne. Numerointi toteutetaan PrintShopMail-ohjelman Counter funktiolla. Tee PrintShopMailiin tuomallesi pdf-tiedostolle numeroiden paikat esim @numerokone1@, @numerokone2@ ja käytä Counter funktiota. Tutustu PrintShopMailin ohjekirjaan. Testaa ja tee tarvittavat korjaukset. Numerointi XmPiessä kannattaa tehdä niin, että Excelissä tehdään sopivan otsikon alle numerokenttiä esim. 0001 ja 0002. Nämä numerokentät maalataan ja vedetään hiiriosoittimella alaspäin niin paljon numeroja esille monistumaan kuin tarvitaan.

Tallennetaan Excel tiedosto UTF -16 muotoon tai scv -tallennusmuotoon, joka tuodaan XmPie-ohjelmaan, jossa se linkitetään Select Link Data Source komennolla. Mastereiden käyttö muuttuvan tiedon painatuksessa käytetystä muuttumattomista elementeistä kannattaa tehdä oma pdf-tiedosto ja tuoda se Fieryn Command Work Stationin tulostusjonoon Xerox digipainokoneelle. Tulostusjonossa tiedoston nimeä kaksoisosoitetaan ja Job Properties ikkunassa tiedosto määritellään pohjaksi Free From välilehdellä kohdasta Create Master ja listalta valitaan numero.

Tämän jälkeen tuodaan XmPiellä tehty muuttuvan tiedon tiedosto ja tehdään Job Proberties ikkunassa Free From välilehdellä Use Master määritys valitsemalla yhdistettäväksi listalta luotu masteri. Kun tallennat muuttuvan tiedon tulostettavaksi, niin poista ennen sitä se muuttumattoman tiedon pohja, koska se on jo tallennettu Masteriksi.

Harjoitus

Suunnittele ja toteuta variointiin liittyvässä tehtävässä, jonkun paikkakunnan kauppaketjun kauppiaan asiakkaille suunnattu tarjous, niin tee se vaaka A4 arkille joka taitetaan kahdella yhdensuuntaisella taitoksella 6 sivuiseksi painotyöksi kooltaan 21 x 9,9 cm. Taittaminen suoritetaan digipainossa olevalla taittokoneella. Kaikissa eri kauppiaille tulevissa mainoksissa on samat ruokatavarat tarjouksessa, mutta jokaisen kauppiaan tiedot tulee variointina mainokseen. Katso malliksi postiluukusta saamiasi kauppiaiden päivittäistarjouksia ja niiden pohjalta suunnittele omasi ja käytä sopivia kuvia kuvituksena. Taulukkolaskenta ohjelma Excelillä teet taulukon, jossa on otsikoituna esimerkkikauppaliikkeiden nimet, osoitteet, postinumerot jne. Tallenna tarjouskirjeen muuttumattomat osat pdf-tiedostoksi ja tuo se XmPiehen tai PrintShopMailiin yhdessä datatiedoston kanssa. Määrittele muuttuvien eli varioitavien tekstien kohdat. Vedosta ja tee tarvittavat korjaukset huomattuasi virheet.

Harjoitus

Tehtävänä on valmistaa peliseuran (jalkapallo, jääkiekko ym.) fanilehti. Kerää 12 sivuista vihkosta varten tietoa jääkiekon varhaisista suurista kiekkoilijoista ja tee heitä tunnetuksi, kuten Jorma Salmesta (katso wikipediasta) jne. Päätä mistä seurasta haluat tehdä vihkosen kertoaksesi muille mielenkiintosi kohteesta. Etsi peliseuran kirjoista tai kotisivuilta tietoja pelaajista joiden tiedot taulukoidaan taulukkolaskentaohjelmalla ja tallenna kuvat pelaajista.

Taulukkolaskentaohjelmalla esim. Excel tehdään taulukko, jossa on otsikoimalla taulukoitavat tiedot, kuten etunimi, sukunimi, pelaajan kuva (tiedoston nimi kuvasta esim. jpg-muodossa) jne. Tallenna taulukko Xmpien ymmärtämään tallennusmuotoon. InDesing ohjelmalla määritellään sivun kooksi A5 ja valmistetaan sivu muuttumattomilla kohteilla, jonka jälkeen Xmpie laajennuksella tuodaan muuttuvan tiedon kohteet sivulle. Tallennetaan tiedosto InDesing muotoon ja erikseen Xmpien Dynamic Print komennolla tiedosto tallennetaan vielä PostScript-tiedostoksi, joka tislataan Adoben Distillerillä pdf/X tiedosto. Valmista erilliset kannet normaalisti InDesing ohjelmalla ja tallenna se File-valikon Export komennolla pdf/X-tiedostoksi. Tulostaessasi muista tehdä arkkiasemointi Impose-ohjelmalla ja tämän jälkeen tulosta vihkoseksi ja liitä kannet vihkon päälle pylväsnitojalla. Harjoitus Tee Formula kuljettajista ja heidän käyttämistään autoista (myös tallit) 8 sivuinen A 5 vihkonen, jossa kannet sisältyy sivumäärään. Taulukkolaskentaohjelmalle viedään kuljettajien nimet ja muut tiedot, sekä autoista tarvittavat tiedot, sekä tilasto erilaisista voitoista. Käytä hyväksesi aiemmin opittua tietoa ja mieti kuinka sen sovellat tähän työhön.

Kansilehti tehdään erikseen normaalisti InDesingn julkaisuohjelmalla siten, että kansien sisäsivuille tulee yleistä asiaa Formula kilpailuista jne. Kerää aineisto internetistä ja muokkaa se sellaiseksi kuin haluat sen esittää. Muuttuvan tiedon osio toteutetaan InDesing-ohjelman XmPie lisäominaisuudella. Tallenna ja tulosta työsi arviointia varten.

Harjoitus

Suunnittele ja toteuta iso viikon kestävän tapahtuman (konferenssin, seminaari) esite päivittäisine ohjelmineen vaaka A4 arkille joka taitetaan kahdella yhdensuuntaisella taitoksella 6 sivuiseksi painotyöksi kooltaan 21 x 9,9 cm. Taittaminen suoritetaan digipainossa olevalla taittokoneella., joka taitetaan kolmeen osaan. Mieti tapahtuman teema, päivien ohjelma kellonaikoineen. Mieti millainen opastus tulisi laatia esitteeseen karttoineen. Kuinka ilmoittautumismenettely ja kuinka tapahtuman käytännön informaatio toteutetaan. Kuinka muuttuvan tiedon painamista voisi hyödyntää. Kerää materiaalia tällaisista tapahtumista ja tee suunnitelma ja toteuta se painamalla se digipainokoneella.

Laadi lisäksi valmis painotyö erillisestä päivälliskutsusta. Ensin suunnitellaan ja toteutetaan kutsukortti tietylle päivämäärälle, koska tämä päivällinen on. Kutsukortissa annetaan tarjolla olevat vaihtoehdot alku-, pää- ja jälkiruuasta ja juomista. Kutsukortti sisältää repäistävän palautusosaan johon on voinut laittaa ajan tasalle yhteystietonsa ja rastittaa ruokavalinnat. Käytä kutsukortissa sopivaa kuvaa päivällistapahtumasta ja laita ajo-ohjeet jne. Tämän jälkeen laadit Excel taulukon, johon syötät ajateltujen palautuslappujen sisältämät valinnat. Excel taulukko täytyy otsikoida, siten että siinä on kullekin asialle oma otsikointi esim. etunimi, sukunimi, alkuruokavalinta jne. Luo varsinainen kutsukortti ja tallenna se pdf-tiedostoksi ja vie se XmPiehen tai PrintShopMailiin, jossa määrittelet muuttuvat kuvat henkilön tekemistä ruoka ja juomavalinnoista. Puhuttele kutsussa henkilöä henkilökohtaisesti. Ota tarvittavat kuvat digikameralla tai etsi netistä.

Harjoitus

Valmista yksilöllinen postitettava mainoskortti oheisen mallin mukaan. Lähtökohtana on, että tietystä autosta (automallin eri värivaihtoehdot) tiedetään kiinnostavan asiakasta. Oletetaan että internetpalaute on tallennettu taulukkoon, jonne asiakkaan yhteystietojen lisäksi on tallentunut asiakasta kiinnostava automallin väri tarkalla kuvan nimellä. Käyttäen apuna Excel-tietokantaa ja PrintShopMail– tai XmPie -ohjelmaa toteutat tämän muuttuvan tiedon harjoituksen. Valmista Exceliin tietokanta, jossa otsikoit tiedot esim. etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, kiinnostuksen kohde (johon tulee auton kuvan nimi täydellisenä). Käytä hyväksesi oheista valokuvaa, josta rajaat esim. PhotoShopilla pelkän auton taustastaan ja vaihdat auton värejä kuvankäsittelyohjelmalla, sekä tallennat eri vaihtoehdot tiedostoksi. Mutta jos et osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa syvätä kuvia, muuta vain erilaiset autokuvat samankokoisiksi ja tallenna tiff- tai jpg-tiedostoiksi.

XmPiessä tulosta Dynamic Printin kautta työ pdf:si, muista lisätä leikkausmerkit. Tulosta lopuksi aikaansaamasi mainoskortti.

Harjoitus

Tarkoituksena on tulostaa ajankohtainen neljäsivuinen A5 tai normaali A6 kokoinen syntymäpäiväonnittelukortti laaditun Excel -tietokannan syntymäpäiväkentän tietojen mukaan. Oletetaan, että yhdistys haluaa muistaa viikkoa ennen syntymäpäiviä onnittelukortilla. Laadi tietokanta, jossa on henkilöiden syntymäajat. Mieti XmPie -ohjekirjan (tai PrintShopMailin) avulla miten voisi ohjelmoida if ehtorakenteita käyttäen korttien tulostuksen.

Mieti kuinka jokainen saisi yksilöllisen kuvan korttiinsa, jossa on huomioitu, onko mies vai nainen ja viettääkö, 50, 60, 70, 80 syntymäpäiviään, eli millainen ehtorakenne tulisi ohjelmoida, että jokainen saisi oikeanlaisen kuvan korttiinsa. Miten kuvien nimet tulisi tallentaa tietokantaan jne. Kortti painetaan SRA 3 kokoiselle ja n. 200g/neliö kartongille. Kortti leikataan ja nuutataan (tehdään taittamista helpottava taiveura).

Harjoitus

Suunnittele ja toteuta seuraavien ohjeiden mukaan jäsenkirje, jossa puhutellaan henkilökohtaisesti vastaanottajaa. Ohjeet ovat PrintShopaMail ja Xmpie-ohjelmille, joista toista tarvitset tehdessäsi esimerkkiä. Käynnistä PrintShopMail-ohjelmalla tiedostovalikosta tyhjällä pohjalla tai avaa valmis julkaisu Layout valikon Insert komennolla ja tuomalla pdf -tiedosto, johon määritellään muuttuvien kenttien alueet. PrintShopMailissa tekstityökalulla (T) tehdään muuttuvan tiedon laatikot julkaisuun. Database ikkunasta vedetään tarvittavat muuttujat layoutille esim. etunimi otsikko ja painetaan välilyöntiä ja vedetään sen jälkeen sukunimiotsikko hiirellä julkaisulla olevaan muuttuvan tiedon tekstikenttään ja painetaan lopuksi ENTERIÄ. Katuosoite vedetään myös ja painetaan enteriä, sekä postinumero ja kaupunkikentät. Toinen tapa on painaa muuttuvan tiedon kentän kohdalla hiiren oikeanpuoleista hiiripainiketta ja valita Properties. Valitaan etunimi ja sukunimi kentät ja määritellään lihavointi bold. Tehdään päiväyskenttä tekstilaatikkotyökalulla ja kirjoittamalla aktiiviseen tekstilaatikkoon esim.: @Päiväys@ ja kaksoisosoitetaan Variable Data –ikkunaa ja annetaan TODAY komento. Muuttuvan kuvan laatikko tehdään kuvatyökalulla, jonka sisällä on rasti, jonka jälkeen Variable Data ikkunaan tullutta Image 1 nimeä tuplaklikataan hiirellä. Tietokannassa tulee olla kuvat nimettynä sopivan otsikon alla. Tuplaklikataan kuvakenttää ja määritellään oikea polku mistä ohjelma löytää kuvat (Database Frekvensis). Valitaan kuvalaatikko ja painetaan oikeanpuoleista hiiripainiketta ja annetaan Scale kohtaan esim. originaalikoko.

Muuttuva tervehdysteksti tehdään PrintShopMail -ohjelmalla esim. tekstilaatikkotyökalulla kirjoittamalla tekstilaatikkoon @Tervehdys@ ja Variable Data kentästä valitaan Logical ja annetaan IF functions seuraavalla tavalla IF([suku] = ”M”, ”Hyvä Herra”, ”Hyvä Rouva”) & [sukunimi] & ”,”XmPie-ohjelmalla valitaan otsikko Suku XmPie-ikkunasta ja painetaan ikkunan oikean yläkulman valikkomerkkipainiketta, jolloin avautuneesta uudesta ikkunasta valitaan Content Objects > Edit Rule… Tämän jälkeen määrittele painikkeilla edellä mainittu ohjelmointi, kuin oli PrintShopMail ohjelmalle määriteltynä, katso oheisia kuvaruutukaappauskuvia. XmPie-ohjelmalla ehtolauseohjelmointi tehdään Content Objects > Edit Rule… ikkunassa.