Aihearkisto: Oppimateriaalit

Tästä löydät opetusmateriaalia painoviestintään.

3 D tulostuksesta jotakin

3D-tulostus

Ollessani ammattikoulussa opettajana, niin minulla oli 3D tulostuksen perusteet opetettavanani. Tässä tämä kokoamani materiaali on, vaikka se on muutaman vuoden takaa.

3D tulostus on esineiden valmistamista digitaalisesta mallista. Esineet valmistetaan lisäämällä tulostusmateriaalia ohut kerros kerrallaan päällekkäin erilaisin menetelmin. Kun tätä toistetaan  riittävän kauan niin, että saadaan aikaiseksi valituista materiaaleista koostuva 3D esine. 3D tulostimella voi valmistaa koriste-esineitä, pienoismalleja, prototyyppejä, leluja, valumuotteja, varaosia varaosapiirroksista, silmälasien kehyksiä, tieteissä tarvittavia havaintoesineitä havainnollistamaan vaikeasti ymmärrettäviä asioita, ruokaa ja koristella kakkuja (www.naturalmachines.com)  jne… Tulostusnopeuteen vaikuttaa käytettävä 3D tulostustekniikka, valittu tulosteen laatu ja täyttöaste (kappaleen rakentaminen pelkästä seinämistä aina umpinaiseen kappaleeseen valinnaisilla täyttöasteilla). Jos tulostettavassa kappaleessa on tyhjän päällä olevia ulokkeita, niin tarvitaan tukirakennetta, joka voi olla samasta materiaalista tai erillistä tähän tarkoitukseen sopivaa tukimateriaalia. 3D kappaleiden tukirakenne voidaan varovasti poistaa leikkureilla tai pihdeillä, jotkut tukimateriaalit poistetaan vedellä painepesurilla tai lämpimällä vedellä liuottamalla.

“…Kiina on ilmoittanut perustavansa 3D tulostustutkimuskeskuksen kymmeneen Kiinan suurimpaan kaupunkiin…” 3D Printing Industry Today

Mitä 3D tulostamisella tarkoitetaan, niin aiheesta löytyy paljon materiaalia internetistä, kuten

https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing 

Valmiita 3D tulostustiedostoja löytyy mm.

https://grabcad.com ja

https://www.thingiverse.com/ ja

http://www.motouutiset.fi/fi/moottoripyorat/uutiset/1132/3D-tulosta-itsellesi-oma-Ducati-Panigale-1199-Ducati-1199-Panigale.htm

Työvaiheet

Haluttu esine mallinnetaan CAD-ohjelmalla esim. Solidworksilla, Blenderillä tai 3D-skannerilla tietokoneelle skannattu tiedosto, jossa sitä voi vielä muokata. Kun kappaleesta on saatu aikaan lopullinen 3D malli, niin sen toimivuus voidaan tarkistaa Netfabb ohjelmalla https://netfabb.azurewebsites.net/index.php Tämän jälkeen siirtää stl tiedosto tulostusohjelmaan esim. Repetier Host, joka tekee stl-tiedostosta G-liikkeenhallinta koodia ohjatakseen tulostinta. Tulostusohjelma viipaloi kappaleen kymmeniin tai jopa satoihin viipaleisiin. Tulostusohjelma ohjaa tulostinta näiden kuvioviipaleiden mukaisesti kerros kerrokselta, jolloin useiden päällekkäisten kerrosten avulla syntyy kokonainen kappale.

Mitä stl -tiedostomuoto pitää sisällään löytyy tältä kotisivulta…

http://www.aipworks.fi/stl_formaatti 

PhotoShop cc ja 3D mallinnuksessa

Kun Photoshopilla lähdetään valmistamaan yksinkertaisia 3D kappaleita, niin ne kannattaa toteuttaa ne Layereilla, jolloin kappaleen yksityiskohdat piirretään omille Layerileilleen.
Aloitetaan uuden tiedoston valmistaminen File -valikon New komennolla, jolloin valitaan RGB, resoluutioksi 72. Luodaan uusi Layer jolle rakennetaan tulevaan esineen yksityiskohta esim. Regtangle toolilla ja pidetään huoli, kun piirretään uutta osasta kappaleeseen ettei edellinen Layer ole aktiivinen. Jos kappaleeseen tulee reikä, niin toteuta se Layer –valikon Rasterize > Rasteraising komennolla kappale ja piirrä reikäaihio esim. Elliptical Merque Toolilla ja paina Back pace –näppäintä, jolloin reikä syntyy kappaleeseen. Kun kappale alkaa olla valmis, niin valitse kaikki Layerit vaihtonäppäimellä ja anna Layer –valikon Merge Shape –komento. Lopuksi annetaan New 3D Extrusion Selected Layer –komento.

Kappaleen ollessa kolmeulotteisessa tilassa, niin Properties 3D –ikkunassa voidaan käännellä kappaletta. Kappaleen paksuutta voidaan säätää Extrusion Depth säätimellä. Kappaleen voi kääntää parhaaseen mahdolliseen tulostusasentoon määrittelemällä sopiva kulma-asteluku. Lopuksi paina Move To Ground –painiketta. Kun tekee kappaleen asetusikkunaan asetuksia, niin on oltava tarkkana että kappale on valittuna, eikä kamera. Jos jokin on mennyt vikaan, niin Window –valikon History otetaan käyttöön ja jatketaan kohdassa, jossa kaikki oli vielä oikein. Adoben muista ohjelmista, kuten Illustratorista voidaan tuoda aihioita leikepöydän kautta Paste –komennolla Pixels –valinnalla.

Useita kappaleita voi yhdistää tekemällä eri Layereille kappaleita ja yhdistelemällä ne Merge Layer –komennolla, jonka kappaleita voidaan erikseen liikutella/asemoida paikoilleen.
Kappale tallennetaan tulostustiedostoksi 3D –valikon 3D Print ja painetaan 3D Print ja painetaan Export –painiketta, sekä tiedostolle annetaan sopiva nimi. Properties –ikkunassa varmistetaan, että tallennusmuoto on STL ja Detail level valinta on High (0,08mm). Stl-tallennusmuodon Options kohdassa voidaan vaikuttaa pintamallinnuksen kolmioiden määrään, joka näkyy laatuna, sillä mitä enemmän on pinnan muotoa esittäviä kolmioita, sitä tarkempi lopputuloksesta tulee.

Lisää PhotoShop ohjeita…

https://helpx.adobe.com/fi/photoshop/using/print-3d-objects.html

Adoben Photoshop cc ohjelmalla voi tehdä myös 3D tulostettavan 3D kappaleen aloittamalla uuden Layerin (rgb tilassa), johon piirretään kynällä (pen tool) esim. piirrettävän esineen puolikas läpileikkauspiirros niin että syntyy ehyt polku. Valitse Create New 3D Object kohdasta ensin Source: Work Path ja sitten 3D Extrusion ja Create, jolloin piirros näkyy kolmiulotteisesti ja sitä voi katsoa eri kuvakulmista. Properties kohdassa klikataan Deform kohtaan, johon laitetaan Horizontal Angel (X): 360 astetta. Deformation AXIS: kohtaan valitaan keskimmäinen oikeanpuoleinen. Properties kohdassa Mesh kohtaan valitaan Edit Source, jolloin aukeaa tehty piirros, jota voi muokata halutunlaiseksi ja nähdä miten se vaikuttaa kolmiulotteiseen mallinnukseen. Lopuksi tiedosto tallennetaan stl-muotoon kohdasta Export 3D Layer, niin 3D esine on valmis tulostettavaksi.

Photoshop cc ohjelmalla voidaan esim. kynällä (pen tool) esim. lasin halkaisukuvan puolikkaan ääriviivalla, jonka jälkeen valitaan Create New 3D Object kohdasta ensin Source: Work Path, sitten 3D Extrusion ja Create. Tehty ääriviiva näkyy nyt kolmiulotteisena jota voi tarkastella eri kuvakulmista. Tämän jälkeen mennään Properties kohtaan ja klikataan Deform, johon laitetaan Horizontal Angle (X): 360 astetta. Deformation Axis: kohtaan valitaan keskimmäinen oikeanpuoleinen. Properties kohdassa mennään Mesh kohtaan ja valitaan Edit Source, jolloin aukeaa tehty piirros, jota voidaan muokata. Lopuksi malli tallennetaan stl-muotoon Export 3D Layer.

Netfabb ohjelmalla voidaan korjata puutteellisia 3D tiedostoja. Työ aloitetaan Project > Open tiedosto. Tämän jälkeen klikataan punaista risti –työkalua ja valitaan Automatic repair ja sitten Execute. Tämän jälkeen Applay repair ja poista vanha Remove old part. Lopuksi Part –valikon Export part –komennon jälkeen valitaan STL. Tämän jälkeen tiedostossa oleva vika on korjattu.

Solidworks 3D CAD -suunnitteluohjelma

CAD (tietokoneavusteinen suunnittelu) ohjelmia. Tietokoneavusteinen suunnittelu sisältää mm. 3D-mallinnusta ja numeerista simulointia. Simulointiin kuuluu laitteiden suunnittelussa syntyvät koneenpiirustukset jne. Tunnetuin CAD -ohjelma on AutoCAD, jonka on kehittänyt Autodesk Inc. Kaliforniassa USA:ssa. AutoCAD:n ensimmäinen versio esiteltiin vuonna 1982. AutoCAD on avoin ohjelmisto, jota voi muokata ja räätälöidä mieleisekseen. AutoCAD tämän vuoksi käytössä olla eri näköisiä. Auto CAD:n piirtoalue on näytön se alue, jossa piirustus luodaan. Valikkorivi löytyy ylhäältä, jossa on tärkeimmät toiminnot. Näytön alaosassa on tilarivi, jossa voi asettaa erilaisia piirtämisen aputoimintoja päälle ja pois. Piirtoalueen vasemmassa alakulmassa on kuvake, joka kertoo käytössä olevien x- ja y-koordinaattiakselien suunnat. Piirtopainikkeet ovat vasemmassa reunassa ja muokkauspainikkeet oikeassa reunassa.

Dassault Systems Solidworks Corporation Solidworks ohjelma on CAD ohjelma kappaleiden suunnitteluun, voidaan käyttää myös 3D kappaleiden suunnitteluun ja stl -muotoon tallentamiseen 3D tulostimille. Solidworksin muokkausmahdollisuudet ovat: Parts, Assembblies ja Drawings.

Työ aloitetaan 2D tasolla johon pursotetaan kolmeuloitteisuutta tai kolmeulotteisuuteen leikataan muotoja. Työskentely Solidworks ohjelmalla alkaa näpäyttämällä New (Standar toolbar) painiketta tai File > New. Otetaan Part-ympäristö käyttöön Solidworksin dialogi ikkunassa näpäytä Part ja OK jolloin uusi työ avautuu. Käytetään Features -työkaluryhmää ja S-näppäintä painettaessa saa pikavalintaikkunan käyttöön. Sketch -valikosta valitaan esim. suorakaide keskipisteen kanssa. Objektin viivat muuttuvat mustiksi, mikä merkitsee sitä, että sketsi on täysin määritelty. Tämän jälkeen oikeasta yläkulmasta painetaan Eteenpäin -painiketta, jolloin ohjelma siirtyy pursottamaan kolmiulotteisuutta. Kappaleeseen muodon leikkaaminen tapahtuu Extruded Cut -painikkeella valitsemalla Line-työkalulla piirtämällä leikkausmuoto. Painetaan viivan alkupisteen ja loppupisteen kohdalla hiiren vasenta näppäintä. Tämän jälkeen painetaan A-näppäintä ja hiirellä voidaan piirtää kaari ja lopuksi painetaan hiiren vasenta näppäintä.

Mitoitus tapahtuu Smart Dimension -painiketta käyttämällä ja mitoitetaan leikkauspinta halutun kokoiseksi. Kaaret voidaan määrittää identtisiksi = valitsemalla viivat jotka halutaan yhdenmuotoisiksi painamalla ctrl -näppäintä pohjassa. Komponentin siirtäminen tapahtuu valitsemalla kulmapiste ja painamalla ctrl -näppäin pohjassa ja määritellään toinen linja ja painetaan hiiri -näppäintä. Tämä tehdään molemmille suunnille. Valitsemalla viivan sekä origopisteen hiiren oikealla näppäimellä, jolloin avautuvasta valikosta valitaan Select Midpoint ja valitaan viivasuora kohdistus. Painetaan oikeasta kulmasta eteenpäin painiketta. Valitaan vasemmalla olevasta valikosta Direction -painikkeesta Up to next / Through All.

Lopuksi painetaan vasemmalta ylhäällä olevaa OK -ruksia, jolloin kappaleeseen leikkautuu piirretty muoto. Toisen leikkausuran tekeminen Features -valikko aktiivisena Reference Geometry -valikosta valitaan Axis -valinta ja vasemmasta valikosta Point and Face/Plane ja sen jälkeen kuvakkeesta Origin ja klikataan jompaa kumpaa elementtiä, jolloin syntyy pyörähdysakseli. Paina lopuksi Enter. Valitaan Line Pattern -painiketta ja valitaan Circular Patter piirre joka monistetaan ja vasemmalla kirjataan pyörähdys 90.

Ennen suunnittelua on hyvä tehdä mittayksikkö ja muut asetukset näpäyttämällä Options kuvaketta (ratas kuva Standar valikkorivillä) tai Tools > Options. Valitse kohtaan Overall drafting standard kohtaan ISO. Mene tämän jälkeen Units kohtaan ja Unit system kohtaan tee valinta MMGS jolloin käytössä on millimetrit, grammat ja sekunnit. Lopuksi paina OK.

Aloita kolmiuloitteisen laatikon suunnittelutyö 2D tilassa näpäyttämällä Corner Rectangle (Sketch toolbar) tai Tools > Sketch Entities > RectangleFrontTop ja Right näkymät tulevat esille. Näpäytä Front plane ja luo neliö jolloin tulee näkyviin myös vaaja ja pystysuunnassa olevia viivasymboleita. Jotta voit mitoittaa piirtämäsi neliön, niin tulee käyttää Smart Dimension (Dimensions/Relations toolbar) tai Tools > Dimensions > Smart. Valitse vaaka ja pystysuuntaiset linjat neliöstä ja näpäytä ja aseta syöttöikkunaan esim. 100 ja näpäytä.

Tämän jälkeen 2D piirros voidaan muuttaa 3D kappaleeksi näpäyttämällä Extruded Boss/Base kuvaketta (Features toolbar) tai Insert > Boss/Base > Extrude. Ja Property Managerissa voi asettaa Depth esim. 100 jolloin syntyy kolmiulotteinen laatikko näpäyttämällä lopuksi. Tehdäksesi tästä laatikosta onton, niin näpäytä Shell (Features toolbaar) tai Insert > Features > ShellShell Property Manager alla Parameters asetus Thickness 5 ja Face<1> Property Managerissa Faces to Remove ja näpäytä.

Lopuksi työ tallennetaan näpäyttämällä Save (Standar toolbar) tai File > Save ja anna tiedostolle nimi ja näpäytä Save. Tallennus STL-muotoon tapahtuu STL-optioista binäärinen ja Devation kohtaan määritetään laatu parhaimmaksi Tolerance OK ja tallennus.

Kahden värin tulostus kahdella suuttimella onnistuu, kun Solidworksilla tekee kokoonpanotyön, eli nimeää samaan kappaleeseen tulevat eri väriset osat omilla nimillä ja esim. Cura tulostusojelma määrittelee millä suuttimella tulostetaan kukin osa.

Katso oheista käyttöopas tästä linkistä:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/30456/Myllymaki_Vesa.pdf?sequence=1

Blender- 3D suunnitteluohjelma

Blender on ilmainen 3D-ohjelmisto jota voi käyttää esim. 3D kappaleiden valmistukseen, mallinnukseen ja rendaukseen. Valmis 3D kappale valitaan aktiiviseksi ja tallennetaan STL-muotoon. Lisätietoja voi tutkia sivustolta http://www.blender.org/ . Tukee Win/Apple/Linux/BSD.

Blender on 3D-grafiikan mallinnusohjelma jossa iso osa toiminnoista on valikoissa. Pääasialliset toimintatilat ovat esinetila (object mode), jossa muokataan esim. esineen sijaintia ja asentoa. Muokkaustila (edit mode), jossa voi muokata esineen muotoa. Työtila voidaan myös jakaa.

Blenderin editointitilaa käytetään objektin muodon muovaamiseen, kuten objektin leikkaaminen kahtia, sen vääntäminen kumin tavoin tai yksityiskohtien lisääminen kokonaismuodon osaan. Kun tahdot muotoilla objektin uudelleen, niin käytä editointitilaa. Kolmiulotteista muotoa kuvaikkunassa kutsutaan verkoksi, joka näyttää läpinäkyvältä ja siinä on pisteitä joka nurkassa. Näitä pisteitä sanotaan solmuiksi ja niitä yhdistäviä viivoja sanotaan reunoiksi joita liittämällä kolmen tai useamman solmun muodostamaksi pinnaksi eli tahkoksi (polygoni) Objektitilassa käsitellään objektiin itseensä liittyviä ominaisuuksia, kuten nimeä, sijaintia, kokoa ja sen suhdetta muihin objekteihin (kuten objekteihin, jotka ovat vanhempia tai lapsia).

Blenderissä käytetään kolmea hiiren nappia siten, että hiiren pyörä on yksi napeista.

Blenderissä on laajamittaiset työkalut 3D-mallien animointia varten.

Katso video kuinka tehdä 3D kappaleita ja animointeja tästä linkistä…

Katso mallinnusohjeita http://blenderfoorumi.com/viewtopic.php?f=3&t=562

Trimble SketchUp ohjelmalla voi tehdä 3D mallinnusta. Katso lisätietoja https://fi.wikipedia.org/wiki/Trimble_SketchUp

Tinkercad

Tinkercad 3D-mallinnusohjelma on internetissä käytettävissä ja tätä käyttöä varten on luotava tunnus ja salasana Tinkercadin kotisivulla. Minna Artman ja Liisa Jokinen ovat kirjoittaneet kirjan ”Lannistumattomat – Piilaakson Suomalaiset yrittäjätarinat” (WSOY 2016), jossa sivulla 43 alkaen kerrotaan Kai Bäckmanista, joka perusti vuonna 2010 Mikko Monosen kanssa Tinkercadin yrityksen ja helppokäyttöisen mallinnusohjelman 3D-tulostamiseen. Vuonna 2013 he myivät Tinkercadin Autodeskille.

Katso lisää: https://www.tinkercad.com/ ja ohjeita https://opinsys.fi/tinkercad-alkeet

DAVID SLS-2 3D –skannerin käyttö

Ennen 3D skannausta asennetaan skannauslaitteisto, jossa on pieni videotykki ja kamera oikeisiin asemiin ohjeiden mukaan. Videoprojektorin ja kameran tulee olla jonkun verran korkeammalla kuin pöydällä oleva kalibrointiseinämäkulma. Käynnistetään tietokoneelta asennettu David 4.2 ohjelmisto.

Työ aloitetaan SETUP-valikosta valitsemalla haluttu skanneri jota käytetään ja kalibroidaan 3D skannausta varten. Jos on käytössä automaattinen kappaleen kääntöpöytä, niin laitetaan ruksi Enable Turntable kohtaan ja Screen ID laitetaan 2Camera Setuppiin valitaan kamera joka on käytössä.

Calibration-välilehdeltä määritellään Calibr. Scale [mm] kohtaan minkä kokoisia kappaleita skannataan esim. 120,0 mikä lukema määräytyy käytettävän kalibrointiseinän kuviosta.

Asetetaan kalibrointilevyt paikalleen sopivalle etäisyydelle ja projektorista säädetään heijastusruudukon tarkkuus sopivaksi silmämääräisesti. Kamera säädetään kuvaamaan sopivassa kulmassa projektorin heijastamaa kalibrointiruudukkoa mahdollisemman tarkalla terävyydellä ja valovoimalla aukkoa säätämällä. Orientatio kohdasta voidaan valita Bouth ja klikataan Kaliprointi painiketta. Odoteaan kalibroinnin onnistumista kertovaa ilmoitusta, jonka jälkeen mennään Scan-valikon skannaus asetuksiin, jossa valitaan Pattern Parametreistä Profilille kaikkein tarkin laatu Quality.

Tämän jälkeen voidaan säätää automaattisen pyörityspöydän asetukset, että pyöräyttääkö pyörityspöytä kappaletta täyden ympyrän 360 astetta Total Scan Angle kohdassa. Montako skannausta esim. 14 kappaletta kohtaan Number of Scans.

Ennen skannausta kalibrointiseinä siirretään pois ja asetetaan automaattinen kääntöalusta pöydälle, jonka päälle asetetaan skannattava kappale.  Skannausasetuksissa laitetaan kappaleet automaattisesti yhdistettäviksi Auto Aling to Previous. Tämän jälkeen skannataan tausta, jotta se voidaan poistaa Scan Background komennon jälkeen laittamalla ruksi kohtaan Background Removed, mutta ilman skannattavaa kappaletta. Lopuksi klikataan Start skannaus. Valmista skannausta voidaan tarkastella kääntelemällä hiiren oikeaa nappia alas painettuna. Hiiren rullaa pyörittelemällä saadaan kappale lähemmäs tai kauemmas.

Lopuksi skannatut kappaleet sulatetaan yhteen Fuse-painikkeella, jonka jälkeen skannattu kappale tallennetaan tulostettavaksi Export painiketta painamalla ja valitsemalla STL-tallennusmuoto.

Lisää ohjeita löytyy www.david-3d.com

Opinnäytetyö 3D skannauksesta tästä linkistä:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97551/vandell_lari.pdf?sequence=1

3D-tulostimet

3D kappaleita voi valmistaa mm. pursottamalla suuttimesta ohutta sulaa muovikerrosta, joka jäähtyy ja muodostaa kerros kerrokselta kolmiulotteisen kappaleen.  Menetelmä perustuu termoplastisen raaka-aineen, kuten muovin tai vahan pursottamiseen ohuena nauhana kerroksittain työtasolle. Laitteen tulostuspää sulattaa käytettävän materiaalin ja ohjaa sen oikeaan kohtaan. Materiaali jäähtyy nopeasti, jolloin se sitoutuu alempana olevaan kerrokseen. Kerroksen ollessa valmis rakennusalusta liikkuu kerrospaksuuden verran alaspäin. Tämän tekniikan laiteet tarvitsee tulostaa tukirakenteet tietynlaisten geometrioiden tulostamiseen. Tukirakenteita ei tarvitse välttämättä tulostaa varsinaiseen kappaleeseen käytetyllä materiaalilla, vaan siihen on olemassa oma materiaalinsa, joka on vesiliukoista. Kun kerrokset ovat valmiina ja kappale jäähtynyt, poistetaan tukirakenteet ja pinta viimeistellään.

Tulostimia varten on olemassa mallikappaleita, joiden avulla voidaan tulostusasetukset saada kuntoon. Katso lisätietoja www.3dbenchy.com

3D-tulostimiksi kutsutaan laitteita, joissa mm. leikkaamalla ja liimaamalla materiaalia saadaan aikaiseksi kolmiulotteinen rakennemalli. 3D tulostimilla on kalvorulla ja kaikkille niille alueille joille ei haluta liiman tarttuvan, niin ne väritetään tussilla. Tämän jälkeen levitetään liimakerros ja tuodaan uusi kalvo. Liimauksen jälkeen siihen leikataan ääriviivat terällä.

Objet 3D tulostimet

Laadukkaita ja monimutkaisia 3D tulosteita saa aikaan Objet 30 tulostimella. Objet Geometries Ltd niminen yritys kehitti ja valmisti vuodesta 1998 alkaen photopolymer 3D tulostussysteemiä Israelin Rehovotissa Rami BonenGershon Miller ja Hanan Gotaiitin toimesta. Vuodesta 2011 alkaen yritys on kuulunut Stratasys nimiseen yritykseen. Laite käyttää PolyJet ja PolyJet Matrix polymer suihku tenologiaa. Objet Geometries yritys omistaa noin 50 patenttia.

Objet Studio -tulostusohjelmalla 3D stl -tiedosto tuodaan Tray Settings välilehden  Placement komennolla, jonka jälkeen Validate komennolla tarkistetaan onko työ tulostettavissa. Estimate komento laskee arviot malli- ja tukimateriaalin kulutuksesta sekä tulostusajasta. Ja Job Manager välilehdellä tulostusjonossa oleva tiedosto lähee tulostumaan, kun yhteys on auki tulostimeen Objet tulostusohjelmalla Onlineksi määriteltäessä.

Objetin materiaalit ovat kemikaaleja, jotka ovat haitallisia ja jopa vaarallisia, jolloin niitä täytyy käyttää varoen, sekä hoitaa hyvä tuuletus.

Katso lisätietoja http://www.stratasys.com/

Ultimaker 3D tulostimet

Ultimaker 3 tulostimessa on tulostussuuttimet ovat pikakiinnityksellä vaihdettavissa ja ovat merkitty joko AA 0.4 tunnuksella, jolloin se sulattaa rakennemateriaalia ja BB 0.4 merkitty tukimateriaalia PVA Natural (Poly Vinyl Alkohol). PLA rakennemateriaalin lisäksi voi käyttää myös joustavaa TPU 95A materiaalia. 3D kappaleiden lataaminen, viipalointi ja tulostus tapahtuu Cura-ohjelmistolla. Ultimaker 3 tulostimen asetukset hoidetaan laitteen alalaidassa olevan näytön ja valintäpyörän avulla. Painamalla valintapyörää, jolloin se toimii Enter-valintanäppäimenä. kaikki toiminnat hoidetaan toimintapaneelin kautta, kuten materiaalin vaihdot ja laitteen asetukset. Ultimaker kalibroi automaattisesti alustan ja tulostussuuttimen etäisyyden, jos alusta on riittävän suorassa. Ultimaker 3D tulostin tunnistaa tulostusmateriaalit automaattisesti. Tulostusmateriaalin lisäämistä ja poistamista varten on omat rutiinit, kun valitaan kyseiset toiminnot laitteen näytön ja valintapyörän avulla.

https://ultimaker.com/download/25249/Cura%20quick%20start%20guide.pdf

Lisätietoja ja ohjeita löytyy: https://ultimaker.com/

3D tulostamisessakin saattaa olla terveysriskejä, jos tulostustilaa ei tuuleta hyvin.

http://www.tekniikkatalous.fi/tyoelama/3d-tulostimista-yllattava-ja-nakymaton-vaara-ala-osta-halpaa-netista-6540546

Formlabs tulostimet

Formlabs 3D-laitteet käyttää SLA-teknologiaa (stereolitografia), jossa 140 mikronin kokoinen lasersädepiste kovettaa nestemäistä hartsia. Laite voi tulostaa 25-200 mikronin z-resoluution tarkkuudella. Lisätietoja www.formlabs.com

Repetier Host 3D -tulostusohjelma

3D mallin lataaminen tapahtuu lankatulostimilla Repetier Host -ohjelmalla Object Placement välilehdellä painamalla Load painiketta, jolloin voi tuoda STL tiedoston tulostettavaksi. Kappaletta voi skaalata, kääntää tai kallistaa jne. 3D malli tulee viipaloida CuraEnginellä ennen tulostusta Slicing komennolla, jonka tuloksena saadaan askelmoottoreiden liikeradat eli G-koodi, mikä on perinteinen valmistusteknisten laitteiden ohjelmointikieli.  Tulostusasetukset löytyvät Slicer-välilehden alta. Pitämällä kursoria asetusten päällä, niin ohjelma neuvoo, mitä asetusten muuttaminen tarkoittaa.

Tulostinohjelmalla on hyvä antaa seuraavia määrityksiä: Quality kohtaan valitaan  kerrosvahvuudeksi 0,15 mm. Tulostusnopeudeksi kannattaa määrittää alle 50 mm. Slicer-valikon Support Type (tukirakenteen määrittely) ja kappaleen täyttöaste Infill. Tulostettavan kappaleen seinämän vahvuus tulisi olla 2 x suuttimen paksuus, eli Shell Thickness 1,0 mm. Pohjan paksuus Top Bottom Thickness 0,1 mm 4-5 x kerrosvahvuus.

Ennen ensimmäistä tulostusta on hyvä tarkistaa, että tulostusalusta on tyhjä ja puhdas, jonka jälkeen sille laitetaan liima, jotta tulostettava 3D kappale pysyy paikallaan tulostuksen aikana. Aja Z-akseli kotiasemaan ja tee suuttimen etäisyyden tarkistus tulostusalustaan nähden käyttäen kopiopaperia rakotulkkina. Aloitettuasi tulostuksen, jos tulostusmateriaali ei tule tasaisesti ja tai liian tiiviisti on tulostusalusta liian lähellä suutinta. Jos taas tulostusmateriaali ei tartu tulostusalustaan, niin suutin on liian kaukana tulostusalustasta.

https://www.repetier.com/

3D lankatulostimien yleiset asetukset

Lankatulostimet edellyttävät tulostinasetusten ja Gonfiguration tekemistä onnistuneen 3D tuloksen aikaansaamiseksi.

Print Settings – Tulostusasetukset

Tulostusasetukset löytyvät Slicer-välilehden alta. Pitämällä kursoria asetusten kohdalla, ohjelmisto neuvoo, mitä asetuksen muuttaminen tarkoittaa.

Print Configuration kohdassa asetetaan tulostimen suuttimen halkaisija, mikä löytyy tulostuspään kyljestä

Adhesion type tarkoittaan alustaan tarttumista, jolloin Brim käytetään aina ABS-muovin kanssa, tai jos kappaleen tartuntapinta-ala on pieni. Raft tekee koko tulosteen alle ns. pedin.

Quality on tulostustarkkuus, jota säädetään kerrosvahvuudella. Mitä pienempi on kerrosvahvuus niin, sitä kauemmin tulostus kestää.

Support Type on tukimateriaalin tyyppi, eli Touching Bed tekee tukimateriaalin vain kohtiin, jossa tukimateriaali rakennetaan tulostusalustaan kiinni. Everwhere tarkoittaa sitä, että tukimateriaali lisätään kaikkiin tukea tarvitseviin kohtiin.

Speed asetuksella säädetään tulostuksen nopeutta. Mitä pienempi nopeus, sitä laadukkaampi on lopputulos.

Infill Density tarkoittaa tulosteen täyttöasteen määrää. Perusasetuksissa kone tekee kaksi ulkokehää, jonka jälkeen alkaa sisätäyttö. Mitä pienempi arvo on niin, sitä nopeampi ja edullisempi tulos on.

Enable Cooling valitaan kun tulostetaan PLA muovilla. ABS-muovilla suositellaan jäähdytyksen ottamista pois päältä.

Configuration asetukset

Selected layer thickness, jolla voidaan vaikuttaa tason paksuuteen. Valittavana on 0,08, 0,125 tai 0,25 mm kerrosvahvuudet. Pienempi kerrospaksuus parantaa tulosteen laatua, mutta lisää tulostusaikaa.

First layer height, jolla määritellään ensimmäisen tason paksuus prosentteina ilmaistuna. Todella ohuilla tulostuspaksuuksilla on suositeltavaa pienentää ensimmäisen kerroksen paksuutta.

Infil every N layers kohdan oletusarvo on 1. Tällä ominaisuudella voi nopeuttaa tulostusta tekemällä täytön kerrospaksuudesta paksumpi, esim. kerrospaksuuden ollessa 0,125 ja infil every layer arvo on 2, niin ulkokehän paksuus on 0,125, mutta täyttö tehdään vain joka toinen kerros 0,25 paksuisena.

Rectract on nauhan poiston arvo, jota käytetään parantamaan tulostuksen laatua, kun tulostuspää liikkuu pitkiä matkoja ilman tulostusta, mikä vähentää tarpeettomia ylimääräisiä valumia.

Lenght (mm/s) arvolla säädetään muovinauhan ulosvetonopeutta. Suositus on 300-500 mm/s välillä.

Length (mm) eli Pituus (mm) arvolla säädetään muovilangan syöttönopeutta välillä 1-1,5 mm.

Lift (mm) arvolla työtaso laskee alaspäin tämä arvon verran, kun tulostuspää vaihtaa paikkaa.

Extra lenght on restart (mm) arvolla määritetään kuinka paljon lankaa syötetään takaisin ulosvedon jälkeen. Normaalitapauksessa arvoksi riittää 0, mutta on mahdollista käyttää arvoja 0-0,2.

Minimum travel after retract merkitsee vaakatason tasojen lukumäärä kappaleen ala- ja yläpinnoissa, jolloin 0,08 mm asetuksella tasoja vaaditaan 12 kpl yhden millimetrin paksuuteen.

Solid layers, jonka oletusarvo on 4. Tarkoittaa umpinaisten kerroksien lukumäärää pohja- pintakerroksiin. Jos kappaleessa on hyvin pieni täyttö %, on suositeltavaa kasvattaa umpinaisten kerroksien lukumäärää, jolloin kappaleen pohja- ja pintakerroksesta tulee siistimpi.

Fill angle oletusarvo on 45 astetta, mikä määrää kappaleen täytön XY –akselin suuntaisesti.

Fill pattern on täyttömalli, jolla saavutetaan tapauksesta riippuen eri lujuuksia tulostettavaan kappaleeseen.

Enable cooling, jolla voidaan aktivoida tuuletuksen.

Enable fan layer print time is below (s) tarkoitta sitä, että tulostusaika on yhdelle tasolle alle asetetun, niin puhallin tuulettaa halutulla nopeudella tarvittavan ajan.

Slow down if leyer print time is below (s) asetus hidastaa tulostuspäätä, jos tulostusaika menee liian pieneksi, jotta tulostusmateriaali kerkeää jäähtymään. Tällä pyritään välttämään alempien tulostuskerroksien sulamista.

Min print speed (mm/s) arvolla säädetään raja-arvo tuulettimen päälle kytkeytymiselle suhteessa tulostusnopeuteen. ABS-muovilla voidaan tuuletin pitää pois päältä.

Perimeters (mm/s) on reunan tulostusnopeus.

Small perimeters on pienten reunojen tulostusnopeus. Käytetään kun reuna on kapeampi kuin 6 mm, jolloin reunan tulostusnopeudeksi voi asettaa 20-30 mm/s.

Infill voidaan vaikuttaa täyttönopeuteen, esim. 80 mm/s. Käytä 0,25 mm kerrosvahvuudella arvoa 40-50 mm/s.

Solid infill on kiinteä täyttönopeus esim. 80 mm/s.

Top solid infill on päällimmäisen kerroksen täyttönopeus. Yleensä 40-50 tuottaa tarkan tuloksen.

Bridges on tukirakenteen tulostusnopeus, joka on normaalisti 50-80 mm/s, mutta 0,25 mm kerrosvahvuudella käytetään 60 mm/s.

External perimeters speed on reunan tulostusnopeus. Tarkkaan tulostukseen on hyvä arvo 20.

Extrusion width on viivanleveys. Alkuperäisarvo on 0,70, mutta yleensä leveys voisi olla 0,5 tai 0,52. Jos haluat tulostaa esim. 0,8 paksua seinämää, jaa se tämän asetuksen arvolla, niin näet monellako viivalla seinämä tulostetaan. Viivanpaksuudella 0,4 seinämä tulostettaisiin 2:lla viivalla.

First layer extrusion width on sama kuin edellinen ensimmäiselle tulostetulle tasolle. Yleensä ei muuteta tätä arvoa.

Perimeters extrusion width on reunojen viivanleveys.

Support material extrusion width on tukimateriaalin viivanleveys. Arvolla 0 viivanleveys on 0,7 mm. Arvo voi olla prosentteja esim. 110% tai numero esim. 0,4.

Bridges flow ratio on siltojen materiaalivirta, eli paljonko käytetään materiaalia siltoihin. Yleensä ei muuteta tätä asetusta.

Overhang threshold on kaltevuuskulma mihin asti tulostetaan tukimateriaali, arvon ylittävässä kulmassa oleville seinämille ei tulosteta tukimateriaalia. Kyseessä on siis raja-arvo, joka säätää missä kulmassa ylöspäin tulostettaessa tarvitaan tukimateriaali.

Pattern spacing on tukimateriaalin kuvion koko, eli iso arvo tarkoittaa harvempaa tukimateriaalia.

Pattern angle on tukimateriaalin kulma, oletusarvo on 90 astetta XY-suunnassa.

Diameter tarkoittaa tukimateriaalin langan paksuutta.

Multiplier on tulostusmateriaalin paksuuskerroin hienosäätöä varten. Arvo on yleensä 0,9 – 1,1. Oletusarvo on 1.

First layer bed celsius on tason lämpötila ensimmäisen kerroksen tulostuksen ajan. ABS-materiaalille se on 75 ja PLA materiaalille 50 celsiusta.

First layer celsius on tulostuslämpötila ensimmäisen kerroksen tulostuksen ajan. Korkeampi lämpötila ensimmäisellä kerrokselle kiinnittää kappaleen hyvin tulostusalustaan esim. PLA 210 celsiusta ja ABS 230-250.

Tulostuslaitteen huolto

Tulostuspään sisällä oleva teflonputki on vaihdettava noin 300 tunnin vaihtovälein. Tämä tapahtuu irrottamalla 4 kuusiokoloruuveja tulostuspään suojapellistä, jonka jälkeen irrotetaan tulostuspään elektroniikkaliitin. Suutin irrotetaan 10 mm kiintoavaimella. Tämän jälkeen vedetään teflonputki ulos tulostuspäästä ja leikataan vastaavankokoinen uusi teflonputken pätkä. Työnnä putki tulostuspään sisään ja kierrä tulostuspää kiinni. Kasaa puretut osat taas kasaan.

Tulostusmateriaalit

Muovi on yleisnimitys synteettisille tai puolisynteettisille hiili- tai hiili-piiatomien pitkistä molekyyliketjuista eli polymeereistä koostuville materiaaleille. Muovit koostuvat yleensä peruspolymeeristä ja lisäaineista. Lisäaineina ovat muun muassa UV-suoja-aineet, väriaineet, täyteaineet kuten liitu, lujitteet kuten lasikuitu ja pehmittimet. Tuotantomääriltään suurimmat muovilaadut valmistetaan öljynjalostuksessa syntyvistä kevyistä jakeista, kuten bentseeni, butadieeni, propeeni ja eteeni, liittämällä näiden molekyylit yhteen pitkiksi ketjuiksi prosessissa, jota sanotaan polymeroinniksi. Muovien tekniset ominaisuudet, kuten lujuus, sähköneristävyys, vesitiiviys ja keveys, muoviraaka-aineiden edullisuus sekä muoviesineiden tehokas valmistaminen suurissa sarjoissa ovat syy muovien käytön hyvin nopealle laajenemiselle 1950-luvulta alkaen.

Polylaktidi (PLA) on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu biohajoava termoplastinen alifaattinen polyesteri. Sen raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi maissitärkkelystä tai sokeriruokoa.

ABS eli akryylinitriilibutadieenistyreeni on eräs kestävä muovilaatu. Se on jäykkää mutta kevyttä, ja hinnaltaan varsin edullista. ABS-muovilla on hyvä sitkeyden, jäykkyyden ja sulajuoksevuuden yhdistelmä sekä hyvä pinnanlaatu ja kiilto. Sen jännityssäröilyherkkyys on vähäisempi kuin polystyreenillä. ABS-muovilla on myös pieni staattinen sähköisyys ja se kestää hyvin heikkoja happoja ja emäksiä. Yhden ABS-kilon valmistamiseen tarvitaan kaksi kiloa raakaöljyä.

Muovilanka on yleinen 3D tulostusmateriaali, jota käytetään lankana eri värisinä. Yleinen tulostuslanka on PLA, jonka halkaisija on 1,75 mm, PLA on biohajoava muovimateriaali, joka valmistetaan mm. maissin tärkkelyksestä.

 • Hieman kova ja sitkeä materiaali
 • Helppo tulostaa isoja kappaleita
 • Pienet kappaleet haastavia
 • Lämpötila-alue: +180°C..+210°C
 • Tulostusalustan lämpötilasuositus: +40°C..+60°C

Myös synteettinen ABS on myös käytössä 3D kappaleissa.  Aina kun vaihtaa uuden materiaalin tulostimeen on hyvä selvittää langan sulatuslämpötila ja miten se sopii tulostettavien kappaleiden tulostusmateriaaliksi.

FPE on edistyksellinen materiaali jossa yhdistyy ominaisuudet kuten kestävyys, joustavuus ja lämmönkesto samassa materiaalissa. FPE kerrokset kiinnittyvät toisiinsa hyvin.

FPE:llä  on suurempi lämmönkestävyys. Hyvään tulostusjälkeen vaaditaan oikeat lämpötila-asetukset, ja tämän on tarkempaa FPE muovin kanssa.

 • Lasitransitiolämpötila: 90 °C
 • Sulamislämpötila: 158 °C
 • Tulostuslämpötila: 205-215 °C
 • Tulostusalustan lämpötila: 100 °C

Tulosteiden viimeistely

Kolmiulotteisten kappaleiden pitojen koristelusta löytyy opinnäytetyö…

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41293/Dekoroin.pdf?sequence=1

Lähteet:

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36967/Lohilahti_Jarkko.pdf

Linkkejä:

https://www.obotnia.fi/assets/1/Regionalutvecklingsenheten/ERUF-2007-2013/3D-tulostukseella-lisaarvoa-tuotteisiinb-Kujanpaa30-09-2015.pdf

Julkaisujen toteuttamisen perusteista jotakin

Julkaisujen toteuttamisen perusteista jotakin

Microsoft Office 365 Publisher

Office 365 paketin Publisherilla voi tehdä erilaisia julkaisuja. Aloita käynnistämällä Publisherilla käynnistämällä se. Ohjelman käynnistyttyä voi ottaa käyttöön erilaisia mallipohjia erityyppisten julkaisujen valmistukseen tai tyhjä pohja, joka määritellään julkaisu tarpeesi sopivaksi, mutta joudut itse valitsemaan asettelun fontit jne. Tehdessäsi esim. neljä sivuista A5 sivukokoista vihkosta, niin voit tehdä arkkiasemoinnin tulostusta varten Tulosta-valikon, jossa Asetukset kohdassa tehdään määritykset. Jos on tarkoitus tulostaa julkaisu tulostuspalvelussa, niin työ tallennetaan yksittäisiksi sivuiksi tai arkkiasemoiduksi-pdf tiedostoksi Tallenna nimellä kohdasta valitsemalla avautuvaan ikkunasta Muoto asetuksesta pdf ja taas uudesta ikkunasta painamalla Asetukset painiketta.

Adobe InDesign julkaisuohjelman käyttövihjeitä  

Julkaisuohjelmilla kuten Adoben InDesign ohjelmalla taitetaan jo olemassa olevaa raakatekstiä tai kirjoitetaan tekstit tekstilaatikoihin. Kuvat ja piirrokset tuodaan sivulle jo valmiiksi suunnitellun sivuasetteluiden mukaisesti käyttäen sovittua typografiaa, eli kirjasinlajeja, -kokoja. Uuden työn aloittaminen tapahtuu avaamalla esim. InDesign -ohjelma ja määrittelemällä tehtävä julkaisu File-valikon New-komennolla, onko kyseessä Document, Book (kirja), Library. Vihkotöissä (lehtityö) valitaan Document. Määrittele työsi sivun koko ja määrittele onko työssäsi vaaka- vai pystyasennossa oleva sivu. Tee määrittelyt master-sivulle Page-ikkunavalikossa ja tämän jälkeen Layout valikosta Margins and Columns kohdan kautta palstojen määrä ja sivun markinaalit, myös bleedit, eli leikkuumerkkien yli menevä painoalue, joka lopuksi leikataan pois jälkikäsittelyssä.

Sivunumero markkeeraus tehdään master-sivulla tekemällä sivunumeron kohdalle tekstilaatikko ja Type-valikon Insert Special characters ja alavalikosta valitaan Auto page number. Tekstilaatikkoon tulee A-kirjain, joka muuttuu varsinaisille taittosivuille siirryttäessä sivunumeroiksi.

Tavutus otetaan käyttöön valitsemalla tekstialue, johon kohdistetaan tavutus ja merkitse Kappale-paletin (Paragraph) > Tavutus-ruutuun (Hypenate). Tämän jälkeen valitaan Kirjasin-paletista tavutuksen perustana oleva tavutuskieli. Oletuskielen määritteleminen tapahtuu Tiedosto (File) > Asetukset (Preferences) > Sanasto (Dictionary) -valinalla avautuvaan tavutusikkunaan. Turvallisin tapa on tavuttaa teksti käsin, lisäämällä sanaan tavutusvihje. Tavutusvihje asetetaan pikavalikon Lisää erikoismerkki (Insert Special Character) > Tavutusvihje (Discretionary Hypen) -komennolla. Nämä tavutusmenetelmät voi yhdistää, kun ohjelma jostain syystä tavuttaa rivin väärin. Silloin voi merkitä tavutusvihjeen, joka ohittaa automaattisen tavutuksen asetukset.

Palstaan ladotun tekstin tasausten määritteleminen tapahtuu Kappale-paletin valikon Palstaan sovitus -komennolla (Justification) avautuvassa ikkunassa. Mitä enemmän suurin ja pienin arvo poikkeavat halutusta, sitä enemmän ohjelmalle annetaan liikkumavaraa tekstirivin sovittamisessa palstaan. Tasapainoisen ladelman aikaansaamiseksi kirjasinparien välistykseen ei tulisi puuttua. Yleensä tekstin sovitus hoidetaan sanavälejä muokkaamalla.

Logon saaminen läpinäkyväksi InDesign ohjelmalla tapahtuu Object -valikon Clipping Path valinnalla ja Options… komennon avulla. Määrittele Type: Detect Edgs ja tee tarvittavat säädöt.

Siirry varsinaisille sivuille klikkaamalla Page-ikkunavalikossa olevaa sivun kuvaketta. Sivut lisätään documenttiin Page ikkunavalikon nuolipainikkeen Insert Pages toiminnolla. Tekstin juoksuttaminen palstoihin tapahtuu, kun kursori on tekstilaatikossa vilkkumassa, niin File-valikon Place-komennolla valitset juoksutettavan tekstitiedoston. Samasta valikosta tuodaan kuvat ja piirrokset määriteltyihin kuvalaatikoihin. Tiedoston oikeellisuuden tarkistus ja korjaus tapahtuu File -valikon Preflight-komennolla. Tiedostosta voidaan tehdä pdf-tiedosto File valikon Export komennolla pdf/X:si.

Painotöissä, joiden painojälki menee leikkaukseen, kuten esim. nimikorteissa tulee määritellä bleed, eli leikkausvara, sillä puhtaaksi leikkauksessa muuten saattaa jäädä valkoisia painotuotteeseen kuulumattomia reunoja. Yleensä Bleed määritellään 3 mm suuruiseksi. Bleed-arvo määrittelee, kuinka monta millimetriä painojälki tulostuu leikkuumerkkien ulkopuolelle, jos Bleed-arvo on 0, ainoastaan sivujen reunojen sisäpuoliset alueet tulostuvat.

Huom! Arkkiasemointi- ja painatusongelmia syntyy, jos sijoitetaan yhtenäisiä palkkeja, kuvia ym. elementtejä aukeaman yli. Aukeaman yli menevät elementit tulee leikata isosta elementistä kahteen osaan kullekin sivulle erikseen sopiviksi.

Kun PDF-tiedosto tehdään InDesing -julkaisuohjelman File-valikon Export-komennolla, niin painolta voi kysyä voiko käyttää uudenpaa määritystä kuin pdf/X-1a:2001. Tämä asetus käyttää Acrobat 4:sta, joka ei tunne läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi se pikselöi kuvat, eli läpinäkyvät elementit yhdistetään. Laita ruksi Options-ikkunan kohtaan View pdf after Exporting. Compression kohtaan Colour Images 300 ja for images above 305 ja voidaan ottaa käyttöön Do Not Downsample, Bicubic Downsampling to asemasta. Marks and Bleeds kohdassa Offset määritellään yleensä saman pituisiksi kuin leikkuuvarat. Output kohtaan laitetaan Colour Conversion No Colour Conversion, jos kuviin on jo PhotoShopissa määritelty väriprofiili, jos käyttää Convert to Destination, niin valitse Europe ISO coated 27, tai Coated Fogra 39. Kohtaan Standard pdf/x-1:2001. Advanced kohtaan voi laittaa Transparency Flattener ja Preset kohdasta tarkistetaan (High resolution).

Jos tekee kuvankäsittely-, piirros- ja julkaisuohjelmien uusimmilla versioilla ja uusimmilla ominaisuuksilla julkaisuja, niin niiden tulostaminen ei välttämättä onnistu aina, jolloin kannattaa työ tallettaa ensin Jpeg tai Tiff-tiedostoksi, joka sijoitetaan uudestaan julkaisuohjelman sivulle ja Export-komennolla tallennetaan pdf tiedosto pdf/X 1a 2001 asetuksella, joka toimii myös vanhemmissa RIP:eissä.

Adoben InDesign CS2 ohjelmalla voidaan tehdä arkkiasemointi seuraavasti, jos ei ole käytössä arkkiasemointiohjelmaa. Mene File-valikkoon ja anna InBooklet SE komento. Avautuvaan ikkunaan Layout kohtaan Style valitaan 2-up Saddle Stich valinta. Paina Print-painiketta ja valitse Setupista oikea paperikoko ja määrittele Page Position Centred. Lopuksi paina Print-painiketta, jolloin lopputulos on arkkiasemoitu pdf-tiedosto, jonka laitat tulotumaan digipainokoneen valitsemallesi arkkikoolle.

Sivunkuvauskieli PostScript

PDF (lyhenne sanoista Portable Document Format) on Adoben kehittämä PostScript-kieleen pohjautuva ohjelmistoriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tarkkuudesta riippumaton. PDF:n versio 1.7 on hyväksytty ISO 32000 -standardi.

SGML- ja HTML-kieltä voidaan pitää loogisina sivunkuvauskielinä erotukseksi PostScript-kielestä, joka on graafinen sivunkuvauskieli. PostScript-koodi kuvaa yksityiskohtaisesti, miltä sivu näyttää tulostimen edellyttämällä tavalla. HTML sisältää sen asemasta loogisia kuvauksia siitä, miltä sivun rakenne näyttää esimerkiksi otsikoiden ja kappaleiden osalta, mutta ei mitään informaatiota siitä, miten nämä loogiset elementit näytetään web-selaimessa. Se, että HTML ei sisällä yksityiskohtaista informaatiota siitä, miten sivut piirretään, on suuri vahvuus ja PostScript-tiedostot tulevat kooltaan suuriksi verrattuna HTML-tiedostoihin.

Julkaisun valmistuksessa tarvittavaa kuvankäsittelyä

Tehdessäsi seuraavia harjoituksia, tarkoituksena on käyttää omia valokuvia taikka kuvata kameralla julkaisussa tarvittavat valokuvat, sekä käsitellä ne sopivaan muotoon. Julkaisun tarvitsemat kuvat rajataan oikeaan kokoon ja säädetään värisävyt kuvankäsittelyohjelmalla esim. Photoshopilla. Digitaalisesti painettavien valokuvien resoluution tulee olla enemmän kuin näyttöresoluutio 72 dpi, eli resoluution tulisi olla noin kaksi kertaa rasteritiheyden verran (lpi) noin 200 dpi:tä, mutta liiallisesta resoluutiotarkkuudesta ei ole mitään hyötyä, päinvastoin haittaa, koska tiedoston koko kasvaa ja työskentely tulee hitaaksi ilman kuvan laadun paranemista.

Digitaalisissa tulostimissa jokainen tulostettava rasteripiste rakennetaan matriisin sisään useasta pienemmästä tulostuspisteestä. Tämä matriisi määrää kuinka monta pistettä tarvitaan yhteen rasteripisteeseen ja rasteripisteen koko määrää rasteritiheyden. Digitaalinen painokone, jonka tarkkuus on 2400 dpi pystyy tuottamaan rasteripisteen, joka muodostuu 16 x 16 matriisista. Kun 2400 jaetaan 16, saadaan 150 lpi. Vastaavasti 300 dpi:n laseri tuottaa 60 lpi rasteritiheyden 5 x 5 matriisilla. Harmaasävyt määräytyvät matriisin pistemäärän mukaan, sillä 16 x 16 matriisissa on 256 harmaasävyä (16 x 16 = 256), kun 5 x 5 matriisi tuottaa 25 harmaasävyä. Ihmissilmä pystyy erottamaan 100 harmaasävyä. Uudemmissa RIP:ssä on harmaasävyjen resoluutiosidonnainen rajoitus poistettu uudella tekniikalla, jossa harmaasävyt muodostuvat pistealueesta eikä vain yksittäisestä rasteripisteestä.

Kuvankäsittelyohjelmissa on työkalupaletti, joka on ryhmitelty työkalujen tehtävien mukaan. Joidenkin työkalupainikkeiden oikeassa alanurkassa on pieni musta nuoli, joka tarkoittaa sitä, että sitä hiiren nappia painamalla löytyy lisää työkalun toimintaan liittyviä valintoja. Työkalupaletista löytyy valintatyökalut, maalaus- ja muokkaustyökalut, erikoistyökalut, näyttötyökalut, värivalintatyökalut, tilapainikkeet ja näyttötila. Kuvaosien siirto kuvasta toiseen voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, käyttämällä valinta-aluetta ja leikepöytää, käyttämällä valinta-aluetta ja siirtotyökalua tai käyttämällä Leimasin-työkalua. Leimasintyökalua käytettäessä avataan kuva, josta halutaan siirtää ja kuva, johon halutaan siirtää kuvan osia. Luo kohdekuvaan uusi taso Tasot -paletista. Valitse Leimasin-työkalu ja sille siveltimen koko. Valitse Leimasimen asetukset -paletista sekoitustilaksi Normaali ja peittävyydeksi 100%. Jos haluat, että kuva siirtyy kaikilta tasoilta, niin valitse käytä kaikkia tasoja. Paina Alt-näppäin pohjaan ja vie kohdistin siirrettävälle kuva-alueelle ja napsauta hiirinapilla. Vapauta Alt-näppäin ja maalaa työkalulla haluamasi kuva-alue toiseen kuvaan. Lähdekuvassa näkyy pieni risti siinä, mistä kuva-aluetta kopioidaan.

PhotoShopissa kannattaa ottaa käyttöön Euroopan painoalan asetukset 2, joka löytyy Väriasetukset -ikkunassa (Color Settings) avaamalla Muokkaa/Väriasetukset (Edit/Color Settings), sekä varmistaa, että CMYK-asetuksena on Euroscale ISO coated FOGRA27 ja sanomalehtipaperin ollessa painomateriaalina, niin Euroscale Uncoated v2, sillä Euroscale Uncoted v2 -asetus käyttää alhaisempaa kokonaisvärimäärää, mikä johtuu siitä, että sanomalehtiväri imeytyy paperin huokosiin ja pisteenkasvun ollessa tavallista suurempaa välisävyissä, kuin arkkioffsetissa. CMYK-muotoon muutetut kuvat ovat laiteriippuvaisia, mikä tarkoittaa sitä, että jos kuva painetaankin jollakin muulla painomenetelmällä, jolle se on valmistettu, saattaa lopputulos olla erilainen kuin oli tarkoitus alun perin oli. Tämän vuoksi on hyvä säilyttää originaali RGB-kuvat, josta tehdään tiettyä painomenetelmää varten omat CMYK-versiot.

Piirroksien tekeminen julkaisuun

Grafiikkaohjelmilla, joita on mm. Adobe Illustrator, valmistetaan julkaisun tarvitsemat piirrokset. On olemassa kahdenlaisia grafiikkaohjelmia. Grafiikkaohjelmilla saadaan aikaan bittikarttagrafiikkaa tai vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikka on piirros, joka muodostuu useista erillisistä perusobjekteista, kuten viivoista, käyristä, ellipseistä, suorakulmioista jne. Ohjelma piirtää piirrokseen kuuluvat objektit näytölle matemaattisen kaavan kuvaamana. Kuvasta tallennetaan tieto sen sisältämien objektien koosta, paikasta sekä objektien ääriviivojen rajoittamien alueiden täyttöväreistä ja -kuvioista. Koska jokainen vektorigrafiikkakuvan objekti on matemaattisesti määritelty, voidaan sen ominaisuuksia muuttaa helposti esim., jos suurentamalla objektia, sen kuvaamiseen tarvittavat lisäpisteet piirretään korjatun kaavan osoittamiin paikkoihin.

Tasojen käyttäminen kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmissa tapahtuu Layer, eli tasopaneelin avulla luodaan kuvatiedostoon päällekkäisiä tasoja, alitasoja ja tasoryhmiä. Taso on kuin läpinäkyvä kalvo, jolle piirretään yksi tai useampia objekteja. Jos taso ei ole täytetty peittävillä objekteilla, alemmalla tasolla olevat kohteet näkyvät sen läpi. Tasojen avulla voi luoda ja muokata minkä tahansa tason objektia vaikuttamatta muiden tasojen sisältöön. On mahdollista näyttää, tulostaa, lukita ja järjestellä tasojen asemia toisiinsa nähden. Jos Illustrator ohjelmassa ei ole Layers -paneelia näkyvissä, sen saa näkyville Window > Layers valinnoilla.

Vektorigrafiikkaobjekti koostuu polusta (path) ja pisteistä (points). Yksinkertaisin piirros on polku, eli viiva, jolla on alku- ja lopetuspiste. Polulla voi olla useita suoria tai kaarevia segmenttejä. Piste voi olla kulmapiste (corner point), kaaripiste (curve point) tai yhdyspiste (connector point). Piirrettyä polkua voidaan muokata jälkeenpäin. Pisteitä voidaan muokata aktivoimalla piste, jolloin säätötangentit tulevat näkyviin Convert Anchor Point –työkalulla, joka saadaan esille Työkalupaletin Pen -työkalun alta (näppäinkomento on Vaihto+C), joiden päissä on ohjauspisteet. Tartu hiiriosoittimella ohjauspisteeseen ja säädä polku halutunlaiseksi. Voit lisätä ankkuripisteitä myös Pen –työkalun alta valitsemalla sieltä ankkuripisteen lisäystyökalun. Näitä ominaisuuksia voi hyödyntää mm. piirrettäessä pakkaussuunnittelussa nuuttaus- ja leikkauslinjoja vanhasta mallista mitoitettaviin pakkauksiin.

Teksti voidaan laittaa kulkemaan polkua pitkin valitsemalla Type –työkalupaletista Type On A Path –työkalu ja sen jälkeen osoitetaan hiirellä polkua, jota tekstin halutaan seuraavan. Type/Type On A Path –komennon alivalikoissa on komentoja, joilla voidaan muokata tekstin sijoittumista polulla. Type On A Path Options –ikkunan kautta voidaan myös määritellä näitä asetuksia.

Piirto-ohjelmissa kuten Illustratorissa, voidaan bittikarttakuva vektorioida vektorigrafiikaksi. Vektoriointi löytyy Object > Live Trace > Make, jonka jälkeen voidaan valita haluttu esiasetus (Preset) sekä avata vektorioinnin asetusikkuna Trace Options. Kun kuva on vektorioitu, se voidaan muuntaa poluiksi Expand tai vektorioinnin yhteydessä Object > Live Trace > Make and Expand. Treshold määrittelee arvon, jota vaaleammat sävyt tulevat valkoisiksi ja tummemmat mustiksi. Blur valinnalla sumennetaan kuva ennen vektoriointia, jotta vältytään pykäläisiltä reunoilta. Strokes määrittelyillä luodaan polkuja, joilla on ääriviivat. Path Fitting’in avulla määritetään, kuinka vektorioitu muoto noudattaa alkuperäistä muotoa. Alemmat arvot luovat tiiviimpiä ja korkeammat arvot väljempiä polkuja. Adoben Illustrator ohjelmalla voi korjata korjausta tarvitsevia pdf-tiedostoja.

Kotisivujulkaiseminen Internetissä

Kotisivut perustuvat HTML-koodiin. Koodia voi luoda sitä tarkoitusta varten kehitetyillä ohjelmilla visuaalisesti, kuten Adoben Dreamweaverilla. Viimeaikaisia DreamWeaver versioita on paranneltu tukemaan web-teknologiaa kuten CSS:ää, JavaScriptiä ja ohjelmistokehyksiä. HTML:n alkuperäinen tarkoitus oli kuvata WWW-sivun rakennetta kuin sen ulkoasua, mutta sivujen kirjoittajat halusivat ennen pitkää paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös dokumenttiensa ulkoasuun. Internetin selainvalmistajat kehittivät tarpeeseen esittelemällä HTML-määritykseen kuulumattomia elementtejä, joilla esitystapaa saattoi kuvailla. Monet näistä elementeistä jouduttiin myöhemmin ottamaan mukaan viralliseen HTML-määritykseen käytännön standardeina. Nykyisin monia elementtejä jälleen puuttuu itse HTML:sta, sillä ulkoasun kuvailussa on siirrytty erillisiin tyyliohjeisiin, jotka kuvataan CSS-kielellä. CSS:ään siirtyminen paitsi yksinkertaisti HTML:ää, myös helpotti sivujen luomista ja päivittämistä. Valmiit kotisivutiedosto siirretään palvelimelle ja määritetystä internet-osoitteesta ne ovat katseltavissa suurelle yleisölle.

Kirjallisuutta:

Petri Miettinen on kirjoittanut ”Kotisivun tekeminen” (Docendo 2001) ja Miikka Lyytikäinen ja Mauri Mäkitalo ”Dreamweaver MX 2004” (Docendo 2004). Elizabet Castro ”Kotisivut kuntoon” (Readme.fi Oy 2007).
Markku Jussila, Antti Leino ”net. verkkoviestinnän käsikirja” (Infoviestintä Oy 1999).

https://docplayer.fi/481793-Kotisivuohjeet-etelapohjalaiset-kylat-ry-sivupohjien-rakenne.html

Microsoft Sharepoint desinger 365

Puupiirros

Puupiirrospainotekniikalla painotöitä valmistettiin ennen Johannes Gutenbergin kohopainoon perustuvaa valettujen irtokirjakkeiden teollista painantaa. Puupiirrostekniikassa taiteilija kaivertaa puulaatalle taideteoksen, jota monistaa kohopainotekniikalla tarpeellisen määrän. Tekniikka on yhä edelleen taiteilijoiden käytössä.

Vilho Askola, Erkki Hervo ja Tuulikki Pietilä ovat kirjoittaneet kirjan ”Puupiirros” (Luova Grafiikka ry 1982), jossa todetaan, että varsinainen puupiirroksen historia alkaa Kiinasta, jossa Han-dynastian (206 eKr. – 221 jKr.) aikana kivilaattoihin kaiverretuista kuvista ja kirjoituksista otettiin vedoksia… Etupäässä puupiirrosta käytettiin kuitenkin kirjoitusten monistuskeinona. Tang-dynastian (618-907 jKr.) aikana puupiirros oli teknisesti kehittynyt ja vuonna 868 ilmestyi ensimmäinen painettu kirja Timantti Sutra, joka on yli viisi metriä pitkä rulla. Buddhalaisen lähetystyön ansiosta puupiirros tuli Japaniin muun kulttuurin ohella. Siellä tehty vanhin puupiirros on vuonna 770 keisarinna Shotokun painattama Hyakumanto Darani, buddhalaisen sutran miljoonapainos. Muistokuvat tulivat muotiin… 1600-luvulla alkoi puupiirrosten kukoistus. Vuonna 1643 ilmestyi Nankingissa, Kiinassa kokoelma monivärisiä piirroksia, Kymmenen Bambun työhuone, hiukan myöhemmin toinen, Sinapinsiemenen puutarha…

Aukusti Tuhka ”Taidegrafiikka – tekniikka ja tekijöitä” (WSOY 1957), josta lainaus sivulta 27: ”Puupiirros on kohopainomenetelmä, mikä tarkoittaa sitä, että painettaessa vedostuvat piirroskohdat ovat laatassa kohollaan, väriä antamattomat pinnat ja viivat taas syvennyksinä. Puupiirros tehdään huolellisesti valitulle oksattomalle ja tasaiseksi hiotulle laatalle, jossa puun syyt kulkevat painopinnan suuntaisina. Ennen kuin laattaa ryhdytään puupiirrostyövälinen, vinoteräisin veitsin ja erikoisin kourutaltoin leikkaamaan, on teoksen aihe luonnosteltava. Tämä tapahtuu ensiksi paperille ja taiteilijan on jo tässä vaiheessa otettava huomioon laattamateriaalin piirrokselle asettamat vaatimukset. Luonnospiirros voidaan sitten siirtää jäljennöspaperin avulla painolevylle tai piirtäminen voidaan suorittaa vapaasti luonnosta seuraten. Piirros täsmennetään tavallisimmin tussilla. Ennen leikkaamiseen ryhtymistä väritetään painopinta vielä tasaisen tummaksi, ei kuitenkaan niin mustaksi ettei luonnospiirros kuultaisi väritoonin alta. Laattaa leikatessa syvennetään ne alueet, joiden tulee esiintyä vedoksissa valkeina, puun alkuperäistä pintaa alemmalle tasolle. Kun taiteilija osaa käyttää työvälineitään oikealla tavalla, syntyy piirros laatalle suhteellisen helposti. Koska laatan pinta ennen leikkaamiseen ryhtymistä on peitetty tummalla väritoonilla ja kun työvälineet sitten paljastavat puun alkuperäisen vaalean värin, voi taiteilija koko ajan saada myös mielikuvan siitä, miltä painettu vedos tulee näyttämään… Puupiirroksen painaminen tapahtuu siten, että laatta väritetään erityisellä väritelalla ja kuiva tai hieman kostea paperi levitetään kuvapinnan ylle. Sen jälkeen paperia painetaan hiertäen laattaa vasten, jolloin painoväri siirtyy kohopinnoilta paperille jäljentäen tehdyn kuvan. Paperin hiertämiseen voidaan käyttää eristystä hierrintä tai esimerkiksi paperiveistä, vieläpä viivoitinta tai lusikkaakin. Vedos voidaan ottaa joko tavalliselle painopaperille tai ohuelle japaninpaperille; väri voi olla joko rasvaista tai vesiliukoista. Painaminen voidaan myös suorittaa painopuristimessa, mutta sen käyttäminen ei liene taiteilijan keskuudessa kovin yleistä.”

Grafiikan ensimmäinen kukoistuskausi saavutti suurimman loistonsa Albrecht Dürer (1471-1528) taiteessa, jossa goottilaisen perinteen jälkivaikutus yhtyi alkavan renesanssin uudistavaan ilmapiiriin. Dürerin tuotanto sisälsi saksalaisen grafiikan taiteellisen kulminaatiokohdan, mutta hänen toimintansa merkitsi tavattoman paljon myös graafisten ilmaisumahdollisuuksien kehitykselle. Albrecht Dürer perusti oman kirjapainon. Dürer oleskeli Baselissa ja tältä ajalta ovat peräisin hänen ensimmäiset graafiset teoksensa. Syksyllä 1494 Dürer lähti yksinään Venetsiaan, luultavasti myydäkseen grafiikkalehtiään. Palattuaan Nürnbergiin Dürer innostui pohtimaan taide- ja perspektiiviteorioita ja hän julkaisi Mittausohjeita 1525 ja tutkielman linnoituksista 1527 sekä ihmisruumiin suhteita käsittelevän tutkimuksen. Saksassa on kirjapainoalan ammattioppilaitos Albrecht-Dürer-Schule Düsseldorfista (Fürstenwall 100), joka jatkaa Albrecht Dürerin perinteitä.

Keskiajan lopussa alettiin Euroopassa painaa kuvia puuleikkauksista. Kuvat kirjoituksineen leikattiin puukappaleeseen koholle, leikkauksen kohokuvio värjättiin ja sen päälle laitettiin kostutettu paperiarkki, jota hangattiin nahkapalloilla kunnes painoväri oli tarttunut paperiin. Useita näin tehtyjä kuvalehtiä yhdistettiin vihkoiksi, joita voidaan pitää ensimmäisinä kuvapainotaidon tuotteina. Vanhin tunnettu puuleikkaus, joka on tunnettu, on pyhää Kristoforosta esittävä leikkaus vuodelta 1423. Tämä kuva osoittaa sen, että puuleikkausta kuvien painamiseen on harjoitettu jo ennen tätäkin. Suuri ansio puuleikkauksen taiteellisessa kehittämisessä oli saksalaisilla maalareilla, kuten Albrecht Dürerillä. Hänen kauttaan puuleikkaus vapautui jäykästä reunapiirteitten esittämisestä ja sai maalauksellisemman luonteen varjostusten ja valaistusvaikutusten kautta. Dürerin pääteoksia on kuvat Ilmestyskirjaan 1498, Vapahtajan kärsimyksen historiaan 1500 jne.

Eric O. W. Ehrström ”Taidekäsityö” (Otava 1924) lainaus sivulta 115: ”Puupiirros, vanhin painamistavoista, perustuu kohokuvan leikkaamiseen puuhun, sen värittämiseen ja painamiseen. Vanhin on kiinalainen ja japanilainen taide, ja viimemainitussa maassa se on saavuttanut suurimman täydellisyyden ja kukkeuden. Erikoisena, taiturimaisena ja kansallisena kuvastaa se maan korkeata taidetta, laatuaan toisille saavuttamattomana. Sitä paitsi se perustuu vanhimpaan painolaatan valmistustapaan, puun pituussuuntaan leikkaamiseen, jolloin toisin sanoen laatan kuvapinta käy pitkin puun syitä. Näin leikattiin aikaisemmin myös Euroopassa, mutta kaivertimen tultua käytäntöön syväpainossa alettiin sitä käyttää myös puupiirroksia valmistettaessa. Tämä saattoi tapahtua ainoastaan poikkipuuhun, ja niin muodoin kehittyi ksylografia, joka Ranskassa oli puhjennut uhkeimpaan kukkaansa, vaikkakin sillä siellä oli miltei täysin teollisuuden tapainen luonne, jonka takia se pääsi vähitellen rappeutumaan kestämättä kilpailua nykyaikaisten graafillisten  monistusmenetelmien kanssa. Poikkisyisen puun ollessa yhtä tiivistä joka leikkaussuuntaan ei asianlaita ole sama pitkittäiseen puuhun nähden. Sen tähden ei jälkimmäisessä voi tulla kysymykseen sellainen työase kuin kaiverrin, joka niin sanoaksemme kyntää, vaan tarvitaan siinä leikkaavia aseita, veitsiä.  Luonnollisesti vaikuttaa tulokseen huomattavassa määrin käytettävän puun laatu. Sen on oltava tiivistä ja tasaista. Pitkittäisleikkausta varten pehmeätä, ettei se poikkivedoissa lohkeaisi. Poikkipuuhun leikkaamista varten kovaa ja haurasta, niin että lastut helposti murtuvat kaivertimen tieltä. Puun valinnassa tulevat kysymykseen etupäässä mahdollisimman hienosyiset lajit, päärynä, tervaleppä, koivu pitkittäispuuleikkaukseen ja puksipuu, ebenholtsi, kova koivu ja hienosyinen kataja poikkipuuleikkausta varten. Jos tahdotaan käyttää hyväksi puun syitä (pitkittäislaatoissa), käytetään tietysti tähän sopivaa puulajia, kuusta, mäntyä, tammea, visaa… Värittäminen tapahtuu joo isolla nahkatampoonilla tahi liivatteesta (gelatiinista) valmistetulla väritelalla… Painaminen tapahtuu puupainopuristimessa. Sellaisena voidaan käyttää isoa kopiopuristinta, jos alustaksi otetaan puristimen levyinen sileä lauta. Tämän päälle pannaan tukeva huopa ja sen ja sen päälle paksu paperi. Tälle pannaan painopaperi ja väritetty laatta. Kaikki työnnetään varovasti puristimeen, joka kierretään kiinni ja sitten heti aukaistaan ja lauta vedoksineen ja laattoineen vedetään ulos.

Päivälehden Museon vihkosessa Stig Nordgren ”Käsityön ja kuvataiteen välissä Anton Nordgren puupiirroksia vuosilta 1887-1905″ (Päivälehden Museo 2017), jossa tekijä kertoo sukututkimuksestaan, jonka avulla sai tietää isoisänsä Anton Theodor Nordgrenin puupiirroksista. Anton oli ollut opettajana Ateneumissa. Kansalliskirjaston digitoidusta painotuotearkistosta http://digi.kansalliskirjasto.fi tekijä löysi paljon aineistoa Antonin tekemistä puupiirroksista, jotka oli painettu lehdissä.

Kävin Brysselissä Ukiyo-E puupiirrosnäyttelyssä. Näyttelyssä näytettiin video, jossa esiteltiin puupiirrosten tekeminen kirsikkapuulle ja painaminen. Puupiirros saadaan aikaan piirtämällä käsin tehdylle paperille mustalla painovärillä ääriviivapiirros, joka liimataan piirrospuoli puuta vasten. Paperi revitään ja hierotaan pois niin, että painoväri jää liimautuneena puulaattaan. Tämän jälkeen painaja kaivertaa mustan viivan vasemmalta ja oikealta puolen leikkuuveitsellä leikkuuviivat eli painojäljessä esille ja tämän jälkeen kaivertaa painamattomat kohdat sopivalta syvyydeltä pois. Painaja vedostaa ensimmäisen arkin levittämällä sudilla juoksevan värin painolaatan painopinnan päälle ja asettaa painoarkin laatan päälle, joka hangataan bampunarusta tehdyllä kerällä käyttäen sitä hankaimena saadakseen painavista kohdin väri paperiin. Seuraava osaväri maalataan vedosarkkiin oikealla lopullisella värillä ja liimataan väripuoli puuta vasten ja kuoritaan ylimääräinen paperi, jotta puulla oleva väri tulee näkyviin kaivertamista varten. Näin toistetaan niin kauan kuin on painettavaia värejä. Painaja painaa ensin mustalla ääriviivapiirroksenja sen jälkeen tekee kohdistimen seuraaviin puulaattoihin puutikusta, jotta värit kohdistuisivat tarkasti toisiinsa. Gutenbergin aikaiset puulaatat värjättiin tahmaisella värillä telalla ja puristettiin viinipuristimen kaltaisella laitteella. Japanilainen puupiirros on huomattavasti yksinkertaisempi toteuttaa.

Länsimainen tapa tehdä puupiirroksia. Puupiirrostekniikka on yksinkertainen, sillä tasaiselle puulaatalle taiteilija piirtää aiheensa peilikuvana käyttäen apuna kuultopaperia tai kalkiopaperia. Tämän jälkeen piirrokseen kuulumaton osa leikataan pois sopivalta syvyydeltä terävillä työkaluilla, sillä painamaton pinta pitää olla sen verran alapuolella, ettei painamaton pinta paina painavien pintojen mukana. Kaikkia puulajeja voidaan käyttää, mutta koivuvaneri sopii ehkä parhaiten. Vanerin paksuuden tulee olla minimissään 6 mm. Väripuupiirroksissa on kullakin värillä oma painolaattansa. Ohuet- ja hienot linjat leikataan viistosti etteivät särkyisi painettaessa. Suurempia pintoja poistettaessa käytetään suurempia pintoja. Taidepiirroksen voi siirtää laatalle piirtämällä se kuultopaperille, joten kääntämällä kuultopaperi se saadaan helposti peilikuvaksi. Kuultopaperilta se voidaan piirtää kalkiopaperia käyttäen laatalle. Kuvio vahvistetaan tussilla mikä helpottaa laatan leikkaamista. Painoaihe voidaan siirtää myös valokuvamenetelmällä tekemällä laatan pinta valolle herkäksi käyttäen hopeanitraattia.

Kuvalaatat valmistettiin tanskalaisen C. Piilin 1845 keksimällä ns. kemiatypiamenetelmällä ja puupiirroksia käytettiin myös.

Daniel Medelplan oli Turun akatemian kirjapainon palveluksessa puupiirrosten tekijänä ja kirjapainon muissa tehtävissä vuosina 1678-1689. Vuonna 1719 hän teki pappien tilauksesta Pälkäneen puuaapisen, sillä tähän aikaan ei Suomessa toiminut kirjapainoja. Medelplan valmisti kaivertamalla puuhun aapisen sivut ja painoi ne omatekoisella prässillä. Medelplan kuoli Pälkäneellä Taurilan kylässä vuonna 1737.

http://www.kmkg-mrah.be/expositions/ukiyo-e 

Kirjallisuus:

Tuula Moilanen. ”Japanilainen puupiirros ajan ja ikuisuuden peilinä : japanilaiset ajan ja ikuisuuden symbolit ja niiden esittäminen puupiirroksissa 700-luvulta nykypäivään” ( Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2013)

Tuula Moilanen, Kari Laitinen, Antti Tanttu ”Puupiirroksen taito : öljyväripuupiirros ja japanilainen vesiväripuupiirros” (Taideteollinen korkeakoulu 1999)

 

Suurkuvatulostus

Suurkuvatulostus

Suurkuvatulostus on lisääntynyt räjähdysmäisesti, sillä autojen teippaukset, myös linja-autojen. Aiemmin seripainossa painetut julisteet ja myymäläsomisteet tulostetaan suurkuvatulostusyrityksissä. Suurkuvatulostuksessa laitteet toimivat hyvin erilaisiin tekniikoilla ja väreihin perustuen. Suurkuvatulostuksessa käytetään laajaa skaalaa uusia materiaaleja joita ei kirjapainoteollisuudessa perinteisesti ole aiemmin käytetty.

Mustesuihku- eli inkjet menetelmässä tulostusjälki muodostetaan yksittäisistä mustepisaroista suoraan paperille. Pisarat generoidaan tietokoneen ohjaamana painoalustalle, jolloin ne muodostavat ennalta määrätyn pistematriisin. Yksi pisara vastaa pienintä toistettavissa olevaa yksityiskohtaa. Värillisyys on helppo toteuttaa tulostamalla osavärit peräkkäin paperille. Mustesuihkuteknologiat jaetaan jatkuvatoimisiin ja epäjatkuvan pisaroituksen menetelmiin. Tärkeimmät epäjatkuvan pisaroituksen menetelmät ovat terminen ja pietsosähköinen inkjet.

Mustesuihkuvärejä on useamman tyyppisiä kuten liuotinpohjaiset värit, jotka kuivuvat haihtumalla ja absorption avulla. Öljypohjaiset värit kuivuvat absorption avulla, kun taas vesipohjaiset värit kuivuvat haihtumalla ja absorboitumalla. UV-kiinnittyvät värit kuivuvat osin absorboitumalla ja fotopolymerisaatiolla. Kuumasulavärit ovat tulostettaessa korkeassa lämpötilassa nestemäisiä, mutta kiinteytyvät, kun lämpötila laskee tulostuksen jälkeen. Mustesuihkuvärien tärkeimmät muuttujat ovat viskositeetti, pintajännitys, stabiilisuus ja asettumisnopeus tulostusalustalla. Liuotinpohjaisissa mustesuihkuväreissä käytetään mm. alkoholeja, ketoneja, laktaatteja ja glykoleja. Öljypohjaiset värit sisältävät hiilivetyjä tai pitkäketjuisia, korkean kiehumispisteen glykoleja. Nämä värit kuivuvat absorboitumalla. Liuotinpohjaiset värit voivat sisältää väriainetta joko liukoisessa muodossa tai pigmenttipartikkeleina.

Pigmenttipohjaisen värien etuina ovat korkeampi kuvanlaatu ja suurempi väriavaruus, koska pigmenttipartikkelit jäävät liukoisia väriaineita helpommin lähemmäs paperin pintaa. Vesipohjaisten musteiden ongelmana on vaahtoamistaipumus, mutta myös tätä voidaan hallita pinta-aktiivisten aineiden avulla. Vesipohjaisiin väreihin joudutaan lisäämään levänestoainetta, jotka ovat myrkyllisiä. UV-asettuvien värien etuina on hyvä kemimekaaninen kestävyys, korkea kiiltotaso sekä alustariippumattomuus, minkä vuoksi UV-väreillä voidaan tulostaa korkeaa kuvanlaatua hyvin monenlaisille pinnoille. UV-väreissä ei ole haihtuvia orgaanisia aineita. UV-värit koostuvat akryylimonomeereistä sekä fotoinitiaattoreita. Initiaattorit käynnistävät fotopolymeerireaktion UV-valon vaikutuksesta ja nestemäinen väriaine muuttuu kiinteäksi. Kuumasulavärit eli hotmelt-värit ovat kiinteitä vahoja huoneenlämpötilassa, mutta kuumassa tulostuspäässä ne sulavat nesteeksi ja ne on mahdollista tulostaa. Tulostuspaperilla kuumasulaväri jähmettyy välittömästi, joten musteen leviämistä ei tapahdu.

Pigmenttivärihiukkaset ovat luonnostaan suhteellisen suuria ja epäsäännöllisen muotoisia. Rosoinen pinta heijastaa valoa epätasaisesti ja isojen, epäsäännöllisen muotoisten hiukkasten muodostama jälki ei ole riittävän terävää. Tähän löytyy ratkaisu pilkkomalla hiukkaset pienemmiksi ja pakottamalla ne saman kokoisiksi sekä muodoltaan yhdenmukaisiksi. Näin värin muodostama pinta saadaan tasaiseksi ja peremmin valoa heijastavaksi. Värin optinen densiteetti paranee ja mustepisaran jälki on terävää. Liukenevissa väriaineissa mustepisara uppoaa paperin kuitujen sisään ja itse paperi muuttuu väriä heijastavaksi. Samalla väripiste leviää. Värihiukkaset eivät saa päästä sekoittumaan keskenään, mistä syystä ne täytyy kemiallisesti kapseloida. Kapselin seinämä on synteettisen hartsin tapaista ainetta ja värin yhtenä aineosana on polymeeri.

Tulostimien resoluutio ilmoitetaan pisteinä tuumalle (dots per inch, dpi). Tämä luku ilmaisee vain tulostimen pään liiketarkkuuden, eikä vastaa pisaran alustalle muodostaman tulostuspisteen koon resoluutiota. Dpi ei ole käyttökelpoinen mitta määritettäessä tulostuslaatua. Pisarakoko on voimakkaimmin inkjettulostuksen laatuun vaikuttava tekijä ja se ilmoitetaan piko litroina.

Mustesuihkutekniikan etuja ovat alhaiset kustannukset sekä tulostusnopeus. On kehitetty uusia tulostuspäitä, joilla tulostuspisteelle saadaan useita harmaatasoja
Mustesuihkutekniikkaa käytetään teollisuuden merkintäsovelluksissa, tapettien painamisessa, suoramarkkinointimateriaalien tulostuksessa

Laskujen ja muiden liikekirjeiden tulostamiseen. Mustesuihkutekniikassa suuttimet eivät kosketa paperia tulostuksen aikana. Kuva muodostetaan suihkuttamalla väriaine pieninä pisaroina painettavaan materiaaliin.

Mustesuihkutekniikka on yleistynyt varsinkin pienissä tulostimissa konttori- ja kotikäytössä hyvän hinta- laatusuhteen takia. Käytetään graafisessa teollisuudessa yleisimmin painotuotteiden personointiin. Mustesuihkutulostimen resoluution määrää yksittäisen pisaran koko.

Tulostusresoluutiota heikentää pisteen leviäminen painoalustaan. Rasteripiste muodostetaan useasta pikselistä, jotka tavallisesti ovat yksittäisiä väripisaroita. Pikselin tummuustasoa voidaan säätää pisaran kokoa moduloimalla tai kasvattamalla pisaroiden määrää kutakin pikseliä kohti.

Värien tummuustasoa voidaan säätää myös eri värien konsentraatiotasoja (värin tummuus/vahvuus) muuttamalla (on kaksi erilaista magentta- ja syan- värisävyä)
Kuvan muodostus toteutetaan joko jatkuvalla tai jaksottaisella pisaroituksella

Jatkuvassa pisaroituksessa pisaroita muodostetaan vakiotaajuudella ja ohjataan sähköisellä varauksella. Epäjatkuvassa jaksottaisessa pisaroituksessa pisaroita muodostetaan vain tarvittaessa painepulssin avulla.

Tulostinpäässä on usean kymmenen, jopa sadan pienen reiän suutinmatriisi, josta mustesuihku ohjataan tarkalleen oikeaan kohtaan tulostinpään liikkuessa edestakaisin paperin päällä. Yksittäinen mustepisara lähtee liikkeelle tulostinpään reiästä lämmön ja paineen vaikutuksesta. Väriainetta kuumennetaan lämpövastuksella, jolloin muste kuplii muodostaen painetta. Paine purkautuu suutinreiän kautta ja puhaltaa mustepisaran tulostusalustalle. Kuplamustesuihkutekniikan rinnalla käytetään piezo-tekniikkaa, jossa piezosähköinen kide sykähtelee mustekammion takana.

Suurkuvatulostimien tulsotusresoluutio on yleensä pienempi kun 72 dpi. Xeroxin uusissa Solid Ink -värivahatekniikkaa hyödyntävissä ColorQube 9200 -sarjan monitoimilaitteissa tulostuspäässä on 880 tulostussuutinta tulostettavaa tuumaa kohti, eli tekniikka tuottaa 150 miljoonaa värillistä pisaraa sekunnissa. ColorQube-monitoimilaitteissa on neljä tulostuspäätä ja yli 3500 tulostussuutinta. Tämä mahdollistaa 85 värillisen sivun tulostamisen minuutissa. Väriaine on huoneenlämmössä kiinteää, mutta lämmitetään tulostettaessa. Tekniikassa ei tarvita kasettia tai kuorta, mikä vähentää jätteen määrän 90 prosenttia aikaisempaan tekniikkaan verrattuna.

HP Inkjet Web Pressin koko on: pituus 24 metriä, leveys 6 metriä ja korkeus 3 metriä ja laite tulostaa 122 metriä minuutissa 76,2 cm leveällä rainalla, sekä tulostusresoluutio on 1200 x 600 dpi, joka perustuu HP Scalable Printing Technologyyn. Laitteessa värejä on viisi, sillä CMYK-värien lisäksi on näkymätön Bonding Agent -väri, joka mahdollistaa päällystämättömien paperien painamisen.

Kodakin Versamark D-series -mustesuihkutulostusyksiköt voidaan asentaa kiinteäksi osaksi offsetpainokonetta, kuten Gossiin tai Muller Martinin offsetpainokoneisiin.

Paperiin tai muoville painettu elektroniikka on taipuisaa, joustavaa ja edullista painettuna. Ideana on että esim. mustesuihkutekniikalla painetaan kuvien ja tekstien sijasta näyttöjä, aurinkokennoja, akkuja, paristoja, sensoreita, muisteja, transistoreita ja muita komponentteja. Tekniikka perustuu mustesuihkutulostukseen ja japanilaisen Hideki Shirakawa ja yhdysvaltalaiset Alan Heeger ja Alan MacDiarmind keksintöön sähköä johtavista polymeereista, josta he saivat kemian Nobelin palkinnon vuonna 2000. Tämän jälkeen huomattiin, että johteet, eristeet, puolijohteet ja muu elektroniikassa tarvittava oli mahdollista valmistaa nestemäisistä musteista. On valmistettu painamalla orgaanisia ledivalaisimia. Samalla tekniikalla voidaan tuottaa halpoja painettuja aurinkokennoja ja näyttöjä. Painettu elektroniikka on myrkytöntä, sillä sen voi heittää talousjätteen sekaan. jne…

VTT:n Impulssi-lehdessä 2/2009, jossa VTT:n professori Harri Kopola, joka vetää painetun älyn ohjelmaa toteaa, että painetussa älyssä on kyse moniteknologiasta. Painamisella voidaan tehdä muutakin kuin perinteistä graafisen teollisuuden painotuotteita, sillä painettu äly voi olla suuri mahdollisuus painoteollisuudelle, mutta tämä edellyttää uudenlaista ajattelutapaa ja osaamista. Painetun älyn tutkimuksessa VTT on johtava tutkimuslaitos.

HP Designjet Z2100 Photo suurkuvatulostimen käyttöohjeet

Tulostettava pdf-tiedosto tuodaan muistitikulla suurkuvatulostimen työaseman tietokoneelle Public-kansioon. Työpöydällä on Caldera rippi kuvake, jolla avataan VisualRIP+. Kaksoisosoittamalla VisualRIP+ ikkunassa Fileman-kuvaketta tulee näkyviin listaus tulostusta odottavista töistä. Etsi listalta tulostettavaksi työ jota kaksoisklikataan, jonka jälkeen työ tulee ImageWorkDir-ikkunaan, josta ripattu työ vedetään VisualRIP+ ikkunan Design Z 2100 kuvakkeen päälle. Tätä Design Z 2100 kuvaketta kaksoisklikkaamalla voidaan tulostimen asetuksiin vaikuttaa. Tulosta työ.

Katso lisää…

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106575/Sakkinen_Tapio.pdf?sequence=1

Siirtokuvatekniikat

Siirtokuvatekniikat

Siirtokuvatekniikka on yleistymässä, sillä tavallisilla laser- ja mustesuihkutulostimilla voidaan tulostaa erityiselle siirtokopiopapereille kuva, joka siirretään lämpöprässillä painettavalle alustalle.

Siirtokuvatulostus Xeroxin Digital EA Colour Transfer paperilla 

Xeroxin ohjeilla siirtokopiomateriaali soveltuu käytettäväksi sekä puuvillalla, että polycotton kankailla. Siirtokuvapaperi tulee tulostaa lyhyt sivu edellä siten, että tulostusraita on ylöspäin, paitsi ohisyöttöalustalta tulostettaessa raita tulee olla alaspäin. Valitse paperialustan asetukseksi esim. Xeroxin digitulostimilla Pinnoitettu 1 ja limitys pois päältä, koska siirtokopiopaperin on kuljettava hitaammin ja kiinnityslämmitys on oltava riittävän korkea moitteettoman siirtokopiotulosteen aikaansaamiseksi. Valitaan että tulostettava kuva tulee olla peilikuva ”Mirror Image”. Tulostetut Xerox-Siirtokuvamateriaalit toimivat lämpöpuristimien kanssa. Kuvapuoli asetetaan siirtovaiheessa siirrettävään materiaaliin päin. T-paidoilla lämpötilaksi asetetaan 190 celsiusta ja esilämmitetään T-paitaa 5 sekuntia ennen varsinaista siirtopainamista. Varsinainen painaminen kestää 15 sekuntia suurella puristusvoimakkuudella. Hiirimattoa painettaessa käytetään samaa lämpötilaa 190 celsiusta ja keskitason puristusvoimakkuutta. Poista materiaali välittömästi painatuspinnalta. Paidan voi pestä. Pese paita nurinpäin viileällä tai lämpimällä vedellä, äläkä käytä valkaisevia pesuaineita tai kangasta pehmentäviä huuhteluaineita. Kuivata keskilämmöllä, myös silitys keskilämmöllä.

Siirtokuvatulostus värillisille materiaaleille

Mustille ja värillisille materiaaleille voi siirtokuvat tulostaa siirrettäväksi kaksiosaisilla TheMagicTouch  WoW7.8 papereilla M ja T arkeilla, josta löytyy lisätietoa videomateriaalista, joka löytyy http://www.themagictouch.tv

Space Control ohjelma / OKI tulostin (magenta, cyan, keltainen ja valkoinen väri)

Työssä käytetään PhotoShop PSD tai TIFF tiedostomuotoa. Tiedosto avataan File Open komennolla. Tulostamisen onnistumisen kannalta on tärkeää Media Type asetukset

 • Paperille tulostus
 • TTC3.1 (siirtokuvamateriaali valkoiselle kankaalle)
 • CPM6.2 (siirtokuvamateriaali koville materiaaleille, kuten puu ja jääkiekko)
 • Wow7.8 magenta (siirtokuvamateriaali on tarkoiettu värillisille kankaille)

Media Type eli materiaalin valintojen valinnan kautta muuttuu tulostimen asetukset oikeanlaisiksi. OKI tulostimelle ohisyöttöön asetetaan vain yksi arkki kerrallaan, koska useammat arkit helposti tukkeutuvat fuuseriin, jos näin käy, niin ei saa irrottaa fuuseria, vaan muuten yrittää saada tukeutuneet arkit pois OKI tulostimesta. Tulostimeen laitetaan siirtokuva-arkit kalvopuoli ylöspäin, jolloin teksti puoli jää alapuolelle. Wow7.8 siirtokuvapaperiarkkipari maksaa noin 5 euroa, minkä takia pyritään arkin koko tila hyödyntämään monistamalla pieni tulostustyö arkille Automatic Tile kohtaan laitettavalla ruksilla. Display White ruksilla todetaan mihin kohtaan tulostuu valkoinen väri, sillä se näytetään mustana, missä tulostuu valkoista. Threshold on kohdasta ottamalla ruksi pois, niin valkoinen tulostuu koko kuva-alalle

HP-tulostimella tulostimella tulostaminen onnistuu valmiista pdf tiedostosta, jossa kuva on jo valmiiksi peilikuvana. Kun kuva on avattu Acrobat reader ohjelmaan, niin tulostimeksi valitaan HP ja tehdään Propetries > Pikavalinnat josta valitaan tulostusmateriaaliksi Tarrat, sillä muuten väriaine ei tartu siirtokuvaaperiin kiinni.

Tulostetaan OKI siirtokuvatulostimen Space Control ohjelmalla M-arkki. Siirretään lämpöprässillä M-arkilla oleva toonerikuva T-arkille 150 asteen lämpötilassa 50 sekunnin ajan. Käytä alustana WoW Pad arkkia ja päällä Release paperia. M ja T-arkki irrotetaan toisistaan nopeasti. Seuraavassa vaiheessa painettava kangasmateriaali asetetaan lämpöprässiin ja käsitellään muutaman kymmenen sekunnin ajan lämmöllä sileäksi, jonka jälkeen asetetaan T-arkki päälle niin, että tooneripuoli on kangasmteriaalia vasten. Lämpöprässin lämpötila on 150 astetta ja lämpösiirtokäsittely kestää 5-10 sekuntia, jonka jälkeen T-arkki irrotetaan kangasmateriaalista Kun T-arkki on poistettu, niin kangasmateriaalin päälle asetetaan NRP arkki ja käsitellään lämpöprässillä 15-20 sekuntia.

Tasotulostin/tarraleikkuri siirtotekniikka

Toteutetaan Adoben Illustrator ohjelmalla esim. kaksivärisen paitapainoaihe tarraleikkurilla työstettäväksi ja siirrettäväksi sen jälkeen lämpöprässillä paidalle, joka tapahtuu seuraavasti: Tarraleikkuri tarvitsee Illustrator ohjelmassa aikaansaavat ääriviivapolkutiedoston CutContour nimellä joiden avulla rullaleikkuri osaa ritsaa/leikkaa. Tässä tapauksessa tehdään t-paita, mutta autoteippauksia tällä tekniikalla voi tehdä myös, kumpaankin käyttöön on oma tarramateriaalinsa. Tällä rullatarraleikkurilla ritsataan terällä tarrarullalla oleva materiaali tukikalvon puolelta. Tukikalvolta revitään ylimääräinen värikalvo pois veitsen kärjellä. Tukikalvon poistamisen jälkeen on paljastunut kirkas liimakalvo, jossa on kiinni painettava aihe. Painettava aihe osaväreittäin kootaan paidalle oikeille paikoilleen liimakalvon avulla ja viedään lämpöprässiin, jossa lämpötila on 163 astetta ja lämmitetään 25 sekuntia, jonka jälkeen viimeinen ylimääräinen liimakalvo poistetaan ja painettava aihe on peittävänä mustassa paidassa. Tämän jälkeen lämmitetään vielä toisen kerran peittävä värikalvo, jotta väri kiinnittyy paidan kuituihin asti.

Roland Versa Works tarratulostin/ -leikkurilla siirtokuvatyöskentely

Tarratulostus/leikkaustyön voi aloittaa jollakin vektorigrafiikka piirto-ohjelmalla kuten Adoben Illustratorilla, jossa määritellään leikkauslinja Stroke spottiväriksi, joka nimetään tarkalleen CutContour:iksi, joka on samalla tasolla Layer muiden piirros/kuvaelementtien kanssa. Illustratorin Window -otsikkoriviltä saa näkyviin Swatches että Appearance -välilehdet (kelluvat paletit). Ensin mainitusta välilehdestä voi luoda pikavalikon avulla uuden värin New Swatch >CutContour. Jälkimmäisestä välilehdestä löytyy vaihtoehto Stroke, josta pääsee valikon avulla valitsemaan ääriviivan paksuudeksi 0,25 pt. Nämä asetukset hyväksytään lopuksi OK-painikkeella. Adoben Photoshopissa annetaan New Swatch komennon kautta tulevaan ikkunaan Swatch Name nimeksi CutContour ja Color Type kohtaan Spot Color. Työ tallennetaan pdf -tiedostoiksi ja tuodaan Roland tarratulostin/leikkurin ohjaintietokoneelle.

Työt aloitetaan valitsemalla sopiva tulostusmateriaali ja pujottamalla se rulla-akselin päihin, jonka jälkeen rulla akselilla asetetaan tulostimeen sille varattuun paikkaa niin, että rulla lepää ohjainten päällä. Tulostusrullan vasen reuna tulee asettua kolmiomerkkien väliin ja oikea reuna jonkun aukon kohdalle. Tarratulostin/-leikkurin toiselta puolen varmistetaan, että sinisellä merkityt ohjaimet ovat sinisellä värillä merkityllä alueella. Tämän jälkeen aseta peltinen ohjain tarran päälle noin 1 cm matkan. Laske rullat alas. Lopuksi paina sinistä nappia ohjauspaneelista jolloin kone lukee rainan leveyden.

Tarratulostus/-leikkaustyön tietokonetyöskentely Rolandilla

Valitaan tulostettava työ kansiosta ja tuodaan se File > Add Job –komennolla. Aktivoi työ klikkaamalla sitä. Tämän jälkeen tehdään tulostusasetukset . Työn ollessa auki, niin leikkausviivapolun tulee näkyä, jotta muotoon leikkaaminen onnistuu.  Tämän jälkeen mennään asetuksiin Settings, jossa valitaan Custom roll, esim. tulostustarramuoville on Avery MPI 2000 (valkoinen kiiltävä). Asetuksien päätteeksi paina Get Media Width, jolloin rullan leveys tulee haettua. Työ voidaan kopioida ja määrittää sen tapahtuvaksi keskitetysti Center –komennolla.  General kohtaan asetetaan täppä Cut Sheet after Output, jolloin arkki leikkaus tapahtuu tulostuksen tapahduttua. Cutting Options > Operation Mode: Print & Cut. Lopuksi painetaan Print –painiketta, missä on V –kirjain.

Lopuksi Rolandilla tulostetut siirtokuvatarramateriaalit siirretään ensin siirtoteipille josta ne siirretään painettavalle materiaalille lämpöprässillä.

Tästä linkistä löydät materiaalit joita on tarjolla…

http://www.seri-deco.fi/tarrat-kalvot-leikkurit-lamposiirtomateriaalit-c-49_62.html

http://www.seri-deco.fi/lamposiirtomateriaalit-chemica-muut-lamposiirtomat-c-49_62_288.html

Käy katsomassa Roland tulostin/leikkureita…

http://fi.rolanddg.eu/en-dk/products/printers#inkfilter=480,1625&filters=.17

Eeva-Kaisa Kärkkäinen on tehnyt opinnäytetyön Savonia ammattikorkeakouluun nimellä: ”Kuvia koruihin – siirtokuvien käyttö jalometallimuotoilussa.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26451/Karkkainen_Eeva-Kaisa.pdf?sequence=1

Seripainettujen kalvojen siirto keramiikalle

Astiat valmistetaan savesta joiden pinnalle sumutetaan lasitekerros ja astiat laitetaan yksi kerrallaan uunikapseliin, sekä pinotaan lavoille uuniin viemistä varten. Lavat jossa on poltettavat astiat kapseleissa kulkevat n. 24 tuntia uunin läpi johon saadaan nestekaasuliekillä 1250 celsiuasteen lämpötila. Valmiille lasitetuille astioille, mukeihin jne, painaminen tapahtuu epäsuorasti painamalla kaikki osavärit silikonipintaisille painoarkille seripainokoneilla liuotinväreillä seripainotekniikalla. Lopuksi päälle painetaan lakkakerros, jotta värit saadaan sidotuksi siirrettäväksi elementiksi. Painovärien pigmentit ovat maasta peräisin ja ne liuotetaan painoväriin. Väripigmenttien suppeudesta johtuen kaikkia värejä ei pystytä saamaan aikaiseksi valmiiseen astiaan. Arkilta painoaihe voidaan siirtää vedellä liuottamalla, sillä lakkaan kiinnittynyt painovärikuva irtoaa painoarkista ja se siirretään käsin kosteaan lasitettuun astiaan. Painettu väri ja lopullisessa lämpökäsitellyssä astiassa nähtävä painoväri saattaa olla hyvinkin eri sävyinen. Tämän jälkeen siirtolakka poltetaan uunissa pois ja painoväri imeytyy kuumuudessa esineen lasitteeseen. Lämmöllä siirrettävät painoaiheet siirretään koneellisesti arkeilta lämmitetyn puoliympyräsilikonityynyn kautta keraamisenkupin tai mukin pinnalle, jossa lakka on sitonut värit ja mahdollistanut värikuvion siirtymisen. Lopuksi lakka poltetaan pois.

Tampopainomenetelmä

Tampopainomentelmä eli silikonipaino on painomenetelmä, jolla voidaan painaa painoaihio suoraan erilaisten esineiden pintaan. Tätä painomenetelmää käytetään painettaessa mm. keraamisiin astioihin koristekuvioita sekä erilaisiin pientuotteisiin, kuten kyniin, avaimenperiin yms.

Tampopainomenetelmässä painoaihio onsyvennyksenä metalli- tai fotopolymeerilevyn pinnassa. Painamistapahtumassa painolevyn pintaan levitetään ensin painoväri kumisella raakelilla. Kumiraakeli puristaa värin painoaihion mukaisiin syvennyksiin ja levyn pinnalle jäänyt väri kaavitaan pois metallisella raakelilla. Tämän jälkeen silikonista tai kumista valmistettu painotamponi puristetaan levyä vasten, jolloin syvennyksissä ollut painoväri tarttuu tamponin pintaan. Painettaessa tamponilla esineen pintaan vasten, niin tamponi muotoutuu esineen pinnan mukaiseksi ja painoväri siirtyy esineeseen.

Positiivisena filminä oleva painoaihio asetetaan valonherkällä emulsiolla päällystetyn metallilevyn tai fotopolymeerilevyn pintaa vasten. Tämän jälkeen levylle filmin läpi heijastetaan UV-valoa. UV-säteet kovettavat levyn valoa saaneet alueet ja positiivisen filmin alla olleet painoaihion mukaiset pehmeänä pysyneet valottumattomat alueet huuhdotaan pois lämpöisellä vedellä. Fotopolymeerilevy on painovalmis kuivauksen ja ns. karkaisuvalotuksen jälkeen. Valonherkällä emulsiolla päällystetylle metallilevylle levitetään painoaihion valottamisen jälkeen happoa, joka syövyttää painoaihion levyn pintaan. Tämän jälkeen syöpynyt aihio viimeistellään vielä käsin kaivertamalla.

Tampopainokoneiden rakenteet ja automaatio on kehittynyt niillä painettavien tuotteiden vaatimusten mukaisesti. Pienimmät tampopainokoneet ovat pöydällä pidettäviä käsipainokoneita ja suurissa, esim. keraamisiin astioihin painavissa koneissa ovat varsinaista painoyksikköä hallitsevampia rakenteita esineiden käsittelyyn tarvittavat rakenteet.

CO2 laserkaivertimen/ -leikkurin ohjeita

Leikkaus linja Stroke tehdään kaivertimella Adoben Illustrator ohjelmalla vektoritiedostona, joka tallennetaan Illustrator –ohjelman ai –tiedostoksi. Leikkauslinja väri määritellään R = 255, G = 0 ja B = 0. Stroke linjan paksuus on 0,025 pt.

Jos halutaan kaivertaa, niin tehdään harmaasävykuvasta Adobe Illustratorilla Effect –valikon Rasterize komento asetuksena Grayscale.

Media-alan historiaa

Kirjapainoalan historiasta jotakin

Olen koko elämäni työskennellyt kirjapainoalalla. Valmistuin Käpylän ammattikoulun kirjapaino-osastolta painajalinjalta vuonna 1974, jonka jälkeen valmistuin Helsingin teknillisen koulun koneosaston kirjapainotekniikan opintosuunnalta 1982 teknikoksi. Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuin 1994 ollessani Porvoon ammattioppilaitoksessa painotekniikan opettajana. Opettajaksi palasin Käpylässä edelleen toimivaan kouluun, jonka nimi oli silloin Helsingin tekniikanalan oppilaitos, vuonna 1998. Olen eläkeläinen vuodesta 2018 alkaen. Painajaksi valmistuttuani menin syväpainajan oppiin SKK:n syväpainoon, joka myöhemmin fuusioitiin Helprinttiin, mikä muutti Mikkeliin ja minä jäin Tilgmanille syväpainajaksi Espooseen vähäksi aikaa. Kunnallispainossa olin kohrotatiopainajan tehtävissä, josta tehtävästä siirryin teknnikko-opintoihin. Teknikko-opiskeluiden aikana olin kesätöissä painamassa Ilta-Sanomia Sanomalassa. Valmistuttuani teknikoksi työskentelin Interprintissä repron työnjohtajana, sekä sen jälkeen mainostoimistofaktorina. Myyntitehtävissä olin myymässä graafisen alan tuotteita eri puolille Suomea, josta siirryin arkkiasemoijaksi Priima-Offsettiin, jonka jälkeen avautui opettajan paikka Porvoon ammattioppilaitokseen, jossa oli 8 vuotta. Mummoni isän puoleinen suku on Kukkosia, joihin kuuluu myös Henrik Renqvist Ilomantsista, kuuluisa pappi ja kirjan kustantaja.

Tähän olen  kerännyt tietoa tästä media-alasta, mikä on nyt tässä kaikkien luettavissa…

Hyvä tapa varastoida tietoa on se, että kirjoitetaan, painetaan tai tallennetaan sähköisesti se muistiin muiden luettavaksi pitkänkin ajan kuluttua.

Tarve tallettaa tietoa

Pekka Perttula kirjoittaa ”Kehittyvä tekstinkäsittelytekniikka” (Insinööritieto Oy 1979) sivulla 33: ”Ihminen pystyy saamaan informaatiota ympäristöstään hyvin monella tavalla. Informaatiolla tarkoitetaan tässä havaintoa tai sanomaa, jolla on vastaanottavalle ihmiselle jokin merkitys. Monipuolista ja hyvinkin käsitteellistä informaatiota saadaan puhutun ja kirjoitetun kielen avulla. Ihmiskunnan kielet ovat puhutussakin asussaan koodijärjestelmiä… Koodi tarkoittaa sopimusta jostakin esitystavasta, jolla pyritään tiivistämään esitettävää informaatiota sekä saamaan esitettävä informaatio yleisesti ymmärrettäväksi.” Pekka Perttula ”Valoladonnan  tekniikka” (Graafinen Keskusliitto 1975) ”Informaatiolla tarkoitetaan sellaista havaintoa tai sanomaa, jolla on vastaanottavalle ihmiselle jokin merkitys. Monipuolista ja hyvinkin käsitteellistä informaatiota saadaan puhutun tai kirjoitetun kielen avulla. Ihmiskunnan kielet ovat eräänlaisia koodijärjestelmiä. Koodi tarkoittaa sopimusta, jonka mukaan jokin aineellinen tai aineeton käsite esitetään lyhyellä ilmaisulla, esim. kirjoitetussa kielessä merkinnällä. Koodijärjestelmien avulla voidaan huomattavasti tiivistää esitettävää informaatiota sekä saada informaatio yleisesti ymmärrettäväksi… Tietokoneen sisäinen koodijärjestelmä on binäärinen, kaksimerkkinen. On nimittäin helppo rakentaa sähköinen laite, joka toimii kaksitilaisesti: virta kulkee tai ei kulje, vipu on kytkettynä tai ei ole, jne. Ihmismaailman ’koodien’ ja tietokoneen sisäisen koodijärjestelmän välillä on siis suuri ero. Jotta ihminen voi esittää tehtävän tietokoneelle, tarvitaan sekä täsmällinen koodijärjestelmä että tietoväline. Tietovälineen avulla syötetään koodattu tieto koneen lukulaitteisiin… Koodijärjestelmä syntyy siten, että sovitaan tiettyjen binäärilukujen vastaavan tiettyjä numeroja ja kirjaimia.Järjestelmän luonteeseen kuuluu lisäksi, että yhdessä koodissa on aina sama lukumäärä paikkoja binääriyksiköille, josta käytetään nimitystä bitti. Tällä tavalla päästään yksinkertaistamaan tiedonsiirtotekniikkaa…”

Lauri Hendell on kirjoittanut kirjan ”Kirja ja kirjapainotaito” (Otava 1912), josta lainaus sivulta 3 alkaen: ”Euroopan kansojen kirjainten kantaäiti on seemiläinen alkukirjaimisto. Tämä kirjoitus on tavukirjoitusta, jossa vain kerakkeet merkittiin, ääntiöt taas jätettiin lukijan täydennettäväksi, mikä olikin aivan luonnollista seemiläisessä kielessä, jossa kerakkeita pidetään sanan merkityksen varsinaisina kannattajina, kun taas ääntiöillä ilmaistaan perusmerkityksen erilaisia vivahduksia. Seemiläisen alkukirjaimiston lainasivat itselleen kaikki seemiläiset kansat. Siitä ovat lähtöisin mm. aramealainen, heprealainen, arabialainen ja himjarilainen (etelä-arabialainen) kirjaimisto… Jo kreikkalaisen kirjaimiston ensimmäinen merkki alpha viittaa seemiläiseen alkuperään, sillä sekä foinikiassa että hepreassa aleph (=härkä) on ensimmäisenä kirjaimiston merkkinä; kreikan toinen kirjain beta on foinikiassa bet (talo), kolmas gamma foinikiassa gimel (kameli); seemiläistä alkuperää todistaa myös vanhimpain kreikkalaisten kirjainten muoto, sekä se, että kreikkalainen kirjoitus alkuaan kulki oikealta vasemmalle samoinkuin foinikialainen ja heprealainen. Ala-Italiaan siirtyneiltä kreikkalaisilta lainasivat kirjaimistonsa etruskilaiset, latinalaiset ja muut Italian kansat. Kristinuskon, roomalaisen sivistyksen ja latinan kielen mukana latinainen kirjaimisto siirtyi useimmille Euroopan kansoille. Muutamilla kansoilla käytännössä olleet vanhat riimu-kirjaimet ovat nekin latinalaista tai kreikkalaista alkuperää. Suorastaan kreikkalaisesta kirjaimistosta ovat kehittyneet piispa Ulfilan gootinkielisessä raamatunkäännöksessään käyttämä kirjaimisto ja armenialainen, georgilainen sekä koptilainen (Egyptissä) samaten kuin slaavilaisten apostolista Kyrilloksesta nimensä saanut kyrillinen kirjaimisto, joka on venäläisen kirjaimiston äiti.”

Aapeli Saarisalon Raamatun Sanakirjassa mainitaan kirjoista seuraavaa: ” Kirjojen ulkomuoto ei kuitenkaan ollut samanlainen kuin nykyään. Tavallisin kirja-aine oli savi. Poltetuista savitauluista koottuja kirjastoja, arkistoja ja kirjekokoelmia on löydetty Mesopotamiasta, Foinikiasta ja Vähästä-Aasiasta. Edellä mainitusta aineesta valmistetut ”kirjat” olivat painavia ja hankalia käsitellä. Niinpä alettiin rinnan niiden kanssa käyttää jo sangen varhaisina aikoina papyrusta ja nahkaa. Papyrus-kasvi kasvaa sekä Egyptissä että myös Palestinassa, varsinkin Hule-järven seuduilla. Tästä kasvista valmistettiin paperia, 2. Joh. 12. Varret liuotettiin pehmeiksi vedessä, niin että vihreä kuori irtautui ytimen ympäriltä, joka terävillä veitsillä leikattiin sormenlevyisiksi kaistaleiksi. Nämä asetettiin vieretysten, kunnes saatiin tarvittava lehden koko. Niilin vedessä kostutetulle laudalle asetettiin kaksi tällaista levyä päälletysten, niin että toisessa kaistaleet kulkivat pituus-, toisessa leveyssuuntaan, jonka jälkeen ne puristettiin yhteen ja kuivattiin auringossa. Jo n. 1100 eKr. kuljetettiin papyruksesta valmistettua paperia vientitavarana Egyptistä Syyriaan. Se kirjakäärö, joka sisälsi profeetta Jeremian vanhimman puheen ja jonka kuningas Joojakim heitti tuleen, oli Septuagintan tietämän mukaan valmistettu papyruksesta, Jer. 36:2. Nahka, jota käytettiin kirjoitukseen oli pergamenttia. Sitä valmistettiin pari vuosisataa eKr. suurissa määrin Pergamossa, jonka mukaan se myös sai nimensä. Se oli gasellin, lampaan tai vuohen nahkaa, jota käsiteltiin erikoisin menetelmin. Pergamenttia ei mainita VT:ssa, vaan vasta UT:ssa, 2. Tim. 4:13. Käsinkirjoitetussa kirjassa oli suorakaiteen muotoisia pergamentti- tai papyruskappaleita yhteen liitettyinä, ja niihin kirjoitettiin sarakkeisiin ylhäältä alaspäin. Hepreaa kirjoitettiin oikealta vasemmalle, kreikkaa vasemmalta oikealle. Täyteen kirjoitettu levy käärittiin kokoon kirjakääröksi, Ilm. 5:1. Jos teos oli suurehko, kiinnitettiin levyn eli kaistaleen kumpaiseenkin päähän puusauva, ja käärö avattiin, kun lukemiseen ryhdyttiin, ja käärittiin kokoon sitä mukaa kuin lukeminen edistyi. Siitä on saatu vertauskuva taivaan käärimisestä kokoon niinkuin kirja, Jes. 34:4. Luku- ja kirjoitustaito ei suinkaan ollut Israelin kansan keskuudessa harvinainen, koskapa profeetatkin osasivat määrätyissä tilaisuuksissa kirjoittaa sanoja ja lauseita tähdentääkseen julistuksensa ydinkohtia, Jes. 8:1; Hab. 2:2, ja kun jo Gideon löysi vaivatta Sukkotista nuoren miehen, joka osasi laatia luettelon kaupungin huomattavimmista asukkaista, Tuom. 8:14.”

Intialainen lakitieteentohtori, filosofi ja kirjailija Vishal Mangalwadin kirja ”Kirja, joka muutti maailmasi – Miten Raamattu muokkasi läntistä maailmaa” (Päivä 2017) lainaus sivulta 95: ”On niitä, joiden mielestä läntinen maailma saa kiittää rationaalisuudestaan yhtä historian sattumaa eli kirjapainotaidon keksimistä. On totta, että kirjojen parantunut saatavuus edisti osaltaan renessanssin, reformaation ja valistuksen aikakausina syntyneiden ajatusten leviämistä. Mutta jos kaiken takana oli kirjapainotaito, Aasian olisi pitänyt olla ajattelussa vuosisatoja Euroopan edellä. Kiinalaiset olivat keksineet kirjapainotaidon satoja vuosia aikaisemmin. Vuoteen 972 mennessä Kiinassa oli painettu 130 000 sivua buddhalaista pyhää kirjakokoelmaa nimeltä Tripitaka. Koreassa keksittiin irralliset metallikirjasimet ainakin 200 vuotta ennen kuin saksalainen Gutenberg keksi ne uudelleen vuonna 1450. Miksi kirjapainotaito ei sitten uudistanut Kiinaa tai Koreaa? Kirjapainotaito tai kirjat eivät uudistaneet minun mannertani, koska järkeä ei arvostettu meidän uskonnollisten ajatusrakennelmiemme piirissä. Vuoden 823 tienoilla Kiinan luostareissa oli niin paljon kirjoja, että siellä keksittiin pyöriviä kirjatelineitä. Vuonna 836 ainakin yhdessä luostarissa Itä-Kiinan Suzhoussa oli jopa tehty jarru, joka pysäytti pyörimisen. 1100-luvun puolivälissä, jolloin muutamien Euroopan luostareiden ja katedraalikoulujen yhteyteen alettiin perustaa yliopistoja, buddhalaismunkki nimeltä Yeh Meng-te (1077-1148) vieraili Itä-Kiinan temppeleissä ja luostareissa ja kertoi, että ’kuudessa tai seitsemässä temppelissä kymmenestä kuuluu yötä päivää kääntyvien telineiden pyörien ääni’. Liittyykö kirjatelineiden pyörittäminen sitten kirjojen etsimiseen ja lukemiseen? Sehän viittaisi siihen, että temppeleissä harjoitettiin valtaisan laajaa tutkimustyötä. Professori Lynn White, joka on maailman arvostetuimpia keskiajan uskonnollisuuden ja teknologisen kehityksen tuntijoita, selittää, ettei pyörivien kirjatelineiden ääni kertonut  meneillään olleesta tieteenharjoituksesta. Munkit käyttivät pyhiä kirjoja täynnä olevien kirjatelineiden loputtoman pyörimisen aikaansaamaa ääntä meditoimiseen. Kirjojen sisältämä viisaus ei heitä kiinnostanut… Heidän tavoitteenaan oli päästä äänettömyyteen käyttämällä hyväkseen ääntä vailla järkeä (mantra).”

Suomen Pankin setelipainosta on tehty historiakirja nimeltä: ”Suomen Pankin setelipaino 1885-1985” (suomen Pankin setelipaino 1985), josta Kari J. Sillanpään kirjoittamasta ”Varmuuspainannan historia sivulta 9 alkaen: ”Seuraavat kiinalaiset, 618-906 jKr. hallinneen Tang-dynastian kaudella ilmestyneet talletussetelit täyttävät jo paperista valmistetun maksuvälineen vaatimukset. Niitä kutsuttiinkin ’lentäväksi rahaksi’, sillä niiden avulla voitiin siirtää suuria metallikolikkomääriä ilmiömäisen nopeasti paikasta toiseen. Nuo talletussetelit painettiin paperille, joka oli myös kiinalainen keksintö. Todennäköisesti jonkin verran epätarkat kiinalaiset historiatiedot tietävät kertoa paperin keksijän nimenkin:  kunnianarvoisa Tsai Lun, ja keksimisvuoden: 105 jKr. Ainakin Kiinan hamppupaperi on kuitenkin melkoisesti vanhempaa perua, sillä sen ensimmäiset tunnetut fragmentit on ajoitettu vuoteen 49 eKr. Pohjoisen Sung-dynastian kaudella, 960-1127, tulivat käyttöön puulaattojen avulla kolmella värillä painetut paperisetelit; 990-luvun keskivaiheilla muuan ryhmä varakkaita kauppamiehiä sai virallisen luvan laskea liikkeeseen maksuvälineiksi tarkoitettuja erisuuruisiksi kirjoitettuja luottoseteleitään, jotka oli koristettu leimoin, setelinantajan takuusinetein sekä talojen, puiden ja ihmisten kuvin. Setelien liikkeeseen laskijat saivat vaivastaan palkkion, jonka määrä oli kolme prosenttia liikkeeseen laskettujen setelien arvosta… Eteläisen Sung-dynastian kauden huizi-setelit noin vuoden 1200 tienoilta painettiin yksivärisiksi messinkilaatoilla… Mongolilaisen Jyan-dynastian ensimmäisen keisarin Kublai-kaanin vuodesta 1260 liikkeeseen laskemat setelit tulivat tunnetuiksi länsimaissakin venetsialaisen tutkimusmatkailijan Marco Polon palattua miltei kaksi vuosikymmentä kestäneeltä Kiinan retkeltään… Eräässä Keski-Aasiassa käydyn niin sanotun Turkestanin sodan taistelussa saivat arabialaiset vuonna 751 vangikseen kiinalaisia paperinvalmistajia, jotka erilaisin keinoin onnistuttiin taivuttamaan siihen asti äärimmäisen tarkoin varjellun paperinteon salaisuuden ilmaisemiseen. Arabit perustivat viipymättä paperimyllyn Samarkandiin, ja vähitellen myllyjä nousi ympäri heidän valtapiiriään… Espanjassa, jonne paperinvalmistustaito levisi ensimmäisenä Euroopassa, tiedetään myöhäiskeskiajan reconquista-taistelujen aikana käytetyn eräänlaisia paperisia maksupoletteja. Niitä käytettiin piiritysrahana maurien saartorenkaan sisäpuolella.”

Lauri Hendell on kirjoittanut kirjan ”Kirja ja kirjapainotaito” (Otava 1912), josta lainaus sivulta 34: ”Aimo askeleen edistyy monistusmenetelmä, kun keksitään ns. puutaulupaino, so. painotuotteiden valmistaminen puulaatalla, johon kuva tai kirjoitus on kohollekaiverrettu. Tämä menetelmä tunnetaan Kiinassa jo vuoden 1000 paikkeilla; sitä käytettiin siellä kirjain painamiseen ja 14:nnellä vuosisadalla painettiin sen avulla Pekingin sanomat. Monistamiseen ei käytetty mitään painokonetta, vaan paperi painettiin värillä sivellylle laatalle, jonka jälkeen sitä silitettiin tai lyötiin harjalla. Näin menetellen voitiin saada jäljennös vain lehden toiselle sivulle. Puutaulupainoa käytetään myös myöhemmin myös Euroopassa. Onko tämäkin taito saatu Kiinasta, siitä ei ole mitään varmoja tietoja. On tosin olemassa tarina, joka tietää kuuluisan matkailijan Marco Polon tuoneen puutaulut Kiinasta Italiaan ja Pamfilo Castaldin niihin tutustuttuaan käyttäneen niiden mukaan tehtyjä laattoja kirjanpainamiseen sekä vieläpä tästä saaneen aiheen irtonaisten puukirjasinten keksimiseen ja siten 1426 tehneen ensimmäiset kokeet varsinaisen kirjapainotaidon alalla.”

Media-alan historia voidaan jakaa monenlaisiin vaiheisiin ja osa-alueisiin. Merkittävin tapahtuma kirjapainoalan historiassa oli ehkä irtokirjakkeiden valamisen keksiminen. Valetut irtokirjasimet ladottiin (kirjasimet kerättiin lokerikosta) sivuiksi ja värjäämisen jälkeen painettiin painojäljeksi tasopuristimella paperin pinnalle. Seuraavassa tekstissä pyrin esittelemään eri lähteistä saamillani tiedoilla, mitä oli kirjapainojen ja konetekniikan historia, eri painomenetelmien historia, kuvanvalmistuksen historia, kirjapainoalan keksintöjen historia ja kirjapainoalan henkilöiden henkilöhistoriaa unohtamatta.

Yrjö A. Jäntti on kirjoittanut kirjapainoalan historiasta kirjan ”Kirjapainotaidon historia (WSOY 1940) ja Carl-Rudolf Gardberg ”Kirjapainotaito Suomessa I-III” (Helsingin Graafillinen klubi 1949) ja Lars-Eric Gardberg ”Savitauluista laseriin: Kirjapainotaidon historia” (Avain 2011). Fredrik Wilhelm Pipping (s. 1783, k. 1868, kirjastonhoitaja, professori, senaattori) on kirjoittanut Suomen kirjapainoalan historiaa kirjassaan Några historiska underrättelser om boktryckeriet i Finland, joka oli eri osina julkaistu 1842-67 Suomen Tiedeseuran Acta-sarjassa. Monesta hyvästä alan oppikirjasta ajan kuluessa tulee aikanaan historian kirja kuten Harry Whettonin ”Practical printing and binding – A complete guide to the latest developments in all branches of the printer’s craft” (Odhams press Limited, Long Acre, London 1946).

Kirjapainoalan museoita

Euroopan uusin, suurin ja ehkäpä kauneinkin kirjapainomuseo on avattu Ranskassa lähellä Pariisia. Ohessa linkki AEPM:n sivustolla olevaan uutiseen: http://www.aepm.eu/news/europes-latest-printing-museum/ 

Museon kotisivuille:

http://a-mi.fr/

http://www.paivalehdenmuseo.fi/

http://www.kirjapainomuseo.fi/historia.html

http://www.museokompassi.fi/palkane/daniel-medelplanin-museo/

http://www.gutenberg-museum.de

https://mdufaktori.wordpress.com/2015/03/11/kirjapainomuseossa-torreviejassa/

http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-taller-litogr%C3%A1fico

http://www.trykimuuseum.ee/portfolio/information-in-english

Kirjakielen merkitys painotekniikan yleistymiselle

Unto Lapin kirjassa ”Kirja kirjasta” (WSOY 1970) ”Länsimaisen kirjoituksen alkuna pidetään egyptiläistä hieroglyfikirjoitusta, jonka vaikeaselkoisuuteen vieläkin usein verrataan
koukeroista käsialaa. Merkit kehittyivät vähitellen, mutta kun egyptiläisessä kirjainkirjoituksessa ei konsonanttien suuren lukumäärän vuoksi käytetty lainkaan vokaaleja, siitä ei vielä sellaisenaan ollut yleiseksi kirjoitukseksi. Foinikialaiset lainasivat vokaalittoman kirjoitustavan egyptiläisiltä ja levittivät sitä edelleen mm. kreikkalaisille, jotka ottivat käyttöön myös vokaalit.”

Israelin, Libanonin ja Syyrian alueella asukkaita ja foinikialaisten edeltäjiä kutsutaan yleensä kanaanilaisiksi. Kanaanilaiset kirjoittivat sumerin kielellä sekä paikallisella seemiläisellä kielellä. Ensimmäiset yksittäisiin äänteisiin perustuvat aakkoset olivat luultavasti kaananilaisten kehitelmä. Foinikialaiset perivät kanaanilaisilta aakkoset ja välittivät ne edelleen kreikkalaisille. Kreikan kielen välityksellä kanaanilaisperäiset aakkoset siirtyivät puolestaan latinan kieleen. Foinikialaiset olivat merkittävä sivistyksen välittäjä idän ja lännen välillä. Foinikialaiset harjoittivat myös orjakauppaa ja saattoivat olla kaupanteossaan petollisiakin. He puhuivat seemiläistä foinikia kieltä, joka oli erittäin läheistä sukua heprealle, ja käyttivät aakkoskirjoitusta, foinikialaisia aakkosia. Ugaritissa foinikialaiset käyttivät kuitenkin omaa aakkosversiotaan nuolenpääkirjoituksesta.

Rosettan kivi on kivipaasi (steela), jossa on sama teksti egyptiksi hieroglyfeilla ja demoottisella kirjoituksella sekä kreikaksi kreikkalaisella kirjoituksella kirjoitettuna. Se on egyptologian ja muinaisegyptin kielen avaindokumentti. Jean-François Champollion selvitti kiven avulla hieroglyfien arvoituksen käyttämällä koptin kielen tuntemustaan.  Rosettan kivi on British Museumin näyttelyesineitä. Kivi löytyi Napoleonin sotaretkellä vuonna 1799 egyptiläisestä Rosettan kaupungista (64 km itään Aleksandriasta). Hieroglyfien lukemisen taito oli kadonnut pian niiden jäätyä pois käytöstä 300-luvun jKr. jälkeen. Vasta 1800-luvun alussa tutkijat pystyivät selvittämään hieroglyfien järjestelmän käyttämällä Rosettan kiven kreikankielistä kirjoitusta avaimena. Englantilainen fyysikko Thomas Young havaitsi ensimmäisenä, että eräät Rosettan kiven hieroglyfit muodostivat äänteet kuninkaallisesta nimestä ”Ptolemaios”. Ranskalainen tutkija Jean-François Champollion ymmärsi myöhemmin, että hieroglyfeihin oli tallennettu egyptin kielen äänteitä. Se loi pohjan muinaisen Egyptin kulttuurin ja kielen tuntemiselle.

Nuolenpääkirjoitus eli kiilakirjoitus oli sumerien kehittämä kirjoitusjärjestelmä, jota käytettiin muinaisessa Mesopotamiassa. Kirjoitus muodostui erilaisina yhdistelminä esiintyneistä kiilan tai nuolenpään näköisistä merkeistä. Nuolenpääkirjoitus kehittyi alun perin kuvakirjoituksesta tavukirjoitukseksi niin, että merkit säilyttivät alkuperäiset käsitearvonsa. Kirjoitus luotiin alun perin sumerin kieltä varten, mutta sittemmin babylonialaiset ja assyrialaiset sovelsivat sitä omaan kieleensä akkadiin. Myöhemmin myös indoeurooppalaista kieltä puhuneet heettiläiset ottivat nuolenpääkirjoituksen käyttöönsä. Merkit painettiin saveen erityisellä kolmisärmäisellä piirtopuikolla.

Yrjö A. Jäntti ”Kirjapainotaidon historia” (WSOY 1940) lainaus sivulta 16: ”Kansainvaellus oli mullistava voima, joka yhdellä iskulla lopetti vanhan ajan sivistysmaissa versoneen kirjallisen kukoistuksen ja tieteellisen vireyden. Klassinen sivistys kamppaili kuoleman kielissä ja näytti jo siltä, että kaikki menneen ajan kirjalliset muistomerkit olivat tuomitut häviämään barbaarien anturain alle. Siitä, että kuitenkaan ei niin käynyt, saamme kiittää kristittyjä munkkeja, jotka kautta koko pimeän keskiajan huolehtivat kirjallisuuden jatkuvaisuudesta yhä uudelleen ja uudelleen jäljentämällä vanhoja käsikirjoituksia oman luostarinsa kirjaston tarpeiksi. Mutta valtavan suureksi muodostui joka tapauksessa se antiikin kirjallisuuden määrä, joka kaikiksi ajoiksi katosi niinä melskeisinä aikoina, jotka edelsivät tämän luostaritoiminnan järjestäytymistä. Se vähäinen kirjallisuus, mikä yleisestä häviöstä säilyi, koottiin vähitellen kirkkojen ja luostarien yhteyteen kirjastoiksi. Paitsi kirkollisia kirjoja tarvitsivat papit ja munkit antiikin mestariteoksia harjaantuakseen kirkon kielessä, latinassa. Itä-Rooman keisarikunnan alueella luostarit latinan lisäksi erityisesti vaalivat kreikkalaista kirjallisuutta, jonka kielellä Uuden Testamentin vanhimmat käsikirjoitukset ovat kirjoitetut. Kirjallisuuden tyyssijoiksi tulivat aluksi Egyptiin perustetut vanhimmat luostarit, kunnes johtoasema siirtyi pyhän Benediktin v. 528 perustamalle Monte Cassinon luostarille ja muille benediktiiniluostareille sekä seuraavien kahden vuosisadan aikana pyhän Patrikin perustamalle irlantilaiselle luostarille, jotka eristetyssä asemassaan kohottivat kirjallisuuden jäljentämisen uskomattoman hienoksi taiteeksi.”

Ennen kirjojen teollista painamista kirjat kopioitiin käsin luostareissa. Kirjojen jäljentämistä pidettiin hyvin ansiokkaana ja Herralle otollisena työnä, jota lukuisat arvossapidetyt munkit harrastivat luostarin suuressa kirjoitushuoneessa scriptoriumissa. Huoneessa työskenneltiin vain päivänvalon aikana, jotta tulipalo ei pääsisi aiheuttamaan korvaamattomia vahinkoja.

Ennen uskonpuhdistusta länsimaissa ainoa akateeminen ja kirkon kieli oli Latina, mutta uskonpuhdistuksen myötä luotiin monille puhutuille kielille oma kirjakieli uskonpuhdistajien toimesta, jotta ihmiset voisivat lukea ja kirjoittaa omalla kielellään.  Latina on indoeurooppalainen kieli, jota puhuttiin alun perin vain Roomassa ja sitä ympäröivällä Latiumin alueella Italiassa. Rooman valtakunnan hallinnon kielenä se levisi laajalle synnyinseutunsa ulkopuolelle. Nykyään latina on sammunut kieli, koska sitä ei enää puhuta äidinkielenä. Latina pysyi silti pitkään länsimaisen tieteen ja taiteen oppineiden yhteisenä kielenä.Latina on romaanisten kielten kantakieli. Joissakin yhteyksissä latina on pysynyt käytössä ja sitä opetetaan yhä kouluissa ja yliopistoissa eri maissa. Se on katolisen kirkon pääkieli ja sitä käytetään edelleen lääketieteen tautiluokituksissa, eliöiden tieteellisissä nimissä ja oikeustieteen periaatteiden nimityksissä. Latinan sanasto on laajemminkin käytössä lainasanojen muodossa lukuisissa nykyään puhutuissa kielissä.

Suomen kieli

Mikael Olavinpoika Agricola (s. 1510) Pernajasta loi Suomen kirjakielen ja opetti kirjoillaan suomalaiset lukemaan ja kirjoittamaan, minkä seurauksena kirjapainotaidolle tuli tarvetta maassamme. Agricola laati Suomalaisille aapisen eli ”Abckiria”. Tämä Agricolan Abckirja on painettu 1537-38 Lyypekissä Jürgen Richolffin kirjapainossa. Jürgen Richolffin kirjapaino siirtyi Uppsalaan 1539 ja kirjapainon kirjasimet otettiin 1543 käyttöön Tukholmassa Amund Lauritsanpojan kirjapainossa. Agricolan 877 sivuinen rukouskirja painettiin Tukholmassa 1544 Amund Lauritsanpojan painamana. Uskonpuhdistuksen aatteisiin kuului, että jokaisen ihmisen piti omakohtaisesti ratkaista suhteensa Jumalaan, Jumalan tahto oli kirjoitettuna Pyhässä Raamatussa.

Mutta Raamattu oli kirjoitettu heprean ja kreikan kielellä. Tämän vuoksi se piti kääntää kansan omalle kielelle, mitä Agricola toteutti Suomessa. Agricolan pääteos oli Uusi Testamentti (Se Wsi Testamenti), joka ilmestyi 1548 Amund Lauritsanpojan painamana Tukholmassa. Oikolukijana Tukholmassa oli Turun kappalainen Mikael Tapaninpoika, mutta tästä huolimatta siinä oli paljon painovirheitä. Agricolan Messu eli Herran Echtolinen ilmestyi 1549 Amund Lauritsanpojan kirjapainosta. Se sisälsi jumalanpalvelusjärjestyksen, jossa oli esitetty yksityiskohtaisesti jumalanpalveluksen kulku. Kuollessaan 9.4.1557 piispa Agricola jätti jälkeensä leskensä, Briitta Olavintyttären ja pienen poikansa Kristianin, joka oli syntynyt 1551.

Lähes koko kirkon kielenkäytön keskeinen sanasto on Agricolan luomaa, mutta hän on sepittänyt myös lääketieteen, oikeustieteen ja maantieteen sanastoa. Raamattumme kieli ja tyyli on nykyisinkin olennaisesti Agricolan työtä: noin kaksi kolmasosaa sanastosta. Kielihistoriallinen tutkimus on osoittanut Agricolan nerokkaaksi kielenluojaksi. Hänen kielensä ymmärtämistä ovat vaikeuttaneet sen horjuva ja vanhaa äännepohjaa kuvastava ortografia sekä runsaat ruotsalaiset käännöslainat. Agricola kristittynä ja piispana hylkäsi pakanuuden, hän toisaalta oli kiinnostunut kansansa muinaisuudesta. Tämä piirre ohjasi hänet Psalttarin esipuheessa tekemään selkoa suomalaisten muinaisuskosta. Hän osoitti tekstissään merkittävää yksityiskohtienkin tuntemusta, ja siksi hänen esittämänsä jumalaluettelon merkitys myöhemmän tutkimuksen kannalta on arvioitu suureksi, varsinkin kun häntä aikaisemmalta ajalta on vain muutamia hajatietoja ja hänen jälkeensä kului pari vuosisataa, ennen kuin lisätietoja saatiin yhtä laajasti.

E. I. Kouri ”Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla – Ericus Ericin Postillan lähteet” (Suomen kirkkohistoriallinen seura 1984) lainaus sivulta 17: ”Uskonpuhdistuksen periaate, jonka mukaan jumalansanaa on tarjottava kansalle sen omalla kielellä paitsi julistettuna myös luettavana, johti uusien kirjakielten syntyyn Euroopan reuna-alueilla ja synnytti vilkkaan kansankielisen julkaisutoiminnan. Uskonpuhdistuksen aikakaudella painettu suomenkielinen kirjallisuus oli kirkon tarpeita varten luotua. Sen julkaiseminen oli merkittävä kulttuuriteko, ja näin kirkko yksinään vaali orastavaakansankielistä sivistyselämää. Turun piispoina toimineet Mikael Agricola ja Paavali Juusten samoin kuin muutamat muut suomalaiset papit harjoittivat olosuhteet huomioon ottaen mittavaa kirjallista toimintaa. Myös reformaatiokautemme viimeisen merkittävän kirkonmiehen, Ericus Ericin, laaja kirjallinen tuotanto kuuluu uskonpuhdistuksen kirvoittamaan suomalaisen kirjallisuuden ’luovaan kevätkauteen’; hänen Postillansa voidaan jopa katsoa päättävän kyseisen aikakauden Suomen kirkossa. Ericus Ericin elämä sijoittuu sekä maamme poliittisen historian että sen kulttuuri- ja kirkkohistorian murroskauteen, mikä heijastui hänen käytännön toiminnassaan sekä hänen kirjallisessa tuotannossaan. Laitilan kirkkoherran Ericus Jakobin poikana noin vuonna 1546 syntynyt Ericus Erici aloitti opintiensä 1563 Turun katedraalikoulussa, missä hän varttui humanistisesti suuntautuneen ja filippisesti värittyneen melanchthonilaisuuden piirissä. Hänen opiskelunsa David Chytraeuksen johdolla 1570-luvun puolessa välissä Rostockissa taas merkitsi sitä, että viimeisetkin rippeet hänen kotimaassaan saamistaan filippistisistä vaikutteista karisivat ja tilalle tuli lievän konfessionalismin leimaama, humanismia korostava maltillinen melanchthonilainen ortodoksia. Saksasta palattuaan Ericus Erici hoiti Gävlen koulun rehtorin tointa. Kuitenkin jo vuonna 1583 Juhana III nimitti hänet Turun piispaksi ja Viipurin hiippakunnan administraattoriksi; varsinaisessa virassaan hän toimi aina vuonna 1625 tapahtuneeseen kuolemaansa asti, Viipurin hiippakunnasta hän vapautui v. 1618. Kuninkaan valtiokirkolliselle restauraatiopolitiikalle ja katolisille harrastuksille yleensä jonkinlaista ymmärtämystä osoittanut piispa sai nauttia tämän suosiota. Juhana III:n kuoltua tilanne kuitenkin muuttui: Ericus Ericin lailliselle hallitsijalle Sigismundille 1590-luvun lojaliteettikriisin aikana osoittama uskollisuus veti hänen päälleen Kaarle-herttuan vihan. Kaarlen hallituskauden ajan hän saikin kokea esivallan taholta syrjintää ja suoranaista vainoa, mikä loppui vasta Kustaa II Aadolfin noustua valtaistuimelle vuonna 1611. Elämänsä viimeiset, ulkonaisesti rauhalliset vuodet iäkäs piispa omisti laajamittaiselle kirjallisille töille. Ericus Ericin ensimmäinen huomattava kirjallinen tuote oli vuonna 1614 painettu virallinen kirkollinen Käsikirja, joka oli sanatarkka käännös samana vuonna Ruotsissa ilmestyneestä käsikirjasta. Petrus Keniciuksen esipuheen tilalle hän oli kuitenkin laatinut omansa. Käsikirjasta otettiin uusi painos v. 1629 ja v. 1669, mutta vanhaa painosta käytettiin niiden rinnalla aina vuoden 1694 kirkkokäsikirjan ilmestymiseen saakka. Ericus Ericin tuotanto käsittää myös kaksi katekismusta. Laajempi, runsaat puolituhatta oktaavosivua käsittävä, Tukholmassa 1614 painettu Catechismus eli Christilisen opin pääcappalet oli papistolle tarkoitettu Lutherin katekismuksen kommentaari… Varhaisin painos suppeammasta, kansan tarpeisiin tarkoitetusta 120-sivuisesta ja Lutherin katekismukseen nojautuvasta Wähä Catechismuksesta on vuodelta 1629… Ericus Ericin kynästä lienee lähtöisin myös aapinen, josta on säilynyt vain Tukholman kuninkaalisessa kirjastossa oleva, vuonna 1629 julkaistu kappale… Kirjallisten töittensä ohella Ericus Erici toimi tarmokkaasti vuonna 1602 asetetun raamatunsuomennoskomitean puheenjohtajana. Komitean työn tulokset eivät kuitenkaan päässeet painoon asti. Merkittävin Ericus Ericin teoksista on kaksiosainen kokovuoden evankeliumipostilla, jonka ensimmäinen osa ilmestyi 1621 ja toinen osa postuumina neljä vuotta myöhemmin Olaus Petri Sämingensiksen toimittamana. Postilla oli ylivoimaisesti laajin siihen mennessä ilmestynyt suomenkielinen kirjallinen tuote… Christoffer Reusner, tunnetun kirjapainajasuvun ensimmäinen edustaja Ruotsissa, toimi Tukholmassa vuosina 1608-29. Sitä ennen hän oli työskennellyt Rostockissa, ja ruotsalaiset kirjanpainajat syyttivätkin hänen jatkuvasti painavan kirjojaan Saksassa. Reusner näytteli mielenkiintoista osaa suomenkielisen kirjallisuuden julkaisijana: vuonna 1614 hän painoi Ericus Ericin laajemman katekismuksen ja vuosina 1618 ja 1622 otti uudet painokset Olavi Elimaeuksen toimittamasta kirjasta Ewangeliumit ja Epistolat… Lukutaidottomuus sinänsä ei kuitenkaan estänyt hartauskirjallisuuden vaikutusmahdollisuuksia, ei ainakaan niin kauan kuin talossa oli edes yksi lukutaitoinen henkilö. Toisin kuin tänä päivänä oli 1500-luvulla samoin kuin seuraavan vuosisadan alkupuolella tärkeä välitystehtävä.  Kun oma koulusivistys ei riittänyt, käyttivät talonpoikien ja pikkuporvarien ohella myös aateliset esilukijoita. Lutherin mukaan perheenisä on sosiaalisen ja taloudellisen yksikön pää. Tälle ’koko talon’ yksikköperiaatteelle rakensi myöhempi protestanttisuus kotikirkkokonseptinsa, ja protestanttinen kotihartaus leimaa pysyvimmin koko postillakirjallisuutta. Luterilainen kotihartauskäytäntö levisi nopeasti myös pohjolaan, ja Turun piispan toivomusten mukaan hänen teoksensa löysivät tiensä myös eri yhteiskuntaluokkien kotihartauksien materiaaliksi. Varhaisin tieto jalosukuisen maallikon omistamasta Postillasta on peräisin vuodelta 1629, ja ensimmäinen talonpoikainen omistaja tavataan parikymmentä vuotta myöhemmin.”

Kirjakauppa

Wihtori Peltonen ”Keksintöjen kirja II osa” (WSOY 1908) sivulta 121 seuraava lainaus:  ”Atheenassa ja Korinthossa oli oikeita kirjakauppoja. Kun kirjakauppias siihen aikaan tahtoi saada monta kappaletta samaa teosta, niin hän palkkasi satakunta kirjuria, jopa enemmänkin, ynnä esilukijan, jonka sanelemisen jälkeen kirjurit kirjoittivat. Mutta semmoiset kirjat tietysti kävivät kalliiksi. Ja kun kirjureilta useinkin puuttui tarpeellista sivistystä, niin tuli kirjoihin tuon tuostakin tekstivirheitä, suureksi harmiksi kirjailijoille ja päänvaivaksi kielimiehille, jotka parin vuosituhannen kuluttua vertailemalla eri tekstejä koettavat selvittää vanhain auktorien teoksissa esiintyviä hämäriä ja ristiriitaisia kohtia. Kreikasta kirjallinen harrastus levisi Roomaan, jossa ylimykset antoivat orjain jäljentää itselleen kirjoja ja näin perustivat kirjastoita.”

Irtokirjakkeet

Mutta jo ennen Gutenbergin keksimää irtokirjakepainamista painettiin Kiinassa Tang-kaudella (618-907 jKr.). Kiinalaiset alkoivat painaa kaiverretuilla puulevyillä kirjoja. Painovärinä käytettiin mustaa puunnoesta ja liimasta valmistettua painoväriä. Vanhimpia suuria painotöitä on Dunhuangista löydetty, vuodelta 868 oleva koko Timanttisuutran puulevypainos.

Peter Hopkirkin kirjassa Silkkitie (Karisto 1996) on mainittu, että tämän Timanttisuutran kirjan löysi Sir Aurel Stein tutkimusmatkallaan ja kirja on nykyään British Museumissa. Tun-huangin kirjakäärö on lähes viiden metrin pituinen, ja siinä on ilmoitettu tarkka painatusaika, länsimaisen ajanlaskun mukaan toukokuun 11 päivä 868, siinä mainitaan nimeltä mies jonka tilauksesta kirja tehtiin.

Vasta Song-kaudella byrokratian kasvamisen ja kirjallisen kulttuurin leviämisen myötä alkoi kirjojen painaminen siirtyä buddhalaisten luostareista laajemmaksi teollisuudeksi. Kiinalaiset kirjapainotyöt on tehty lähes nykyaikaan asti puulevyillä. Teksti kaiverrettiin koholle jäävin kirjaimin puulevyille. Levy saatiin painettua levittämällä painoväriä ja painamalla ilman puristinta paperi levyn päälle. Näin jokaisen kirjan sivu oli erikseen kaiverrettava puulle.

Korealaiset kehittivät kupariset kirjakkeet ja öljysekoitteisen värin Ni-suvun hallituskaudella 1300-luvulla. Vanhin tunnettu irtokirjakkeilla painettu buddhalaisten pyhimysten opetuspuheet vuodelta 1377.

Vanhimmat kirjansiteet syntyivät, kun keskiajalla pergamentille kirjoitettuja käsikirjoituksia ryhdyttiin taittamaan arkeiksi ja yhteen ommellut arkit varustettiin vahvoilla kansilla. Puukannet somistettiin norsunluu-, jalometalli- ja jalokiviupotuksin. Näin kansien valmistus oli pääosin kultasepän työtä. Kirjansidos oli enemmän lipas kuin kirja. Kirjanvalmistuksen lisääntyessä kirjapainotaidon keksimisen jälkeen kansien somistus muuttui niukemmaksi.

Johannes Gutenberg

Johannes Gutenberg (Mainz n. 1397 k. 3.2.1468) oli saksalainen kirjapainaja, irtokirjakkeilla painamisen (kohopainon) keksijä, jota tämän saavutuksensa ansiosta pidetään ylipäätään kirjapainotaidon keksijänä.

E. E. Happonen ”Kirjapainoalan alkeiskirja” (Osuuskunta kirjapainotaito I. L. 1944, kolmas laajennettu painos) sivulta 69 lainaus: ”Ensimmäisten painotuotteiden, pyhimysten kuvain ja pelikorttien painamiseen ei käytetty varsinaista painokonetta. Kuva (teksti) leikattiin paksuhkoon puulaattaan, johon tattien (tamppoonien) so. nahalla päällystettyjen, muodoltaan lehmäntattia muistuttavien taputusvälineiden avulla hierottiin väriä ja jota vasten sitten paperi asetettiin ja painettiin puhtailla tateilla. Kun jäljentäminen näin menetellen oli suoritettava melkoista painovoimaa käyttäen, painuivat kuvalaatan kohopaikat niin syvälle paperin pintaan, että toista sivua ei voinut enää käyttää painamiseen. Jos painetut sivut tahtoi yhdistää kirjanmuotoon, niin oli painamattomat sivut liimattava vastakkain. Todennäköistä on, että jo ennen Gutenbergia painamiseen käytettiin jonkinlaista käsikonetta. Gutenberg suoritti kuitenkin useita parannuksia ja täydennyksiä käsipainimenkin alalla. Kuvaa hänen käyttämästään koneesta ei ole säilynyt jälkimaailmalle. V. 1856 löydettiin Mainzissa muutamia puupalkkeja, joiden arvellaan kuuluneen Gutenbergin koneeseen. Näiden avulla on sitten koetettu jälleenrakentaa tämä kone…”

Latinankielistä Raamattua (Biblia latina vulgata), joka valmistui 1455 uuden kirjapainotaidon ensimmäisenä suursaavutuksena. Sen tekemiseen tarvittiin kuudelta latojalta yli kahden vuoden työ. Valmiina tämä 42-rivinen Raamattu käsitti 1282 kaksipalstaista sivua; painos oli n. 180 kappaletta, joista 47 on säilynyt. Yhteensä painotyössä tarvittiin 290 erilaista merkkiä, jotta käsinkirjoitetun tekstin kaikki erikoismuodot saatiin ilmaistuksi. Gutenbergin keksinnön olennainen uutuus oli yksittäisten merkkien valmistus metallista näistä merkeistä tehdyn valumatriisin avulla. Kun matriisi asetettiin Gutenbergin kehittämään käsivalukoneeseen, yksittäisiä kirjaimia voitiin valaa haluttu määrä. Valamisessa käytetty metalliseos oli myös Gutenbergin kehittämä ja koostui tinasta, lyijystä ja antimonista sekä vähäisestä määrästä vismuttia.

Ensimmäiset painotuotteensa Gutenberg julkaisi Mainzissa, minne hänen tiedetään siirtyneen Strasbourgista viimeistään vuoden 1448 aikana. Vuoden 1450 tienoilla Gutenberg sai liikekumppanikseen rikkaan Johann Fustin. Gutenberg ja Fust kuitenkin riitaantuivat. Seuranneen oikeudenkäynnin Gutenberg hävisi menettäen Fustille kirjapainonsa. Perustamassaan uudessa kirjapainossa Gutenberg painoi vielä lukuisia pieniä julkaisuja.

H. Durpan-Hansen (Kirjapainotaito Graafikko 8/1977) artikkeli ”Kultaseppä, josta tuli kirjanpainaja”, josta tämä lainaus: ”Gutenbergilla oli jatkuvaa epäonnea myös liike- ja työkumppaneittansa valinnassa. Hänen oli pakko ottaa heitä ja hän joutui näin paljastamaan heille työsalaisuuksiaan. Hänen suuri elämäntyönsä, 42-rivinen Raamattu tuli joka tapauksessa valmiiksi vuonna 1455, mutta jo seuraavana vuonna Gutenberg joutui lopullisesti luopumaan kirjapainostaan. Velat kasvoivat liian suuriksi. Hän menetti panttaamansa matriisit, eikä enää koskaan kyennyt hankkimaan uusia. Näin hänen uransa romahti lopullisesti. Täysin varattomana Gutenberg – patriisisuvun jäsen ja oppinut mies kun oli – pääsi hovimieheksi erään rikkaan mainzilaisen ruhtinasperheen linnaan saaden samalla armosta pienen vuotuisen avatusrahan. Hän kuoli helmikuun 3:ntena päivänä 1468 noin 70:n vuoden ikäisenä. Työn täyttämä, traaginen elämäntaru oli näin päättynyt. Kuinka paljon nykyään tiedetään Henne Gensfleisch’ista? Itse asiassa varsin vähän. Hänen vanhempansa olivat patriisisäätyyn kuuluvia, arvostettuja porvareita; äiti oli ilmeisesti perinyt linnaa muistuttavan kaupunkikiinteistön, jota kutsuttiin Gutenberg’ -iksi. Johannes oli perheen kolmesta lapsesta keskimmäinen. Hänellä oli vanhempi ja nuorempi veli. Kasteessa hänelle annettiin nimeksi Johannes, mutta kutsuttiin Henne´ksi tai Hennesíksi… Hän ei koskaan ollut naimisissa, mutta joutui kerran oikeuteen syytettynä aviolupauksen rikkomisesta. Tästä hänet myös tuomittiin.”

Gutenbergin kirjasinten valumenetelmä oli, että kirjainkuvio kaiverrettiin terästangon päähän kohokuvioksi. Tämä ns. patriisi karkaistiin ja sillä iskettiin pehmeämpään metalliin (kupari) kirjaimen kuvio syvennykseksi, jolloin syntyi matriisi eli kirjaimen valumuotti. Matriisi asetettiin rautaiseen helposti avattavaan ja suljettavaan valinlaitteeseen, johon sula kirjasinmetalli kaadettiin. Kirjasinleikkauksen suunnittelija kaiversi kirjakkeen muodon teräksestä peilikuvaksi, joka oli koholla, kuten valmis kirjakekin. Tällä teräsleimasimella patriisilla (latinalaisesta sanasta pater, isä) lyötiin se pehmeämpään kuparikappaleeseen, johon kirjain muodostui oikeinpäin olevana syvennyksenä. Tätä kutsuttiin matriisiksi (latinalaisesta sanasta mater, äiti). Matriisia käytettiin kirjasinten valinmuotissa, johon kuului kaksi tarkalleen yhteensopivaa puoliskoa. Kun valinkone oli sovitettu kirjakkeen valamista varten, voitiin kirjakkeita valaa tarpeellinen määrä. Kirjakemetalli oli seos, jossa oli 60-70 osaa lyijyä, 20 osaa antimonia ja 10-20 osaa tinaa. Lopuksi kirjakkeet viimeisteltiin käyttöä varten. Latojat poimivat kirjakkeet sanoiksi, riveiksi hakaan, sivuiksi ja arkeiksi. Kirjakkeet oli sijoitettu monilokeroiseen kastiin joita säilytettiin regaalikaapistossa. Regaalin päällä kaltevassa asennossa olevasta kastista latoja noukki käsin kirjakkeet ladelmaansa.

Latomahakaan mahtui 10-12 tavallista riviä, jotka nostettiin molemmin käsin laivalle, sinkistä tehdylle levylle, jossa oli ympärillä matalat puureunat. Kun laivalle oli kerääntynyt sivun verran rivejä, niin se sidottiin narulla ympäriltään. Taitava latoja ehti tunnissa latoa 1500 – 2000 kirjasinta. Lopuksi valmiit sivut asemoidaan ’kehilöön’ (vormuun) niin että ’loitoilla’ (steegeleillä), jonka jälkeen sivut asetellaan oikeaan asemaan toisiinsa nähden. ’Kehilöstä’ otettiin korjausvedos eli ’korehtuuriarkki’, joka lähetettiin käsikirjoituksen kanssa tekijän tarkastettavaksi. Tekijä merkitsi sivun reunoihin korjattavat virheet korjausmerkkien avulla.

Kirjapainotaito yleistyy

Simo Pietarisen kirjassa ”Antiikva painokirjaimena” painettu 1960, Oy Painomiehessä, josta tämä lainaus: ”Aikana ennen Gutenbergia, jolloin kirjojen monistaminen tapahtui kirjoittamalla, ei kirjaimilla ollut vakiintuneita muotoja. Poikkeuksia tietenkin oli, mm. roomalaiset kirjoittivat ja ’meisselöivät’ tekstiä suuraakkosilla, joista muokkautui vähitellen latinalainen kirjaimisto sellaisena kuin se tänäänkin tunnetaan. Kirjojen jäljentämisessä, joka pääasiassa tapahtui munkkien toimesta luostareissa, käytettiin eräänlaista nopeammin kirjoitettavaa suuraakkostyyliä ’unsiaalia’, josta sitten kehittyi ’puoliunsiaalinen’ kirjoitus.

Kaarle Suuren aikana kehittyi Ranskassa aivan uusi kirjoitusmuoto ’karolingilainen minuskeli’, joka kulmikkaine kirjaimineen on ollut viitteenä mm. ensimmäisille kirjasinvalajille… Kirjainten pyöristysten ’murruttua’ 1300-luvulla kehittyi unzialeista goottilaista tyyliä olevat kirjaimet, joiden nimeksi ehkä paremmin sopisi ’luostarikirjain’. – Oli aivan luonnollista, että kirjapainotaidon keksijä Johannes Gutenberg käytti näitä ns. tekstuura-tyyppejä raamattunsa ja muiden teostensa painokirjaimina…

Vähemmän kirkollisia tarkoituksia varten kehittyi n. 1480 joustavampi painokirjain, ’schwabacher’, jolle on luonteenomaista leveä pyöristys ja komeat suuraakkoset. Vähän tämän jälkeen syntyi toinen saksalainen painokirjain, fraktuura, jonka nimi on muodostettu latinalaisesta sanasta ’frangera’ = murrettu. Tämän kehittäjistä ensimmäisenä on ollut koristetaiteilija Albreht Dürer.

Albreht Dürer perusti oman kirjapainon, jossa käytettiin vain hänen fraktuuroitaan.”Keskiajan lopussa alettiin Euroopassa painaa kuvia puuleikkauksista. Kuvat kirjoituksineen leikattiin puukappaleeseen koholle, leikkauksen kohokuvio värjättiin ja sen päälle laitettiin kostutettu paperiarkki, jota hangattiin nahkapalloilla kunnes painoväri oli tarttunut paperiin. Useita näin tehtyjä kuvalehtiä yhdistettiin vihkoiksi, joita voidaan pitää ensimmäisinä kuvapainotaidon tuotteina. Vanhin tunnettu puuleikkaus, joka on tunnettu, on pyhää Kristoforosta esittävä leikkaus vuodelta 1423. Tämä kuva osoittaa sen, että puuleikkausta kuvien painamiseen on harjoitettu jo ennen tätäkin. Suuri ansio puuleikkauksen taiteellisessa kehittämisessä oli saksalaisilla maalareilla, kuten Albrecht Dürerillä. Hänen kauttaan puuleikkaus vapautui jäykästä reunapiirteitten esittämisestä ja sai maalauksellisemman luonteen varjostusten ja valaistusvaikutusten kautta. Dürerin pääteoksia on kuvat Ilmestyskirjaan 1498, Vapahtajan kärsimyksen historiaan 1500 jne.

W. Liljegrénin toimittamassa ”Graafinen kalenteri 1955” (Helsingin Faktoriklubi) lainaus sivulta 103 ’Miten painokirjasin syntyy, kirjasinpiirtäjä Freidrich Bauerin kirjoitelman Wie eine Druckschrift entsteht mukaan lyhentäen suomentanut Simo Pietarinen: Kirjapainotaidon keksimisestä lähtien on painokirjain muotoiltu muutamista perusmuodoista kirjasinnäytteissä nykyään esiintyviin lukemattomiin toisintoihin. Paitsi itämaisten kielien kirjaimia, jotka ovat säilyttäneet vanhat muotonsa, ovat nykyaikaiset antikvakirjaimet saaneet alkunsa roomalaisista kapitaaleista. Kirjapainotaidon keksimisen aikana vallitsi Keski- ja Pohjois-Euroopassa goottilainen kirjoitustyyli, joten luonnollista oli, että Gutenberg valitsi sen painotöihinsä. Jos taito olisi keksitty Italiassa, olisivat ensimmäiset painotyöt saaneet aivan toisen muodon, koska siellä goottilainen tyyli ei koskaan ollut niin määräävänä kuin alppien pohjoispuolella. 15. vuosisadan puolimaissa kukoisti Italiassa renesanssi – klassillisen taiteen uudestisyntyminen – ja kirjaimet muovautuivat roomalaisten kapitaalien puhtaimpiin muotoihin, lisättynä pienaakkosilla, joiden pyöreät viivat liittyivät kapitaaleihin. Saksalaiset kirjanpainajat epäonnistuivat kokonaan yrittäessään viedä goottilaistyyliä Italiaan. Ranskalaisen kaivertajan Nicolaus Jensonin ja italialaisten kirjanpainajien onnistui muutamissa vuosissa valmistaa latinalaisen maun mukainen painokirjain: antikva. Tässä yhdistyivät roomalaisten kivitaulujen suuraakkoset ja käsinmuovaillut pienaakkoset taiteelliseksi kokonaisuudeksi, joka on elänyt ja kestänyt vuosisatoja… Kirjaintyyppinä loppui goottilainen fraktuuraan, ja sen jälkeiset muodot ovat merkityksettömiä…”

Martti Lutherin kirjojen painatus 1530-luvulla työllisti paljon kirjapainajia Saksassa (mm. Wittenberg, jossa oli neljä kirjapainoa kaikkiaan tuohon aikaan), sillä Luther julkaisi hyvin paljon kirjoja elämänsä aikana, mutta hän ei kuitannut kirjoistaan tekijänpalkkioita.

Andrea van Dülmenin kirjassa ”Martti Luther, elämä, teot ja kirjoitukset” (Idea Nova Oy 2002) kirjasta vuotta 1518 koskeva lainaus: ”Lokakuu: Kuuluisa baselilainen kirjanpainaja Johan Froben toimittaa ensimmäiset kootut teokset Lutherin saatavilla olevista latinankielisistä kirjoituksista. Tämä ns. Frobenin laitos edistää huomattavasti Lutherin ajatusten leviämistä, ja sitä myydään ennen kaikkea ulkomaille; seuraavan vuoden maaliskuuhun mennessä yksin Ranskaan ja Espanjaan 600 kappaletta. Jälkipainos ilmestyy helmikuussa 1519 Strassburgissa”.

Ja Melchior Lotter nuorempi, leipzigilaisen kirjapainajan poika, lienee perustanut tehokkaan kirjapainon Wittenbergiin. Vuoden lopulla hänen parhailla baselilaisen Froben-kirjapainon kirjasimilla varustettu yrityksensä painaa kirjoja myös kreikaksi ja hepreaksi.” Saksaan perusti Paulus Fagius heprealaisen kirjapainon Isny’in, jossa painatettiin mm. Elia Levitanin kaldealaiset ja rabbiinilliset sanakirjat. Biblia rabbinica Bombergiana (Daniel Bomberg Antverpenistä) ilmestyi ensi kerran vuonna 1517, jossa oli neljän kuuluisan juutalaisen selitykset (Rashin, Ibn Esran, Kimkhin ja Gersonideksen) Vanhaan testamenttiin.

Kohopainomenetelmä

Kun Gutenberg oli keksinyt kirjapainotaidon syntyi Italiassa joukko juutalaisten kirjapainoja Ferrarassa, Bolognassa jne.

Ensimmäiset heprealaiset painotuotteet ovat vuosilta 1475-1476 ja ensimmäinen juutalainen kirjapainaja oli Abraham ben Garton Reggiossa. Julmien juutalaisvainojen historoitsija Samuel Usque:n teos ”Lohdutus Israelille ahdingoissa” oli valmis vuonna 1552 ja painettiin Ferraran suuressa juutalaisessa kirjapainossa, jonka Abraham Usque oli perustanut joitakin vuosia aiemmin. Kirjapainossa painettiin rukous- ja uskontokirjat heprean-, espanjan-, ja portugalinkielelle ja lähetettiin aina Flanderiin saakka, jossa oli Espanjasta ja Portugalista paenneita juutalaisia.

Lauri Hendell on kirjoittanut kirjan ”Kirja ja kirjapainotaito” (Otava 1912), josta lainaus sivulta 74: ”Ranskaankin kirjapainotaito tuli saksalaisten välityksellä. Pariisin yliopiston, Sorbonnen, jumaluusopillisen tiedekunnan oppineen Vilhelm Fichet’n toimesta kutsuttiin yliopiston kirjapainajaksi vuonna 1470 Ulrich Gering Konstanzista ja hänen mukanaan Martin Crantz ja Mikael Friburger. Gering nimitettiin sittemmin Pariisin ja Ranskan etuoikeutetuksi painajaksi. Aluksi kirjapaino juuri Ranskassa kopioitsijain puolelta kohtasi ankaraa vastustusta, vieläpä saksalaiset painajat saivat niskoilleen noituuden tuomion, jonka toimeenpanon kuningas Ludvik XI sai estetyksi. Toulousessa kopioitsijat toimeenpanivat täydellisen kapinan. Aldus Manutiuksen suvun jälkeen kuuluisin painajasuku ja samalla Ranskan ensimmäinen oli Etiennen suku Pariisissa. Suvun kantaisä Henricus Stephanus, niinkuin hän silloisen tavan mukaan itseään latinaksi nimitti, aloitti toimintansa 1509. Hänen pojanpoikansa Robert Etienne saavutti suuren kuuluisuuden; hänen painostaan valmistui vuosien 1526-1559 välillä 600 eri teosta… Englannin ensimmäinen kirjapainaja William Caxton (1412-1491) perusti Lontooseen kirjapainon noin vuoden 1477 paikkeilla. Hän oli alkuaan kauppias, oli kauan asunut Alankomaissa ja Saksassa, tuli Burgundin herttuan Filipin hovimieheksi, painatti 1473-74 Bruggessä ensimmäisen englanninkielisen kirjan, jolloin hänen ajatuksensa kiintyivät kirjapainoon, ja hän päätti viedä kirjapainotaidon isänmaahansa. Hänen uusi ammattinsa menestyi taloudellisesti erinomaisen hyvin… Englannin olot eivät olleet suotuisat uuden keksinnön leviämiselle. Sensuuri oli ankara ja kirjapainajia vainottiin. Niinpä vuonna 1536 Willian Tyndale hirtettiin ja poltettiin rangaistukseksi siitä, että oli kääntänyt Uuden testamentin englannin kielelle ja koettanut sitä levittää. Tämä kova kohtalo kohtasi useita kirjanpainajia… Intiaan kirjapainotaito englantilaisten lähetyssaarnaajien mukana tuli myöskin jo 1500-luvulla. Tranquebar sai kirjapainon 1569, Calcutta 1778, Bombay 1792. Kirjapainotaito on Intiassakin verrattain korkealla kannalla ja niiden tuotanto melkoinen. Vuosittain julkaistaan noin 1,300 sanomalehteä ja aikakauskirjaa. Vuonna 1903 ilmestyi 8,715 kirjaa, joista 7,319 kotoisilla kielillä; mainittuna vuonna oli käynnissä 2,156 painokonetta.”

Gutenberg-museo sijaitsee Mainzissa ja sen yhteyteen on vuonna 1901 perustettu seura Gutenberg-Gessellschaft, joka toimittamillaan erilaisilla julkaisuilla ja vuosikirjalla Gutenberg-Jahrbuch vaalii kirjapainotaidon historiallisia perinteitä. Museon myymälässä on myynnissä Gutenbergin painokoneen toimiva puinen pienoismalli.

Silkkipaino

Seripainon tunnettu historia ulottuu noin kahden vuosituhannen taakse. Kiinalaiset ja Japanilaiset käyttivät menetelmää tekstiilien painamiseen. Paperisten painokaavioiden (sabluunoiden) kiinnittämiseksi punottiin luonnonsilkkilangasta verkko, johon painokaavio liimattiin. Menetelmä kulkeutui länteen, jossa sitä yritettiin käyttää, mutta mielenkiinto hävisi sopivien seulakangastyyppien (verkkokangas, joka on pingotettu kehykseen) puuttuessa. Taiteilijat kokeilivat menetelmää vaihtelevalla menestyksellä. 1920-luvun alussa kehitettiin puuvilla- ja luonnonsilkkiseulojen kudontamenetelmä. Huomattiin että alkuaan myllyissä jauhon ja suurimoiden erotteluun tarkoitettuja seulakankaita voitiin käyttää myös seripainamisessa. 1930-luvun aikana menetelmä levisi ympäri Eurooppaa, aluksi tekstiiliteollisuuteen, mutta myös mainosalalle. Suomeen menetelmä kulkeutui varsinaisesti vasta sodan jälkeisinä vuosina, koska painomenetelmän laitteet on edullisia hankkia.

Puulaatat

Puupiirrostekniikka on yksinkertainen, sillä tasaiselle puulaatalle taiteilija piirtää aiheensa peilikuvana käyttäen apuna kuultopaperia ja kalkiopaperia. Tämän jälkeen piirrokseen kuulumaton osa leikataan pois sopivalta syvyydeltä terävillä työkaluilla, sillä painamaton pinta pitää olla sen verran alapuolella, ettei painamaton pinta paina painavien pintojen mukana. Kaikkia puulajeja voidaan käyttää, mutta koivuvaneri sopii ehkä parhaiten. Vanerin paksuuden tulee olla minimissään 6 mm. Väripuupiirroksissa on kullakin värillä oma painolaattansa. Ohuet- ja hienot linjat leikataan viistosti etteivät särkyisi painettaessa. Suurempia pintoja poistettaessa käytetään suurempia pintoja. Taidepiirroksen voi siirtää laatalle piirtämällä se kuultopaperille, joten kääntämällä kuultopaperi se saadaan helposti peilikuvaksi. Kuultopaperilta se voidaan piirtää kalkiopaperia käyttäen laatalle. Kuvio vahvistetaan tussilla mikä helpottaa laatan leikkaamista. Painoaihe voidaan siirtää myös valokuvamenetelmällä tekemällä laatan pinta valolle herkäksi käyttäen hopeanitraattia.

Kuvalaatat valmistettiin tanskalaisen C. Piilin 1845 keksimällä ns. kemiatypiamenetelmällä ja puupiirroksia käytettiin myös.

Daniel Medelplan oli Turun akatemian kirjapainon palveluksessa puupiirrosten tekijänä ja kirjapainon muissa tehtävissä vuosina 1678-1689. Vuonna 1719 hän teki pappien tilauksesta Pälkäneen puuaapisen, sillä tähän aikaan ei Suomessa toiminut kirjapainoja. Medelplan valmisti kaivertamalla puuhun aapisen sivut ja painoi ne omatekoisella prässillä. Medelplan kuoli Pälkäneellä Taurilan kylässä vuonna 1737.

Kirjapainoalan kehittyminen

Venäjän metropoliitta Makari vaikutti suuresti kirjapainotekniikan käyttöön ottoon Venäjällä, sillä aikaisemmin kirkkoslaavin kieliset tekstit kalenterit, psalmit, liturgiakirjat oli painettu Liettuassa. Kirjapainaminen Venäjällä alkoi 1553, mutta ensimmäinen venäjäksi painettu kirja oli hienosti koristeltu Apostolia (eli Apostolien tekojen ja kirjeiden lukemisto), jota käytettiin liturgiassa. Se ilmestyi maaliskuussa 1564 Makarin kuoleman jälkeen uuden metropoliitta Afanasin käskystä. Vuonna 1564 Venäjän tsaari Iivana Julma käski perustaa omalla kustannuksellaan kirjapainon, jonka johtajana oli Krakovan yliopistossa koulutettu venäläinen kirjapainaja Ivan Fedorov. Ivan Feodorov lähti maanpakoon ja kirjanpainaminen jatkui Aleksandrovskaja slobodassa tsaarin valvonnassa.

Ensimmäiset painetut teokset Ukrainassa ilmestyivät 1500- luvun lopulla. Niitä painettiin aluksi Ostrozhskajan kirjapainossa ja sen jälkeen Kiovan luolaluostarin – Kievo- Petsherskaja lavran – kirjapainossa. Koska ortodoksinen ja roomalaiskatolinen kirkko kävivät tuohon aikaan kiivasta taistelua vaikutusvallasta ja näkemyksistään, kiinnittivät ortodoksisen kirkon papit suurta huomiota uskonnollisen kirjallisuuden ulkoasuun. Niinpä 1500-1600 -luvuilla Ukrainassa alkoikin ilmestyä kirkollisia julkaisuja, joiden teksti oli kaunista ja selkeää, piirrokset ja kaiverrukset taiteellisesti korkeatasoisia ja ornamentiikka vaikuttavaa. Tuhon aikaan kirjansitojat alkoivat luopua nahkakansista ja ryhtyivät päällystämään kansia kultaisilla tai hopeisilla levyillä, joiden sileä pinta koristeltiin vielä korukivillä ja erivärisillä emaleilla. Evankeliumiensitominen hopeapäällysteisiin kansiin oli varsin yleistä 1600-luvun alkupuolella. Kannen keskilaatta oli tavallisesti kaareva ja sen keskellä oli ristiinnaulitun kuva. Laattojen reunat koristeltiin hammaslaitaisella goottilaistyylisellä ornamentilla. Meidän päiviimme säilyneiden vuoteen 1658 ajoittuvien hopeakansien huomattava lukumäärä antaa olettaa, että ne ovat samassa pajassa tehtyjä.

Olof Eriksson ”Graafisen tyylin perusteet” (Otava 1974), josta lainaus sivulta 96: ”Antwerpenin keskustassa on renesanssiaikainen patriisitalo, jossa sijaitsee Plantin-Moretusmuseo http://www.museumplantinmoretus.be/en. Tässä maailman täydellisimmässä kirjapainomuseossa on 1500-luvun kirjapaino alkuperäisessä asussaan, jollaisena se toimi saman suvun hallussa kolmensadan vuoden ajan. Paitsi painoa alkuperäisine varusteineen on museoon koottu suurenmoinen kokoelma käsikirjoituksia sekä kirjapainotaidon merkkiteoksia kaikilta aikakausilta… Christophe Plantin oli alunperin ranskalainen kirjansitoja, jonka tie eräiden kotimaan välietappien kautta johti vuonna 1549 Antwerpeniin, jossa hän pian perusti oman pienen kirjapainon. Plantin saavutti muutamassa vuodessa arvostetun aseman kaupungin kirjapainajain joukossa. Vuonna 1556 paino muutti siihen taloon, jossa nyt on museo ja jonka oven yläpuolella riippuu Plantinin liikekilpi ’Le Compas d’or’, kultainen harppi symbolisoiden sitä harkintaa, jolla työt suunniteltiin. Plantinin kustantamosta ja kirjapainosta kehittyi aikansa suuryritys, jolla oli edustajansa ja myyntipisteensä Euroopan huomattavimmissa kaupungeissa… Plantin sai kuninkaalta vuonna 1570 kuninkaallisen kirjanpainajan arvonimen, johon liittyi erinäisiä etuoikeuksia… Platinin painoa jatkoi perustajan vävy Jean Moretus, kiinnittäen erityistä huomiota kirjan typogafiseen sommitteluun, kuvitukseen ja sidosasuun.”

Painokone kehittyi hitaasti, vasta 1783 kirjapainon historiaan muutenkin vaikuttanut ranskalainen François Didot korvasi puristimen osittain metallisilla osilla, ja 1810 englantilainen lordi Charles Standhope (1753-1816) rakensi ensimmäisen kokonaan metallisen painokoneen. Koneella pystyttiin painamaan 2000 – 3000 arkkia päivässä. Tämän jälkeen saksalainen Köning keksi pikapainokoneen jolla pystyttiin painamaan kaksinkertaisella nopeudella. Se muistutti paljon vanhaa käsinpaininta, mutta painovärin levittäminen tapahtui mekaanisesti toimivien nahkatelojen avulla ja kone toimi höyrykoneen voimalla.

Lähinnä yliopistot, jotka olivat sivistyselämän keskuspaikkoja tarvitsivat painettuja kirjoja, ja vanhemmat kirjapainot perustettiin tavallisesti akatemioiden yhteyteen. Tällöin kirjapainajankisälli kuului yliopiston piiriin sen täysivaltaisena jäsenenä, joka arvossa rinnastettiin ylioppilaaseen ja hänellä oli oikeus käyttää miekkaa. Ammatti vei kosketuksiin yliopistomiesten ja kirjailijoiden kanssa, joilla oli kulttuurielämässä keskeinen asema. Kirkko oli kirjojen merkittävä ostaja, samoin ruhtinas- ja aatelishovit sekä kaupunkien vauras porvaris- ja käsityöläisväestö.

Vatikaanin arkisto, jota oli pidetty yllä 300-luvulta lähtien, perustettiin varsinaisesti 1612 ja avattiin tutkijoille 1881. Se sisältää Euroopan keskiajan historian ja vanhimman kirkkohistorian tärkeimmän lähdeaineiston. Vatikaanin kirjaston (Bibliotheca Vaticana) perusti Nicolaus V n. 1450. Varsinaisen kirjaston käsikirjoitusten ja inkunaabelien kokoelmat kuuluvat maailman huomattavimpiin.

Hollannissa Amsterdamissa Manasse ben Israel perusti ensimmäisen heprealaisen kirjapainon, sillä kirjapainotaito toi uuden merkittävän alueen juutalaisten rajoittuneeseen elämään ja vuonna 1650 hän kirjoitti ja painoi ”Israelin toivo” nimisen kirjan, jossa Manasse koettaa todistaa, että silloin äskettäin löydetyt Amerikan intiaanit ovat oikeastaan juutalaisia. Israelin Toivo kirjan Manasse käänsi englanniksi ja omisti Britannian parlamentille. Oliver Cromwell kutsui Manassen käymään Lontoossa, jossa Manasse kävi vuonna 1655. Taidemaalari Rembrant on maalannut Manassesta kuuluisan muotokuvan.

Ruotsin kirjakielen isänä pidetään Olaus Petriä s. 6.1.1493, k. 19.4.1552. Olaus Petri oli opiskellut Wittenbergissä ja käänsi Raamatun ruotsin kielelle ja työllisti Ruotsin kirjapainajia. Olaus Petri toimi 1531- 33 Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan kanslerina. Olaus Petrin kirjoja on Svenska krönika. Tämä Olaus Petrin kronikka oli kielletty kirja kuningas Kustaa Vaasan aikana. Ja Tuomarinohjeet vuodelta 1545, mikä on julkaistu Suomeksi Helsinki Kauppakaari 2001.

Myöhäiskeskiajalla (1500 -luvulla) kirjapainajia paljon työllistänyt kirja oli ”Hortulus anime” niminen rukouskirja. Se oli olemassa latinaksi vuodesta 1498 ja saksaksi (Seelengärtlein) vuodesta 1502. ’Hortulus animen’ alussa oli kalenteriosa, johon sisältyi monenmoisia tähtitieteellisiä ja terveysopillisia opetuksia, sitten pääosa, rukouksia eri lähteistä, Raamatusta ja pyhimyslegendoista (Marian pyhimyskulttia ja ihmeuskoa). Viimeisenä osastona Ars moriendi -jakso, eli kehoituksia ja rukouksia kuolevia varten.

Gutenbergin käyttämä painoväri

Noin vuonna 1450 Gutenberg onnistui kehittämään painovärin, joka jätti pergamentille ja paperille tasaisen läpinäkymättömän painojäljen ja soveltui käytettäväksi metallikirjakkeiden kanssa. Painovärin valmistus säilyi samanlaisena 1800-luvulle saakka. Pellavasiemenistä puristettu, hyvin siivilöity liinaöljy kaadettiin puhtaaseen kuparikattilaan, niin että se melkein täyttyi. Kattila asetettiin rautaiselle kolmijalalle. Sen alle laitettiin tuli, joka säädettiin sopivaksi keittämään liinaöljyä. Ruisleivän palasia laitettiin puiseen vartaaseen. Niitä pidettiin kiehuvassa öljyssä kunnes ne muuttuivat ruskeiksi ja olivat öljyisiä. Tämän tarkoituksena oli saada öljy tummumaan ja tämän seurauksena väri helposti kuivuvaksi painettaessa. Samaan tarkoitukseen käytettiin hienoksi jauhettua lasia ja vuoriöljyä. Kattilan päälle pantiin kaksinkertainen kansi. Keittämistä jatkettiin kunnes öljystä oli kaikki vesi haihtunut ja se oli muuttunut vernissaksi. Keittämisen aikana täytyi varoa ylikiehumista palovaaran vuoksi. Vernissakattila nostettiin hitaasti jäähtymään kuumilla hiilillä lämmitettyyn kuoppaan. Vernissaan sekoitettiin nokea, joka oli valmistettu polttamalla pikeä tai lamppuöljyä metallilevyn alla. Noki kerrostui metallilevyn alle. Muita vernissaan lisättäviä aineita olivat rikkikiisu, tärpätti, hartsi, vihtrilli ja sinooperi. Myöhemmin väriin lisättiin shellakkaa antamaan värille kiiltoa. Perusteellisesti sekoitettuna sitkeä aine oli valmista painomusteena käytettäväksi. Värjäyksessä käytetyt telatKirjakkeiden värjäämistä kehitettiin ja otettiin käyttöön öljytystä nahasta tai kankaasta valmistettuja teloja.

Värinlevitystela

Vuonna 1815 englantilainen Forsterin ja Harrildin kehittämänä otettiin käyttöön joustavasta massasta tehty tela. Tämän telan raaka-aineena käytettiin aluksi liimaa ja siirappia ja myöhemmin tämä telahyty valmistettiin liimasta, glyseriinista ja raakasokerista. Keksintöä oli paranneltu ottamalla käyttöön gelatiini eli liivate. Kumi, kimmoisa ja venyvä, suurimolekyylinen aine, jota valmistettiin kumipuiden maitiaisnesteestä, mutta nykyään myös muista kumikasveista (luonnonkumi) ja keinotekoisesti (tekokumi). Kumin käyttö alkoi yleistyä 1800-luvun puolivälissä, kun keksittiin raakakumin ominaisuuksia huomattavasti parantava vulkanointi eli kumin käsittely rikillä. Lähes kaikki luonnonkumit tuotetaan Kaakkois- ja Etelä-Aasian kumipuuviljelmillä. Tekokumeissa jäljitellään luonnonkumin molekyylirakennetta. Tekokumin tärkein raaka-aine on maaöljy. Kumin ominaisuuksia voidaan muunnella lisäaineilla.

Vulkanointi on latinaa ja se merkitsee rikin lisäämistä kautsuun kumin tai eboniitin valmistamiseksi; kumiesineiden, autonrenkaiden, korjausmenetelmä, jossa puolivulkanoitu kumilevy kuumennettaessa vulkanoituu ja samalla tarttuu kiinni korjattavaan esineeseen.

Nykyään painokonetelassa on n. 32 erilaista aineosasta, jotka sekoitetaan tarkan reseptin mukaan ja mankeloidaan ja lopuksi se kulkee sihdin läpi mattosuikaleeksi. Painokoneen telaruoto puhdistetaan ja lakataan ja kumimatto kierretään telaruodon ympärille. Tämän jälkeen telat viedään uuniin n. vuorokaudeksi, jossa telasta tulee elastinen. Tämän jälkeen tela hiotaan mittaansa. Jos painokoneessa käytetään sopimattomia pesuaineita, niin telan käyttöikä lyhenee. Ja sopimattomat telan pesuaineet voivat myös kutistuttaa telan halkasijoita ja telat täytyy säätää toisiaan vasten sopivan kosketuspuristuksen aikaansaamiseksi.

Paperi

Paperin edeltäjistä tärkeimpiä ovat papyrus ja pergamentti, niitä käytettiin jo n. 2000 eKr. Egyptiläisetvalmistivat papyrysta papyruskaislasta. Papyruskaislan rungon 30 cm pitkistä kappaleista leikattiin suikaleita, jotka ladottiin vierekkäin ja nuijittiin kosteana sileällä alustalla. Toinen samanlainen, myös kosteana muokattu suikalekerros ladottiin edellisen päälle ristikkäin, näin muodostui ristivaneria muistuttava levy, joka puristettiin, kuivattiin ja kiillotettiin. Levyjä liimattiin toistensa jatkeesi arkeiksi, joita säilytettiin rullina.

Pergamentti valmistettiin vuohen-, lampaan- tai vasikannahasta. Nimensä se on saanut Vähässä-Aasiassa sijainneesta Pergamonin kaupungista, joka oli aikanaan tiettävästi pergamentin tuotantokeskus.

Paperinvalmistuksen taito on peräisin Kiinasta. Keksijäksi mainitaan Kiinan keisarin huoltoministeri Ts’ai Lun ja keksinnön ajankohdaksi 105 jKr. Raaka-aineena kiinalaiset käyttivät mulperipensaan kuoren nilakuituja ja kiinanruohoa sekä puuvillaa-, pellava- ja hamppujen kuituja. Kuidut erotettiin, pestiin, keitettiin tuhkalipeässä, survottiin ja laimennettiin vedellä. Kuituliete huopautettiin arkiksi upottamalla siihen verkkopohjainen kehilö, jota nostettiin ja ravisteltiin. Arkit kuivattiin ja valkaistiin auringonpaisteessa. Kehilön pohjasta jäi paperiin kuvio.

Typografia

Typografian olennaisia asioita on kirjasinleveyden ja kirjasinten keskinäinen etäisyys, eli ylipäätänsä miellyttävän ja samalla helposti luettavan kirjoituksen luominen. Kirjasinten leikkausten valinta pitäisi olla sellainen, että se soveltuu tekstin sisällön luonteeseen hyvin. Kirjapainoalalle luotiin oma mittajärjestelmä huomioiden kirjasinten typografiatarpeet.

Ensimmäisissä painetuissa kirjoissa kirjan ulkoasu, kirjasinten leikkaus, tekstiladelma ja koristeelliset lisäkkeet jäljittelivät keskiaikaisia käsikirjoituksia. Mielenkiinto muodon taiteellisuutta kohtaan jatkui 1400-luvun lopun 1500-luvun alkuvuosikymmeniin, jolloin kirjojen painaminen alkoi vapautua goottilaisesta tyyliaineksesta, jonka käsikirjoituksista oli periytynyt. Itse kirjasinleikkaus säilytti Saksassa ja Pohjoismaissa edelleenkin goottilaisen luonteensa schwabachina ja fraktuurana, mutta koristelu lisääntyi, joka ilmeni juhlavisa kehysmuodoissa ja friiseissä, eleganteissa alkukirjaimissa, vinjeteissä ja tekstikuvissa, jotka käytti hyväkseen puupiirrostaiteen mahdollisuuksia. Taiteellisesti muotoiltu renessanssikirja, joka oli kaunistettu puupiirroksin, oli ylellisyysesine, joka pääsi leviämään vähälukuisiin piireihin, eikä sen vuoksi työllistänyt kirjapainoja. Uskonpuhdistusajan tultua taiteelliset vaatimukset saivat väistyä hyötynäkökohtien tieltä.

Kirjainlajit voidaan jakaa kuuteen perusryhmään – goottilaiseen, medievaaliin, antiikvaan, moderniin, egyptienneen ja groteskiin ja nämä ryhmät kertovat kirjainmuotoilun historiallisen kehityksen yleispiirteitä.

Ensimmäisiä painettuja kirjoja, jotka ovat peräisin ennen 1500-lukua, kutsutaan inkunaabeleiksi. Ne jäljittelivät sen aikakauden käsikirjoituksia, jotka tehtiin goottilaisella tekstuurakirjoituksella. Yksilöllisen leimansa ne saivat siitä, että kirjanpainajat tekivät kirjasintyypit itse ja kirjat koristeltiin usein käsinmaalatuilla alkukirjaimilla ja ornamenteilla. Nimiölehteä ei ollut, mutta sen sijaan teoksissa oli loppukirjoitus, kolofoni. 1500-luvulla kirjanpainaminen vapautui keskiaikaisen käsikirjoituksen kaavoista ja löysi oman typografisen muotonsa.

Aldus Manutius Merkittävin Venetsian ja koko renessanssiajan kirjapainajista oli Aldus Pius Manutius (Aldo Manuzio 1450-1516). Hän oli antiikin kirjallisuuteen erityisesti perehtynyt monipuolinen tiedemies. Aldus perusti kustantamon ja kirjapainon vuoden 1490 paikkeilla. Ryhtyi käyttämään pienempiä kirjasinasteita ja ohuempaa paperia, ja välttämällä koristelua hänen onnistui tuottaa pieniä käteviä ja huokeita kirjoja, ns. aldiineja, jotka olivat laajempien piirien saatavissa. Aikalaisensa Lorenzo di Medicin esimerkkiä seuraten Aldus kokosi ympärilleen oppineiden miesten piirin, Alduksen akatemian. Alduksen kirjapainon latinalaiset kirjaimet muotoili ja leikkasi Francesco Griffo. Tästä antiikvatyypistä on myöhemmin tehty useita jäljennöksiä ja muunnelmia mm. Bembo-antikva. Aldus Manutiuksen kustantamo lähetti joka kuukausi maailmalle tuhatkunta kirjaa, mikä oli suuri määrä senaikaisessa maailmassa. Liike pysyi suvun hallussa hieman yli sata vuotta, jona aikana painettiin 1150 eri teosta. Nämä kirjat, aldiinit kuten niitä bibliofiilien keskuudessa kutsutaan, ovat tavoiteltuja harvinaisuuksia. Aldus Manutius alkoi ensimmäisenä käyttää kirjan kansiin pahvia puun asemasta.

K. Malmström ”Kirjapainotaidon oppikirja” (Otava 1923) lainaus sivulta 114: ”Gutenbergin oppilaiden ja lähimpien seuraajien täytyi itse olla kirjakkeidensa piirtäjiä, kaivertaja ja valaja, kirjakevalimoita niiden nykyisessä merkityksessä kun ei ollut, tahi myöskin täytyi heidän tehdä sopimuksia tällaisia taitoja omaavien henkilöiden kanssa. Tästä oli seurauksena erittäin monilukuisten kirjainlajien syntyminen. Niitä nimitetään, kun ne kaikki kumminkin säilyttivät alkuperäismuotonsa pääpiirteet, vuoteen 1500 saakka inkunaabeleiksi. Erittäin mieltä kiinnittäviä ovat nämä esikoispainokset ei ainoastaan yleisen muotonsa ja koristelunsa, vaan myöskin kirjaintensa ja niiden käytön vuoksi… Vielä on mainittava kirjapainotaidon historiassa kuuluisa nimi Aldus Pius Manutius. Hän oli, paitsi kuuluisa kirjanpainaja, myöskin hyvin oppinut herra. Hän sai appensa kautta Jensonin kirjapainon haltuunsa. Ensimmäinen hänen nimellään varustettu kirja on vuodelta 1494. Hän painoi suuren määrän arvokkaita teoksia… Mutta hänen suurin kuuluisuutensa on kuitenkin siinä, että hän on kursiivi-kirjainten luoja… Venetsiasta muuten näkyy tulleen ikäänkuin kirjapainotaidon toinen kehto. 15. vuosisadan loppupuolella toimi siellä kokonainen sarja miehiä, joiden töitä pidetään paraimpina mitä milloinkaan tällä alalla on tehty.”

Suomessa Sven Gelzenius lupautui valmistamaan akatemialle kreikkalaisia kirjakkeita. Vuonna 1648 hän antoi näytteitä leikkaamistaan ja valamistaan kirjakkeista. Gelzeniuksen aikaansaannos ansaitsee huomiota sen vuoksi, että hän valmisti kirjakkeet alusta loppuun saakka itse, eli oli maassamme ensimmäinen (ja ehkä ainoa) kirjakkeiden leikkaaja-valaja.

Giambattista Bodoni syntyi kirjapainajan poikana 1740 Saluzzon kaupungissa Piemontissa Italiassa. Alkuopin Bodoni sai isänsä kirjapainossa. Bodoni pääsi Parman herttuan Ferdinandin omistamaan Stamperia reale -kirjapainon johtajaksi Parmaan. Ensimmäiset kirjakkeet hän tilasi Simon Pierre Fournier’ltä ja ryhtyi myös itse valmistamaan kirjakkeita pitäen Fournier’n ja Didot’n töitä esikuvinaan.

Bodonilta syntyi uusia kirjasimia, jossa oli vahvat perusviivat, hienot hiusviivat. Aluksi hän painoi herttuan laskuun, mutta 1790 jälkeen kirjapainon laajentamisen jälkeen hän sai suuremman itsenäisyyden. Bodoni painoi italian-, kreikan-, latinan-, ranskan-, venäjän-, saksan- ja englanninkielisiä teoksia, joita häneltä tilattiin kasvaneen maineensa vuoksi eri puolilta Eurooppaa. Bodoni kuoli 1813. Hänen muistokseen vietettiin hautajaisia suurin juhlallisuuksin. Viisi vuotta myöhemmin julkaisi hänen leskensä kuuluisan Bodonin kirjakenäytekokoelman Manuale tipograficon, jossa etevän kirjaketaiteilijan ja kirjapainajan elämäntyö säilytettiin jälkipolvien ihailtavaksi.

Typografinen mittajärjestelmä

Kirjapainoalalle luotiin oma mittajärjestelmä huomioiden kirjasinten typografiatarpeet. Ensimmäinen yritys typografisten mittojen yhtenäistämiseksi tehtiin 1700-luvun alkupuolella. Tällöin ranskalainen Pierre Fournier ehdotti, että otettaisiin käyttöön perusmittayksikkö, jota hän kutsui pisteeksi. Firmin Didot, myös ranskalainen, kehitti Fournierin ajatuksia ja loi eurooppalaisen vakiomittajärjestelmän. Eurooppalaisen pisteen suuruus on 0,376 mm, ja kaksitoista pistettä muodostaa suuremman yksikön ciceron. 1800-luvulla alettiin kiinnittää huomiota kirjainmuotoilussa käytännön näkökohtien ohella niiden taiteellisiin arvoihin.

Kirjapainojen ja henkilöiden historiaa Suomessa

Ruotsissa vuonna 1483 Riddarholmenin fransiskaaniveljet perustivat ensimmäisen kirjapainon. Saksalainen Johann Snell painoi ensimmäisen Ruotsissa painetun teoksen nimeltä Dyalogus creaturarum moralizatus (Luomisen opettavainen keskustelu).

Ruotsin kuninkaan Kustaa Eerinkinpoika Vaasan (s. 1496 Rydboholman linnassa Uplannissa) suorittaman uskonpuhdistuksen (Luterilaisuus), eli katolisen kirkon syrjäyttämisen ja sen omaisuuden takavarikoimisen valtiolle, seurauksena nähtiin äidinkielen merkitys tärkeänä, jotta kansa voisi oppia lukemaan Raamattua äidinkielellään. Kustaa Vaasan pojanpoika Puolan ja Ruotsin kuningas Sigismund yritti palauttaa Ruotsi – Suomeen katolisuuden takaisin siinä kuitenkaan onnistumatta. Latinan kieli muodosti yleiseurooppalaisena sivistyskielenä yhdyssiteen eri maiden oppineiden välillä.

V. A. HallaKauko Heikkilä ja Eino Kauppinen ovat kirjoittaneet kirjan ”Suomalaisen kirjallisuuden historia” (Otava 1972), josta lainaus sivulta 40: ”Huomattavimpiin Agricolan työn jatkajiin ja suomen kielen käyttäjiin kuuluu Eerikki Sorolainen. Hän oli kotoisin Varsinais-Suomesta, Laitilan pitäjästä, jossa hänen isänsä lienee ollut kirkkoherra.Kun hän ulkomailla oli saavuttanut maisterin arvon, hänet nimitettiin 1583 Turun piispaksi, ja hän hoiti tätä tointa kuolemaansa asti (1625). Sorolaisen pitkä toimintakausisattui Juhana III:n uskonnollisten uudistusten, nuijasodan sekä Sigismundin ja Kaarle herttuan valtataistelun aikoihin, ja hänen kirjallinen toimintansa tapahtui vasta hänen viimeisten, rauhallisten elinvuosiensa aikana. Ensiksi hän toimitti käsikirjan, sitten laajan katkismuksen ja vihdoin suuren kaksiosaisen pääteoksensa Postillan, joka sisälsi n. 2300 sivua. Se oli ensimmäinen suomenkielinen saarnakirja, itsenäinen teos, joka oli syntynyt piispan vuosikymmenien kuluessa pitämistä saarnoista. Sorolaisen saarnat ovat hyvin jäsenneltyjä, loogisia, ja niissä on runsaasti maallistakin tietoa. Hän ottaa esimerkkejä historiasta ja tukee esitystään otteilla sekä maallisten että uskonnollisten kirjailijain teoksista kirkkoisistä omiin aikalaisiin asti. Sorolaisen teosta käytettiin kotihartaudessa parisataa vuotta, ja hänen selkeä esitystapansa on vaikuttanut pitkät ajat suomalaiseen saarnatyyliin.”

Suomea varten painettavien kirjojen lisääntyvä tarve sai aikaan sen, että Turun papisto ja piispa Sorolainen ryhtivät neuvottelemaan vuoden 1617 alussa Christoffer Reusnerin kanssa kirjapainon sekä kirjakaupan saannista Turkuun. Christoffer Reusner oli syntyisin Saksasta, rostokilainen kirjanpainaja jo vuodesta 1601 alkaen. Vuonna 1608 Kaarle IX kutsui Reusnerin työskentelemään Ruotsiin, jonne hän saapui vasta 1611 ja sai johdettavakseen Tukholman kuninkaallisen kirjapainon. Kustaa II Adolf myönsikin virallisen valtakirjan 16.4.1617 Johan Reusnerille painon ja kirjakaupan perustamisesta Turkuun. Suunnitelma ei toteutunut jostain syystä, eikä Reusner saapunut Turkuun. Mutta Tallinnaan Koulukadulle Reusner vei kirjapainonsa 1634. Tallinnan kimnaasin kirjapaino sai sekä Tallinnan kaupungilta että Viron ritarikunnalta avustusta 25 riikintaaleria vuosittain. Kirjojen kauppa oli alkanut siirtyä kirjansitojille parin sadan vuoden ajaksi. Ensimmäiset tällaiset kirjansitojat mainitaan 1543 ja 1544. Kirjansitoja Thomas kuoli 1588 hankki ulkomailta kirjoja koulunuorison tarpeisiin. Muita kirjansitojia (1610 -1620) olivat Hans Hemming, Frans, Eskil ja Johan. Vaasassa ensimmäinen tunnettu kirjansitoja Carl Carlsson 1660-luvulla. Hänen ammattiaan jatkoi samanniminen poika. Lisäksi Vaasassa kirjansitojana toimivat Lars Larsson Bror (k. 1695), Sven Kijhlman ja Chr. A. Maij (k. 1781).

Turun Akatemian kirjapaino

Kirjapainon perustamisvuosisata Ruotsi-Suomessa piti sisällään hyvin paljon katovuosia ja siitä seurannutta nälkää, kulkutauteja ja spitaalia, jota oli silloin myös Suomessa.

Vuonna 1642 Turkuun perustettiin kirjapaino kreivi (Suomen kenraalikuvernööri) Pietari Brahen toimesta. Pietari Eerikinpoika Wald, Suomen ensimmäinen kirjapainon esimies, syntyi 1602 Vårdsätrassa Bondkyrkan pitäjässä muutamia kilometrejä Uppsalasta etelään. Piispa Petraeuksen Waldista pitämä ruumissaarna on pääasiallinen tietolähde hänen varhaisimpiin vuosiinsa. Pietari Waldilla oli rehelliset ja jumalaapelkäävät vanhemmat Erik Pedersson ja Anna Larsdotter. Vanhemmat laittoivat Pietari Waldin Uppsalan kouluun oppimaan kristilliset opinalkeet ja muita kirjallisia taitoja. Uppsala oli 1613 saanut akateemisen kirjapainon, jota johti Eskil Mattsson, ja hänen johdollaan Pietari Wald sai alkuopetuksen kirjapainoammattiin. Oppiin kuului palveleminen useissa eri kirjapainoissa.

Oppimestarin suostumuksella Wald työskenteli jonkin aikaa Västeråsissa Olof Olofsson Helsingin johdolla piispa Rudbeckiuksen hiippakuntapainossa. Helsing oli vuoden 1618 ruotsalaisen Raamatun painaja. Pietari Wald ”Jumalan johdatuksesta sekä suvun ja ystävien suostumuksella” avioitui ”kunniallisen ja Jumalaa pelkääväisen neitsyen” Ingeborg Pedersdotterin kanssa. Heille syntyi yksi poika, joka kuoli varhain. Pietari Wald kuoli jo vuonna 1653 vain 51 vuoden ikäisenä. Ensimmäinen itsenäinen toimi Pietari Waldilla oli 1631 -35 jumaluusopin professori ja tuomiorovasti Laurentius Olai Walliuksen luona, joka oli perustanut omien kirjoitustensa painattamista varten Uppsalaan pienen kirjapainon. Västeräsin kirjapainaja Olof Olofsson muutti Tukholmaan 1630 ja kuoli pian ruttoon.

Pietari Wald sanoo Västeråsin välikirjassa, että saatuaan kuulla Olof Olofssonin muuttaneen paikkakunnalta ja piispan haluavan uuden miehen hänen tilalleen. Pietari Wald suoritti työnsä Rudbeckiuksen palveluksessa kiitettävästi. 1638 aikoihin Turun akatemia etsi itselleen kirjapainonsa johtajaa, Pietarin Waldin sopimusaika Västeråsissa oli lopussa, niin hän teki sopimuksen Tukholmassa 12.8.1641 kirjanpainajan virasta Turussa. Waldin ei tarvinnut saapua Turkuun ennen kuin 1.5.1642. Välikirjan mukaisesti Pietari Wald saapui toukokuun alussa 1642 vielä ilman kirjapainotarvikkeitaan tutustuakseen Turkuun. Konsistorin pöytäkirjaan on merkitty, että 4.5. hänen pyytäneen kirjapainoa varten laatikoita, tarkoittaen kirjasinkasteja ja muita siihen tarpeellista tavaraa tehtäväksi puusepällä.

Wald matkusti takaisin Ruotsiin, jossa hän Västeråsissa hyvästeli seuraajaansa Eucharius Lauringerin ja inventoi kirjapaino luovutusta varten. Pian tämän jälkeen Wald saapui Suomeen, sillä elokuun 6 päivänä hän oli vaimoineen ja tavaroineen Turussa. Laatikot, jotka valmisti Yrjänä puuseppä, olivat vielä kesken, ja Peter van Selowilta tilatut kirjasimet olivat yhä edelleen Tukholmassa. Marraskuun 2 päivänä 1642 mainitaan konsistorin pöytäkirjassa, että kirjasimet olivat syksyllä saapuneet. Marraskuussa valmistui ensimmäiset turkulaiset painotuotteet, väitöskirja historian ja valtio-opin professori Michael Wexioniuksen (aateloitu Gyldensolpe, 1608/09-70) valtioviisautta käsitellyt Discurs politicus de prudentia ja luonnontieteen professori Georgius Alanuksen (1609-64) ilman olemusta tarkastellut De aere in specie.

Loimaan kappalainen Laurentius Petri Aboicus kertoi kirjansa Selityxet joca-päiväisten huomenehto- ja ruocalucuin eli siunausten omistuskirjoituksessa, jonka Pietari Wald painoi v. 1644. Hän ylistää siinä Gutenbergin keksintöä, joka on edistänyt puhtaan opin leviämistä ja tehnyt mahdolliseksi painattaa sekä Raamattu että muita tarpeellisia kirjoja niillä paikkakunnilla, missä koulut, kimnaasit ja akatemiat kukoistavat; hän johdattaa mieliin, kuinka Jumala viime aikoina sanomattomassa hyvyydessään tässä Suomen suuriruhtinaan maassa ei ainoastaan ole perustanut kouluja ja kimnaaseja, vaan myös sittemmin kuningatar Kristiinan ja hallituksen suuren uurastuksen avulla ja hänen armonsa, kreivi Pietari Brahen ollessa täällä, on pääkaupunkiimme Turkuun sijoittanut kuninkaallisen akatemian. Ja hän mainitsee lopuksi, kuinka vuonna 1642 Turkuun saapui kirjapainajakin, hyvin oppinut ja kirjapainotaidossa kokenut mestari Peter Wald Uplandus, mikä on suuri lahja Suomenmaan asukkaille, varsinkin yksinkertaisille, jotta he tästä lähin aina – Jumala suokoon muuten meille rauhan – saisivat kirjoja, jotka on heidän omassa maassaan painettu, ja niiden avulla ymmärtäisivät ja kuulisivat sekä itse lukisivat Jumalan tahdon ja kunnialliset menot.

Suomalaisen Raamatun painatus järjestettiin syksyllä 1640 niin, että kuninkaallinen kirjapainaja Henrik Keyser Tukholmasta sai tämän vaativan tehtävän suoritettavakseen. Keyserin painamana tämä merkkiteos valmistui 1200 kpl:n painoksena 1642, eli samana vuonna kuin Suomi sai oman kirjapainonsa. Tämän johdosta pidettiin kaikissa Suomen kirkoissa kiitosjumalanpalvelus heinäkuun 31 päivänä 1642. Kirjanpainajan palkka oli akatemian menoarviossa 100 hopeataalaria, mikä oli vain neljännes professorin palkasta, mutta enemmän kuin 75 taalaria, mikä oli akatemian sihteerin. Se palkkamäärä, 50 tynnyriä viljaa, joka 1613 oli myönnetty Uppsalan akatemian kirjapainajalle, ei siellä sisältänyt akatemian vakinaiseen menoarvioon.

Näyttää siltä, että Turun kirjanpainajan asema oli kytketty akatemiaan lujemmin kuin ammattiveljillään Uppsalassa, missä kansleri Oxenstierna tarkastuksessaan 1653 esitti jopa sellaisenkin ajatuksen, että koko kirjapaino myytäisiin kirjanpainajalle tahi jollekulle muulle. Tästä turvallisesta asemastaan huolimatta kirjapainajan, samoin kuin muunkin akateemisen virkakunnan, täytyi tyytyä siihen, että palkka vähäiseltä osalta maksettiin rahana, kun taas jäljellä oleva osa suoritettiin luonnossa kruunun verohinnan mukaan. Usein tämä tapahtui hyvin epäsäännöllisesti ja epätäydellisesti, kun maatiloja, joiden tulot oli määrätty akatemian ylläpitoa varten, rasittivat kadot ja sotaverot, tahi ne olivat rappiolla, jopa autiotilojakin.

Waldin kuoleman jälkeen jokapäiväisistä askareista kirjasinkastien ja painimen ääressä huolehtivat nuoret rengit, jotka hänen johdollaan oli perehdytetty kirjojen painamiseen. He olivat smålantilainen ylioppilas Andres Ståhlfoot ja Waldin sisarenpoika Pietari Antinpoika. Ståhlfoot oli jo toukokuussa 1652 omistanut erään väitöskirjan Pietari Waldille, tervehtien siinä Waldia opettajanaan kirjanpainamisen taidossa. Akatemian konsistorin toimenpiteet Waldin kuoleman johdosta voitiin siis aluksi rajoittaa viralliseen määräykseen, että vastedes painettava työ oli varustettava merkinnällä: Prändätty Turusa Pietari Waldin Lesken tykönä. Maaliskuun 30 päivänä 1653 leskelle myönnettiin se tavanmukainen armovuosi, mikä akatemian viranomaisille kuului.

”Kirjapainotaitureiden kertomaa” kirjaan on koottu Helsingin Faktorikulbin toimesta vuonna 1959 syntyneestä ajatuksesta kerätä ammattikunnan muistelmia. Kirja alkaa Carl-Rudolf Gardbergin selvityksellä kirjapainoalan alkamisesta Turussa 1600-luvulla. Alan osaaminen oli tuotu Ruotsista ja Saksasta Suomeen. Oppiaika saattoi vaihdella 4-8 vuoteen. Kirjasta lainaus sivulta 15 alkaen: ”Pohjoismaita pidettiin tässä suhteessa oikeastaan saksalaisena maakuntana, jossa korkein päätäntävalta oli Saksan mahtavilla kirjapainajajärjestöillä, varsinkin Hampurissa olevalla. Joka ei näiden sääntöjen määräyksiin alistunut, hänelle pysyivät kaikkien ’kelvollisten’ kirjapainojen ovet suljettuina, ja kirjapaino, joka kaikesta huolimatta otti työhön, julistettiin pannaan eikä kukaan sen työntekijöistä saanut paikkaa muista kirjapainoista. Tämä rautainen pakkovalta, jota monilla paikkakunnilla piti käsissään sisärengas, suistui ennen pitkää suoranaiseksi rahankiristykseksi monenlaisten maksujen muodossa, joita oppipojilta ja kisälleiltä kaikenlaisten tekosyiden nojalla perittiin…

Ruotsi-Suomen valtakunnassa olivat kirjanpainajat virallisesti kansliakollegion valvonnassa, mutta vanhojen perinnäistapojen noudattamisesta huolehti täällä, niin kuin Saksassakin, kirjanpainajien epävirallinen ’seura’, johon eivät kuuluneet vain kirjapainojen omistajat vaan myös kaikki opinsuorittaneet taiturit. Seura oli luultavasti olemassa jo ainakin 1600-luvun alusta lähtien, jolloin valtakunta sai useampia kirjapainoja, mutta varhaisin todiste sen olemassaolosta on peräisin vuodelta 1653, jolloin tukholmalaiset kirjanpainajat kirjoittivat Turkuun ja esittivät vastalauseen, etteivät Pietari Waldin leskellä työskentelevät – ylioppilas Anders Ståhlfoot ja Waldin sisarenpoika – saisi ottaa kirjapainoa hoitoonsa, koska he eivät olleet opinsuorittaneita.

Päinvastoin kuin käsityöläisammattikunnassa eivät kirjanpainajien seuran oikeudet perustuneet minkäänlaisiin kuninkaallisiin asetuksiin; mikäli vanhoille perinnäistavoille oli olemassa kirjoitettuja sääntöjä, pysyivät ne salaisina kaikille muille kuin opinsuorittaneille, kunnes seura vuonna 1730 kansliakollegion määräyksestä esitti niistä kirjallisen yhteenvedon. Niitä ei nytkään virallisesti vahvistettu, mutta on esimerkkejä, jotka osoittavat kansliakollegion pitäneet kirjanpainajaseuraa eräänlaisena viranomaisena, vaikkakin epävirallisena. Vasta 1752 annetulla kuninkaallisen majesteetin kirjapaino-ohjesäännöllä laadittiin kirjapainojen työsuhteille lailliset muodot, jotka olivat maassamme käytännössä vielä Ruotsista irtautumisen jälkeenkin…

Faktori titteli voi tarkoittaa kirjapainon johtajaa, kirjapainon teknistä johtajaa, kirjapainon työnjohtajaa. Markku Kuusela on kirjoittanut kirjan ”Faktorianalyysi: Helsingin faktoriklubin historia” (Helsingin faktoriklubi 2012).

Kisällien sarvien poistokulttuuri

Sovitun oppiajan kuluttua umpeen julistettiin poika vapaaksi eli päästettiin opista. Totutun tavan mukaan oli hän nyt kornuuti (sarvekas) ’eli sellainen, joka ei vielä ollut suorittanut asiaankuuluvia asteita, niin että hän olisi kisälli, taituri tai seuran jäsen’… Kun kornuuti oli saanut säästetyksi riittävästi rahaa kaikkia maksuja, juhlamenoja ja asiaankuuluvaa kestitystä varten, oli hän valmis postuloitavaksi, joka sääntöjen mukaan merkitsi, että hän oli koko seuralle kustannettava kemut jossakin sopivassa paikassa, jossa hänet seppelöitiin ja annettiin monia tunnuslauseita ja ohjeita.

Tukholmalaiset kirjanpainajat kertoivat 1730, että Ruotsissa entisinä aikoina samoin kuin Saksassa oli ollut samanlaisia juhlamenoja eli depositioita kuin ylioppilailla ’sen yhtäläisyyden vuoksi, joka kirjapainajakisälleillä ja ylioppilailla oli’, mutta melkoisella varmuudella voidaan päätellä mainitun tavan olleen Ruotsissa vallalla vielä 1700-luvun alkupuoliskolla, vaikkakin lievemmässä muodossa. Saksalaisten esikuvien mukaan – juhlamenojen kielenä oli luultavasti edelleenkin saksa – tapahtui postulaatio pienen näytelmän muodossa, jossa opinsuorittaneet kisällit ja kornuutit esiintyivät ja jossa depositio cornuum – ’sarvien poisto’ – puolittain hullunkurisessa muodossa kuvasti raa’an ja eläimellisen kornuutin ihmistymistä ja jalostumista ennen hänen ottamistaan vapaan taiteen harjoittajien piiriin. Kovakouraisen depositiomenon jälkeen oli vastaleivotun kisällin, vanhoja perinteitä seuraten, kustannettava suuret ja perusteelliset kemut, joissa vanhat ja uudet taiturit pitivät tilaisuuden kunniaksi hauskaa keskenään…

Epäilemättä myös muutkin vanhimmat kirjapainajamme, Pietari WaldPietari HansonJohan WallJohan Winter ja Johan Kämpe sekä luonnollisesti myös saksalaiset MerckellPaulssen ja Frenckell olivat postuloineet taiteen kaikkien sääntöjen mukaisesti Ruotsissa, Saksassa tai muualla… Vuoden 1752 kirjapaino-ohjesäännössä kiellettiin selvästi ’kaikki niin sanotut kornuutiudet, postulaatit, depositiot, tervetuliaiset, juhlamenot ja muut senkaltaiset itse otetut tavat, jotka edistävät mielivaltaa ja velkaantumista’…

Saksalaiset perinteet, jotka vielä pitkälti 1700 –luvulle jatkuivat Pohjolassa, määräsivät, että hänen oli joka viikko parin tunnin aikana pidettävä päässään kornuuti-hattua, joka oli naurettavalla tavalla pyntätty sarvilla ja kulkusilla, mikäli hän ei halunnut ostaa itseään vapaaksi antamalla kisälleille jokaisena messuna tukaatin, eli 4 riikintaaleria vuodessa, sekä lisäksi kannun mummaa viikossa. Tämän menoerän lisäksi oli hänen säästettävä palkastaan huomattava summa rahaa voidakseen ’postuleerata’ ja siten tulla julistetuksi nuhteettomaksi kisälliksi.”

Kirjojen kalleus

Ensimmäinen suomalainen Raamattu tuohon aikaan maksoi kokonaisen talon hinnan. Heti Raamatun ilmestyttyä sitomaton kappale maksoi viisi hopeatalaria ja sidottu kuusi hopeatalaria. Turun tuomiokirkon vanhojen tilien mukaan Raamattu 1650-luvulla maksoi sitomatomana 10-12 talaria ja sidottuna 22-30 talaria. 1670-luvulla hinta oli 15-20 talaria sitomattomalta kappaleelta ja 30 talaria sidotulta. Jokunen 1642 painettu Raamattu on joutunut Amerikkaan saakka 1600-luvulla.

Turun Akatemian kirjapainon myöhemmät vaiheet

Pietari Hanson Turun Akatemian kirjapainossa Konsistorin päätöksellä ottiin palvelukseen Pietari Hanson vahvistettiin 27.9.1654 siten, että luvattiin antaa hänelle kirjoitettu valtakirja kirjanpainajan virkaan. Pietari Hanson oli syntynyt 1620 Bogesundin (myöhemmin Ulricehamnin) kaupungissa Länsi-Göötanmaalla. Hänet otettiin Strängnäsin kouluun 1630, mutta jo seuraavana vuonna hän muutti Uppsalaan, jossa hänestä tuli tuomiorovasti Walliuksen domesticus, eli hänestä tehtiin rovastin kirjapainon oppipoika. Hän sai kirjanpainajan oppinsa ensin Pietari Waldilta ja sen jälkeen Amund Grefweltä, tulevalta kilpailijaltansa, joka erään Alnanderin Historiassa esitetyn tiedon mukaan tuli tämän pienen kirjapainon esimieheksi Waldin muutettua sieltä pois 1635.

Pietari Hanson 1.11.1654 solmi avioliiton Waldin lesken kanssa ja siten turvasi pesän tavan mukaan, joka oli yhtä yleinen kirjanpainajasäädyssä kuin sen ajan käsityöläisten ja pappienkin keskuudessa. Samalla hän otti haltuunsa Waldin kirjapainotalon Mätäjärven korttelissa. Ajatus tästä avioliitosta oli varmaan vaikuttanut akateemisten isien päätökseen asettaa Hanson etusijalle ennen Grefweä. Näin akatemia vapautui huolehtimasta lesken elatuksesta, ja myös kirjapainon sijoittamista koskevista murheista, jotka olivat rasittaneet akatemian kovin kireällä olevaa rahastoa. Hanson ei ollut vielä monta vuotta asunut talossaan, kun siellä aamulla 13.5.1656 syttyi tulipalo ja levisi tuhoisana kaupungin keskustaan, ja 450 taloa paloi. Missä määrin kirjapainotalo kärsi vahinkoa, ei ole tunnettua, mutta joka tapauksessa näyttää itse kirjapaino tuli pelastetuksi silloisen kisällin Johan Wallin toimekkuuden johdosta. Vaimo kuoli 1664, ja kahta vuotta myöhemmin Hanson meni uudelleen naimisiin Elisabeth Thuronian kanssa.

H. Impivaara pitää häntä Hämeenkyrön kirkkoherran Thuro Theodorin tyttärenä, joten hän siis oli mm. 1665 kuolleen professori Andreas Thuroniuksen sisar. Hansonin lapsista tunnetaan yksi poika ja kolme tytärtä. Poika Johan Hansonius suoritti Juhana Wallin johdolla oppinsa kirjapainajan alalla. Pietari Hanson kuoli huhtikuun 16 päivänä 1679. Johan Wall Turun Akatemian kirjapainossa Acad. typographus (tarkoittaa yliopiston kirjanpainajaa) Johan Wallia muistutettiin hänen virkavelvollisuudestaan. Mennessään naimisiin Elisabeth Thuronian kanssa, mikä todennäköisesti tapahtui 1680, Wall vuorostaan otti haltuunsa kirjapainon talon, kuten Hanson aikanaan oli tehnyt, ja vapautti siten akatemian huolehtimasta kirjapainonsa huonetiloista. Kirjapainossa, jonka tehtävänä oli ennen kaikkea palvella akateemista opetusta, heprealaisten kirjasimien puuttumisesta oli edelleenkin hyvin tuntuva haitta. Wallin oma poika Daniel kävi oppimassa isänsä ammattia, aluksi Turussa, sittemmin kuninkaallisen kirjapainajan Johan Wernerin luona tämän kirjapainossa Tukholmassa ja Uppsalassa.

Vuoden 1706 henkikirja kertoo yllättävän runsaslukuisesta kirjapainon henkilökunnasta, sillä siihen kuului kaksi kisälliä, Henrich ja Jochim sekä yksi oppipoika. Daniel Wall oli vuonna 1708 Turussa henkikirjoitettuna, mutta ei kerinnyt kauaa avustamaan vanhaa isäänsä, sillä 1709 hän otti haltuunsa Jonköpingin kirjapainon, mentyään naimisiin edellisenä vuonna kuolleen kirjapainaja Petter Hultmanin lesken kanssa. Wallinin kuolinpäivää ei tiedetä, mutta hänet haudattiin marraskuun 22 .päivänä 1710.

Anders Björkman Turun Akatemian kirjapainossa Akatemian kirjapaino Anders Björckmanin aikana 1711-1713. Kesäkuun 10 päivä esiteltiin konsistorissa Keyserin kirjapainon faktorin Anders Björckmanin Tukholmasta lähettämä anomus päästä kirjapainajaksi Turkuun. Hänen asiamiehenään esiintyi kirjansitojamestari Lorenz Höijer, joka heinäkuussa täydentää hakemusta suullisella lupauksella, että Björckman ottaisi huolehtiakseen autuaasti nukkuneen Wallin kuolinpesästä. Valittaessa Akatemian kirjapainoon seuraavaa painajaa, Björkmanin puolesta ei pelkästään puhunut se seikka, että hän oli toimessaan taitava. Asiassa painoi huolenpito kuolinpesän toimeentulosta. Kun varakansleri oli allekirjoittanut valtakirjan, niin kreivi Falkenberg oli lokakuun 5 päivänä 1711 antanut Björckmanille valtakirjan.

Anders Niilonpoika Björckman oli 29.5.1703 otettu Tukholmassa kirjanpainajien kiltaan ja häntä oli tällöin kunnioitettu tavanmukaisella runomuotoisella painetulla onnentoivotuksella, jota kirjapainajain vaakuna koristi. Toukokuun 1 päivänä 1712 vietettiin Anders Björckmanin ja Margaretha Hansonin häät Turussa.

Suuri Pohjan sota alkoi, kun Puola, Tanska ja Venäjä liittoutuivat Ruotsia vastaan. 1713 venäläiset hyökkäsivät Suomeen ja valloittivat nopeasti Etelä- ja Keski-Suomen. Viimeinen suuri taistelu venäläisiä vastaan käytiin 1714 Isossakyrössä. Seuraukset oli ankarat. Suuri osa Pohjanmaan väestöstä, arviolta 20 000 ihmistä, pakeni meren yli Pohjanlahden kiertäen Ruotsiin. Rauha tuli 1721.

Turun akatemian kirjapainon johtajaksi tuli 8.12.1722 Tukholmassa olevan H. C. Merckellin kirjapainon kisälli Eric Flodström. Flodströmin asema huononi huononemistaan, sillä 1729 hänet sanottiin irti toimestaan, koska hän oli ollut joka päivä humalassa. Suomenkielen harrastus on ollut Turun Akatemiassa vilkasta jo niin kutsutun vapauden ajan vaiheilla, ja valtiopäivillä esitettiin vaatimus, että maan virkamiesten tuli hallita Suomen kieltä. Arvokkaaksi suomenkielen opintojen oppaaksi muodostui Grammatica Fennica, jonka Ilmajoen kirkkoherra Bartholdus Vhael oli laatinut. Kirja ilmestyi kymmenen vuotta Vhaelin kuoleman jälkeen hänen leskensä kustantamana ja Juhana Kämpen painamana 1733. Vhaelin kielioppi merkitsi huomattavaa edistystä, vaikka tekijä kertoi suomen- ja hepreankielen olevan sukulaisia keskenään. Uusi muuttumaton painos julkaistiin 1821.

Turun akatemia myi heikosti kannattavan kirjapainonsa vuonna 1730 Jacob Merckellille, tukholmalaiselle kirjapainonomistajalle. Jacob Merckellin. Akatemia luovutti kirjapainon Merckellille 1.313 kuparitaalarista tämän lupautuessa pitämään kirjapainon aina täysin varustettuna kirjasimistolla, joka riittäisi suomalaisen raamatun uuden painoksen julkaisemiseen. Ilmaiseksi hänen tuli painaa Akatemian ohjelma, luettelot, ja muut vähäisemmät julkaisut, mutta korvaukseksi hän saisi nauttia sen erioikeutta suomalaisten virsikirjojen ja katekismuksen julkaisemiseen sekä oikeutta vuosittain tullivapaasti tuoda maahan 1.000 riisiä paperia. Jacob Merckell paransi heti kirjapainon kalustoa Tukholmassa olevasta kirjapainostaan tuomilla tarvikkeilla. Tämä kirjapaino oli piispa Gezeliuksen, joka oli viety Ruotsin puolelle. Jacob Merckellin isä, kirjapainaja Henrik Christoffer Merckell oli ostanut kirjapainon vuonna 1715 oltuaan sen johtajana vuodesta 1706 lähtien. Jacob Merckell kuoli 20.11.1763.

Kirjapainon faktoriksi tuli vuonna 1756 Johan Christoffer Frenckell, Suomen ensimmäinen kirjapainaja-, kustantaja- ja kirjakauppasuvun kantaisä.Kolmas suomenkielinen Raamattu painettiin vasta Akatemian kirjapainossa, sillä ensimmäisen painoi Henrik Keyserin kirjapaino Tulholmassa ja toisen vuodelta 1685 oli painanut Gezeliuksen kirjapaino. Kun Ison vihan jälkeen Raamatuista oli puute, myönsi hallitus 23.9.1741 papiston pyynnöstä ennakkomaksua Pyhän Raamatun uuden laitoksen julkaisemista varten. Vuosien 1741-1743 Hattujen sodan takia työ lykkääntyi, ja 23.12.1747 annettiin uusi päätös, jossa hallitus hyväksyi pappien ehdotuksen, että Raamattu julkaistaisiin Suomen kirkkojen kustannuksella. Ennakolta tilattaessa maksoi uuden Raamatun painopaperiset kappaleet 18 kuparitaalaria ja kirjoituspaperiset 12 taalaria.

Raamattua painettiin Merckellin toimesta 3.600 kappaletta. Raamattu tuli valmiiksi 1758, jonka painatuksesta oli vastannut faktori Frenckell ja kielen oli tarkastanut Antti Lizelius. Seuraava Raamatun painos tuli, kun kirjapaino sai kahdeksikymmeneksi vuodeksi oikeudet Raamatun painamiseen 23.4.1769. Tammikuussa 1771 tuli 2.152 kappaletta kirjoituspaperille ja 6.898 painopaperille painettua kappaletta valmiiksi yleisölle tilattavaksi 33 taalarista kuparirahaa eli yhdestä taalarista 40 killingistä hopearahaa.

Gezeliusten kirjapaino Turkuun

Gezeliusten kirjapaino Turussa Turku sai toisen kirjapainonsa vuonna 1668, sillä sen perustamiseen oli syynä yliopiston kirjapainon huono kunto. Perustaja oli piispa Juhana Gezelius vanhempi, joka tätä tarkoitusta varten oli ostanut paperitehtaan ja hankkinut kirjakkeita. Tästä kirjapainosta tuli ensi sijassa kustannuskirjapaino.

Johannes Gezelius s. 3.2.1615, Romfartuna (Gezalan kartano Taalaimaalla) Ruotsissa, k. 20.1.1690 Turussa. Vanhemmat rustitilallinen Yrjänä Antinpoika ja Anna Gudmundintytär. Ensimmäinen puoliso vuodesta 1643 Gertrud Gutheim, joka oli riikalaisen kirkkoherran tytär ja toinen vaimo vuodesta 1684 Kristiina Pietarintytär Bergenstierna ruotsalainen laamannin leski. Gezeliuksen kaikki lapset 6 poikaa ja 6 tytärtä olivat ensimmäisestä avioliitosta. Tyttärilleen Gezelius hankki aateliarvon 1675. Pojista kuolivat kaikki muut jo nuorina paitsi Juhana, josta tuli isän elämäntyön jatkaja.

Gezelius opiskeli ensin Upsalassa ja myöhemmin vastaperustetussa Tarton yliopistossa, jossa 26-vuotiaana tuli nimitetyksi kreikan ja itämaisten kielten professoriksi. Gezelius oli jo Tartossa oleskellessaan, missä hänet 1638 oli promotoitu maisteriksi ja missä hän 1641-49 toimi professorina, osoittanut aktiivista harrastusta kirjapainoa kohtaan. Liivinmaan ylisuperindententtinä ja toimintansa lopettaneen yliopiston varakanslerina hän 1661 siirrätti akatemian kirjapainon Tarton Marian kirkkoon varmaan talteen ja oli Riiassa 1662 julkaissut lätinkielisen katkismuksen. Riiasta tämä tarmokas ja oppinut mies nimitettiin 1664 Turun piispaksi ja akatemian varakansleriksi. Hän painatti akatemian kirjapainossa eräitä kääntämiään ja kirjoittamiaan kirjasia (mm. Erasmuksen kuuluisan käytösoppaan Cullainen Kirja Nuorucaisen Tapain Sijwollisudest) ja koki kaikin tavoin kohottaa akatemian kirjapainon tasoa.

Gezelius kyllästyi lopulta akatemian kirjapainon saamattomuuteen ja aloitti oman kirjapainotoimintansa. Gezeliuksen kirjapainon kaappi (upea suuri aito barokki), jossa kirjaimet säilytettiin on alkuperäiskunnossaan lukuisine pienine laatikkoineen säilynyt Svennebyn kartanossa, Östergötlandissa Ruotsissa. Saattaa olla, että jopa kirjaimia on säilynyt. Vanhan kartanon irtaimisto on suuri ja talo täynnä antiikkiesineitä. Siellä kuvittelisi olevan montakin kirjaa jotka ovat painettu piispan kirjapainossa Turussa. Viimeisen Olivecreutzin (Gezelius) tyttäret Karunan kartanosta, niitä oli neljä, olivat kaikki naimisissa Ruotsissa ja arvoirtaimisto kartanosta jaettiin niiden kesken ja siirrettiin sinne 1860-luvulla. Suurin osa kuitenkin Koskull-nimiselle perheelle, jossa se on säilynyt.

Katso tarkemmin Voitto Ahosen kirjasta ”Laamanni Johan Gezelius-Olivecreutzin elämä 1721-1804″ (SHS 1990).

Gezelius pyrki toteuttamaan laajaa yhteiskunnallista kirkollisten olojen uudistusohjelmaa, jonka ytimenä oli vuoden 1686 kirkkolaki. Gezelius kohotti papiston siveellistä ja opillista tasoa vaatien määriteltyjä yliopisto-opintoja. Papiston välttämättömien jatko-opintojen pohjaksi hän suunnitteli laajan ns. Gezeliusten raamattuteoksen, joka ilmestyi 1711-28 ja jonka laatimiseen osallistuivat Gezeliusten ohella useat Suomen johtavat teologit. Alkusivistystä saaneiden tarpeisiin Gezelius kirjoitti Suomen ja koko pohjoismaiden ensimmäisen ensyklopedian.

Kiertokoulun oppikirjaksi Gezelius kirjoitti tunnetun kirjasensa Yxi paras Lasten tawara (1666), jossa katekismuksen lisäksi oli aapinen ja opetusohjeita. Tämä kirjan yksi painos on vuodelta 1844, jossa lukee julkaistu Turusa: prändätty J. C. Frenckellin ja pojan tykönä. Kirja pitää sisällään ABC kirjan, Catechismuksen, kysymykset, Raamatun erinomaiset opetussanat, Athanasiuksen uskontunnustuksen. Tämä kirjanen kului kansan käsissä, sillä se pysyi yhtenä merkittävämpänä kansankirjasena puolitoista vuosisataa ja ilmestyi 80 painoksena. Gezeliuksen kreikan kielioppia on sen selvyyden ja täsmällisyyden vuoksi käytetty oppikirjana vielä 1800-luvulla. Koska Suomessa oli suuri kirjojen puute, Gezelius perusti oman paperinvalmistamon ja kirjapainon. Suomen ensimmäinen paperimylly perustettiin v. 1667 Pohjan pitäjään Tomasbölen kartanoon. Perustajana oli Johannes Gezelius vanhempi ja teknillisenä asiantuntijana saksalainen paperimestari Bertil Obenher, joka toimi myös paperimyllyn esimiehenä. Obenher perheen jäseniä oli Uppsalan paperitehtaalla töissä myös.

Paperia valmistettiin tähän aikaan yksinomaan käsin kaikenlaisista lumpuista. Ensin lajiteltiin lumput ja kostutettiin sekä annettiin vähän mädätä. Sitten ne leikattiin palasiksi ja kaukaloissa survottiin veden kanssa hienoksi massaksi. Sen jälkeen massa laitettiin isoon astiaan, josta nostettiin arkinkokoisella kehyksellä jossa oli metalliverkkopohja, jolloin vesi valui pois ja paperikuidut jäivät kerroksena verkon pinnalle muodostaen paperiarkin. Näin saatu arkki laitettiin huopien väliin ja tällainen vuorottaiset huopa- ja paperikerrokset vietiin puristimeen, jossa tiivistettiin ja puristettiin vesi pois. Kun arkit oli kuivattu, käytetty liimaliuoksessa, uudelleen kuivattu ja kiillotettu, oli paperi valmista käyttöön.

Pian Turkuun tulonsa jälkeen talvella 1665 Gezelius oli tehnyt aloitteen akatemian heikosti varustetun kirjapainon parantamiseksi. Selkeimmin kuin useimmat muut aikalaisensa Gezelius näyttää käsittäneen kirjojen merkityksen tämän ohjelman toteuttamisen välttämättömänä välikappaleena: kirjoja uskonnolliselle kansanopetukselle, käsikirjoja kirkollisia toimituksia varten ja syvempi papillinen sivistys oli hänen ohjelmanaan. Kaikkia näitä kirjoja pitäisi painaa kyllin suurina painoksina ja myydä sellaisiin hintoihin, jotka varmistaisivat niiden menekin kaikissa niissä piireissä.

Gezeliuksen kirjapainoprivilegio ei ole säilynyt. Kun Juhana Gezelius nuorempi isänsä kuoleman jälkeen 1690 anoi ja sai yleisprivilegion, mikä ei merkinnyt kirjapainon pitämisoikeuden vahvistamista, vaan niiden kirjojen kustannusoikeutta, mitkä isä oli ladottanut ja painattanut. Virallisten privilegion nojalla Gezelius todennäköisesti syksyllä 1667 ryhtyi toimenpiteisiin kirjapainon perustamiseksi. Gezelius välikirja kirjanpainajakisälli Johan Winterin kanssa oli voimassa tammikuun 1 päivältä 1668 alkaen. Vuonna 1669 kirjapaino oli täydessä toiminnassa. Kuninkaallisten plakaattien ja asetusten painaminen Suomeksi siirrettiin akateemisesta kirjapainosta 1674 painettavaksi Gezeliuksen kirjapainoon, mikä aiheutti sen, että piispa hankki Winterin hyväksi kuninkaallisen päätöksen marraskuun 27 päivänä 1680, joka virallisesti vahvisti hänelle tämän tehtävän ja tuotti hänelle kuninkaallisen kirjapainajan nimen ja arvon.

Johan Carlsson Winter oli syntynyt Örebrossa. Ainoa, mikä tiedetään Johan Winteristä, on se, että hän vuoden 1646 jälkeen työskenteli kisällinä akatemian kirjapainajan Johan Vogelin luona Tartossa. Heinäkuun 5 päivänä 1668 Winter ja Kristiina Ertwinintytär Herweg vihittiin Glanshammarin kirkossa Örebron, Winterin syntymäkaupungin läheisyydessä, kuten kaksi hääkirjoitusta osoittaa. Vaimo kuoli 1691 ja haudattiin elokuun 2 päivänä Turun tuomiokirkkoon saarnastuolin alle pääkäytävän varrelle. Viisi lasta tunnetaan tästä avioliitosta. Margareta, jonka puoliso oli kirjansitoja Lorenz Höijer. Johan s. 1674, k. 1765. Ertvin, Anna s. 1680, k. 1764, jonka puoliso oli Kristofer Böckelman s. 1708, k. 1779 ja Karin. Molemmat pojat valitsivat toisen ammatin kuin isä: Juhana, s. 1674, tuli ylioppilaaksi 1693 ja valmistui Uudenkaupungin pedagogion opettajaksi 1699 ja sitten rehtoriksi. Heidän poikansa oli kappalainen Johan Winter s. 1709, k. 1796. Ja hänen poikansa oli Timoteus Winter s. 1738, k. 1806. Ja heidän poikansa oli henkikirjoittaja Karl Arndt Winter s. 1786, k. 1844. Heillä oli poika Johan Petter Winter s. 1788, k. 1872, joka on yksi suurista genealogisista y.m. kokoelmistaan tunnettu valtioneuvos, jonka arkistoa säilytetään Kansallisarkitossa (elämäkerrallisia ja sukutieteellisiä muistiinpanoja käsin kirjoitettuna Ruotsin kielellä 75 kansion verran).

Gezeliuksen kustannustoiminta ja oma kirjallinen tuotanto oli hämmästyttävän laaja ja monipuolinen. Seurakuntaelämän elvyttämiseksi ja kansan uskonnolliseksi mielen ylennykseksi julkaistiin lukuisia kirjoja, papiston tieteellisten harrastusten ylläpitämiseksi väitöskirjoja sekä käytännöllisen sanajulistustyön esikuviksi saarnoja ja saarnan luonnoksia. Koulujen tarpeeksi ilmestyi kielioppeja ja lukukirjoja, tieteellisiä oppikirjoja ja teologisia käsikirjoja.

Juhana Gezeliuksen ja Gertrud Gutheimin poika oli Juhana Gezelius syntynyt Tartossa 6.9.1647, kuoli Viggbyholmin tilalla Täbyn pitäjässä Roslagenissa 10.4.1718. Hänellä oli puoliso vuodesta 1680 Hedvig Lietzen, hovioikeuden asessorin Niilo Lietzenin ja Margareeta Ekebomin tytär (kuoli 1720). Ja heillä oli poika Juhana Gezelius s. 6.5.1686 Narvassa, kuoli Strömsbergin piispankartanossa Porvoon pitäjässä 18.5.1733. Puoliso vuodesta 1720 Helena Arnell, superintendentti Jonas Arnellin ja Helena Svebiliuksen tytär Karlstadista (kuoli 1751). Ja heillä oli poika Juhana ammatiltaan laamanni, joka kirjoitettiin ritarihuoneeseen nimellä Olivercreutz (kuoli 1804).

Suuri tulipalo teki vahinkoa Gezeliuksen kirjapainossa toukokuun 29 päivänä 1681. Tulipalon seurauksena maaliskuussa 1682 Winter sai kiinnekirjan erääseen Karjakadun varrella sijaitsevaan taloon, jonka hän 1.100 kuparitaalarin hinnalla oli ostanut Elina Knuutintyttäreltä, Längelmäen kirkkoherran Arvid Florinuksen leskeltä. Tässä talossa, joka vuoden 1827 tulipaloon asti tunnettiin nimellä Winter, jossa Johan Winter asui kuolemaansa saakka 1705.

Yrjö A. Jäntti ”Kirjapainotaidon historia” (WSOY 1940) lainaus sivulta 287: ”Kun Gezelius itse v. 1690 kuoli jättäen niin piispanvirkansa kuin kirjapainonsa ja kustannusliikkeensä perinnöksi pojalleen Juhana Gezelius nuoremmalle, kiiruhti viimeksimainittu miltei heti varmistamaan itselleen mahdollisimman suuret aineelliset edut kirjapainon ja kustannusliikkeen tarjoamista perintöosistaan. Kuninkaalle osoittamassa kirjeessä hän kertoi isänsä toimista kirjapainon perustajana ja omistajana sekä hänen kirjallisista töistään ja kustannustoiminnastaan, josta oli koitunut maalle suurta hyötyä, mutta hänelle itselleen 80-90 000 taalerin kustannukset. Sitten hän kertoi, kuinka monet kirjapainajat tekijän ja kustantajan suureksi vahingoksi olivat alkaneet julkaista jälkipainoksia parhaiten kaupaksi käyvistä kirjoista, sekä valitteli, että tällainen asiaintila pelotti häntä jatkamasta kirjapainoliikettä ’Jumalan seurakunnan ja isänmaan hyväksi’, jollei hänelle myönnettäisi erikoista armollista yleisprivilegiota. Tätä hän nyt nöyrimmästi anoi kuninkaalta. Kaarle XI oli suopea ja myönsi auliisti pyydetyn privilegion syyskuun 10.pnä 1690… Juhana Winter kuoli v. 1705 johdettuaan kirjapainoa tarmokkaasti enemmän kuin puolet neljättä vuosikymmentä. Hänen seuraajakseen otti Gezelius Henrik Christoffer Merckellin, joka pian sen jälkeen sai ryhtyä valmisteluihin kirjapainon siihen mennessä suurinta painotyötä, Gezeliuksen suurta ruotsinkielistä selitys-Raamattua varten… Suuren Pohjan sodan v. 1710 saadessa sellaisen käänteen, että venäläiset tunkeutuivat Suomeen, valtasi turkulaiset suuri säikähdys. Seurauksena oli, että Gezeliuksen kirjapaino jo kuukautta ennen Viipurin valloitusta evakoitiin kaikkine varastoineen Tukholmaan; siellä se viipymättä ryhtyi jatkamaan alulle pantua suurta raamattutyötä, jota varten oli Ranskan Rouenista tuotettu suuret määrät ’realipaperia’ (myöhemmin tehdyn laskelman mukaan vaati teos lähes 800 riisiä paperia à 14 taalaria riisi); Tukholmassa valmistuikin seuraavan vuoden syyskuuhun mennessä alkupuolisko Uudesta Testamentista… Kahta vuotta myöhemmin Gezelius katsoi parhaaksi 4000 kuparitaalarin hinnasta myydä kirjapainon faktorilleen sillä ehdolla, että tämä sitoutui jatkamaan edellisenä vuonna aloitettua Vanhan Testamentin painatusta 22 kuparitaalarin korvauksesta arkilta. Merckell pääsi nyt, tosin epäedullisissa olosuhteissa, omille jaloilleen sekä kirjapainajana että kustantajana.”

Winterin seuraaja Merckell oli vielä 1707 henkikirjoitettu vaimonsa, kisällinsä, oppipoikansa ja piikojensa kanssa Winterin talossa Luostarikorttelissa Turussa. Suuressa Turun tulipalossa toukokuun 16 päivänä 1711, kaupunki paloi, niin kirjapaino vahingoittui pahasti. Kirjapainon laitteet oli edellisenä kesänä, venäläisten uhatessa tunkeutua maahan, viety Tukholmaan, mutta jäljelle jätetty 4.000 kappaleen suuruinen painos suomalaista virsikirjaa paloi. Gezelius siirsi kirjapainonsa ensimmäisen kerran vuonna 1710 Tukholmaan venäläisten tunkeuduttua Suomeen Pietarin Suuren aikana. Gezeliuksen kirjapaino evakoitiin toisen kerran vakinaisesti Turusta Tukholmaan, jossa Gezelius myi kirjapainonsa vuonna 1715 faktorilleen Henrik Christoffer Merckellille 4000 kuparitaalarilla. Merckellin kirjapaino osa tuli takaisin Turkuun 13 vuoden perästä.

Merckellin kirjapaino jäi suurimmalta osaltaan Tukholmaan ja vain osa toimi Turussa, jossa kirjapainon hoitajana vuoteen 1734 toimi faktori Frans Philip Paulssen, jonka jälkeen Olof Hessing ja hänen jälkeen H. C. Merckellin vanhin poika Johan Christoffer Merckell, jonka toimesta kirjapaino siirrettiin vuonna 1742 Pikku vihan tieltä pysyvästi Tukholmaan.

H. C. Merckell kuoli vuonna 1730 ja leski Wilhelmina Indebetoun jälkeen poika Jakob Merckell jatkoi Tukholman kirjapainon toimintaa. Jakob Merckell myi vuonna 1759 kirjapainonsa Tukholman kirjansitojien vanhimmalle Arvid Carlbohmille. Jakob Merckell osti vuonna 1750 Turun akatemian kirjapainon, jossa työskenteli kisällinä Johan Christoffer Frenckell. Jakob Merckell kuoli vuonna 1763.

Daniel Medelplan

Kirjapainorakennukseen kuului kirjapainajan asunto, vaikka rakennuksessa tuskin oli muuta kuin tupa ja kamari. Se, että kastit ja painin olivat tuvassa, käy ilmi eräästä tiedosta, jonka Medelplan ohimennen esitti häntä vastaan käydyssä oikeusjutussa. Daniel Medelplan oli Viipurin kirjapainon ensimmäinen kirjanpainaja, oli syntynyt Turussa v. 1657 ja kuollut Pälkäneellä 31.8.1737. Hänen vanhempansa olivat vaunuseppä Juho eli Jonas Sveninpoika Medelplan ja tämän ensimmäinen vaimo Margareta. Turun akatemian konsistorin pöytäkirjoissa on maininta 20.2.1678, jolloin hänet esitettyjen taidonnäytteiden perusteella otettiin akatemian kuvien kaivertajaksi. Vuonna 1688 Medelplan siirtyi Viipuriin piispa Pietari Bångin perustaman kirjapainon johtajaksi, jossa tehtävässä hän oli vuoteen 1693 asti. Kun Medelplanin vaimo Kerttu Berndtintytär vuotta myöhemmin kuin miehensä muutti Viipuriin, niin hänellä oli mukanaan veljensä tytär Maria Akselintytär, joka oli talossa palvelijana. Lainaus Carl Rudolf Gardberg kirjasta: ”Jo ennen vaimon kuolemaa 1692 Medelplan oli solminut suhteen tähän nuoreen tyttöön. Medelplan tunnusti isyytensä, mutta kun hän Turun tuomiokapitulilta anoi lupaa ottaa Marian avioksensa, hänen anomuksensa hylättiin, koska asianomaiset olivat lähisukulaisia, ja asiasta ilmoitettiin raastuvanoikeudelle, että heitä heidän syntinsä ja sukurutsauksen vuoksi Jumalan ja Ruotsin lain mukaan asianmukaisesti rangaistaisiin. Heinäkuun 13 päivänä 1695 Medelplan ja Maria tuomittiin kolmannen Mooseksen kirjan 20. luvun 20 jakeen perusteella menettämään henkensä. Turun hovioikeus päätöksellään 12 päivänä 1695 vapautti Medelplanin ja Marian kuolemanrangaistuksesta ja tyytyi määräämään molemmille sakkoa 160 hopeataalaria, kirkkorangaistuksen ja seurakunnalle esitettävän anteeksipyynnön. Viipurin linnassa hän vihdoin 1697 kuittasi sakkonsa kujanjuoksulla. Medelplanin toiminta kirjapainossa päättyi hänen ja Marian paonomaiseen lähtöön Viipurista 1693. Vasta vuodesta 1694 lähtien viipurilaiset painotuotteet signeeraa Matthias Syngman Reg. Gymnasii Typographus.”

Frenckell

Oscar Nikula on kirjoittanut kirjan ”Kirjapainajat Frenckell ja heidän edeltäjänsä Turun akatemiassa”. Frenckellin kirjanpainajasuku polveutuu talonpoikaissuvusta, joka 1600-luvun keskivaiheilta lähtien asui Erfurtin läheisyydessä. Tässä kaupungissa Johan Christopher Frenckell I sai kirjanpainajakoulutuksensa Johann David Jungnicolin kirjapainossa. Hänet otettiin jäseneksi kirjanpainajain ammattikuntaan juhlassa 27.6.1740 Henrik Gabriel Porthan oli Turun Akatemian keskeinen henkilö 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä. Hän oli läheisessä yhteistyössä Frenckellin painon kanssa ja julkaisi kirjoituksia lehdissä. Frenckell kuoli 1779, jonka jälkeen hänen 22-vuotias, maisteriksi juuri valmistunut poika Johan Cristoffer Frenckell II ryhtyi Bremerin yhtiökumppanina jatkamaan kirjapainon toimintaa. Bremerin kuoltua syksyllä 1785 Frenckell II sai lunastetuksi kirjapainon omiin nimiinsä.

Suomen Pankin setelipainosta on tehty historia nimeltä: ”Suomen Pankin setelipaino 1885-1985” (suomen Pankin setelipaino 1985), josta sivulta 20 lainaus: ”Johan Palmstruch luotti 1660-luvulla Gutenbergin alkuperäiseen keksintöön, tavalliseen kirjapainomenetelmään, jota käytettiin varmuuspainatuksessa ahkerasti vielä 1700-luvun mittaan. Valmistettaessa arvopainatteita kirjapainomenetelmällä koetettiin väärentämismahdollisuutta torjua paitsi vesileimaa käyttämällä myös siten, että samassa setelissä käytettiin yhdistellen erilaisia kirjasinlajikkeita. Koska tavallisissa kirjapainoissa ei tuolloin löytynyt kovin monia eri lajikkeita, pyrittiin tällä tavalla jo etukäteen rajoittamaan mahdollisten kilpailevien valmistajien määrää. Niinpä esimerkiksi niissä polettiseteleissä, joita valmistettiin kirjapainomenetelmällä Turussa 1790 nk. Kustaan sodan aikana ja joita kutsuttiin allekirjoittajansa ylikomissaari P. G. Fahnehjelmin mukaan ’fahnehjelmareiksi’, käytettiin neljää erilaista kirjasintyyppiä. Ne painettiin Ruotsi-Suomen sotilasjohdon määräyksestä, ja painopaikkana oli Johan Chr. Frenckellin tunnettu paino; sekä vesileimalliselle että vesileimattomalle paperille painettuja tunnetaan.”

Suomen sota

Suomen sota oli Venäjän ja Ruotsin välinen sota, joka käytiin vuosina 1808–1809. Sodan syynä oli Venäjän ja Ranskan 7. heinäkuuta 1807 Tilsitissä solmima rauha. Ranska antoi Venäjälle suostumuksensa Suomen valtaukseen, mikä teki Venäjästä Ranskan liittolaisen. Rauha Venäjän ja Ruotsin välillä solmittiin syyskuussa 1809 Haminassa. Rauhassa Ruotsi menetti Suomen, Ahvenanmaan ja suuria osia Länsipohjasta. Venäjä oli jo vuoden 1808 aikana julistanut Suomen pysyvästi osaksi itseään. Keisari Aleksanteri I kutsui valloitetun alueen asioita järjestämään Porvoon maapäivät.

Frenckellin kirjapaino Suomen sodan jälkeen

Vuonna 1809 hän sai suoritettavakseen Suomen kaiken virallisen painatustyön. Vuonna 1789 hän perusti myös Frenckellin kirjakaupan ja harjoitti laajaa kustannusliikettä ja sai erikoisoikeudet Suomen virallisten sanomalehtien julkaisemiseen. J. C. Frenckell kuoli 1818. Avioliitostaan Margareeta Elisabet Björmanninkanssa hänellä oli kaksi poikaa. Vanhempi Juhana Kristofer III syntynyt Turussa 22.6.1789, kuoli Helsingissä 16.4.1844. Puoliso vuodesta 1815 Amalia Ulriika Tillman, asessori Fredrik Vilhelm Tillmanin ja Charlotta Margareta Hedmanin tytär (kuoli 1844). Heidän vanhempi poikansa Johan Christoffer IV s. 1819 kirjanpainaja ja tehtaanomistaja. Hän kuoli naimattomana 1856, jonka jälkeen Turussa oleva
kirjapaino ja kirjakauppa myytiin. Hänen nuorempi veljensä Frans Wilhelm Frenckell s. 19.3.1821, k. Montreux´ssä Sveitsissä 24.5.1878 aateloitiin 1865 nimellä von Frenckell. Puoliso vuodesta 1845 Ida Mathilda Bublina Kuhlström, viipurilaisen pankinkomissaarin, hovineuvos Lars Fredrik Kuhlströmin ja Anna Nathalia Mottin tytär (kuoli 1903). Vuonna 1827 Turun kaupunki palaa, jonka yhteydessä myös Frenckellin Kirjapaino tuhoutuu ja samoin sen korvaamaton arkisto.

Vuonna 1828 J. C. Frenckell III (1789-1844) päättää perustaa uuden kirjapainon Helsinkiin. Vuonna 1823 oli Frenckell perustanut Suomen ensimmäisen kirjasinvalimon, joka paloi myös Turussa. Painoon kuului 7 painokonetta ja 257 sentneriä kirjakkeita, kustannusliikkeeseen n. 70 suomalaista ja n. 50 ruotsalaista teosta, jotka arvioitiin 126 947 ruplaksi pankkoassignatsioneja. Hänen isänsä oli omistanut Prunkkalassa vähäpätöisen Järvenojan paperitehtaan, jonka vuoden 1820 tienoilla siirrettiin Kakskerran Myllykylään. Vuonna 1832 Frenckell osti Tampereen paperitehtaan, johon hän hankki 1841 Suomen ensimmäisen paperikoneen, joka oli käynnissä vuoteen 1905 saakka. Turun Wiikko-Sanomissa vuonna 1822 oli ollut tiedotus, jossa kehotettiin rahvasta keräämään ja säilyttämään vanhat, rikkinäiset vaatteet ja toimittamaan ne Turkuun, jolloin maksuksi luovutettaisiin kirjoja. Lopuksi vedotaan herrasmiehiin ja pappeihin, että he Wiikko-Sanomia luettuaan ”tahtoisivat tehdä hyvin ja antaa tästä asiasta tietoa yhteiselle kansalle, josta ei uskottavasti useampi sattuisi lukemaan aviisia, mutta haluaisi lumppunsa kirjoihin vaihtaa”.

Kirjapainonjohtaja Johannes Mikander syntynyt Turussa 24.6.1891, k. 1955, jonka vanhemmat oli rovasti Hilarius Albin Ferdinand Mikander ja Elvira Hamberg. Johannes Mikander oli Frenckellin kirjapainon toimitusjohtaja vuosina 1917-19, Turun kirjapaino ja sanomalehti oy:n 1919-26, Hufvudstadsbladets förlags och tryckeri ab:n apulaisjohtaja 1926-29 ja toimitusjohtaja 1930-46, Hufvudstadsbladets förglags ab:n ja Hufvudstadsbladets tryckeri ab:n toimitusjohtaja 1946-49, johtokunnan varapuheenjohtaja 1949-55, oy Tilgman ab:n toimitusjohtaja 1951-53. (Lähde: Kuka kukin oli 1900-1961 (Otava 1961). Hemming Mikander on Frenckellin kirjapainon toimitusjohtajana vuosina 1920 – 56.

Suomen sota oli 1808-1809. Tämän sodan taustalla oli Ruotsin liitto Englannin kanssa. Venäjän tsaari uhkasi ottaa Suomen haltuunsa, ellei liitto purkautuisi. Näin ei käynyt. Venäläiset hyökkäsivät 21.2.1808 ja valloittivat Suomen. Sota päättyi Kustaa IV Aadolfin vallasta syöksemiseen ja kuningas joutui maanpakoon. Haminan rauhassa 1809 Ruotsi luovutti Venäjälle koko Suomen. J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat kertovat tästä sodasta.

Frenckellin kirjapainon entinen faktori Anders Cedervaller perustaa Viipuriin kirjapainon 1815.

J.W. Lillja (1817-1878) aloitti kustannustoimintansa ollessaan apulaisena Frenckellin kirjakaupassa, jonka osakkaaksi ja myöhemmin Frenckell IV:n kuoltua yksinomistajaksi. Vuonna 1850 hän liitti liikkeensä Chr. L. Hjeltin kustannustoiminnan. Lillja oli väsymätön ja yretteliäs mies ja oli mukana useissa yhdistyksissä ja yhtiöissä. Perusti kirjapainon Turkuun v. 1851, mutta kirjapaino siirtyi 1860-luvulla G.W.Wilénille. Julkaisi Sanomia Turusta -lehteä sekä Lukemisia kansalle -kirjasarjaa, jossa julkaistiin erilaisia oppaita, oppikirjoja ja myös viihdelukemistoja. Lilljan kustannustuotteisiin kuului myös Kristillisiä Sanomia lehti.  Åbo Underrättelser -lehden päätoimittaja J. W. Lillja vietti vuonna 1865 kuukauden vankina Turun linnassa kirjoitettuaan valtiovaltaa loukkaavaa tekstiä Puolan tapahtumista. Harjoitti varsin mittavaa kaupallista lainakirjastotoimintaa 1800-luvun puolivälin tienoilla , jolloin kirjastossa oli enimmillään 1860-luvun alussa jopa 50 000 nidettä.

Olavi Autero on kirjoittanut kirjan ”J. W. Lilja 1817-1878 kirjamiehestä poliittiseksi taistelijaksi” (Suomen historiallinen seura 1993). Pipliaseuran kirjapaino Turkuun oli vuonna 1812 englantilaisen esikuvan mukaan perustettu Suomen pipliaseura levittämään Raamattuja mahdollisimman halvalla laajoihin kansan kerroksiin. Seuran johdossa oli arkkipiispa Tengström. Keisari Aleksanteri I lahjoitti käsikassastaan 5000 ruplaa seuran tarkoitusperien hyväksi. Heinäkuun 2 päivä 1816 senaatti antoi asianmukaisen privilegiokirjan, jolla seura oikeutettiin perustamaan kirjapainon ja julkaisemaan Raamattuja ja muita uskonnollisia teoksia, joiden painattamiseen Turun yliopistolla oli ollut yksinoikeus. Vuoden 1817 kuluessa kirjapaino aloitti toimintansa. Vuonna 1824 kirjapaino siirtyi C. L. HjeltilleChristian Ludvig Hjelt polveutui vanhasta turkulaisesta käsityöläissuvusta. Suomi liitettiin Venäjään 1809, jolloin kirjapainojen valtiollisen muuttuneen aseman seurauksena vapauduttiin Ruotsin vallan aikaisesta kirjapainojen etuoikeudesta oppi- ja kirkollisten kirjojen painamisessa. Ruotsin vallan loppuessa oli kirjapainot Turussa ja Vaasassa.

Rolf Martinsen on kirjoittanut kirjan ”Helsinki Zachris Topeliuksen silmin, kertomuksia 1830- ja 1840-lukujen Helsingin elämästä” (Helsinki-Seura 2006), josta lainaus sivulta 41: ”1830- ja 1840-luvuilla Suomessa oli kirjapainotuotteita niin vähän, että niiden nimet mahtuivat muutamalle harvalle palstalle Borgå Tidiningissä, jonne ne kirjasi ahkera keräilijä historijoitsija J. E. Öhman. Enemmistönä olivat väitöskirjat ja hengelliset lentokirjaset. Harva kustantaja uskalsi ottaa painattamisen vastuulleen, vielä harvempi maksaa kirjailijalle palkkiota. Parhaiten tuottavia kirjoja olivat virsikirja, katekismus ja almanakka molemmilla kielillä ja joskus jokin koulukirja. Luettiin paljon saksalaista kirjallisuutta, vähän ranskalaista; englantilaiset kirjat olivat harvinaisia. Useimmat kirjat, myös koulukirjat, tilattiin Ruotsista; mutta jos poikkeuksellisesti sattui, että Suomessa painettu kirja lähetettiin levitykseen Tukholmaan, sitä oli kysyttäessä vaikea saada, koska siitä ei ilmoitettu ja se työnnettiin ullakolle – syynä oli kirjakauppiaiden kilpailu, johon Ruotsin yleisöllä ei ollut osuutta…”

Kirjapaino Viipuriin

Kolmas Suomen kirjapainoista syntyi Viipurin piispa Pietari Bångin (1633-96) toimesta ja hänen kustannuksellaan. Asiaa oli hyvin valmisteltu ja pari viikkoa myöhemmin 16.4.1688 julkaistiin kuninkaallinen päätös, jolla Viipurin kimnaasille myönnettiin lupa vapaasti ja esteettömästi perustaa kirjapaino ja paperinvalmistamo paikkakunnalle sekä siihen hankkia omilla varoillaan ylläpitää kirjanpainajaa ja paperintekijää. Kimnaasi saisi julkaista ja painaa kaikkea, mikä havaittiin tarpeelliseksi hyödyttämään ja edistämään opiskelevaa nuorisoa, mikäli se ei toisten saavuttamia vapauksia siten loukkaisi, kuitenkin sillä nimenomaisella ehdolla, ettei mitään, jolla oli vähänkin arvoa, saisi painaa ennen kuin kansliakollegio oli sen tarkastanut ja hyväksynyt. Kirjapaino oli käynnissä viimeistään syksyllä 1689; Gezelius nuorempi puhui keväällä 1690 eräästä katkismuksesta, minkä piispa Bång oli syksyllä julkaissut.

Vuonna 1690 Viipurin kirjapainossa painettiin Bångin laaja teos Chronologia sacra, joka on Pyhä historia, missä on yli 400 sivua. Jo alussa keskeytyi kirjapainon toiminta, kun kaupungissa syttyi 9.5.1690 tulipalo, joka tuhosi 60 rakennusta kaupungin keskiosassa. Piispa Bång ilmoitti muutamia päiviä myöhemmin, että kimnaasi, triviaalikoulu ja kirjapaino paloivat kokonaan, niin että ainoastaan muutamia kirjoja, pallokarttoja ja kirjasimet voitiin pelastaa. Vahingot korjattiin tiilillä, hirsillä ja laudoilla, jotka saatiin kruunun varastosta ja elokuun 21 päivä 1690 voitiin kimnaasitalossa viettää oppilaitoksen puolivuosisataispäivää.

Medelplan Ison vihan aikana pakeni Pälkäneelle, missä hän asui loisena Taurialan kylässä. Toinen Medelplanin vaimo oli Kirsti Grelsintytär, kuoli Pälkäneellä 1744. Medelplan valmisti Pälkäneellä papiston ja Turun tuomiokapitulin toimesta puulaatoille kaiverretun ja niillä painetun kirjasen, Lasten Paras Tawara, eli ABC-kirja, joca suuren tarpen tähden leicattu Puuhun ja Pälkänen Seuracunnan Saarnamiesten toimituxen cautta, prändätty Pälkäneellä Daniel Medelplanilda Tauralan Kylässä 1719.Suomalaisen valitusmiehen Jaakko Juteini (syntyi Hattukassa Juutilan talossa 1781, koulussa oli saanut sukunimen Judén) julkaisi mm. vuonna 1827 ja painatti kokoelmansa ”Anteckningar af Tankar uti Warianta Ämnen”, jossa hän käsitteli ”Järki ja uskonto”, ”Mietteitä vapaa-ajattelusta” ja ”Luonnon luomisvoimasta”. Viranomaiset tulivat siihen käsitykseen kirjasta ettei se ollut sopusoinnussa evankelis-luterilaisen opin kanssa, eikä sille oltu haettu painolupaa. Viipurin kämnerinoikeus tuomitsi teoksen takavarikoitavaksi ja Turun hovioikeus määräsi sen hävitettäväksi. Teosta oli painettu 250 kappaletta ja ne vietiin Viipurin Turun sillan päässä olevalle torille, jossa ne poltettiin 8.1.1829.

A. R. Cederbergin kirjassa ”Vanhaa ja uutta” (WSOY 1916) käydään läpi, kun Viipuriin anottiin perustettavaksi uudelleen kirjapainoa kirjapainokisälli Juhan Christopher Frenckell toimesta 1750. Frenckell sai luvan perustaa kirjapainon, mutta ei käyttänyt sitä hyväkseen. Vuosisadan lopulla saatiin Viipuriin kirjapaino, koska prokuraattori ja asianajaja von Brandt kutsui kuvernementin kanslian luvalla kirjanpainaja M. C. Iversenin Räävelistä (Tallinnasta) Viipuriin kruunun omistamaan taloon. Kirjapainossa painettiin vuosina 1798 ja 1799 muutamia suomenkielisiä painotuotteita. Johan Christoffer Frenckell v. 1750 osti Turun akatemian kirjapainon, työskenteli kirjapainossa kisällinä Johan Christoffer Frenckell, josta tuli aikanaan eräs kirjapainohistoriamme merkkimiehistä ja maamme ainoan kirjapainodynastian perustaja. Vuonna 1743 saapui Saksin Erfurtista J.C. Frenckell Turkuun ja sai toimen Johan Kämpen hoitamassa Akatemian kirjapainossa. Myöhemmin hän avioitui Kämpen tytärpuolen Else Maria Leijerin kanssa ja heille syntyi poika Juhana Christofer Frenckell 1757. Vuonna 1756 Merckell otti hänet kirjapainonsa faktoriksi. Ja kahta vuotta myöhemmin 11.8.1758 hän pääsi Merckellin yhtiökumppaniksi saattaen ruveta johtamaan sitä kuin omaa liikettään, jollaiseksi se tuli Merckellin kuoltua 1763.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino

Einari Teräskivi ja Olavi Suominen ovat toimittaneet ”Suomen kirjapainotaidon historiaa 1900-1942 (Helsingin Graafillinen Klubi 1942) josta lainaus sivulta 294 alkaen: ”Suomalaismielisen yritteliäisyyden varhaisimpia aikaansaannoksia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino. Sen syntysanat lausuttiin jo v. 1846, jolloin seura helmikuun kokouksessaan päätti anoa itselleen oikeuksia kirjapainoliikkeen harjoittamiseen, koska kokemus oli osoittanut, että seuran painatustöiden teettäminen vieraissa kirjapainoissa oli hidasta ja kallista. Seuran tarkoituksena ei kylläkään ollut itse ryhtyä kirjapainoliikettä harjoittamaan, vaan vuokrata oikeutensa jollekin sopivalle yksityishenkilölle, mutta silloisissa oloissa oli kirjapainoprivilegion saanti seuran nimiin helpompaa kuin jonkun yksityishenkilön. Jo maaliskuussa samana vuonna senaatti myönsikin anotut oikeudet. Aluksi seura päätti vuokrata oikeutensa kymmeneksi vuodeksi silloiselle rahastonhoitajalleen, asessori F. Rabbelle, mutta syystä tai toisesta tämä ei saanut kirjapainoa perustetuksi ja luopui yrityksestä maisteri Paavo Tikkasen hyväksi, joka v. 1847 perustetun Suomettaren toimittajana puuhasi lehdelle omaa kirjapainoa. Helmikuussa 1849 tehtiin uusi kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimus Tikkasen kanssa. Pikapainin ja kolme muuta painokonetta hankittiin Kööpenhaminasta. Kirjapainon oli oltava valmiissa kunnossa huhtikuun alkuun 1850 mennessä, mutta Tikkanen ja hänen yhtiötoverinsa maisteri, sittemmin professori Herman Kellgren suoriutuivat perustamisesta niin nopeasti, että kirjapainon toiminta saattoi alkaa jo syksyllä 1849, jolloin Suometar kesken vuotta siirtyi tähän uuteen kirjapainoon, ilmestyen elokuun 6 p:nä 1849 ensimmäisen kerran siinä painettuna… Taloudellisten vaikeuksien vuoksi Tikkanen v. 1856, Kellgrenin erottua yhtiökumppanuudesta, myi painon yhtiölle, jonka osakkaina olivat Suomettaren toimittaja, maisteri R. Polén, apteekkari A. Collan ja faktori D. H. Levin, ja tälle yhtiölle seura nyt siirsi vuokrasopimuksen 13 vuoden ajaksi. V. 1858 yhdistettiin kirjapainoon myös kivipaino, jonka Polén jo ennestään omisti. Sen johtajana toimi vv. 1862-1869 saksalaissyntyinen F. Tilgmann, mutta viimeksimainittuna vuonna sen toiminta päättyi ja Tilgmann perusti oman kivipainon. Uusi yhtiökin, josta apteekkari Collan oli eronnut jo v. 1862, joutui erään takaussitoumuksen johdosta taloudellisiin vaikeuksiin ja vihdoin vararikkoon v. 1867. Kolmisen vuotta kirjapaino nyt jatkoi toimintaansa konkurssihallinnon tiliin, mutta sitten se syksyllä 1870 toimitetussa pakkohuutokaupassa siirtyi yhtiölle, jonka toimitusjohtajana oli Oskar af Heurlin ja muina jäseninä tohtori O. Blomstedt sekä Uuden Suomettaren päätoimittaja, maisteri Viktor Löfgren (Lounasmaa). Kirjapaino toimi ensin raatimies Crohnsin talossa Mariankadun varrella, sitten Kasarminkadun 48:ssa, mutta siirtyi vuoden 1871 alussa Antinkadun (nyk. Lönnrotinkadun) 4:ssä sijaitsevaan, valtioneuvos C. W. Gyldéniltä ostettuun taloon. Tällä tontilla, jolla kirjapainon nykyinenkin toimitalo on, oli jo 1850-luvulta saakka sijainnut silloisissa oloissa kylläkin suurehko rakennus, kaksikerroksinen kivitalo, mutta sellaisenaan tämä ei soveltunut uuteen tarkoitukseen, vaan sitä oli v. 1877 ryhdyttävä laajentamaan. Ennen pitkää tontille kohosi kolmikerroksinen kirjapainorakennus, jossa jo v. 1879 oli 4 höyrykoneella käyvää pikapaininta, 2 käsipaininta, satinoimiskone, leikkuukone sitomista varten sekä n. 55.000 kiloa kirjasimia. Liikkeen palveluksessa oli n. 80 henkeä… V. 1911 kohosi Antinkadun (nyk. Lönnrotinkadun) 4:ssä sijainneen, mutta nyt puretun kolmikerroksisen rakennuksen tilalle uusi, kuusikerroksinen toimitalo, ja vuonna 1911 asetettiin paikoilleen 24-sivuinen rotatiokone, joka siihen aikaan oli alallaan harvinaisuus maassamme ja samalla osoitti Uuden Suomettaren kasvamista suurlehdeksi. Kirjapainon faktorina vv. 1855-1911 toimi Rob. Ahlstedt, lahjakas ja kirjapainoasioihin monipuolisesti perehtynyt mies, joka mm. harrasti alan ammattisanaston suomalaistumista.”

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainonjohtaja oli Robert Johan Ahlstedt (1850-1919). Kirjapainonjohtajalle kuuluneita kirjeitä, asiakirjoja, muistiinpanoja sekä kalentereita v. 1871-1919 sekä erilaisia painotuotteiden arkistokappaleita ja lehtileikkeitä v. 1640-1919 säilytetään Kansallisarkistossa (10 kansiota, 3 nidettä). Arkiston yhteyteen kuuluneet Suomen kirjansitojaliittoa koskevat ainekset on siirretty Työväen arkistoon 7.10.1977. Lisäksi Helsingin yliopiston kirjastossa vuodesta 1959 lähtien on ollut side Robert Ahlstedtin kirjapainotaidon historiaa koskevia kirjoituksia. Faktori Robert Ahlstedt (1850-1919), joka toimi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, tutki maamme kirjapainotaidon historiaa.

Matti Pohto

Hänen muistiinpanoistaan, joita säilytetään yliopiston kirjastossa, löytyy ammattitovereille pidetty esitelmä Matti Pohdosta. Vuonna 1827 tuhoutui Turun tulipalossa 7/8 osaa kaupungista ja sen mukana 1640 perustettu Turun Akatemian kirjasto, eikä yhtään teosta saatu pelastetuksi. Palon jälkeen palautettiin lainasta 800 teosta. Pohjanmaalla Isossakyrössä vuonna 1817 talollisen Iisakki Jaakonpojan poikana syntyi Matti Pohto, joka merkittävästi auttoi lahjoituksillaan yliopiston kirjastoa. Ensimmäisen kerran yliopiston kirjastossa käydessään Pohto antoi, Pippingin tekemän lahjoitusluettelon mukaan 161 painotuotetta. Matti Pohto oli luonut suhteita Kirjapainoväkeen. ”Vuosien 1838 ja 1857 välillä kävi maamme kirjapainoissa tällöin keski-ikäinen, perin vaatimattomasti pukeutunut mieshenkilö. Hän toi terveisiä toisten kaupunkien kirjapainajilta, joihin hän oli tutustunut. Erityisen hyvin hän tunsi painajat, sillä käydessään kirjapainoissa hän oli jutellut heidän kanssaan painon äärellä. Miehen yksinkertainen, jopa kehnolta näyttävä ulkoasu antoi usein pilkan aihetta, mutta siitä hän ei ollenkaan välittänyt. Kutsuttiinpa häntä sitten Maailman Matiksi tai Kirja-Matiksi, ei hän piitannut. Jos hän sai pari pientä painotuotetta ja luvan pitää nyyttiään kirjapainon nurkassa tai ullakolla, hän oli tyytyväinen. Siellä hän sitten vietti yönsä vailla sen enempiä mukavuuksia, rakas nyytti päänaluksena.”

Kansalaissodan aika

Ensimmäisen maailmasodan jälkimainingeissa Suomen Suurruhtinaskunnan ollessa osa Venäjää, niin Venäjän tsaari Nikolai II luopui vallasta, jota seurasi lokakuun vallankumous vuonna 1917, mikä heijastui myös tänne itsenäistyvään Suomeen kansalaissotana jakaen jopa perheitä punaisiin ja valkoisiin vuonna 1918. Suomen kirjapainoteollisuudella oli vahvat siteet Saksaan, joka oli sodassa Venäjän kanssa, mikä hankaloitti Suomessa toimivaa kirjapainoalaa, myös Venäjän sortopolitiikka oli sensuurin kautta vaikeuttanut kirjapainoalan toimintaa silloisessa Suomen suurruhtinaskunnassa. Suomen itsenäistyessä joulukuun 12 päivä vuonna 1917 moni tunnettu kirjapaino osoitti elinkelpoisuutensa kansalaissodasta huolimatta ja monet toimivat edelleen.

Antti Oskari Tokoi (s. 15.5.1873 Kannuksessa ja kuoli 4.4.1963 Leominster Massachusetts, Yhdysvalloissa) oli suomalainen poliitikko, toimittaja ja Suomen työväenliikkeen alkuvuosien keskeisiä vaikuttajia. Oskari Tokoi ”Maanpakolaisen muistelmia” (Tammi 1947), jossa mainitaan sivulta 144 alkaen, että Suomen Ammattijärjestö oli perustettu v. 1907. Siihen kuului 19 ammattiliittoa. Suomessa ammattiyhdistykset oli perustettu jo v. 1886. Suurlakossa 1905 saatu voitto oli antanut innostusta, rohkeutta ja varsinkin itseluottamusta. Suomen työnantajaluokka oli vanhoillista ja itsevaltiudestaan kiinnipitävää eikä tahtonut ottaa kuuleviin korviinsa työväenjärjestöjen vaatimuksia, vielä vähemmän ryhtyä tasa-arvoisiin neuvotteluihin, niiden edustajien kanssa. Ammattijärjestöjen työ muodostui tästä syystä pakostakin paikallaan polkemiseksi; pieniä voittoja seurasivat aina tappiot. Kun viimeksi oli käyty ja hävitty kirjaltajien suuri lakko ja kun lisäksi järjestön puheenjohtaja oli käytöksellään saattanut itsensä huonoihin väleihin laajojen joukkojen kanssa, heräsi Ammattijärjestön edustajakokouksessa v. 1912 kysymys uuden puheenjohtajan valitsemisesta. Oskari Tokoi valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Vuoden 1918 tammikuussa oli työväki ottanut hallitusvallan käsiinsä ja senaatin jäsenet oli vangittu. Sosialidemokraattisen puolueen muodostama vallankumouskomitea antoi julistuksen, jossa ilmoitti ryhtyvänsä muodostamaan uutta hallitusta. Kullervo Manner muodosti uuden hallituksen. Kaikki Svinhufvudin hallituksen jäsenet pakenivat Helsingistä. Svinhufvudin ja Saksan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen mukaan tulivat saksalaiset sotajoukot ensin maaliskuussa Ahvenanmaalle ja myöhemmin Hankoon, Tammisaareen ja Loviisaan. Punaiset hävisivät kansalaissodan ja iso joukko pakeni Venäjälle. Kansanvaltuuskunta pakeni Pietariin, joka oli täydessä sekasorrossa, sillä Neuvostoliiton Kansankomissaarien Neuvosto oli muuttanut Moskovaan. Brest-Litovskin rauhan jälkeen Saksan lähettiläällä kreivi Mirabachilla, oli suuri sananvalta Neuvostoliitossa silloin. Näissä rauhanehdoissa mainittiin, että Neuvostohallituksen oli luovutettava Suomi Saksan valvontaan. Kansanvaltuuskunnan jäsenten saavuttua Venäjälle heille, että Brest-Litovskin rauhansopimuksen mukaan Neuvostohallituksen oli pakko vaadittaessa ottaa suomalaiset pakolaiset kiinni ja luovuttaa heidät Saksan välityksellä Suomen hallitukselle. Kansanvaltuuskunta Venäjällä ollessaan päätettiin lakkauttaa ja tilalle perustettiin Suomalaisten Pakolaisten Keskuskomitea.

Kansalaissodan johtohahmoja oli Porvoolainen Uusimaa-lehden erotettu toimittaja Kullervo Manner. Kullervo Manner pakeni Neuvostoliittoon. Jukka Paastela ja Hannu Rautkallio ovat tehneet kirjan: Rakas toveri, Kullervo Mannerin ja Hanna Malmin kirjeenvaihtoa 1932-33, WSOY 1997.

Kirjapainoja Helsinkiin

Vuonna 1829 tuli voimaan sensuuriasetus, joka alisti kirjallisuuden ennakkotarkastettavaksi, koska kenraalikuvernööri Zakrevski oli havainnut painovapautemme liian laajaksi. Sensuurihallitus perustettiin Helsinkiin ja sen alaisena toimi sensuuriviranomaisia Helsingissä ja muutamassa muussakin kaupungissa. Tämä uusi järjestelmä pohjautui Venäjäällä olevaan painovapausjärjestelmään.

Jacob Simeliuksen kirjapaino perustetaan 1819 Helsinkiin. Siitä tuli maan kaikkien virallisten julkaisujen painopaikka. Kirjapainotuotteiden kysyntä lisääntyi 1827, koska yliopisto muutti Turusta Helsinkiin. Jacob Simelius kuoli 40-vuotiaana 1826. Leski Maria Simelius os. Tulindberg (äidin puolelta Nylandereita) jatkaa kirjapainotoimintaa ja kirjapaino muuttaa 1833 Uudenmaakatu 9:n. Maria Simelius kuoli 1843. Marialla oli kaksi tytärtä ja toisen tyttären huoltaja tarkastusoikeuden asessori Johan Chydenius hankkii muutaman vuoden kuluessa omistukseensa perillisten kirjapaino-osuudet. Asessorin kuoltua leski Sofie Chydenius ja vuonna 1876 hänen poikansa Anders Chydenius jatkavat kirjapainotoimintaa. Sofie Chydenius toimi Simeliuksen kirjapainon johtajana kuolemaansa 1886 saakka ja tämän jälkeen tytär Emilia Chydenius jatkoi kirjapainotoimintaa veljensä avustamana.

Vuonna 1840 sai Kaarle Akseli Gottlund privilegion perustaa kirjapaino Helsinkiin. Oleskeltuaan n. 20 vuotta Ruotsissa ja julkaistuaan siellä paljon suomen ja ruotsinkielisiä teoksia palasi hän Suomeen 1834 mukanaan paljon julkaisemattomia käsikirjoituksia. Gottlundin kirjapainossa painettiin epäsäännöllisesti ilmestyvää Suomalainen lehteä (pääkaupungin ensimmäinen suomen kielinen sanomalehti), joka viranomaisten toimesta lakkautettiin puolen vuoden kuluttua. Seuraajaksi tuli vuosina 1847-48 ilmestynyt Suomi. Vuonna 1851 Gottlund yritti uhmata sensuurikieltoa painattamalla kirjapainossaan ”Jumalasta ja hänen monenaisesta nimittämisestä moaliman erinäisillä kielillä”, jossa hän esitti sanoja 536 eri kielestä ja tahtoi todistaa kaikkien kielten alkusukulaisuuden. Tästä omapäisyydestä johtuen teoksen painos takavarikoitiin ja Gottlund menetti kirjapaino-oikeutensa. Itsepäisenä ihmisenä vuonna 1853 kielloista piittaamatta painoi toisen väitöskirjansa ”Försök att förklara de finska stamordens uppkomst” (72 sivua), jonka painopaikaksi vain merkittiin J. C. Frenckell & Son”. Vuonna 1860 pastorit Reuter ja Fredriksson ja ostivat Gottlundin kirjapainon 1000:lla hopearuplalla ja kuljettivat kirjapainon koneet ja laitteet Tammisaareen. Tämän jälkeen kirjapaino myytiin Jyväskylään.

Joulukuun 3. päivänä 1834 Oli ’Helsinfors Tidningar’ –lehden osastossa Kotimaasta uutinen: ’Kivipaino näinä päivinä avattavan’. Uutinen oli lyhyt, mutta se kertoi tapahtumasta, joka oli omassa lajissaan historiallinen: Helsingissä oli aloittamassa toimintansa Suomen ensimmäinen kivipaino. Yrityksen perustaja oli Fredrik Tengström (1799-1871). Paino sijaitsi Ladaun talon kolmannessa kerroksessa Senaatintorin laidalla (Unionin- ja Aleksanterinkatujen kulmassa). Ilmoituksessa mainitaan, että liike ottaa vastaan ja suorittaa kaikenlaisia litografisia töitä, minkä jälkeen esitetään pitkä luettelo näistä töistä. Luettelossa on esimerkkejä henkilö-, maisema-, ja rakennuspiirroksista sekä kartoista julisteisiin ja viini- likööripullojen etiketteihin, virallisista asiakirjoista, kauppakirjeistä ja nuoteista käyntikortteihin, pääsylippuihin ja surukirjeisiin saakka. Helsinkiläiset kirjapainot, lähinnä Wasenius, kokivat Tengströmin uuden yrityksen vaaralliseksi kilpailijakseen juuri pienten tilapäispainatteiden alueella. Toiminnan vilkastumisesta ja laajentumisesta saattoi olla merkkinä myös se, että Tengströmin kivipaino lokakuussa 1835 muutti uusiin tiloihin raatimies Borgströmin perillisten taloon Marian- ja Rauhankatujen kulmaan. Kaksi vuotta epäonnistuneen laajennusyrityksen jälkeen Tengström vuokrasi painonsa Liewendalille ja vuonna 1845 tämä osti sen. Kun paino 1849 muutti uusiin tiloihin Etelä-Esplanadin varrelle Korkeavuorenkadun kulmaan, oli sen palveluksessa jo yhdeksän työntekijää

Hans R. Wasastjerna on kirjoittanut kirjan ”Valtioneuvoston kirjapainon historiaa: 1859-1959” (Valtioneuvoston kirjapaino 1959). Helsingissä toiminut Valtion painatuskeskus on perustettu 1967, joka on lähtöisin Valtion julkaisutoimistosta, joka oli taas perustettu vuonna 1952. Valtion julkaisulaitos on saanut alkunsa Valtioneuvoston kirjapainosta, joka oli perustettu 1859 Senaatin kirjapainona. Näiden vaiheiden jälkeen Valtion painatuskeskuksesta on muodostettu liikelaitos, joka 1993 muutettiin osakeyhtiöksi nimeltään Painatuskeskus Oy ja vuodesta 1996 Oy Edita Ab, joka toimii Vantaalla.

Saksalainen Ferdinand Friedrich Christoph Tilgmann syntynyt Kurhessenissä (1832–1911) ja sai siellä litografin koulutuksen. Hän kiersi kisällinä useissa Euroopan maissa ja saapui Suomeen ja 30 vuotiaana vuonna 1862.

Tilgmannin historiasta on kirjoitettu kirja: ”Tilgmann 100 vuotta – kehitys perinteitten pohjalta nykyaikaiseksi painoyritykseksi 1869-1969”, josta lainaus: ”Ferdinand Friedrich Christoph Tilgmann määrätietoinen tahto ja pystyvyys tuli näkyviin alusta alkaen… Suomen Pankki antoi hänen tehtäväkseen maan ensimmäisen setelipainon perustamisen… Käydessään vuonna 1862 kolmikymmenvuotiaana ensi kerran Suomessa Tilgmann luultavasti oli kyllin selvänäköinen oivaltaakseen ne suuret tulevaisuudenmahdollisuudet, jotka maa voisi tarjota taitavalle painoalan ammattimiehelle. Suomi oli paino-oloiltaan tuolloin vielä selvästi takapajuinen maa… Hän oli syntynyt Kurhessenissä hyvässä taloudellisessa asemassa olevista vanhemmista, ja saatuaan litografin koulutuksen Altenburgissa hän oli suorittanut ammatin vaatimat kisällinvaelluksensa halki Euroopan, työskennellen useissa maissa. Toimittuaan lyhyen aikaa itsenäisenä yrittäjänä Verviers’ssä, Belgiassa, hän oli vuonna 1857 muuttanut Ruotsiin, palvellen siellä Wahlberg & Co:n kivipainossa Norrköpingissä. Tilgmannin Suomeen-muuton syynä oli kuitenkin osaksi tietty sukulaisuussuhde. Tilgmann oli vuonna 1861 mennyt naimisiin göteborgilaisen Amalia Lewinin kanssa, jonka veli David Herman oli jo noin neljännesvuosisadan ajan asunut Suomessa. Viime aikoina David Lewin oli ollut osakkaana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran painossa yhdessä fil. tri Fredrik (Rietrikki) Polénin kanssa… Tilgmannilla tilannetta vaikeutti lisäksi jossakin määrin se seikka, että aika huomattava osa graafisen puolen parhaan ammattikoulutuksen saaneista työntekijöistä oli ulkomaalaisia. Luonnollisista syistä Ferdinand Tilgmann oli aivan erityisen mieltynyt saksalaisiin eikä suinkaan vähiten heidän kieltämättömän ammattitaitonsa vuoksi… Vielä niin myöhään kuin 1905 hänessä oli kylliksi ammatillista elinvoimaa perustaakseen paperinjalostusyrityksen Ab Chromo:n jonka erikoisalana tuli olemaan taidepainopaperin ja -kartongin valmistus.”

Tilgmann perusti kirjapainon Helsinkiin 1869. Kolme vuotta myöhemmin hän osti kolme tonttia Antinkadun, nykyisen Lönnrotinkadun ja Annankadun kulmasta. Näille tonteille rakennettiin kirjapainotalo. Tilgmann oli Suomen ensimmäinen setelipainaja, sillä Suomen Pankki teetti setelit siellä. Enimmillään punatiilisessä 8-kerroksisessa kirjapainotalossa työskenteli n. 1.000 henkeä. Vuonna 1872 Tilgmannin kivipainossa painettiin Topeliuksen kuvitettu suurteos Matkustus Suomessa. Tilgmann oli maan suurin kirjapainoalan tuotantolaitos, siellä oli kirja-, kivi-, syvä- ja teräspaino. Kivipainokoneita oli 16, joilla tehtiin kaikki vaativat laakapainotyöt: arvopaperityöt, kartat, esitteet, koulujen opetuskuvat sekä kivikäsipainon puolella myös litografiavedokset.

Kemigrafia tuli Suomeen Tilgmannille valokuvaaja Michael Wagnerin ja kemigrafikopisti J. Schmiedbauerin kautta vuonna 1891. Kemigrafialla tarkoitettiin kuvalaatan valmistusta happojen avulla. Isot painokivet olivat miltein neliömetrin kokoisia ja niiden paksuus 6 cm. Tilgmannilla oli 5 000 kiven varasto. Vähitellen alkoi offsetin laadullinen kilpailuasema parantua, sillä painomenetelmän nopeus ja alistajien määrän väheneminen tekivät kivipainosta lopun. Tilgmann romutti koko kivipaino-osaston, eikä mitään myyty. Vuodesta 1972 Espoossa Suomenojalla. Tilgmann on ollut 1985–98 Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n (UPM Kymmene Oyj) ja vuodesta 1999 Editan tytäryhtiö. Se fuusioitiin vuonna 2000 Lauttasaaren Paino Osakeyhtiöön ja samalla sen nimi muutettiin Edita Label Oy:ksi. Kirjoittaja itse on ollut myös 1980-luvun alussa muutaman vuoden syväpainajana Tilgmanilla Suomenojalla Espoossa.

Ferdinand Tilgmanilla oli ensimmäisestä avioliitosta kolme poikaa, Knut, Ernst ja Herman, joista kaksi ensimmäistä jatkoivat isänsä kanssa kirjapainoalalla. Suomen kansalaisuuden Ferdinand Tilgmann oli saanut 1864.

Suomen Pankin setelipainosta on kirjoitettu kirja ”Suomen Pankin setelipaino 1885-1985” (Suomen Pankin setelipaino 1985). Ferdinand Tilgmann toimi Setelipainon ensimmäisenä johtajana ja asiantuntijana aina kuolemaansa saakka vuoteen 1911. Suomessa toimivan Gemalto Oy:n Vantaan toimipiste (aiemmin Setec Oy) on entinen Suomen Pankin setelipaino, joka perustettiin 1885. Setelipainon uudisrakennus, kuparipaino, valmistui 1921 arkkitehti W. G. Palmqvistin suunnittelemana Helsingin keskustaan Rauhankatu 16, joka purettiin vuonna 1958. ”1920-luvun alkua voidaan syystä pitää Suomen Pankin setelipainon historiassa, ellei aivan merkittävimpänä, niin ainakin selvästi käänteentekevänä jaksona. Muutamaan vuoteen ajoittui voimakas tekninen kehittyminen mittavine uudisrakennuksineen ja koneinvestointeineen. Tänä aikana edettiin myös kohti entistä turvallisempaa setelien valmistusta, kun oma kaiverrusosasto perustettiin. Setelipaino liitettiin organisatorisesti Suomen Pankin osaksi, ja viimein sen toimintakenttää laajennettiin, kun leimapaino kaikkine tehtävineen yhdistettiin setelipainoon… Painoteknisen kehityksen kannalta oli vuosien 1920-1921 uudistuksissa kyse kahdesta eri toimenpiteestä: Kliseelaitoksen perustaminen ei investointina ollut kovin merkittävä, mutta se edellytti ainakin aluksi ulkomaisen ammattityövoiman hankkimista setelipainoon. Kuparipainkoneiden hankinta sitä vastoin oli setelipainon siihenastisen historian suurin koneinvestointi. Ruotsista tilattiin vuoden 1920 kuluessa yhteensä neljä kuparipainokonetta… Setelipainon teknilliseksi johtajaksi palkattiin Ernst Tilgmannin välityksellä edellä mainittu berliiniläinen Erich Stahl, jonka vastuulle tulivat ns. esivalmistusosasto… Saksalaiset työntekijät saapuivat maahan helmikuun lopulla 1921; ryhmään kuului aluksi yksi piirtäjä, neljä kaivertajaa, valokuvaaja, kaksi galvanoplastikkoa ja työnjohtaja.

Vuonna 1991 se yhtiöitettiin. Gemplus S.A. osti Setecin vuonna 2005. Setec valmisti Suomen markkasetelit sekä passit ja muut turvapainotuotteet. Setec teki myös hetken euroseteleitä, kunnes niidenkin valmistus Suomessa lopetettiin. Nykyään Gemalto ei valmista Suomessa enää rahaa, vaan keskittyy passien, arvopapereiden (viisumit, lounassetelit, erinäiset todistukset jne.) ja id-korttien (pankkikortit, jäsenkortit, ajokortit ja henkilökortit) valmistamiseen ja tuotekehitykseen.

Valtioneuvoston kirjapaino

Einari Teräskivi ja Olavi Suominen ovat toimittaneet ”Suomen kirjapainotaidon historiaa 1900-1942 (Helsingin Graafillinen Klubi 1942) josta lainaus sivulta 301 alkaen: ”Senaatissa ja keskusvirastossa oli kuitenkin päässyt vallalle sellainen mielipide, että olisi taloudellisesti ja muissakin suhteissa tarkoituksenmukaista ja edullista valmistuttaa asetuskokoelmat, tilastot, valtiopäiväin esitykset, vuosikertomukset, kiertokirjeet ym. painotyöt, joiden joukossa oli luonteeltaan salaisiakin, omassa kirjapainossa senaatin laskuun. Tämän johdosta senaatin talousosasto heinäkuun 28 päivänä 1859 päätti, että Suomen valtion kustannuksella oli perustettava Helsinkiin kirjapaino, joka aloittaisi toimintansa seuraavan vuoden alusta. Valtiovaraintoimituskunnan tehtäväksi annettiin ryhtyä hankkimaan kirjasimia sekä muita työvälineitä ja tarvikkeita uutta kirjapainoa varten, jonka nimeksi samalla vahvistettiin Keisarillisen Senaatin Kirjapaino. Senaatin kirjapainoa alettiin lokakuussa 1859 sisustaa senaatintalon Ritarikadun puoleisen sivurakennuksen ensimmäiseen kerrokseen pihan puolelle. Uuteen kirjapainoon siirrettiin Suomen Pankin kirjapainosta se osa kirjasimia ja muita työvälineitä, joita oli pääasiallisesti käytetty siellä suoritetuissa senaatin ja keskusviraston töissä… Henkilökunnan muodostivat faktori, kaksi latojaa, painaja apulaisineen, ainoata painokonetta, sekä juoksupoika. Työntekijät siirrettiin kirjapainoon Suomen Pamkin kirjapainosta… Maamme tultua itsenäiseksi muutettiin kirjapainon nimi, Keisarillisen senaatin kirjapaino, v. 1918 Valtioneuvoston kirjapainoksi.”

Olavi Perilä, Leo Eskola, Urpo Heikkilä, Helvi Josefsson, Ida Pelttari, Simo Riemunen, Antero Sarkila ja Raimo Tuomi ”125-vuotias Valtion Painatuskeskus – historiaa ja nykypäivää” (Valtion painatuskeskuksessa 1984) lainaus sivulta 5: ”Kun Helsingistä tuli Suomen Suurruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812, ei kaupungissa ollut yhtään kirjapainoa. Ensimmäiselle Helsingin kirjapainolle annettiin perustamislupa 1818 sillä ehdolla, että uusi paino olisi valmis ottamaan vastaan myös valtion töitä… Suomen itsenäistyttyä kirjapaino sijoitettiin vuonna 1918 valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Vuonna 1954 laitos siirrettiin valtionvarainministeriön alaisuuteen. Keisarillisen Senaatin Kirjapaino muuttui yhteiskunnan mullistusten myötä Suomen Senaatin Kirjapainoksi vuonna 1917 ja seuraavana vuonna Valtioneuvoston kirjapainoksi.”

Helsingin Sanomat

Yrjö A. Jäntti ”Kirjapainotaidon historia” (WSOY 1940)  lainaus sivulta 408: ”Hufvudstadsbladetin perustettua oman kirjapainon jäi Aug. Schaumannin omista kirjapaino aivan vähäiselle töille. Kun liikkeen nimikin (Hufvudstadsbladetin kirjapaino) oli vanhentunut, katsoi Schauman parhaaksi v. 1889 muuttaa kirjapainonsa osakeyhtiöksi samalla siihen yhdistettiin kollegianasessori Woldemar Westzynthiuksen edellisenä vuonna huutokaupasta ostama Helsingfors Dagbladetin kirjapaino. Uuden kirjapainolaitoksen nimeksi tuli Helsingin sentraalikirjapaino, myöh. Keskuskirjapaino (Helsingfors Centraltryckeri). Kirjapainon painotöinä tulivat olemaan mm. valtiopäiväasiakirjat ja joukko ruotsinkielisten kustantajien teoksia. V. 1897 siihen liitettiin E. A. Favorinin suurehko kirjansitomo, jonka yhteyteen muuten v. 1890 oli perustettu maan ensimmäinen stereotypialaitos; kirjapaino ja kirjansitomo sijoitettiin samalla omaan taloon Bulevardi 2:een, josta se maailmansodan jälkeen muutti Töölön kaupunginosaan samoihin aikoihin kuin se oston kautta sirtyi Eugé Nygrénin haltuun. Tästä kirjapainossa on viime vuosina painettu verraten runsaasti myöskin Ruotsin markkinoille tarkoitettuja kirjoja. 1880-luvun puolivälistä alkaen voimakkaasti eteenpäin rynnistävän kirjallisen ja tietoisesti eurooppalaistumaan pyrkivän ’Nuoren Suomen’ piirissä heräsi vuosikymmenen lopulla uuden suomalaisen sanomalehden perustamisajatus. Tuloksena oli Päivälehti, joka alkoi ilmestyä v:n 1890 alussa Eero Erkon ollessa päätoimittajana ja lukuisten eturivin kirjallisten kykyjemme toimiessa lehden vakinaisena avustajina. Lehdelle tarvittiin tietysti oma kirjapaino, joka saatiinkin v. 1891 pystyyn Päivälehden kirjapainon nimellä. Huomattavimpana koneena siinä oli aluksi Sentraalikirjapainosta ostettu entinen Helsingfors Dagbladin Marinonikaksoispainokone. Sanomalehden lisäksi painettiin kirjapainossa jo 1890-luvulla huomattava määrä suomalaista kirjallisuuttakin. Päivälehden useat lakkautukset sortovuosien aikana tuottivat kirjapainolle harmeja ja vaikeuksia, mutta tarmokkaan faktori Emil Vainion, joka v. 1900 tuli kirjapainon johtajaksi, onnistui kuitenkin selviytyä niistä eri tahoilta runsain määrin saamiensa ’siviilitöiden’ avulla. Kun lehti v. 1904 lopullisesti lakkautettiin, perustivat eräät sitä lähellä olleet henkilöt uuden osakeyhtiön nimellä Helsingin Uusi kirjapaino osakeyhtiö, joka osti Päivälehden kirjapainon. Myöhemmin samana vuonna saatiin lupa uuden lehden, Helsingin Sanomain julkistamiseen, jota varten perustettiin eri yhtiö nimellä Sanoma Osakeyhtiö. Helsingin Sanomat alkoi ilmestyä v:n 1905 alussa saavuttaen nopeasti suuren levikin. Kirjapainon huomattavana työnantajana oli Kustannusosakeyhtiö Otava, joka ennen oman kirjapainonsa perustamista (1908) painatti siinä suuren joukon julkaisustaan. Myöhemmin erikoistui Helsingin Uusi Kirjapaino kokonaan sanoma- ja aikakauslehtipainoksi.”

Otava Helsingissä

Suomessa 1800-luvun lopulla Suomeksi kustannetut kirjat olivat käännösten laadun suhteen monesti huonoja ja tämän vuoksi oli tarve kustantaa Suomen kielellä kielellisesti laadukasta kirjallisuutta, sekä korjata markkinoilla ollut puute. Hannes Gebhard ja Eliel Aspelin-Haapkylä perustivat Otavan vuonna 1890. Gebhard johti kustantamoa vuoteen 1892, jolloin toimitusjohtajaksi nimitettiin 24-vuotias filosofiankandidaatti Alvar Renqvist 17.12.1892 tehtävästään eronneen Hannes Gebhardin tilalle, joka oli tuttaviensa avulla löytänyt seuraajansa.

Alvar Ranqvistin isoisä Henrik Renqvist (s. 1.8.1789 e. Heikki Kukkonen Ilomantsista) oli ollut 1830-40 luvulla kirjailija, suomentaja, kustantaja ja kirjakauppias papin toimen ohessa. Yhden miehen työnä aikaansaatu laaja kustannustuotanto ja sen tehokas levitys oikeuttavat Henrik Renqvistille kunniasijan maamme kirjallisuuden ja kirjakaupan historiassa. Renqvistillä oli oma noin puolensataa ihmistä käsittävä asiamiesverkosto heränneiden ystäviensä keskuudessa ja hän harjoitti myyntiä myös yksityisteitse. Toimintansa viimeisissä vaiheissa hän saattoi käyttää varsinaisia kirjakauppaliikkeitä, joita silloin oli jo kaikissa isoimmissa kaupungeissamme.

Alvar Renqvist pysyi Otavan johdossa 55 vuotta ja jäi myös kirjakauppalaitoksemme historiaan perustamalla vuonna 1893 yhdessä Gösta Brandersin kanssa Akateemisen Kirjakaupan. Alvar Renqvist perustaa Otavan kirjapainon vuonna 1908 Helsinkiin. Alvar Renqvistin jälkeläiset muuttavat sukunimensä Reenpäiksi 1935. Otavan kirjailijanimimerkki K. A. Järven taakse kätkeytyy Oululaista syntyperää oleva K. A. Mällinen (1869-1942) ja oli Otavan ensimmäisiä kirjailijoita. Ensimmäinen Mällisen teos oli nimeltään Työmiehiä 1891 Otava.

Vuonna 1906 Otavassa huomattiin kirjapainojen ja sitomoiden nostaneen painatushintoja työnpaljouden vuoksi. Tämän vuoksi Otavassa ryhdyttiin alustaviin toimiin oman kirjapainon ja sitomon perustamiseksi. Otavan kirjapainon johtajaksi kiinnitettiin Kauppakirjapainon silloinen faktori Lauri Lyytikäinen. Lyytikäinen toimi Otavassa 1907-17. Vuonna 1908 Otavan oma kirjapaino ja sitomo valmistui, mikä oli yksi merkittävämpiä tapauksia yhtiön toiminnassa. Kalle Koistinen tuli 1908 Otavan sitomon johtajaksi. Vuonna 1911 Otava joutui kärsimään tappioita kirjaltajalakon vuoksi. Kirjapainon väkimäärä pidettiin alhaisena, jotta oli ylityömahdollisuus lisätä ansioitaan.

Alvar Renqvistin juhlajulkaisussa hänen täyttäessään kuusikymmentä vuotta 15.2.1928
Otava oli seuraava selvitys Otavan kirjapainosta: ”V:n 1909 lopussa oli Otavan kirjapainossa 7 painokonetta, 3 latomakonetta ja 1 valinkone sekä muutamia pieniä työkoneita. Sitomossa oli 23 erilaista työkonetta. Kirjapainossa oli silloin 10 ja sitomossa 11 moottoria. Liikkeen kasvaessa on sekä toimisto- että varastorakennuksia ja tehdaslaitoksia tuntuvasti suurennettu. Niinpä kirjapainossa on nykyään 16 painokonetta, 7 latomakonetta ja 4 valinkonetta sekä useita pienempiä työkoneita. Sitomossa on nyt kaikkiaan 65 erilaista työkonetta. Kirjapainossa on 27 ja sitomossa 35 moottoria… Hietalahdessa Otava omistaa tilavat huoneistot syvennyspainolaitostaan varten, joka hankittiin v. 1921 ja oli ensimmäinen syvennyspainolaitos maassamme. Siellä painetaan mm. Suomen Kuvalehti, jonka painos v. 1928 on 140,000 kpl.”

Syvennyspainokoneesta käytetään nykyään syväpainokone nimitystä. 8 tunnin työpäivän tultua voimaan päätti johtokunta toukokuussa 1917 ottaa kirjapainossa käyttöön kaksivuorotyön. Venäjän vallankumousta seurannut levoton aika vei vakaviin sosiaalisiin häiriöihin myös Suomessa. Kirjaltajain lakko oli heinä-elokuussa 1917. Tammikuussa 27 päivä 1918 alkoi viikon kestänyt suurlakko ja sitä seurasi vapaussota, jonka aikana Otavan toiminta joutui miltei kokonaan pysähdyksiin ja pääsi uudestaan käyntiin Helsingin valtauksen jälkeen.

Nämä Otavan Ilomantsin Kukkoset ovat minun (kirjoittajan) sukua myös isoäitini Hilja os. Kukkosen kautta. Tässä lisätietoa Ilomantsin Kukkosista:

Anna-Maija Raittilan ”Suomen kirkkohistoria” kirja toteaa: ”Henrik Renqvist (1789-1866) kiersi kulkukauppiaana Oulun ja Karjalan välillä. Näillä kauppamatkoilla hän tuli tutkineeksi Arthur Dentin Totisen kääntymisen harjoituksesta. (tämä kirja on edelleenkin saatavilla EV. Lut. Herätysseura r.y:n julkaisemana). Tuo kirja paljasti, että häneltä puuttui elävä usko. Ystävien rohkaisemana hän valmistui 28 vuotiaana papiksi. Kun hän siirtyi papinvirkaansa Liperiin, hän huomasi joutuneensa sangen pimeään Karjalaan. Laajassa pitäjässä oli vallalla tietämättömyys, taikausko ja paheellinen elämä. Uuden apulaispapin laskelman mukaan kaksi kolmesta pitäjän miehistä oli juoppoja, ja vain neljäsosa täysi-ikäisistä seurakuntalaisista osasi lukea. Sairaskäynneillä hän ei keskustellut vain sairaan kanssa, vaan otti sielunasiat puheeksi koko talonväen kesken. Jokaisessa kodissa, mihin hän poikkesi, hän esitti kysymyksiä, piti hartauksia ja polvirukouksia. Vähitellen hedelmät alkoivat näkyä. Renqvistin kolmantena virkavuotena herätykset levisivät yli koko seurakunnan. Toisista pitäjistäkin tuli kansaa hänen jumalanpalveluksiinsa ja seuroihinsa, varsinkin miesväkeä ja nuorisoa. Seurauksena oli myös tapojen korjautuminen. Yksinomaan hänen uuttera kirjallinen työnsä tuotti noin 60 teosta, pääosaltaan käännöksiä (esim. Viinan kauhistus). 1840-luvun alussa renkvistiläinen herätys levisi voimakkaana koko Laatokan-Karjalaan sekä pohjoisessa Ilomantsiin ja lännessä Mikkelin tienoille.” Osmo Durchman & Lotte Reenpään kirjassa Kukkonen, Renqvist Reenpää suku sanotaan lisäksi näin Henrik Renqvististä: ”Svartholman vankilan saarnaaja 1826. Sortavalan kappalainen 1835. Kuollut Sortavalassa 1866. Seurakuntalaiset pystyttivät hänelle hautapatsaan 1887 ja 1943 pystytettiin muistomerkki hänen pappilansa paikalle Sortavalassa. Sodan jälkeen pystytettiin uusi muistokivi vuonna 1953 Ilomantsin kirkon kupeelle.” Helsingin Sanomissa oli artikkeli Musta saaren linnakkeesta eli Svartholmasta. Loviisa perustettiin 1745 raja- ja linnoituskaupungiksi. Degerbyn ratsutilan mukaan nimetty kaupunki muuttui 1752 Loviisaksi Ruotsin kuningattaren Loviisa Ulriikan mukaan. Svartholmaa alettiin rakentaa 1747 ja se sijaitsi vain kymmeniä kilometrejä suojattomalta itärajalta länteen. Svartholma oli tärkeä kuninkaantien suojana. Linnoituksen suunnitellut Augustin Ehrensvärd oli innokas kasvien tutkija. Hänen tiedetään olleen kirjeenvaihdossa Uppsalalaiseen Carl Linnén kanssa.

Hämeenlinna

Aukusti Simojoki kirjassaan ”Arvi A. Karisto osakeyhtiö 1900-1950” (Arvi A. Karisto osakeyhtiön kirjapaino 1950), jossa kauppaneuvos Karisto e. Karlsson kertoo kirjankustantamon synnystä näin: ”Vuosi 1900 oli maamme kansalaiselämässä raskasta aikaa. Edellisenä vuonna alkanut valtiollisten oikeuksiemme sorto oli vastapainoksi herättänyt monenlaista kansalaistoimintaa, jonka tarkoituksena oli kansamme sivistystason kohottaminen, sen yksilöjen valistus ja kehitys, voidaksemme vastustuskykyisinä kestää idästä päin yhä vaarallisempina uhkaavia iskuja. Niinpä perustettiin kotikouluja tietojen levittämiseksi ja seuroja itsekasvatuksen tehostamiseksi ja toisaalta suunniteltiin sanomalehtiä ja kaikin tavoin edistettiin niiden leviämistä. Jokainen valveutunut yksilö tunsi velvollisuutensa: tehdä kukin kaikkensa itsensä ja ympäristönsä kehittämiseksi, kansan kokonaisuudessaan nostamiseksi valistuneeksi, itsenäisyytensä arvosta tietoiseksi.”

Syyskuussa 1900 syntyi yhtiö Boman & Karlsson, jonka toisena osakkaana oli hämeenlinnalainen kirjapainonjohtaja Aug. Boman. Yhtiön tarkoituksena oli julkaista nuorisolle joululehteä, jonka jälkeen ryhtyivät kirjoja kustantamaan mm. seuranäyttämöjä varten kirjasarjan (kotimaisia aatteellisia näytelmäkappaleita). Vuonna 1902 kustantamo julkaisi 20 julkaisua mm. K. A. Järven e. Mällinen”Sanomalehtipoika” kirjan. Kirjapaino sai alkunsa myös vuonna 1900, mutta se oli silloin erillinen ja oli nimeltään Hämeenlinnan Uusi Kirjapaino, jonka perustaja oli Kusti Laurén. Vuonna 1917 perustettiin Arvi A. Karisto Osakyhtiö johon yhdistettiin O. Y. Hämeenlinnan Uusi Kirjapaino ja O. Y. Hämeen sitomo ja konttorikirjatehdas.

Annukka Ahopalo on julkaissut kirjapaino Erwekon historian alkaen vuodesta 1877 nimellä: ”Erwekon vuosikymmenet, omenapuutarhasta Suomen parhaaksi kirjapainoksi”.

Porvoo

Porvoon ensimmäinen kirjapaino perustettiin v. 1829. Perustaja oli C. L. Hjelt. Hjeltin kirjapaino lakkautettiin v. 1835, mutta välittömästi P. Widerholm avasi uuden kirjapainon. Widerholm osti Vaasasta maamme ensimmäisen pikapainokoneen. Widerholmin kirjapaino muutti 1850-luvun lopussa Helsinkiin, Porvoo jäi lyhyeksi aikaa ilman kirjapainoa.

Kirjakauppias G. L. Söderström perusti uuden kirjapainon v. 1860. Latomo- ja painohuoneiden pinta ala oli ensimmäisien vuosien aikana 50 neliötä ja vuosituotannon suuruus keskimäärin sata arkkia.

Turkulainen Chr. Ludv. Hjelt sai senaatilta privilegion perustaa Porvooseen kirjapainon vuonna 1828. Turun palo oli estänyt Hjelttiä heti aloittamasta Porvoossa, vaan hän aloitti kirjapainoalan toimintansa vasta 1829 vapunpäivänä.  C. L. Hjeltin kirjpaino aloitti toimintansa Porvoossa kirjapainokisälli Nils Rosenblomin ja kahden oppipojan avulla. Kirjapainossa painettiin mm. Svartholman vankilan pappina toimineen Henrik Renqvistin kirjasia. Kirjapaino lopetti toimintansa vuonna 1835 kannattamattomana.

Porvoolainen nuori kirjakauppias Gustaf Leopold Söderström (s. 1844) ja jätti senaatille 1858 Porvoon tuomiokapitulin puoltolauseella varustetun anomuksen saada perustaa Porvooseen uusi kirjapaino. Maaliskuun 29 päivänä 1859 senaatti antoi privilegion velvoituksella kahden vuoden sisällä saada kirjapainotoiminta käyntiin. Puolentoista vuoden kuluessa hankittiin painokone ja kirjakkeet, palkattiin Widerholmin kirjapainon kisälli Karl Johan Forstén faktoriksi ja pari oppipoikaa apulaisiksi.

Kirjakauppias, varakonsuli Gustaf Leopold Söderströmin vaimo oli Hilda Eugenia os. Winter s. 1840 hovineuvos Alexander Emanuel Winterin ja Amalia Vilhelmina Elfströmin tytär. Werner Leopold Söderström s. 1860 ja avioitui vuonna 1883 serkkunsa Viola Emilia Winterin s. 1859 Turussa kanssa. Viola oli eversti Alexander Emil Winterin ja Matilda Platanin tytär. Tämä Winterin suku on saksalaista alkuperää 1600-luvulta Viipurin porvareista lähtenyt. Vuoden 1888 alussa Werner Söderström osti isänsä kirjapainon ja antoi sille oman nimensä. Työpäivä kirjapainossa ja kustantamossa oli alkanut kello kuusi työntekijöille pidetyllä aamuhartaudella ja töitä oli riittänyt myöhäiseen iltaan saakka. Werner Söderströmin kirjapainon johtajana toimi Hugo Winter s. 1872 Violan veli, joka oli opiskellut kirjapainotaitoa ulkomailla.

Werner Söderströmistä tuli osakeyhtiö 1904. Edelleen vuonna 1904 lauantaisin WSOY:llä pidettiin työviikon päätteeksi jumalanpalveluksia. Werner Söderström kuoli 1914. Vuoden 1918 tapahtumista WSOY selvisi hyvin. Kansalaissodan johtohahmoja oli Porvoolainen Uusimaa-lehden erotettu toimittaja Kullervo Manner. Kullervo Manner pakeni Neuvostoliittoon. Jukka Paastela ja Hannu Rautkallio ovat tehneet kirjan: Rakas toveri, Kullervo Mannerin ja Hanna Malmin kirjeenvaihtoa 1932-33, WSOY 1997. WSOY:n kirjailija Mika Waltari on kirjassaan Isästä poikaan kertonut hyvin elävästi omakohtaisista kokemuksistaan kansalaissodasta.

1920 kirjapainoon oli tilattu Saksasta ja Yhdysvalloista höyrykone ja dynamo, sekä kaksi latomakonetta ja kaksi arkin taittokonetta, kultauskone jne. Ja vuonna 1924 kirjapaino hankki runsaasti lisää koneita. Vuonna 1926 kirjapaino hankki aikakauslehtien painamista varten suuren sylinteripainokoneen ja syväpainolaitoksen. Uuden laitoksen käynnistämiseen tarvittiin saksalainen syväpainotekniikan uranuurtaja Weberiä. Syväpainotekniikalla saatiin kirjapainon tuottavuus nousemaan. WSOY:n toimitusjohtaja Jalmari Jäntti syntynyt Viipurin pitäjässä 9.4.1876. Vanhemmat työnjohtaja Matti Jäntti ja Maria Heiskanen. Jalmari Jäntin puoliso vuodesta 1904 Hildur Kalenius. Tuli vuonna 1899 Porvooseen Werner Söderströmin kustannusliikkeeseen kirjalliseksi apulaiseksi ja liikkeen muututtua osakeyhtiöksi vuonna 1904 ja hänet nimitettiin kirjalliseksi johtajaksi. Toimitusjohtajaksi hänet valittiin 1914. Jalmari Jäntin poika Yrjö Jäntti oli saanut tehtäväkseen WSOY:n historian kirjoittamisen. Perustana oli 400 -sivuinen laudaturtutkielma Porvoon kirjakauppa-, kirjapaino- ja kustannustoiminnan vaiheista vuoteen 1888.

Tampere

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö saa 1846 keisarilliselta senaatilta luvan kirjapainotoiminnan aloittamiseen Suomessa. Kirjapaino käynnistetään 1849 ja se aloittaa vuonna 1847 perustetun Suometar-nimisen sanomalehden painamisen. Lehti ilmestyi Uusi Suometar nimisenä 1869-1918 ja Uusi Suomi -nimisenä 1918-1991.

Uusi Suomi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Osakeyhtiö saa 1846 keisarilliselta senaatilta luvan kirjapainotoiminnan aloittamiseen Suomessa. Kirjapaino käynnistetään 1849 ja se aloittaa vuonna 1847 perustetun Suometar-nimisen sanomalehden painamisen. Lehti ilmestyi Uusi Suometar nimisenä 1869-1918 ja Uusi Suomi -nimisenä 1918-1991. Vuonna 1919 perustettiin itse Uusi Suomi, joka oli kokoomuksen pää-äänenkannattaja vuoteen 1976 asti. Vuoden 1976 jälkeen Uusi Suomi julistautui riippumattomaksi porvarilliseksi lehdeksi. 1970-luvulla lehti ajautui kuitenkin taloudellisiin ongelmiin. Se alkoi olla ahdingossa 1980-luvun lopussa ja tappiollisen lehden viimeinen numero ilmestyi 29. marraskuuta 1991. Johanna Garam, Ahti Pohjalainen ja Unto Tikkanen ovat kirjoittaneet kirjan ”Tapaus Uusi Suomi” (Otava 1992).
http://www.sanomalehtimiesliitto.fi/ARTIKKELIT/Uuden%20Suomen%20viimeinen%20nousu%20ja%20tuho_Vesikansa.pdf

Alma Media

Alma Median edeltäjäyhtiöiden juuret ulottuvat 1800-luvun puoliväliin, kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seura käynnisti Uusi Suomi -lehden painamisen vuonna 1849. Vuosisadan vaihteen molemmin puolin perustettiin nykyisen Alman suurimpia sanomalehtiä, kuten Satakunnan Kansa 1873), Aamulehti (1881), Kauppalehti (1898), Pohjolan Sanomat (1915), Kainuun Sanomat (1917) ja Lapin Kansa (1928). Iltalehti ilmestyi ensi kerran vuonna 1980 Uuden Suomen kolmanneksi painokseksi. Vuonna 1988 Tampereen Kirjapaino Oy ja Uusi Suomi yhdistettiin. Yhtiö nimettiin myöhemmin Aamulehti-yhtymä Oy:ksi. Aamulehti-yhtymä julkaisi ensimmäisinä vuosina Aamulehteä, Iltalehteä ja Kauppalehteä. Myöhemmin siihen yhdistyivät Lapin Kansa (1995), Satakunnan Kansa (1996), Pohjolan Sanomat (1998) ja Kainuun Sanomat (1999).

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino, jonka perustivat v. 1849 maisteri Paavo Tikkanen ja tohtori A. H. A. Kellgren. Paavo Tikkanen (2. maaliskuuta 1823 Kiuruvesi – 7. marraskuuta 1873 Helsinki) oli suomalainen toimittaja, runoilija, kääntäjä ja tunnettu suomalaisuusmies. Hän toimi Suomettaren päätoimittajana 1847–1850 ja 1856–1864. Tikkanen toimi myös liikemiehenä. Hän vuokrasi 1848 Herman Kellgrenin kanssa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta kirjapainon ja osti Öhmanin kirjakaupan haaraliikkeen Helsingistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainon johtajana toimi myös Robert Johan Ahlstedt (1850-1919). Kirjapainonjohtajalle kuuluneita kirjeitä, asiakirjoja, muistiinpanoja sekä kalentereita v. 1871-1919 sekä erilaisia painotuotteiden arkistokappaleita ja lehtileikkeitä v. 1640-1919 säilytetään Kansallisarkistossa (10 kansiota, 3 nidettä). Arkiston yhteyteen kuuluneet Suomen kirjansitojaliittoa koskevat ainekset on siirretty Työväen arkistoon 7.10.1977. Lisäksi Helsingin yliopiston kirjastossa vuodesta 1959 lähtien on ollut side Robert Ahlstedtin kirjapainotaidon historiaa koskevia kirjoituksia. Faktori Robert Ahlstedt (1850-1919), joka toimi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, tutki maamme kirjapainotaidon historiaa.

Syväpaino Helprint Oy perustettu 1998 fuusion seurauksena, Hertson ja SKK:n syväpainojen yhdistyttyä (SKK, eli Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino Oy, Ruoholahdenkatu 21 Helsingissä). On Suomen suurin syväpaino nykyään Mikkelissä, jonne se muutti Herttoniemestä Helsingistä. Helprintin entinen pääomistaja A-lehdet Oy myi Helprintin liiketoiminnat yhdessä muiden osakkaiden kanssa 1997 sveitsiläiselle UBS Capital BV:lle (Union Bank of Switzerlandin eli UBS AG:n tytäryhtiö) ja sijoitusrahasto MB Yritysrahoitukselle, jotka omistavat mm. ruotsalainen TINA-painokonsernin (Tryckinvest i Norden Ab).

Poriin perustetaan vuonna 1873 suomenkielinen Satakunta-lehti. Nuorsuomalaiset perustivat vuonna 1907 Satakunnan Sanomat -nimisen lehden. Nämä lehdet yhdistyivät vuonna 1917 Satakunnan Kansaksi.

Kunnallisneuvos C. W. Åkerlund (1840-1911) oli varattoman äidin poika Helsingistä. Hän oli Tampereen Suomalaisen klubin ja Aamulehden perustaja. Åkerlund kuului lehtiyhtiön johtokuntaan 27 vuotta. Tampereen Kirjapaino Oy julkaisee ensimmäisen Aamulehden 3.12.1881. Aamulehteä kustantava Tampereen Kirjapaino Oy hankki 1970 ja -80 luvuilla omistukseensa useita paikallislehtiä ja laajensi toimintaansa myös painotoiminnassa. Yhtiö hankki omistukseensa 1980-luvulla runsaasti myös tietotekniikka-alan yrityksiä. Suomen Liikemiesyhdistys perustaa vuonna 1898 liike-elämän tarpeisiin kerran viikossa ilmestyvän Kauppalehti -nimisen aikakauslehden. Vuonna 1918 lehti muuttui sanomalehdeksi. Vuonna 1958 lehden osti Uusi Suomi Oy.

Jyväskylä

Pekka Salojärvi ”Kirjailija kirjoittaa, kustantaja kustantaa” (Gummerus 2007), josta lainaus 18: ”Minua koulutti johdonmukaisesti isäni Mauno, kas kun hänestäkin oli tullut kustantaja: K. J. Gummerus Osakeyhtiön toimitusjohtaja ja pääosakas… Minun kohdallani paras sitouttamiskeino kirja-alaan oli joka tapauksessa Gummerus itse. Vanha keskisuomalainen kustannus- ja painotalo käsitti siihen aikaan jännittävän vuosisataisen pihapiirin, kaksi perinteistä jyväskyläläistä puutaloa kadun varrella ja pitkän rivin eri vuosikymmeniltä periytyviä punamullattuja makasiineja pihan toisella laidalla. Oli kirjapaino jyskyttävine painokoneineen, oli latomo jännittävine pikkutavaroineen, kirjasimineen, kasteineen, hakoineen ja metalliladelmineen. Oli sitomo lankoineen, telineineen ja kallisarvoisine nahkoineen, oli paperivarasto ja mahtava kirjavarasto, pakkaamo ja lähettämö… Minulla oli Gummeruksella työtehtäviä. Sain lisätä puita varastorakennusten kamiinoihin ja oikoa käytettyjä nauloja. Uusiahan ei sodan jälkeen saanut. Paras ystäväni työpaikalla oli latoja Hyvärinen, evakko joka oli kotoisin Sortavalasta… Kustantamo- ja kirjapainokorttelin ulkopuolella, Kauppakadun kulman Toritalossa, oli Gummeruksen kirjakauppa. Alkuun pääsin sinne juoksupojaksi ja myöhemmin oppikoululaisena jouluapulaiseksi… Perustajansa, lehtori Kaarle Jaakko Gummeruksen kuoltua alle kuusikymmenvuotiaana vuonna 1908 kustantamo K. J. Gummerus siirtyi Gustava-leskelle. Hänen jälkeensä se meni lapsettoman pariskunnan suvulle ja muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 1906. Sukulaisten lisäksi omistajiksi tuli seminaarin lehtoreita ja Jyväskylän muuta lukeneistoa. Vuonna 1918 Gummeruksen osake-enemmistön osti WSOY ja sitten kokoomuspuolue, kunnes Suomen Kirjakauppayhdistys hankki osakkeiden päänipun kolmekymmenluvun alussa. Vuoden 1942 aikana kirjakauppiaat olivat ymmärrettävistä syistä kypsyneet luopumaan huonosti kannattavasta liiketoimestaan…Vuonna 1970 Olli Arrakoski ja minä matkustimme Lontooseen ostamaan kirjaoikeuksia. Kiersimme kustannustaloissa ja pääsimme vierailulle myös kaupungin lähistöllä sijaitsevaan Tannerin kirjapainoon, saarivaltakunnan suurimpaan yksityiseen kirjapainoon. Laitoksen vetonaula oli Crabtree-merkkinen offsetpainokone. Olimme haltioisamme. Kone painoi samanaikaisesti arkin molemmille puolille eikä itse asiassa ollutkaan enää mikään painokone vaan perfektori. Sellaista tuotantokykyä emme olleet nähneet edes unissamme… Oli vuosi 1972 ja puhdistin jokseenkin kaikki pienet työt pois kirjapainon listoilta: käyntikortit, lomakkeet, kaavakkeet, taloyhtiöiden ja yhdistysten järjestyssäännöt, tolppailmoitukset, pääsyliput, arpaliput ja muun pikku sälän… Suunnittelu oli kieltämättä rempallaan yhtä hyvin Gummeruksessa kuin koko valtakunnassa. Kirjainyhdistelmä pts, ’pitkän tähtäimen suunnittelu’, oli uusi termi ja itse asiassa koko ajatuskin vasta kehitteillä. Sellaista suunnittelemattomuutta ei nykyisissä yrityksissä varmasti tajuta, kun koko strateginen ajattelu on aivan toista luokkaa. Jokainen tietää, että ellei yhtiöllä ole selkeitä tavoitteita, sillä ei ole suuntaa.”

Forssa

Forssan Kirjapainon historia on alkanut vuonna 1917, kun Esko Aaltonen perusti Forssaan lehden, jonka ensimmäinen numero ilmestyi muutama viikko ennen Suomen itsenäistymistä. Vuonna 1919 säädetyn painovapauslain jälkeen Esko Aaltonen perusti kirjapainon jolle antoi nimen Forssan Kirjapaino Oy. Forssan Kirjapaino oli ensimmäisten joukossa ottamassa silloin uutta offsetpainokonetekniikkaa vuonna 1972 ja samalla siirtyivät valoladontaan. Vuonna 2007 Acta Print Oy:n aikakauslehtiliiketoiminta siirtyi Forssan Kirjapaino Oy:lle ja ostetuista liiketoiminnoista muodostettiin Forssan Kirjapanon tytäryhtiö. Konsernin uudeksi toiminimeksi on otettu 2010 alkaen Forssa Print.

Vaasa

Maaherra Bror Cederström Vaasasta kirjoitti anomuksen kirjapainoprivilegiosta Georg Wilhelm Londicerille vuonna 1776 Tukholman kansliakollegiolle. Kollegio päätti ja antoi privilegion ja luvan perustaa Suomen toinen kirjapaino Vaasaan. Syyskuussa 1776 kirjapainon laitteet tuotiin raatimies Thölbergin laivalla Vaasaan. Londicer kuoli vuonna 1804, jolloin leski Anna Christina Londicer os. Sparman jatkoi kirjapainon toimintaa niin kauan kuin poika Carl Anton Londicer otti vastuun kirjapainon pyörittämisestä. Kirjapainon osti vuonna 1838 kauppaneuvos ja laivanvarustaja Carl Gustaf Wolff. Vaasaan perustivat 1838 kirjapainon ja kirjakaupan kauppaneuvos C. G. Wolff ja hovioikeuden notaari, tohtori C. J. Boy. Kirjapainon johtajaksi otettiin faktori P. M. F. Lundberg. Lundberg oli saanut ammattioppinsa isänsä kirjapainossa Tukholmassa, josta muutti Vaasaan. Vaasassa Lundberg jatkoi kirjakauppaa ja kirjapainoa käyttäen C. G. Wolffin liikenimeä vuoteen 1846 saakka, jonka jälkeen toiminta oli hänen omalla nimellään. Tässä kirjapainossa painettiin sanomalehti Wasa Tidning, joka oli kooltaan pieni ja ilmestyi kerran viikossa. Sen toimittajana oli edelleen kirjapainon toinen perustaja tri Boy. Pohjanmaalla siihen aikaan vaikuttanut voimakas herännäisyysliike toi paljon tuloja Lundbergin yrityksille. Hän suhtautui herännäisyyteen myötämielisesti. Kirjapainon menestymisen johdosta sinne hankittiin uusi pikapainokone, joka oli ensimmäinen Suomessa.

Kirjakaupan vanhentunut varasto ja muut syyt johtivat rahallisiin vaikeuksiin, minkä vuoksi Lundberg myi liikkeensä vuonna 1852 F. M. Saukolle ja Edward Renqvistille (s. 15.1.1828 Svartholma, jossa isä Henrik Renqvist e. Kukkonen oli Svartholman vankilan saarnaaja vuodesta 1826 alkaen ja kuoli ilmeisesti Pietarissa) Henrik Renqvistin (s. 1.8.1789 Ilomantsi) poika. Samana vuonna tulipalo hävitti Vaasan ja keskeytti kirjakaupan toiminnan. Seuraavana vuonna Renqvist ilmoittaa: ”Kirjakauppa on taas avattu, ja löytyy siinä myötävänä kaikkia Suomalaisia kirjoja, niinkuin Virsi- ja Aapiskirjoja, Katekismuksia, Almanakkoja m.m., joka vanhoille ystäville ja halullisille ostajille ilmoitetaan.”

Edward Renqvist valmistui ylioppilaaksi 20.6.1848 Porvoon lukiosta, johon tuli Porvoon koulusta 25.8.1845. Sai tulevan lankonsa, silloisen ylioppilaan F. M. Saukon kera erikoisoikeuden P.M. Lundbergin kirjakauppaan Vaasassa 16.12.1851. Teki vararikon 1852, kun kirjakauppa ja -paino olivat tuhoutuneet kaupungin palossa. Siirsi kirjakaupan Porvoon kirjakauppiaalle C. Ch. Gröhnille 19.12.1854. Sanomalehti Ilmarisen aputoimittaja. Sai Saukon kera Suomalaiselta Kirjallisuuden Seuralta matka-apurahan satujen ja laulujen keräystä varten Räisälässä, Kurkijoella, Hiitolassa ja Impilahdella 5.6.1860. Teki uudelleen vararikon Sortavalassa 1861. Kuoli naimattomana Pietarissa.

Oulu

Oulussa C. E. Barck aloitti kirjapainotoiminnan 1827 julkaisemalla pikkukirjasia ja Oulun Viikkosanomia. Ruotsissa syntynyt Christian Evert Barck oli 24 vuoden vanha tullessaan Turkuun 1819 ja ryhtyessään hoitamaan Pipliaseuran kirjapainoa. Vuonna 1826 Barck anoi senaatilta oikeutta perustaa kirjapaino Ouluun. Talousosasto 21.11.1826 suostui Barckin anomukseen. Barck ei osannut puhua suomea, mutta tästä huolimatta hän painatti suomenkielisiä kirjasia. Merkittävä toimenpide oli ensimmäisen oululaisen Oulun Viikko Sanomain perustaminen vuoden 1829 alussa. Lehden tarkoituksena tuli olemaan sikäläisen talousseuran avustaminen sen valistaessa rahvasta, lisäksi sen tuli valmistaa kansan mieltä vastaanottamaan uutta suomalaista virsikirjaa (virsikirjakomitea oli asetettu vähän aiemmin), edistää rahvaan keskuudessa siveellisyyttä ja vihdoin avustaa viranomaisia julkaisemalla heidän kuulutuksiaan ja ilmoituksiaan. Tämän jälkeen hän perusti kirjakaupan Ouluun.

Eino Railon kirjasta ”Kyösti Wilkuna ihmisenä, kirjailijana, itsenäisyysmiehenä” (Kustannusosakeyhtiö Kirja 1930) sivulta 69 lainaus: ”Lehti, jonka palvelukseen Wilkuna tällöin tuli, oli Kiusta eronneen toimittajan, ent. pohjalaisen ylioppilaan Juho Raappanan perustama ja toimittama… Oulun molemmat muut lehdet, Kaiku ja Louhi, olivat silloin kutakuinkin elinvoimaisia. Kaikua toimitti särmikkyydellään K. F. Kivekäs, joka oli tehnyt lehdestänsä vanhasuomalaisten politiikan kannattajan, Louhea toimitti Gust. Stenvik (Kivistö) nuorsuomalaisten ohjelman mukaisesti. Päästäkseen nyt sanomaan jotakin hänkin, Raappana heti alusta antoi lehdelleen kansanomaisen, työväen ja muiden vähäväkisten asioita puoltavan ja harrastavan leiman, alaotsakkeena ’Kansan kaikuja Oulusta ja Oulun läänistä’, pysyen valtiollisessa taistelussa perustuslaillisen ohjelman kannalla. Tämä oli viisaasti harkittu, sillä Oulussa ei ollut vielä silloin työväen omaa lehteä,… Kaleva siis perustettiin onnellisella hetkellä, ja siitähän sen jatkuva kehityskin on hyvänä todistuksena. Yhdistipä se itseensä vanhoja Pohjanmaan kirjapainollisia perintäolojakin sikäli, että Raappana osti lehteänsä varten Christian Ew. Barackin kirjapainon, joka oli Oulun seudun vanhimpia ’graafillisia laitoksia’ ja oli vuosikymmenien kuluessa uskollisesti painanut ne hengelliset kirjaset ja virret sekä maalliset arkkiveisut, joita ihmiskunta näilläkin ’raukoilla rajoilla’ tarvitsi…”

Sortavala

Sortavala sai 1847 oman kirjapainon, kirjapainaja C. W. Holmströmin toimesta. Vuonna 1850 Holmström siirsi kirjapainonsa Viipuriin. Sortavalan Raamattutalo perustettiin 1915 julkaisemaan kristillistä kirjallisuutta. Sotien jälkeen kirjapaino muutti Pieksämäelle. Vuonna 1914 rakennettu talo on arkkitehti Väinö Leanderin piirtämä. Rakennus oli Luterilaisen Sisälähetysseuran kirjapaino Risti ja Raamattu. Sortavalan aikuinen rakennus on edelleen pystyssä Sortavalassa ja se toimii edelleen kirjapainona. Rakennuksen julkisivun yläosaan ilmestyi vanha suomenkielinen teksti Risti ja Raamattu vuonna 2003. Vuonna 2005 tämä RT-Print myi kirjapainotoimintansa Gummerus Kirjapainolle.

Kuopio

Kuopio sai ensimmäisenä maaseutukaupunkina suomalaisen kirjakaupan, jonka perustaja oli talonpoika Pietari Väänänen. Hän sai senaatilta privilegion vuonna 1818. Väänäsen myymä kirjallisuus oli hengellistä kirjallisuutta. Vuonna 1841 sai majuri J. A. Karsten Kuopioon toimiluvan kirjapainolle ja kirjakaupalle. Useamman omistusvaiheen jälkeen kirjapaino yhdistettiin 1878 perustettuun Kuopion Uuteen Kirjapainoon.

”Kirjapainotaitureiden kertomaa” kirjassa  (julkaisija Helsingin Faktoriklubi 1961) sivulta 152 alkaen Emil Halonen kertoo kirjapainoalalla olostaan Kuopiossa näin, josta tämä lainaus: ”Erityistä opetusta ei latojanoppilaille annettu, joku vanhempi latoja neuvoi alussa ja sitten sai itse selviytyä jatkosta. Kuopion Uudessa Kirjapainossa saivat oppilaat tehdä hyvin monipuolista työtä, pikkutöitä enimmäkseen, mutta tekstiä täytyi oppia latomaan mahdollisimman nopeasti, niin että kolme vuotta opissa oltua piti nopeudessa kilpailla ulosoppineitten kanssa. Backmanin painossa olivatkin oppilaat erittäin nopeita ’uksin’ ladonnassa, kun taasen Kuopion Uuden Kirjapainon pojat olivat monipuolisempia… Syytä lienee mainita kuopiolaisten kirjaltajien kaukokaipuusta. Olin elokuun 15. pnä ollut opissa neljä vuotta. Ilmoitin, että nyt alkaa viides oppivuosi ja että palkkakin tästä lähtien olisi 45 mk kuukaudessa. ’Odota, vuoden alusta tulee korotus’, sanottiin. En odottanut vaan aloin heti jatkaa ruotsin kielen opiskelua ja lokakuun 15. pnä läksin Tukholmaan, 100 mk taskussa, josta maksoin kaikki matkani. Sain paikan Thaveniuksen perillisten kirjapainossa Scheelenkadun varrella, Kungsholmassa. Paikka jossa seisoin, oli jo aikaisemmin ollut kovin kuopiolaisten miehittämä. Vanhempi latoja, joka seisoi takanani, sanoi tässä ennen minua seisoneen Frans Miettisen, Lauri Lyytikäisen ja Gust. Vuorenjuuren. Vuosisadan alussa, ennen minua, oli Tukholmaan tullut Aatu Puustinen. Minun jälkeeni, vajaan vuoden ajalla, tulivat Armas VuorenjuuriArvi Antikainen, Ferdinand Puustinen, kirjansitoja Kalle Koistinen, Jussi Rissanen (hänen matkansa jatkui Amerikkaan), myöhemmin E. Happonen. Olihan tässä jo tarpeeksi kuopiolaisia, kun vielä lisään toimittaja Pekka Brofeldtin rouvineen ja erään kirjansitomon johtajan, jonka nimi oli luultavasti Aspegren… Noin pari vuotta myöhemmin matkusti Malmströmin painosta latoja, nimi taisi olla Lindfors, Australiaan ja painaja Kuopion Uudesta Kirjapainosta Amerikkaan… Siirryn jutussani vuoteen 1912, edelleen kaukokaipuun merkeissä. Kun tulin Chicagoon, niin ensi iltana jouduin seuraan, jossa ei tarvinnut vieraita kieliä. Selvällä savolla tulj toimeen. Siellä iltaansa viettämässä olivat kirjansitoja Kalle Tuukkanen, Mömmö, entinen kansanedustaja Vilho Boman ja entinen kansanedustaja, painaja Aatu Boman.”

Kuopiolaisen faktori Pekka Närhen (s. 1928 Käkisalmi, k. 2009 Kuopio) kertomus: ”Eino Närhi oli pyytänyt Pekka Närheä Äänekoskelle kirjapainoon töihin, sillä Pekka oli jäänyt sodan jälkeen postityöstä vapaaehtoisesti pois, koska eräs poika tarvitsi työpaikkaa Pekkaa enemmän. Työtilanne vaikeutui miesten palattua rintamalta kotiinsa. Eino ja Pekka Närhi olivat olleet töissä Helsingin Kansakoulukadulla Ajansuunta nimisessä kirjapainossa latojina. Ensin he asuivat lähellä Porkkalaa ja myöhemmin Käpylässä. Pekka Närhi sai sodan jälkeen ostettua vain lääkäreille ja pastoreille tarkoitetun Hermes-polkupyörän, koska polkupyörän tilaaja oli perunut tilauksensa ja Pekka oli kysellyt polkupyörää. Polkupyörä maksoi silloisen latojan kuukausipalkan verran eli 16 000 markkaa. Vapaa Sana lehti vaati Einoa vapautettavaksi töistä, koska oli latonut latojan huomautuksen. Eino Närhi vietiin myös poliisin toimesta Ratakadulle kuulusteluihin, sillä Vapaan Sanan toimituksen ikkunoita oli rikottu. Eino voitti Vapaa Sana lehteä vastaan käymänsä riitajutun. Seuraavana vuonna 1951 Eino muutti pysyvästi Ruotsiin. Eino oli saanut koko palkan myös lomautetulta ajalta. Eino Närhi oli toiminut konelatojaseuran sihteerinä.”

Joensuu

Joensuuhun perusti H. Piipponen vuonna 1874 kirjapainon, joka toimi osakeyhtiömuodossa, jonka nimenä on ollut Painoyhtiön kirjapaino, Joensuun painoyhtiön kirjapaino, Joensuun kirjapainoyhtiön kirjapaino ja Joensuun kirjapaino-osakeyhtiön kirjapaino, kunnes se liitettiin
vuonna 1899 perustettuun Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n.

Kirjakaupat Suomessa

Artturi Virtanen on kirjoittanut kirjan ”Suomen kirjakaupan- ja kustannustoiminnan vaiheita” (Suomen kustannusyhdistys 1958) mm. näin: Suomen kustannus- ja kirjakauppatoiminnan historian juuret löytyvät siitä, kun Turun hiippakuntaa varten tilattiin katolisen kirkon julkaisema ”Missale Aboense”, Bartholomaeus Ghotanilta Lyypekistä 1488. Tilaajana ja julkaisijana oli Turun tuomiokapituli, jota voidaan pitää ensimmäisenä kirjankustantajana. Tämän ja seuraavien kirjojen menekin lisäämiseksi saattoivat kaniikit käyttää lupausta, että jokainen kirjan ostaja saa neljänkymmenen päivän synninpäästön. Kirkko ei myynyt siihen aikaan kirjoja maallikoille.

Pietari Wald ei itse kustantanut painamiaan kirjoja, vaan kustantamisesta vastasivat kirjojen teettäjät. Vaikka Sigfrid Salko kustansi vain Manuale-kirjan, häntä on pidettävä maamme ensimmäisenä kirjankustantajana, koska ryhtyi siihen liiketoimen kaltaisesti. Akatemian ensimmäisenä kirjansitojana toimi vuodesta 1642 alkaen saksalaissyntyinen Friedrich Elers. Kirjansitojien oli myytävä kirjansa kohtuuhintaan sekä ylioppilaille ja akatemialle. Akatemian velvollisuus oli valvoa etteivät kirjansitojat levittäneet asetusten vastaista kirjallisuutta. Turun akatemian perustaminen sai aikaan myös ensimmäisen kirjakauppaliikkeen syntymisen.

Vuonna 1642 Turkuun saapui lyypekkiläinen kirjamyyjä Laurentius Jauchius (Lorentz Jauch), mukanaan kirjavarasto Pietari Brahen suosituksesta. Jauchiukselle anomuksesta myönnettiin oikeus kirjakaupan harjoittamiseen ja etuoikeuksia ja vapautuksia kaupungin maksuista, tulleista ja lisenseistä. Konsistorin ehtona oli ettei hän saisi tavoitella häpeällistä voittoa, uskollisesti huolehdittava akatemian kirjatarpeista ja varottava tuomasta tai tuottamasta uskonnolle vahingollisia kirjoja, sekä laadittava akatemialle luettelo Saksan, Hollannin ja muiden maiden kirjoista tehtäviä tilauksia varten. Jauchiuksella oli liiketoimintaa myös Baltian maissa. Vuonna 1655 hän ilmoitti konsistorille, ettei voi pitää enää vakinaista kirjakauppaa Turussa, koska hän toimi Tallinnassa.

Jarl Hellemann on kirjoittanut kirjan ”Kirjalliset liikemiehet” (Otava 2002), kirjassa tutustutaan kustantajapersoonallisuuksien historiaan, Alvar RenqvistY. A. JänttiEsko Aaltonen jne. Kaikki kirjassa mainitut kustantajat olivat taustoiltaan, katsomukseltaan ja elämäntarinoiltaan erilaisia, mutta yhteistä heille oli kirjojen tekemisen intohimo ja käsitys siitä mitä intohimon toteuttaminen vaatii. Esko Aaltosesta Helleman toteaa, että kustannusyritys Gummeruksen toimitusjohtaja Aaltonen nosti Gummeruksen 1930-luvulla maan keskeiseksi kirjalliseksi vaikuttajaksi. Kaarle Jaakko Gummerus perusti yhtiön 1870-luvulla. Monipuoliseksi kustannus-, kirjakauppa- ja kirjapainotaloksi kasvanutta yhtiötä oli 1900-luvun alussa koetelleet monet vaikeudet.

Tuija Laine on kirjoittanut kirjan ”Kolportöörejä ja kirjakauppiaita – Kirjojen hankinta ja levitys Suomessa vuoteen 1800. (SKS 2006), josta lainaus sivulta 13: ”Erityisen merkittävää koko Euroopan kannalta on ollut saksankielisellä alueella käyty kirjakauppa, koska pian kirjapainotaidon keksimisen jälkeen Euroopan keskeiseksi kirjakauppa-alueiksi muotoutuivat Leipzigin ja Frankfurtin kirjamessut. Myös Suomen kirjanvälityksen juuret ovat lujasti saksalaisessa maaperässä. Saksalaiset kiertelivät Suomessa kauppamatkoillaan ja heiltä paitsi ostettiin kirjallisuutta omaksuttiin myös myyntimenetelmiä. Lisäksi saksankielisellä kirjallisuudella on meillä ollut perinteisesti vankka asema aina 1900-luvulle saakka. Saksan ohella Virossa ja Ruotsissa käydyllä kirjakaupalla on niin ikään ollut tärkeä merkitys suomalaisille… Vasta Turun piispan ja akatemian varakanslerin (vuodesta 1664) Johannes Gezelius vanhemman aktiiviset pyrkimykset oman paperimyllyn ja kirjapainon perustamiseksi johtivat siihen, että sekä pedagogioissa ja triviaalikouluissa käytettävää kirjallisuutta että kirkollisia kirjoja ryhdyttiin julkaisemaan Suomessa laajamittaisesti. Toimiessaan Baltiassa ensin Tarton akatemian kreikan ja itämaisten kielten professorina ja sittemmin Liivinmaan superintendettinä Gezelius oli pyrkinyt huolehtimaan koulu- ja oppikirjojen tuotannosta sekä joidenkin kirjojen painattamisesta Baltian tarpeisiin. Tultuaan Turkuun 1664 hän jatkoi Tartossa ja Riiassa aloittamaansa kirjailija- ja kustannustoimintaansa. Jo talvella 1665 hän kiinnitti konsistorissa huomiota akatemian kirjapainon kehnoon varustetasoon. Piispa oli tyytymätön myös kirjapainaja Hanssoniin, jonka palstaladelmia hän piti liian pieninä ja painotyötä kohtuuttoman kalliina… Oma sitoja, paperintuonnin tullivapaus, osittainen omavaraisuus paperin suhteen ja kirjojen massatuotanto saivat aikaan sen, että piispa kykeni, lupaustensa mukaisesti, tuottamaan huomattavasti halvempia kirjoja kuin upsalalais- ja tukholmalaispainot. Sekä Lietzen että Gebhardt harjoittivat myös kirjakauppatoimintaa… Gezelius meni kirjallisuuden levitystoiminnassaan edeltäjiään askelta pidemmälle. Hän ei tyytynyt kaupittelemaan kustanteitaan  tarkastusmatkoilla, vaan palkkasi useita kolportöörejä, jotka kiertelivät ainakin Turun hiippakunnassa ja Tukholmassa tarjoamassa Gezeliuksen kirjapainon tuotantoa niin papeille kuin maallikoillekin… Kolportööritoiminnan ohella Gezelius myi kirjoja Turussa. Kirjapainoilla oli oikeus myydä omia julkaisujaan painossa sitomattomina. Gezelius, joka oli huolehtinut painatteidensa sidottamisesta palkkaamalla oman sitojan, myi sekä sidottuja että sitomattomia julkaisuja. Kirjapainon yhteydessä on ilmeisesti ollut jonkinlainen kirjakauppa, sillä vuonna 1689 Gezelius luettelee joukon kirjoja, jotka ovat jo puodissa. Puodista tekivät hankintoja niin yksityishenkilöt kuin sitojat ja ilmeisesti tavalliset kauppiaatkin… Gezelius nuorempi kyllä painatti vuonna 1690 saamansa privilegion turvin koulukirjoja ja virsikirjoja, mutta pyrki kustantamaan etupäässä varmasti kaupaksi käyviä tuotteita… Gezelius nuorempi halusi pudottaa päältään kirjapaino- ja kustantajapiispan kapan, mitä osoittaa sekin, että varsin pian isänsä kuoleman jälkeen hän myi 1715 koko kirjapainon Henrik Christofer Merckellille.”

Turussa yliopistonlehtori F. A. Meyer vuonna 1813 perusti kirjakaupan Turkuun ja muutti Helsinkiin, jossa jatkoi kirjakauppatoimintaa kuolemaansa vuoteen 1834 asti. Meyerin privilegio siirrettiin 1834 G. O. Waseniukselle, joka oli jo 1823 avannut kirjakaupan. Juutalaisuudesta luterilaiseksi kääntynyt Meyer Levin (Fredrik Anton Meyer), joka 1799 hyväksyttiin Turun Akatemian lääketieteelliseen tiedekuntaan. Hän toimi sittemmin yliopistonsa saksan kielen opettajana ja vuonna 1813 oli yliopiston kansleri Armfelt konsistorin suosituksesta myöntänyt hänelle akateemisen kirjakauppiaan oikeudet avoimen kirjakaupan pitoon. Meyerin anoessa oikeutta kirjapainon perustamiseen asettui konsistori 3.3.1815 pitämässään kokouksessa miltei yksimielisesti puoltamaan kilpailevan liikkeen perustamista. Meyerin kirjapainosta ei kuitenkaan jostakin tuntemattomasta syystä tullut mitään.

Mainostoimistoala

Aukusti Tuhka (vuoteen 1919 August Tuhkanen) syntyi Viipurissa 15.9.1895. Tuhka opiskeli litografiksi Wiipurin Kirja-& Kivipaino Oy:ssä saksalaisen Oskar Fuhrmanin johdolla. Tuhka työskenteli 1916 ensin Pietarissa Tehtar Kibell -nimisessä painossa ja syksyllä Moskovassa Venäjän väripainossa. Sisällissodan jälkeen 1919 Tuhka muutti Tampereelle. Erottuaan Kirjokuvan palveluksesta hän muutti Helsinkiin.Tällöin hän perusti 1924 yhdessä vaimonsa ja Viljon Korven kanssa Oy Litho Ab -kivipainon, joka kuitenkin meni jo seuraavana vuonna konkurssiin. Tämän jälkeen hän työskenteli Erwin, Wasey & Co -toimiston (myöhemmin Erva-Latvala) taideosaston päällikkönä ja kuului myös yhtiön johtokuntaan. Hän ei kuitenkaan tullut toimeen toimiston johtajan W. K. Latvalan kanssa. Vuonna 1926 Tuhka siirtyi mainospiirtäjäksi Uuden Suomen Reklaamitoimistoon, jossa toimi vuoteen 1929 saakka. 1920-luvulla suomalaisessa mainosmaailmassa koettiin raju murros, kun vanhantyyppisestä lehti-ilmoittelusta siirryttiin uusien mainostoimistojen lanseeraamaan amerikkalaistyyliseen mainontaan. Tuhka pärjäsi ammattitaitoisena litografina ja latojana mainosalalla hyvin. Hän hallitsi piirros- ja painotyön niksit perusteellisesti, minkä vuoksi hän solmi kiinteät suhteet Reklaamitoimiston piirtämön ja latomon välille samoin kuin kuvatuotannon puolelle.

Lähetyskirjapainot

Anglikaaninen kirkko lähetti 1800-luvun puolivälissä Robert Henry Codrington (s.15.9.1830 Wroughton, Wiltshire, k. 11.9.1922) -nimisen lähetyssaarnaajan (pappi) Norfolkin saarelle Tyynelle valtamerelle. Lähetyssaarnaaja vei matkassaan käsikäyttöisen painopuristimen melanesialaiseen saarivaltakuntaan. Pian hän muurasi rakennetun painotalon perustusta ja jo ensimmäisenä vuonna sieltä valmistui motan kielinen Johanneksen evankeliumi. Esteistä huolimatta lähetyskirjapaino tuotti vuosina 1868-1920 yli 150 painotuotetta, vuosittain almanakan sekä kahdesti vuodessa sanomalehden, jota painettiin 30 kielellä 300-1000 kappaleen painoksina.

Leonard Auala ”Kerron elämästäni” (Kirjapiiri Oy 1978) kirjasta muutama lainaus. Leonard Auala oli Ambo-Kavangon kirkon ensimmäinen piispa. Helsingin yliopisto myönsi hänelle vuonna 1967 teologian kunniatohtorin arvon. Lainaus sivulta 53 alkaen: ”Vihdoin lähetyssaarnaaja Tylväs pani minut kirjapainoon oppiakseni kirjapainotöitä. Siellä oli vanhempia kirjapainotyöläisiä kuten Festus Ambing ja Moses Viktor, äidin veljen Viktor Shikongon poika. Nämä vanhemmat työntekijät olivat neuvojiani opetellessani kirjapainotöitä… Kun kuningas tuli lähetysasemalle vierailemaan, Ngelundu, Tylväs, toi hänet katsomaan, miten kirjapaino toimi… Lähetyssaarnaajani joutuivat taas muuttamaan, nyt Ontanangasta Elimiin Uukuambissa.. Menimme sinne kirjapainomme kanssa. Ngalundu, lähetyssaarnaaja Tylväs, oli nimittäin siihen aikaan ainoa, joka pystyi olemaan kirjapainotyössä papinvirkansa ohella… Kirjapaino palasi siis Oniipaan, paikalle, jossa sen oli vuonna 1901 perustanut lähetyssaarnaaja Albin Savola. Kuten te kaikki tiedätte, Suomen Lähetysseura perusti Ambomaalle kirjapainon edistämään kansamme kehitystä. Ja että saisimme luettavaa ja lukemiseen tarvittavaa järkeä.”

Sanomalehdistön vaiheet

1400- ja 1500-luvuilla oli ilmestynyt uutislehtiä, mm. augsburgilaisen kauppahuoneen Fuggerin julkaisema Zeitungen, jonka vuosikerrat 1568-1604 ovat säilyneet meidän päiviimme saakka. Ensimmäinen painettu lehti oli Kölnische Händel, jota itävaltalainen Micel von Aitsinger julkaisi vuodesta 1583 alkaen kauppamessuille saapuvia varten. Pariisissa 1665 oppineille tarkoitettu Journal des Scanvans (sittemmin Savants) on ilmestynyt kautta vuosisatojen. Ranskalaislehden vuosikertoja ensimmäisestä alkaen on katseltavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Suomessa ilmestyi ensimmäinen sanomalehti 1771 Turussa. Ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti oli Suomenkieliset Tietosanomat. Vuonna 1782 Turussa julkaistiin Om Konsten att rätt behaga lehteä 16 numeron verran. Todennäköisesti lehden toimittaja oli pastori Samuel Lizelius, ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden Suomenkielisten Tieto-Sanomien toimittajan, kirkkoherra Anders Lizeliuksen poika.

Päivälehti oli Eero Erkon 1889 Helsinkiin perustama vapaamielinen ja kulttuuriradikaalinen sanomalehti, joka ilmestyi vuoden 1890 alusta kuusi kertaa viikossa. Päivälehden ympärille ryhmittyi ns. Nuoren Suomen piiri, johon kuului mm. huomattavia taiteilijoita ja kirjailijoita. Sortokauden kiristyessä Päivälehdestä tuli perustuslaillisten johtava äänenkannattaja, mutta se lakkautettiin määräajaksi useita kertoja ja lopullisesti heinäkuun alussa 1904. Päivälehden seuraajaksi perustettiin Helsingin Sanomat. Päätoimittajat Eero Erkko1890–1902 ja Santeri Ingman (Ivalo) 1902–04. Päivälehden arkistosäätiön perustama Päivälehden ja sen seuraajan Helsingin Sanomien historiaa esittelevä Päivälehden museo avattiin Helsingin Sanomien entisissä toimitiloissa Ludvigin kadulla Helsingissä 2001.

Tapettipainatus

Tukholman Nordiska museet (www.nordiskamuseet.se) on tapettinäyttely ja jossa on myös painokoneita esillä joilla on painettu tapetteja. Museon myymälässä on laaja kirja tapeteista.

Laakapainomenetelmät

Laakapainomenetelmä jakaantuu kahteen päämenetelmään, joiden välille jäi kokonainen vuosisata, nimittäin kivipainoon eli litografiaan ja siitä kehitettyyn epäsuoraan painomenetelmään, joka Amerikassa sai tunnetun nimensä offsetpaino. Kivipainon keksijä on saksalainen typografi Aloys Senefelder, joka syntyi näyttelijän poikana 6.11.1771.

Isänsä toivomusta noudattaen hän aluksi opiskeli lakia, mutta isänsä kuoltua hän meni teatteriin. Hän kirjoitteli menestyksellä esitettyjä näytelmiä, joiden painatuskysymys johti hänet mullistavaan keksintöönsä. Laakapainomenetelmän salaisuus selvisi Senefelderille 1798, kun hän keksi, että koholle syövyttäminen ei ollutkaan tarpeen, kun litografisella musteella piirrettyä kalkkikiveä ensin käsiteltiin vedellä laimennetulla kumiliuoksella. Tämän jälkeen levitettiin painoväriä, niin se tarttui vain rasvapitoisella värillä kirjoitettuun tekstiin muun osan kivipinnasta jäädessä puhtaaksi, eli vesi, joka ei ottanut rasvaista painoväriä vastaan. Puristamalla paperiarkin kiveä vasten Senefelder sai siitä tarkan jäljennöksen. Painatusta varten hän rakensi yksinkertaisen koneen, jossa painaminen aikaansaatiin pitkävartisella, joustavalla hankaajalla.

Vuonna 1799 Baijerin kuningas myönsi 15 vuodeksi yksinoikeuden kivipainon taidon harjoittamiseen. Senefelder kirjoitti vuonna 1818 kivipainotaidon oppikirjan, joka lukuisine painatusnäytteineen on todisteena keksinnön jo silloin saavuttamasta korkeasta tasosta ja monipuolisuudesta. Senefelder kuoli 1834. Tuhannet kivipainajat eri puolilla Eurooppaa ansaitsivat silloin omaisuuksia hänen keksinnöllään, mutta itse keksijä kuoli köyhänä ja unohdettuna ja perhe jäi vaivaishoidon varaan.

Offenbach am Mainissa Anton André vuonna 1799 oli ihastunut Alois Senefelderin kivipainojälkeen. André maksoi 2000 guldenia oikeudesta kivipainolla painaa nuotteja. Hän velvoitti Senefelderin asentamaan Offenbach am Mainiin viisi kivipainokonetta. Tästä sopimuksesta alkoi litografian kaupallinen hyödyntäminen. Vuonna 1800 Mozartin pianokonsertot olivat maailman ensimmäiset litigrafiset nuottipainatukset. Yli puolen vuosisadan ajan alkuperäisnuoteista painettiin Offenbachissa monia painoksia, kaikkiaan 79 Mozartin sävellystä.

Taiteilijat käyttävät kivipainomenetelmää taidelitografian vedostamiseen. Hyviä kirjoja tähän aiheeseen on Lauri Koivusen Taidelitografian vedostustaitoa, Weilin + Göös 1971. Juho Karjalainen Kivipiirros/Litografia, Luova Grafiikka ry. Richard Vicary Lithography, The Thames and Hudson London 1976.

Olof Eriksson ”Graafisen tyylin perusteet” (Otava 1974) lainaus sivulta 134: ”Oikeastaan on paradoksaalista, että tekninen kehitys 1800-luvun loppupuoliskolla johti graafisen ilmaisun tyypilliseen mauttomuuteen tai oikeammin sanoen rappioon. Tosin eräänä syynä oli yhä nopeutuva työtahti ja kasvavat painosmäärät, mutta suurin syy oli suuresti kehittyneiden toisintamismenetelmien helppous. Jo 1700-luvun loppuvuosina oli saksalainen Alois Senefelder keksinyt kivipaino- (eli laakapaino-) menetelmän. Hienorakeiselle, sileäksi hiotulle kalkkikivelle käden käänteessä piirretty tai maalattu kuva oli mahdollista toisintaa kaikkine hienoine vivahduksineen. Tämä sinänsä nerokas kivipainomenetelmä tuli hyvin suosituksi ja yleiseksi kohopainon rinnalla nimenomaan kaikissa erityispainatuksissa, kuten etiketeissä, julisteissa ja kuvapainatuksessa. Kivipainossa oltiin täysin riippumattomia valetuista kirjakkeista ja myös kirjainkokojen samoin kuin -muotojen vaihtelumahdollisuudet olivat miltei rajattomat. Kirjainten muotoilun ei enää tarvinnut merkitä vaivalloista teräkseen kaivertamista, sillä kivipaino toisi millaiset piirretyt ja maalatut koukerot tahansa.”

Vuonna 1903 Baltimoressa USA:ssa asuva saksalainen Caspar Herman kehittelee ja patentoi mm. 6 värisen painokoneen. Vuonna 1907 Caspar Herman palaa takaisin Saksaan ja patentoi offset sylinteripainomenetelmän. Amerikkalainen kivi- ja sinkkipainaja Ira W. Rubel New Jerseystä keksi epäsuoran tavan painaa kumikangassylinterin kautta. Rubelin keksinnön perusteella ryhtyi sinkkipainokoneita valmistanut Potter Printing Press Company rakentamaan kumipäällysteisillä sylintereillä varustettuja offsetkoneita, joista ensimmäinen valmistui 1904. Kivipaino ja valopaino ovat suoria painomenetelmiä, mutta offsetpainomenetelmä on epäsuora painomenetelmä, koska painojälki siirretään painolevysylinteriltä kumikangassylinterin kautta painettavalle materiaalille, joka on painosylinterillä. Offsetpainosta käytetään toisinaan nimitystä laakapaino, jolla nimityksellä painomenetelmä jää epätäsmälliseksi määritellyksi.

Syväpaino

Yrjö A. Jäntti ”Kirjapainotaidon historiaa” (WSOY 1940) lainaus sivulta 217: ”Kaikkien syväpainomentelmien yhteisenä ominaisuutena on se, että painettava kuva tai teksti on, aivan päinvastoin kuin kirjapaino- eli kohopainomenetelmässä, painopintaan syvennettynä, ja että painamiseen ryhdyttäessä nämä syvennykset täytetään värillä, joka siirtyy painopintaan vasten puristetulle paperille. Keksinnön arvellaan saaneen alkunsa keskiajan kultaseppien ns. niellotöistä eli tavasta kaivertaa mettalliesineisiin koristeellisia linjoja ja kuvioita, jotka selvemmin näkyäkseen täytettiin mustalla massalla. Olihan lähellä mahdollisuus värittää kaiverrettu metallilevy ja poistaa väri sen kirkkaalta tasapinnalta sekä sitten pehmeätä paperia sitä vasten painamalla saada syvennyskohtien väri ja sen ilmaisemat kuvat siirretyksi paperille. Vaski- eli kuparipiirros, syväpainomenetelmistä vanhin, jota todistettavasti harjoitettiin  jo 1400-luvun alkupuoliskolla (vanhin päivätty vaskipiirros on v:lta 1446), aikaansaatiin siten, että kuva piirrettiin ensin kevyesti terävällä neulalla kirkkaaksi hiotulle kuparilevylle, jonka jälkeen erivahvuisilla kaivertimilla uurrettiin alkupiirroksen linjat kyllin syviksi. Jo varhain koetettiin tätä puhdasta käsityötä helpottaa kemiallisilla keinoilla ja keksittiin etsaus (syövytys, radeeraus). Sen tekniikka oli verraten yksinkertainen. Kirkkaalle kuparilaatalle levitettiin asfaltin, mastiksin ja lamppunoen sekoituksesta tehtyä massaa ns. syövytyspohjaksi. Teräsneulalla taiteilija sitten uursi piirroksensa tähän massaan siten, että kirkas metallipinta tuli näkyviin jokaisessa piirroksen kohdassa, jonka jälkeen laatta asetettiin rautakloriidikylpyyn syövytettäväksi. Happo tunkeutui paljastetuista kohdista levyn pintaan syövyttäen siihen ohuempia tai paksumpia uurteita, joiden syvyys riippui siitä, miten kauan laatan annettiin olla hapon vaikutukselle alttiina. Sitten pestiin syövytyspohja tärpätillä pois ja laatta oli valmis painettavaksi samalla tavoin kuin vaskipiirroskin ns. kuparpainokoneessa. Tämä kone erosi hyvin huomattavasti kirjapainokoneesta. Värin irroittamiseksi syvennyksistä tarvittiin paljon voimakkaampaa puristusta kuin mitä tavallisella painokoneella voitiin aikaansaada. Tämä saatiin kuparipainokoneessa kahden rautasylinterin avulla. Painolaatta pantiin sen päälle sijoitettuine papereineen, pehmusteineen ja metallisine päällyslevyineen kulkemaan hyvin ahtaasta raosta kahden pyöritettävän sylinterin välistä, jolloin sylinterien aina kerrallaan vain kapeaan kohtaan kohdistuva voimakas paine aikaansai toivotun vaikutuksen ja kuva tuli painetuksi… Ponnistellessaan valokuvauksen sovelluttamiseksi syväpainatukseen käsittelivät wieniläinen anatomi Berres ja ranskalainen Niepce itse daguerrotypialevyä syövytysaineilla aikaansaaden siten eräänlaisen painokelpoisen syväpainolaatan. Mutta vasta e. m. Fox Talbotn keksimä kromigelatiinin ominaisuus, että se valotettuna menetti liukenevaisuutensa, viittoi tien uudenlaiselle syväpainotekniikalle, jonka ensimmäistä vaihetta merkitsi saksalais-böömiläinen Karl Klicin (lue: Kliitsh) v. 1879 keksimä heliogravyyri.”

Syväpainomenetelmän kehitti 1875 itävaltalainen Karl Klietsch. Painaminen tapahtui kaiverretulla metallilevyllä. Metallilevyn syvennykset täytettiin painovärillä, liikaväri poistettiin raakelilla ja tämän jälkeen väri siirrettiin levyltä paperille. Syväpainomenetelmä on kehittynyt grafiikan ja taiteen monistamismenetelmästä. Ensin tehtiin kuvalaatta, johon kaiverrettiin käsin ja myöhemmin myös syövytettiin pieniä erikokoisia kuppeja, jotka muodostaa painoaiheen. Laatalle levitettiin väriä ja ylimäärä kaavittiin pois terällä, jota kutsutaan raakeliksi. Lopuksi kuva siirrettiin paperille telaamalla tai puristamalla paperi laatan päälle, jolloin väri siirtyi kupeista paperiin. Menetelmän teollistuminen perustui värinlevityksen, raakeloinnin ja painamisen koneelliseen automatisointiin sekä painavan pinnan muuttamiseen pyöriväksi sylinteriksi. Teollistumisen voidaan katsoa alkaneen vuonna 1910 Saksassa, kun Freiburger Zeitung painettiin syväpainosylintereiltä. Painojälki oli huomattavasti parempi kuin senaikaisissa kohopainokoneissa.

Syväpainomenetelmässä painavat pinnat ovat painamattomia osia alempana muodostaen syvennyksiä, joihin painoväri levitetään, joka on nestemäistä. Näiden syvennyksien tai toiselta nimeltään kuppien syvyys vaihtelee muutamasta mikrometristä muutamaan kymmeneen mikrometriin. Painamattomilta osilta väri pyyhitään pois metalliterällä, raakelilla, ja paperi puristetaan painopintaa vasten niin, että väri syvennyksistä siirtyy paperille. Laakapainomenetelmässä painavat ja painamattomat osat painopintaa ovat samalla korkeudella ja eroavat toisistaan kemiallisesti niin, ettei painopinnalle ensin levitettävä vesi tartu pinnan painaviin osiin. Painoväri ei tartu niihin osiin painopintaa, jotka ovat kostutusvesikalvon peittämiä, mutta kyllä kuiviksi jääneisiin, painaviin osiin, joista väri siirtyy kumikankaan kautta paperille.

Reprokameroiden ja kuvien rasteroiden merkitys alan kehitykselle

Reprokamera on periaatteessa täysin amatöörikameran tavoin toimiva, kooltaan vain huomattavasti suurempi. Erot ovat käyttötarkoituksesta johtuvia.Rasterin avulla muutetaan sävykuvan harmaa-arvot eri pinta-alan ja koon omaaviksi pisteiksi, joilla on vastaavuus kuvaoriginaaliin. Eero Hämäläinen ”Kuvausrasterilla muutetaan originaalin aidot sävyarvot musta/valkeajäljitelmäksi, jossa mustan eli painavan osan voi vaihdella… Kuvanvalmistuksen tekniikka” (Otava 1978) lainaus sivulta 119: ”Lasirasterit valmistetaan kahdesta tasohiotusta lasilevystä, joihin on mekaanisesti uurtaen ja sen jälkeen syövyttäen tehty linjatiheyttä vastaavat urat. Nämä täytetään mustalla värillä ja lasilevyt liimataan yhteen siten, että syntyneet mustat linjat muodostavat 90 asteen kulman. 1861 James Clerk Maxwell (1831-1879) keksii värikuvan värien erottelun suotimien avulla ja luo näin perustan additiivisen värinmuodostuksen pohjautuvalle värikuvan projisoinnille ja värivalokuvaukselle. 1877 Max Jaffe (1845-1938) valmistaa ensimmäiset rasterikuvat reprokamerassa käyttäen rasterina kuvapinnasta erillään olevaa tiukaksi pingoitettua ja mustaksi värjättyä kangasta. Salzburgissa perustetaan ensimmäinen reprokuvauksen linja sikäläiseen ammattikouluun. 1880 Carl Angerer (1838-1915) valokuvaa valmistamallaan linjarasterilla rasterikuvia kamerassa. ..”

Katso lisätietoja… http://www.saunalahti.fi/eeromari/graafinen/kuvalaatta.html

Kemian merkitys kirjapainoalan kehitykselle

Valonherkät emulsiot mahdollistivat kirjapainoalalla kuvien siirron painoalustalle laakapainomenetelmässä. Eero Hämäläisen ”Kuvanvalmistuksen tekniikka” (Otava 1978), josta lainaus sivulta 116 alkaen: ”Kuvansiirtoon käytetään myös erilaisia muita valonherkkiä kalvoja kuin hopeabromidin hopeaksi mustumiseen perustuvia. Tällaisia ovat mm. erilaiset diazokalvot, joiden valonherkkyys perustuu diazoanhydridin ja jonkin fenolin tai aminin värjäytymiseen emäksisessä kaasuissa (esim. ammoniakki). Valmiiksi kalvotetuissa offsetlevyissä on kalvo usein diazokinonilla herkistetty muoviyhdiste. Fotopolymerisaatio. Tässä tyydyttämättömät polyamidit tai einnamat-polyesterit muodostavat valon vaikutuksesta suurempia molekyyliliitoksia aineen fysikaalisten ominaisuuksien näin muuttuessa. Valotetut kohdat karkaistuvat eivätkä liukene valmistusliuotteisiin. Valotukseen käytetään tavallisesti UV-valoa. Liima-aineiden (kolloidien) ja dikromaattien yhdisteiden valonherkkyyttä käytetään hyväksi esim. pigmenttipaperissa ja kopiokalvoissa. Lämpöön perustuvassa kuvakopioinnissa tapahtuu valotus esim. infrapunaisella valolla. Valotetut osat muuttuvat liukenemattomaksi, värjäytyvät tms. Joissakin menetelmissä täytyy valottumaton osa pestä tai liuottaa pois. Puolijohdetekniikka perustuu taas elektrokopiointi. Jotkut puolijohteet käyttäytyvät valon vaikutuksesta toisin kuin pimeässä. Kun alustalle levitetty puolijohdekalvo saa pimeässä sähköstaattisen latauksen, se ei pääse maattumaan puolijohteen toimiessa vastuksen tavoin. Valottaessa muuttuu puolijohde johtimeksi päästäen valottuneilta kohdin positiivisen latauksen maattumaan. Lataus säilyy niissä kohdin, jotka eivät ole saaneet valoa. Käsittelemällä kuvataso negatiivisesti ladatulla pulverilla se tarttuu kiinni positiivisesti latautuneisiin kohtiin muodostaen näin positiivisen kuvan. Pulveri voidaan tämän jälkeen kiinnittää alustaansa esim. lämmön avulla. Liimaisen fotopolymeerikalvon kovettumiseen UV-pitoisen valon vaikutuksesta perustuu menetelmä, jossa valottumisen jälkeen kalvolle levitetään värillistä pulveria. Pulveri tarttuu valottumattomiin liimaisiin kohtiin ja muodostaa postiivijäljennöksen. Kalvot voidaan laminoida paperille päällekkäin, jolloin ne muodostavat sävytteiden värin ja originaalin mukaisen kuvajäljennöksen… 1725 Metallisuolojen valonherkkyyden keksii venäläinen kreivi Alexei Petrowits Bestuzev (1639-1766). 1727 Johann Heinrich Schulze (1687-1744) keksii hopeasuolojen valonherkkyyden. 1800 Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) keksii UV-säteet. 1850 Gustav Le Gray (1820-1882) esittää kollodiumin käyttöä kalvomateriaalina. ”

Antoine Laurent de Lavoisier (26. elokuuta 1743 Pariisi – 8. toukokuuta 1794 Pariisi) oli ranskalainen kemisti. Hän julkaisi aineen häviämättömyyden lain ensimmäisen version, tunnisti ja nimesi hapen ja todisti sen osuuden palamisreaktioon ja näin flogiston-teorian vääräksi ja uudisti kemian nimistöä. Lavoisieria pidetään usein nykyaikaisen kemian isänä. Lavoisier’n teosta Traité Élémentaire de Chimie (Elementary Treatise of Chemistry, 1789, englanniksi kääntänyt Robert Kerr) pidetään ensimmäisenä nykyaikaisena kemian oppikirjana, mikä esitti yhtenäisen kuvan uusista kemian teorioista, määritteli selkeästi massa häviämättömyyden lain (law of mass action).

Kirjansidonta

Viidennellätoista vuosisadalla kirjansitominen siirtyi luostareista maallikkojen käsiin ja alan kehityksestä vastasivat ammattikunnat. Ensimmäiset painetut kirjat saivat jykevät kupariheloilla somistetut tammipuiset kannet. Tämän jälkeen kannet tehtiin ohuemmasta puumateriaalista, joiden päälle pingotettiin joko sileää tai kohokoristuksin painettua pergamenttia tai siannahkaa, sekä kannet varustettiin vielä hakasilla. Painetun kirjainkoon pienentyessä kirjojen sivukokin pieneni, jolloin puiset kirjankannet jäivät pois, jonka sijalla ryhdyttiin käyttämään pahvia, jonka päälle siannahan sijaista laitettiin vasikannahkaa. Tämän jälkeen 17 vuosisadalla Ranskassa ryhdyttiin tekemään ranskalaisia siteitä. Kokoranskalaisessa siteessä on nahkapäällys kauttaaltaan, mutta puoliranskalaisessa on vain selkä ja kulmat nahkaa ja muu osuus on paperipäällystä. 18 vuosisadalla kirjansitomistaito rappeutui. Kirjansitomoonkin saatiin koneet, joita käytettiin höyryllä, sähköllä. Kirjan syrjiä ei tavallisesti jätetty valkoisiksi, vaan ne värjättiin jollakin sopivalla värillä. Marmoroiminen tapahtuu, kun liimaseoksen pinnalle  levitetään väriä, joka levitessään muodostaa kauniin marmorijuovaisen pinnan.

Kirjablokki asetetaan kahden laudan väliin ja syrjä kastetaan varovaisesti liuokseen, jolloin liimaseoksen pinnalla oleva väri tarttuu. Kirjasyrjien kultaukseen käytettiin joko lehtikultaa tai jotakin muuta lehtimetallia, josta leikataan kirjan syrjien suuruiset palaset ja nämä kananmunanvalkuaisella kiinnitetään silitettyyn kirjan reunaan. Kultauksen kuivumisen jälkeen kirjan syrjät kiillotetaan. Tämän jälkeen lankasidottu kirjablokki laitetaan puristuksiin kahden laudan väliin ja selkää taotaan keskeltä syrjiin päin, kunnes se leviää kahden puolen, kannen paksuuden verran. Kannet kiinnitetään siteeseen siten, että ne liimataan kiinni sidelankojen purettuihin päihin, sidenauhaan tai kankaaseen. selän vahvikkeeksi laitetaan
taipuisa kartonki. Tämä selkäkartonki voitiin jättää pois, jos nahka tai kangas liimattiin selkään kiinni. Lopuksi kannet verhotaan, johon käytetään monenlaisia materiaaleja, kuten pergamenttia, nahkaa, kankaita, samettia, nahkajäljitelmiä (pegamoidia) ja paperia. Nahka on ohennettava ennen kuin se liimataan selkään.

”Kirjapainotaitureiden kertomaa” (Helsingin Faktoriklubi 1961) on Väinö Jokivaaran kirjoitus Suomen kirjansidonnan vaiheita, sivulla 254, josta tämä lainaus: ”Tietenkin oli jo, ennen kuin Pietari Waldin v. 1642 perustama kirjapaino aloitti toimintansa Turussa, maassamme suoritettu kirjojen sidontaa kuten tuomioistuimien ym. virallisten laitosten pöytäkirjojen ja tiedotusten kansiointia arkistoja varten, sillä jo v. 1617 mainitaan mm. Viipurissa toimineen Matti Grelsson -nimisen kirjansitojan, jonka perilliset ainakin parissa polvessa jatkoivat isältään oppimaansa ammattia. Saksassa, jossa kirjapaino- ja kirjansitomistaito olivat jo 1600-luvulla pitkälle kehittyneet, oli opin suorittaneita kirjansitojakisällejä huomattavasti siirtynyt naapurimaihin työhön. He toivat myötänsä omat työtapansa ja oman makusuuntansa. Näistä saksalaisista kirjansitojista Lorentz Höijer, joka 1600-luvun loppupuolella tuli Turun Akatemian kirjansitojaksi, keräsi itselleen huomattavan omaisuuden, kunnes v. 1713 joutui lähtemään sotaa pakoon Ruotsiin, jossa toimi kirjansitojana kuolemaansa asti. Sodan päätyttyä palasi Höijerin vävypoika, kirjansitojakisälli Erland Lorenz takaisin Turkuun ja jatkoi siellä työtään. Toinen Höijerin tyttäristä avioitui myös isänsä kisällin kanssa, joka työskenteli Turun akatemian palveluksessa. Muuan näistä yritteliäistä saksalaisista kirjansitojamestareista, Trapp nimeltään, perusti Turkuun maamme ensimmäisen kirjakaupan, ja hän oli tiennäyttäjä tämän alan vastaiselle liiketoiminnalle.”

”Kirjapainotaitureiden kertomaa” (Helsingin Faktoriklubi 1961) sivulla 274 A. Hellsten kertoo: ”Kuten jo aikaisemmin mainitsin, vieraili Helsingin kirjansitomoissa hyvin usein kuljeksivia kisällejä, joilla oli paljon kerrottavaa oloista vierailla mailla. Luonnollisesti herättivät nämä kertomukset omissa kisälleissämme halua itse kokea kuulemiaan ja samalla kartuttaa ammattitaitoaan vieraissa, alalla pitemmälle ehtineissä maissa. Olin yksi niistä, joilla oli halu oppia enemmän kuin kotikaupunkini saattoi tarjota, ja seurauksena olikin, että melkein heti kisällinkirjan saatuani lähdin kisällinvaellukselleni. Elokuussa 1903 matkustin Kööpenhaminaan, jossa sain paikan eräässä konttorikirjoja valmistavassa kirjansitomossa. Kööpenhaminassa oloni aikana selvisi minulle, että jos halusin oppia parasta ammattialaltani, niin oli hakeuduttava Saksaan, joka siihen aikaan oli pisimmällä kehittynyt maa kirjansitomo- ja painoalalla. Kööpenhaminassa sain ammattitoverini avulla haltuuni kirjan, joka oli kirjansitojamestarin kirjoittama. Lyhyesti mutta ytimekkäästi hän selosti oloja eri kirjansitomoissa Saksassa ja työnsaantimahdollisuuksia ulkomaalaiselle. Tämä kirja matkaoppaanani matkustin jo marraskuussa 1903 Saksaan. Matka kohdistui ensin Berliiniin, jossa en kuitenkaan saanut työtä, ehkä puutteellisen saksan kielen taitoni takia. Matkani jatkui kuitenkin rohkealla mielellä edelleen Leipzigiin, joka jo silloin oli huomattava graafisen teollisuuden keskus. Leipzigissä onnistuin melkein heti saamaan työtä. Se oli onneksi, sillä matkakassani oli aivan lopussa. Liike, Fikenscher-niminen, oli suuri, yli sata henkeä käsittävä laitos, joka teki minuun valtavan vaikutuksen, kun en ollut tottunut niin suuriin oloihin… Samalla kisällinvaelluksellani halusin tutustua oloihin eri tahoilla Saksaa, ja näin ollen tutustuin ja työskentelin kirjansitojana eri kaupungeissa: Dresdenissä, Chemnitzissä, Gerassa, jossa kävin 3 kk:n kurssin konekultauksessa ja hienojen yksityissiteiden valmistuksessa. Lisäksi työskentelin lyhyemmän ajan Munchenissä, Augsburgissa sekä Konstantz- ja Bielefeld-nimisissä kaupungeissa ennen kotimaahani paluuta syksyllä 1905.”

Kirjapainon koneellistuminen

Höyrykoneen keksiminen mahdollisti painokoneen motorisoimisen 1800-luvun alussa. Ensimmäisen mekaanisen höyrymoottorikäyttöisen arkkipainokoneen rakensi Friedrich König 1811. Hänen rullarotaatiokoneessa valmistui n. 1860. Saksan teollisuuden kehittymättömyyden johdosta oli Königin mentävä Englantiin saadakseen keksintönsä yleisesti käyttöön. Hänen ensimmäinen painokoneensa oli monessa suhteessa samanlainen kuin vanha käsipainin. Alus- ja puristuslevy olivat tasopintoja. Väritela levitti jo painovärin automaattisesti. Nopeus oli kaksinkertainen tavalliseen käsipainimeen nähden. Vuonna 1813 Köning sai rakennetuksi ensimmäisen sylinteripainokoneen, ja vasta se ratkaisi nopean painamisen ongelman. Puristuslevy oli korvattu sylinterillä, jonka alla aluslevy liikkui edestakaisin. Sylinteripuristus avasi monia mahdollisuuksia, sillä nopeutta voitiin lisätä ja painaa suuriakin arkkikokoja puristuksen kohdistuessa vain kapeaan alaan kerrallaan. 1820-luvulla sylinteripainokoneet yleistyivät lyhyessä ajassa Euroopan kirjapainokeskuksiin; siihen tehtiin jatkuvasti pieniä parannuksia eri painokonetehtaiden toimesta. Ennen erilaisten moottoreiden käyttöönottoa painokoneet toimivat ihmisten käyttövoimalla. Oli sokeita ja kuuromykkiä, jotka ansaitsivat elantonsa painokonetta pyörittämällä. Suurempia painokoneita pyöritettiin porukalla. Vähitellen konevoima, ensin höyry- ja kaasu-, sittemmin sähkökäyttö korvasi lihasvoiman.

Vuonna 1845 amerikkalainen Hoen keksi rotaatiopainokoneen. Tämän painokoneen avulla kyettiin painamaan nopeasti sanomalehtiä. Perusedellytyksenä rotaatiokoneen aikaansaamiselle oli stereotypiamenetelmän kehittäminen. 1800-luvun alussa saatiin kevyet ja huokeat paperimatriisit ja matriiseista voitiin helposti valaa stereotypialaattoja, ja näin kyettiin painamaan suuripainoksisia kirjoja ja sanomalehtiä. Stereotypia valettiin puolisylinterinmuotoisessa muotissa ja valos kiinnitettiin levysylinterille, oli mahdollisuus painaa pyörivältä sylinterikehilöltä. Pyöreä sylinterikehilö pyöri puristussylinteriä vasten
joiden välistä painettava paperi kulki. Hoen rotaatiokoneet olivat käytössä 1860-luvulle asti. Ranskalaiset Jules Derriey ja Hippolyte Marinoni valmistivat taittolaitteella varustetun rullarotaation 1878. Taittolaitteessa voidaan koota useampia paperiratoja päällekkäin haluttuun sivujärjestykseen, taittaa lehti haluttuun muotoon ja leikata haluttuun kokoon.

Heidelbergin painokonetehtaan 150-vuotisesta historiasta on tehty kirja 150 Years Heidelberg Druckmaschinen Aktiengesellschaft. Heidelbergin painokonetehtaan syntymähetkeksi määritellään 11.3.1850, silloin yrityksen nimi oli Hemmer, Hamm und Compagnie. Andres Hamm johti kirkonkellojen valutehdasta Frankenthalissa, jonka sivutuotantolinja oli kohopainokoneiden tuotantolinja, jossa valmistettiin ”Pro Patria” sylinteripainokonetta, joka maksoi silloin 1.350 Saksan markkaa. Hamm myi näitä painokoneita yli 500 kappaletta. Vuonna 1873 Andreas Albert lopetti kymmen-vuotisen yhteistyön Anders Hammin kanssa. Ja heistä tuli kovia kilpailojoita keskenään painokoneiden valmistamisessa. Carl Hamm myi isänsä painokonetehtaan 19.8.1894 Wilhelm Müllerille ja Wilhelm Molitorille ja tuotanto siirtyi Heidelbergin kaupunkiin. Vuonna 1899 A. Hamm OHG:sta tuli osakeyhtiö. Painokonetehtaan yhtiökokouksessa 1905 Julius Lutz lyhensi tehtaan nimen muotoon Schnellpressenfabrik Aktiengesellschaft Heidelberg (Heidelberg Letterset Press Factory Inc.)

Ensimmäinen kuuluisa Heidelberg tiikelipainokone esiteltiin 1914 Burgan näyttelyssä Leizpigissä. Tätä painokonetta valmistettiin kymmeniä vuosia ja siihen saa nykyäänkin varaosia. Painokonetehtaan omistajalla Richard Kahnilla oli myös moottoripyörätehdas Stock Motorpflug AG Berliinissä. Tämä tuotanto siirrettiin Heidelbergiin 1931 ja sen toiminta sulautettiin painokonetehtaan muuhun tuotantoon. Ensimmäinen automaattinen sylinteripainokone esiteltiin 1935. Painatuspuristustapa on antanut erityyppisille kohopainokoneille nimen, kun puristus saadaan aikaan taso tasoa vasten, niin kyseessä on tiikelipainokone, kun puristus muodostetaan puristussylinterillä ladelmatasoa vasten, niin näitä painokoneita nimitetään sylinteripainokoneiksi. Rotaatiopainokoneiksi kutsutaan sanomalehtipainokoneita joissa painosylinteri puristaa painoaiheella valettua toista sylinteriä vasten. Painoaihe kopioitiin sylinteripainokoneille tasossa olevasta ladelmasta matriisipaperille, josta se valamalla tehtiin puolisylinterin muotoisiksi sanomalehden sivunkokoisiksi painoelementeiksi, jotka kiinnitettiin painosylinterille.

Kohopainokoneita ei nykyään juuri käytetä painamiseen, mutta kohopainokoneet (tiikeli- ja sylinteripainokoneet) ovat käyttökelpoisia erilaisten paperin jälkikäsittelytoimenpiteiden valmistuksessa, kuten värittömässä kohopuristuksen preeklauksen valmistuksessa, arkin osan repäisyä helpottavan katkorei’ityksen eli perferoinnin valmistuksessa. Nuuttauksen eli kartonkien taivuttamista helpottavan taiveuran valmistuksessa. Muotoleikkausten eli stanssauksien valmistuksessa. Lomakkeiden numerointiin kohopainokoneita saatetaan käyttää vielä. Aiemmin oli erikseen kohopainokoneille omat värinsä, mutta offsetpainon syrjäytettyä suosiossa kohopainon ei kohopainokoneille valmisteta erikseen painovärejä, sillä kohopainovärit erottaa offsetväreistä se asia, että offsetpainoväri sisältää aineita veden huonontavien vaikutuksien estoon. Kohopainomenetelmään fleksopainoväri on rakenteeltaan erilainen liuotinohenteinen juokseva painoväri, joka kuivuu painoalustalle kuivumalla, mutta offsetpainoväri kuivuu, joka on tahmeaa ja jäykkää, hapettumalla ja imeytymällä paperiin.

Suomen kirjapainoteollisuuden koneistumisprosessin ensimmäinen vaihe alkoi pikapainokoneen tullessa maahan 1848 Vaasaan. Pikapainokone saapui 1820-luvun alussa Saksaan, sitten Tanskaan 1825, Ruotsiin 1829. Englannissa olivat jo ensimmäiset sylinteripainokoneet käyneet höyryllä. Suomen kirjapainoteollisuudessa otettiin höyryvoima käyttöön paljon myöhemmin.

Vuonna 1878 Helsingissä Simeliuksen kirjapainossa ryhdyttiin käyttämään kaasumoottoria käsivoiman sijasta. Seuraavana vuonna Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino alkoi käyttää höyryä painokoneittensa voimanlähteenä. Vuonna 1898 sähkö otettiin painokoneen voimanlähteenä käyttöön Finsk Tidskriftin kirjapainossa Helsingissä. Suomen ensimmäinen rotaatiokone alkoi toimia 1896 Hufvudstadsbladetin painossa Helsingissä. 1800-luvulla oli tehty parisataa patenttihakemusta metallilatomakonekeksinnöille. Koneerakentajat pyrkivät ratkaisemaan kolme ongelmaa: miten kirjakkeet (tai valumatriisit) saadaan ladottua riviksi koneellisesti, miten rivit suljetaan tasapitkiksi, miten kirjakkeet (tai matriisit) saadaan jälleen purettua paikoilleen. Ensimmäinen tärkeä keksintö oli William Churchin kone vuodelta 1822. Koneessa kirjakkeet olivat kanavissa, joista ne putoilivat latojan käskyjen mukaan. Tämä kone ei päässyt puista mallikonetta pidemmälle. Tärkeimmät 1800-luvun latomakonekeksinnöt olivat Linotype ja Monotype.

Ladonnan kehittyminen ja koneellistuminen

Linotypen keksi Ottmar Mergenthaler 1880-luvulla. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa matriisit olivat matriisikiskoina. Tästä kehittyi lopullinen ratkaisu, joka säilyi sitten sellaisenaan 1970-luvulle saakka. Linotypen rinnalle kehitettiin eri tahoilla muita samaan toimintaperiaatteeseen perustuvia latomakoneita, mm. Intertype. Monotypen keksi amerikkalainen Tolbert Lanston. Keksintö oli merkittävä, koska koneen toiminnan ohjaamiseen käytettiin reikänauhaa, johon oli lävistetty myös rivinsulkemiskäskyt. Reikänauha ohjaa valukonetta. Linotypellä ryhdyttiin latomaan Finsk Tidskriftin kirjapainossa jo vuonna 1899 ja vuonna 1906 tuotiin maahan ensimmäinen monotypelatomakone.

Kohopainolaattojen jäljentäminen eli metallistereotypointi oli jäljentämismenetelmistä yleisimpinä sanomalehtirotaatioiden painosylinterin aikaansaamiseksi. Sillä tarkoitetaan menetelmää, jolla voidaan matriisin valujen avulla monistaa kohopainokehilö puolisylinterin muotoon. Valua varten on ensin valmistettava valumuotti josta käytetään nimeä matriisi. Tiettävästi 1600-luvun loppupuolella tai 1700-luvun ensimmäisinä vuosina tehtiin ensimmäisiä yrityksiä stereotypioinnista. Vuonna 1729 valmisti kultaseppä William Ged Edinburghissa ensimmäiset käyttökelpoiset stereotypiat. Matriisiaineena oli paksu juokseva massa, jonka aineksina olivat mm. kipsi, siirappi ja hartsi. Tämä massa painettiin öljyttyä ladosta vasten. Se jähmettyi heti ja voitiin irrottaa ladoksesta. Näin saatiin valumuotti eli matriisi, joka täytettiin sulalla metallilla.

Stereotypia tuli käyttökelpoiseksi vasta 1803, kun englantilainen lordi Charles Stanhope apulaisineen valmisti kipsistereotypian. Kesti jonkin aikaa ennenkuin ranskalainen Claude Genoux vuonna 1829 kehitti matriisipahvikeksintönsä. Tässä menetelmässä valmistettiin matriisipahvit märistä silkki- ja sanomalehtipaperiarkeista, jotka liimattiin yhteen erikoisella tärkkelys- tai dekstriiniliimalla. Täten valmistettu matriisi asetettiin kehilön päälle ja lyömällä sitä harjalla ladosta vasten saatiin matriisi aikaan. Käsinlyöntimatriisilla voitiin ottaa jopa 20-30 valua. Sen varjopuolena oli aikaa vievä pahvin valmistaminen. Tästä kehittyi ns. patenttimatriisi eli stereotypiamme. Suomeen stereotypiatekniikka tuli Suomen Pipiliaseuran 1810 julkaistun uuden Raamatun painoksen myötä. Sen ladelmat oli tehty Pietarissa ja myöhemmin uusi painos otettiin sterotypiatekniikalla pietarilaisista painokehilöistä. Pipliaseura oli hankkinut tarvittavat laitteet Turkuun ja heidän työntekijänsä Pietariin sterotypiaoppiin. Ensimmäiset sanomalehti rotaatiopainokoneet otettiin Suomessa käyttöön 1900-luvun alussa.

Valoladonta

Valoladonta on 1960-luvulta 1980-luvulle yleisesti käytetty kirjapainojen tekstinvalmistus­menetelmä. Siinä painotuotteeseen tarvittava teksti valotettiin kirjain kerrallaan valoherkälle paperille tai filmille erityisellä valo­latoma­koneella. Näin aikaan­saadut paperiladelmat asemoitiin kuvien ja muiden elementtien kanssa saksitaiton keinoin – leikkaamalla ja liimaamalla vahalla painettavan sivun aihioon eli peistiin (paste up), joka kuvattiin filmille jatkotoimenpiteitä varten.

Ensimmäinen valolatomakone oli vuonna 1929 esitelty Uhertype. Sen kehitti unkarilainen Edmund Uher ja siinä käytettävät kirjasimet suunnitteli Jan Tschichold. Vuonna 1946 ranskalaiset René Higonnet (1902–1983) ja Louis Moyroud (1914–2010) kehittivät Lumitype-valolatomakoneen, joka tuli tunnetuksi tuotemerkillä Photon. Ensimmäinen valoladottu kirja maailmassa oli Photonilla ladottu The Wonderful World of Insects (1953).

Vuonna 1950 amerikkalainen metallilatomakoneiden valmistaja Intertype julkisti Fotosetter-valo­latoma­koneen, joka valotti rivin tekstiä kerrallaan aivan kuten Linotype-rivilatomakone valoi rivin kerrallaan. Vuonna 1954 Linotypen valmistaja Mergenthaler julkaisi ensimmäisen valoladonta­koneensa nimeltä Linofilm. Vuonna 1955 Monotype-yhtiö luopui metalliladontakoneiden kehittämi­sestä ja keskittyi Monophoto-valoladontakoneisiin. Saksalainen kirjasinvalimo Berthold esitteli ensimmäisen valolatomakoneensa Diatypen 1960-luvun alussa.

1960-luvun puolivälissä tulivat toisen sukupolven valolatomakoneet Linofilm Quick ja Photon 713, jotka olivat merkittävästi edullisempia ja yhä nopeampia. Kuvaputkitekniikkaa hyödyntävä, vuonna 1966 saksalaisen Hell-yhtiön esittelemä Digiset (myöhemmin RCA Videocomp) ja amerikkalainen Linotron kykenivät latomaan jo tuhat merkkiä sekunnissa etukäteen kirjoitetun reikänauhan ohjaamana.

Eniten valoladonnan yleistymistä vauhditti vuonna 1968 esitelty Compugraphic-yhtiön malli 2900/4900, joka oli edullinen. Markkinoille tuli myös uusia kilpailijoita, kuten ATF, AM Varityper, Star Parts ja Harris. Vuonna 1971 Compugraphicin esittelemä CompuWriter maksoivat vielä vähemmän. 1970-luvun alussa tulivat valo­latomakoneisiin ensimmäiset videonäytöt ja niiden mahdollistamat korjausominaisuudet: jos reikänauhalla oli ladontavirheitä, ne voitiin korjata videonäytön avulla ja tulostaa sitten uusi, virheetön reikänauha.

Vuonna 1985 Adoben esittelemä PostScript-sivunkuvauskieli aloitti digitaalisen aikakauden, ja tekstintuotantokin alkoi nopeasti muuttua analogisesta vektorigrafiikkaan perustuvaksi.

Kirjapainoalan laitteiden ja materiaalien maahantuonti

Kirjateollisuusasioimisto Oy tai Bokindustriagenturen Ab (KTA) perustettiin 1910 suomalaisten kirjapainojen toimesta. He halusivat KTA:n varastoivan tärkeitä materiaaleja kuten esim. painoväriä talven yli, Itämeren ollessa jäässä. Samoin laitteiden ostaminen ulkomailta, asennus ja koulutus oli liian ylivoimaista kunkin kirjapainon itse hoidettavaksi.

Kirjateollisuusasioimisto osakeyhtiö 1910-1920 (Helsinki 1920 Holger Schildtin kirjapaino) ”Kuten monella muulla alalla maassamme, oli graafillisen ja kirjansitomoteollisuuden aloillakin tarvittavien koneiden ja tarveaineiden kauppa vielä muutama vuosikymmen sitten yksistään ulkomaalaisten käsissä. Etupäässä ruotsalaiset välittäjät hankkivat maahamme melkein poikkeuksetta kaikki kirja- ja kivipaino- sekä kirjansitomokoneet samoin kuin kaikki ulkomaiset tarveaineetkin, jotka pääasiallisimmin tuotettiin Saksasta. Näin oli muodostunut sellainen tilanne, että teollisuuden harjoittajamme ostivat tavaransa ei suoraan tuotantomaista, vaan kolmannen maan välityksellä. Niin kauan kuin teollisuuden harjoittajilla ei ollut mitään yhteispyrintöjä, ei tähän epäkohtaan kiinnitetty suurempaa huomiota, mutta heti kun Suomen Graafillisen Teollisuuden Harjoittajain Liitto vuonna 1906 perustettiin, heräsi mainitussa liitossa vireille ajatus vapautua ulkomaisten välittäjäin useinkin vähemmän tyydyttävästä holhouksesta samalla kuin pyrkimys päästä suoranaiseen kauppayhteyteen tuotantomaiden kanssa kävi yhä voimakkaammaksi. Lokakuun 13 ja 14 päivänä 1907 Helsingissä pidetyssä liittokokouksessa valitsi Graafillisen Teollisuuden Harjoittajain Liitto kuusimiehisen komitean, minkä tehtäväksi jätettiin koettaa saada aikaan joko osuuskunta tahi osakeyhtiö, joka ryhtyisi harjoittamaan graafillisilla aloilla tarvittavien tarvikkeiden ja koneiden kauppaa ja välitystä. Liikkeen omistajiksi ajateltiin maamme graafillisia laitoksia ja niitä lähellä olevia henkilöitä. Toukokuun 19 ja 20 päivänä 1909 Viipurissa pidetyssä liittokokouksessa tulee asia uudelleen esille. Tähän kokoukseen oli herra O. E. Lampén, joka ajoi asiasta erityisellä innolla, valmistanut kysymyksestä laajan ja seikkaperäisen alustuksen… Joulukuun 30 päivänä 1909 hyväksyi sitten Senaatti Kirjateollisuusasioimisto osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen… Tällöin valittiin yhtiön johtokuntaan toimitusjohtaja O. E. Lampén, Alvar Renqvist, Oskar Öflund, A. V. Nylander ja Hugo Winter sekä varajäseneksi tehtailija O. J. Lilja, herra Armas Lilius ja kirjapainonjohtaja Lauri Lyytikäinen.”

Papyrus Oy:n historia alkaa vuonna 1888 O. J. Dahlbergin perheyhtiön toimesta palvellen Suomen kirjapainojen tarpeita.

CTP-tulostus 

CTP tulee sanoista Computer to Plate, eli painolevyjen digitaalinen tulostus suoraan RIP:n (Raster Image Prosessor, joka muuttaa sivunkuvauskielellä olevat PDF-tiedostot bittikartoiksi tulostusta varten) bittikarttatiedostosta. Michael Limburg on kirjoittanut aiheesta kirjan ”Gutenberg Digitalisoituu – kaikki mitä haluat tietää Computer to Plate -tekniikasta” alkuperäisnimi ”Der Digitale Gutenberg” (Oy Repro-Import Ab 1995).

Desktop publishing ja digitaalinen painaminen

Digitaalinen alkoi kun tietokoneet, lasertulostimet ja julkaisuohjelmat kehittyivät vastaamaan kalliita kirjapainoalan ammattilaitteita ja syrjäytti ne nopeasti.

Julkaisuohjelmalla (Desktop publishing software) taitetaan erilaisia  paperille painettavia kirjoja, lehtiä, mainoksia ja muita julkaisuja. Tällaiset ohjelmat tunnetaan myös nimellä taitto-ohjelma.

Macintosh-projekti aloitettiin alkuvuodesta 1979 Jef Raskinin hahmotellessa uuden helppokäyttöisen ja edullisen tietokoneen suunnittelemista tavallisille kuluttajille. Lokakuussa 1979 Raskin sai Applen johdolta luvan työvoiman palkkaamiseen projektia varten, joskin projekti oli jatkuvan lakkauttamisuhan alla ja Raskin joutui pyytämään tiimille lisäaikaa Applen toimitusjohtajana toimineelta Mike Scottilta. Bill Atkinson, joka työskenteli Applen Lisa-projektissa, esitteli Raskinille Burrell Smithin, joka toimi laitteistoinsinöörin toimessa. Kolmikon lisäksi Macintosh-projekti työllisti suuren joukon laitteisto- ja ohjelmistokehittäjiä. Macintoshin kekseliäs rakenne kiinnitti Applen perustajajäsenen Steve Jobsin huomion. Huomatessaan Macintoshin tulevan olemaan markkinoitavissa Applen senhetkistä huippuprojektia Lisaa paremmin, Jobs käänsi huomionsa Macintosh-projektin puoleen. Lopullisen Macintoshin sanottiin olevan Jobsin kuin Raskinin visiota. Jobs ja Atkinson vierailivat vuonna 1981 Xeroxin laboratoriossa, jossa Raskin oli kertonut nähneensä tutkimusmielessä rakennetun graafisen käyttöliittymän. Myöhemmin Jobs ja joukko Lisan insinöörejä tekivät toisen tutustumiskäynnin Xeroxille ja idea graafisesta käyttöliittymästä alkoi saada muotoa sekä Lisa- että Macintosh-projekteissa.

Vuonna 1985 Macintoshilla pystyi käyttämään julkaisuohjelmistoja, kuten Boston Softwaren MacPublisheria tai Aldus PageMakeria ja tulostamaan Apple LaserWriterillä kokonaisia, tekstit ja kuvat sisältäviä taitettuja sivuja. Julkaisuohjelmistoja oli aluksi saatavilla vain Macintoshiin. Myöhemmin Macintoshille kehitetyt julkaisuohjelmat Macromedia Freehand, QuarkXPress ja Adobe Illustrator vahvistivat Macintoshin asemaa julkaisuohjelmistoalustana. Suunnitteluvaiheessa laajasti kritisoidun LaserWriterin kehittäminen ja julkaisuohjelmistojen saatavuus vaikuttivat suuresti Macintoshin ja Applen menestykseen tulevina vuosina.

Macintoshin rajoitettu laajennettavuus muodostui pian ongelmaksi. Ensimmäinen 128 kB:n keskusmuistilla varustettu malli päivitettiin 512 kB:n keskusmuisilla toimivaan versioon vuonna 1985, mutta kiintolevyn puute ja huono lisälaitteiden liitettävyys olivat edelleen ongelmina. 10. tammikuuta 1986 Apple julkaisi toisen Macintosh-sarjan tietokoneen nimeltä Macintosh Plus. 2600 $ maksanut laite sisälsi 1 MB:n keskusmuistin, 800 kB:n levykeaseman ja SCSI-liitännän, jonka avulla koneeseen saattoi kytkeä kiintolevyjä ja muita lisälaitteita. Macintosh Plus menestyi markkinoilla hyvin ja se oli myynnissä neljä vuotta ja kymmenen kuukautta, 15. lokakuuta 1990 saakka.

Painomaailma lehdessä nro 5/2009 Lars Gardberg kertoo artikkelissaan ”Kolme viisasta miestä” EFI Fiery-RIP:n kehittäjästä vuonna 1937 Israelissa syntyneestä Efraim ”Efi” Arazista, joka tunnetaan Canonin ja Xeroxin kopiokoneiden Fiery-RIPeistään. ”Efi Arazi (1937-) mullisti 1979 kuvankäsittelyn ja sivuasemoinnin pikselipohjaisella Scitex Response -kuvajärjestelmällään. Kauaskatseisena visionäärinä hän kuitenkin osasi vaihtaa toimintansa painopistettä oikeaan aikaan perustaessaan EFI:n, joka tunnetaan Canonin ja Xeroxin kopiokoneiden Fiery-RIPeistä. RIP eli Raster Image Processor on laite, joka luo tietokoneen bittivirrasta kuvan, jonka tulostin – tässä tapauksessa kopiokone – tarvitsee tulostaessaan.”

Kirjapainoala Englannissa

Charles Chaplin ”Omaelämäkertani” (WSOY 2000) josta lainaus sivulta 55 (Chaplin oli nuorena poikana töissä Lontoolaisessa kirjapainossa 1800-luvun lopussa): ”Sen jälkeen olin Strakerin kirjapainossa. Pääsin sinne uskottelemalla, että osasin käyttää Wharfedalen painokonetta – valtavaa laitosta, joka oli yli kaksikymmentä jalkaa pitkä. Olin ikkunan takaa kurkistellen nähnyt sen toiminnassa ja se näytti kovin helpolta. Ulkona oli ilmoitus: ’Poika saa paikan Wharfedale-koneen alistajana..’ Kun esimies kuljetti minut sen ääreen, se näytti minusta hirviöltä. Sen käynnistämiseksi oli noustava viiden jalan korkuiselle tasanteelle, joka minusta tuntui Eiffelin tornilta. ’Paina sitä!’ sanoi esimies. ’Paina mitä?’ Mies nauroi. ’Kaikesta päättäen et ole ennen nähnytkään tätä konetta.’ ’Kyllä minä siihen pian opin’, sanoin. Oli painettava yhtä vipua, jolloin se peto lähti liikkeelle. Mies näytti minulle vivun ja pani koneen liikkeelle puoli vauhtia. Se alkoi pyöriä, vinkua ja natista. Pelkäsin että se nielee minut. Arkit olivat valtavia, minut olisi voitu kääriä niihin. Norsunluisella kaavinraudalla erottelin arkkeja toisistaan, tartuin niiden kulmista ja sitten asettelin ne tarkasti oikeaan paikkaan, jotta peto oikealla hetkellä tarttuisi hampaillaan niihin, nielaisi ne ja sylkäisi ne ulos toisesta päästä. Ensimmäisenä päivänä olin aivan riepuna jännityksestä, etten ehtisi tarpeeksi nopeasti syöttää sitä nälkäistä petoa. Sain kuitenkin paikan ja palkkaa 14 sillinkiä viikossa…”

Kirjapainoala Espanjassa

Espanjan kuningashuone suosi taide- ja käsiteollisuutta ja vuonna 1763 kuningas Carlos III asetuksella oli vapauttanut kirjapainajat, kirjakkeiden leikkaajat ja –valajat sotapalveluksesta, sekä alentanut kirjakemetallin hintaa kolmannekseen entisestä, jotta ammattikunta olisi voinut kehittyä näiden  erioikeuksien avulla. Joachin Ibarra syntyi kirjapainajan poikana Zaragosassa vuonna 1725 ja muutti Madridiin, jossa kuningas teki hänestä hovikirjapainajansa. Vuonna 1772 Ibarrasta tuli kuuluisa painamalla Sallustiuksen teosten loistopainoksella. Muita merkittäviä Ibarran painamia painotöitä oli vuonna 1780 latinalainen Raamattupainos, Marinan kaksiosainen Espanjan historia ja Don Quijote neljänä osana. Viimeiset elinvuotensa hän käytti suuren Espanjan kirjallisuuden historian painamiseen ehtimättä saada sitä valmiiksi ennen kuolemaansa vuonna 1785, jolloin leski ryhtyi jatkamaan kirjapainotoimintaa. Toinen huomattava espanjalainen kirjapainaja oli Valenciassa toiminut Benito Montfort, joka kuoli muutamia kuukausia Ibarran jälkeen. Katso lisää Espanjasta tästä linkistä…

Kirjapainoala Amerikassa

Yrjö A. Jäntin kirjasta ”Kirjapainotaidon historia” (WSOY 1940) lainaus sivulta 139 ”Kirjapainotaidon tuonti Amerikkaan tapahtui jo v. 1539, jolloin Juan Pablos painoi Meksikossa erään katolisen teoksen. Täältä käsin taito levisi v. 1548 Etelä-Amerikkaan, jossa painettiin eräitä asultaan mahdollisimman alkeellisia katolisia teoksia ja jossa jesuiitta-lähetyssaarnaajat seuraavan vuosisadan alussa ryhtyivät harjoittamaan omaa kirjapainotoimintaa.

Nykyisten Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen alueelle saapui kirjapainotaito vasta englantilaisten siirtolaisten mukana, jotka v:n 1628 jälkeen alkoivat sitä kansoittaa. Eräs englantilainen saarnaaja Jesse Glover varusti ’Uuteen Englantiin’ lähtiessään mukaansa kirjapainon tarvikkeet, mutta merimatkan aikana hän kuoli. Leski pani kuitenkin erään matkalla mukana seuranneen sepän Stephen Dayen avulla laitoksen v. 1618 kuntoon vastaperustetussa Cambridgessä Massachusettsin valtiossa. John Daye painoi siinä sitten seuraavasta vuodesta lähtien eräitä asultaan hyvin alkeellisia kirjasia rahvasta varten.

Bostonissa perusti v. 1675 Harwardin yliopisto kirjapainon. Filadelfiaan toi William Bradford kirjapainotaidon v. 1686, mutta muutti itse v. 1693 New Yorkkiin, jossa perusti myöskin paperitehtaan; hänen pääasiallisimpia painotöinään olivat lakikokoelmat ja muut hallituksen viralliset julkaisut. Suurin osa Amerikkaa varten aiotuista kirjoista painettiin kuitenkin vielä toistaiseksi emämaassa Englannissa.”

Amerikan merkittävimpiä kirjapainaja oli Benjamin Franklin, josta tuli kuuluisa valtiomies, tiedemies ja filosofi. Franklin syntyi saippuantekijän poikana Bostonissa vuonna 1706. Franklin kuoli 1790. Yksitoista myöhemmin hänen vanhempi veljensä toi Englannista painokoneen ja kirjakkeita ja perusti kirjapainon, jossa Benjamin toimi latojan ja painajan opissa. Benjaminilta jäi oppiaika kesken, sillä hän meni New Yorkiin kirjapainaja Bradfordin luokse josta jatkoi matkaansa Filadelfiaan Andrew Bradfordin luokse jolla ei ollut työtä tarjolla, mutta kirjapainaja Samuel Keimerillä oli. Pennsylvanian kuvernööri Sir William Keith kehoitti Benjamin Franklinia vuonna 1724 perustamaan kaupunkiin oman kirjapainon. Kuvernööri lupasi kustantaa Franklinille matkan Lontooseen kirjapainotarvikkeiden ostoa varten. Vaikka kuvernöörin lupaukset eivät pitäneetkään, meni Franklin Lontooseen, jossa sai latojan toimen Samuel Palmerin kirjapainossa ja myöhemmin John Wattsin kirjapainossa. Vuonna 1726 hän palasi Filadelfiaan, jossa sai toimen Keimerin kirjapainon esimiehenä. Vähän myöhemmin hän entisen työtoverinsa Hugh Meredithin kanssa perusti oman kirjapainon. Franklin menestyi, avioitui, perusti sanomalehden, itse toimittaman almanakan. Hän perusti oman paperimyllyn, Filadelfian kaupungin kirjaston, nuoriso-opiston, julkisen sairaalan, lukuisia tieteellisiä yhdistyksiä.

Franklin sai aikaan yhteiskunnallisia uudistuksia: mm. hän perusti 1749 akatemian, josta sittemmin tuli Pennsylvanian yliopisto. Vuonna 1776 hän osallistui Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen laatimiseen. Franklin toimi lähettiläänä Ranskassa, missä hän sai aikaan sopimuksen tuesta Isoa-Britanniaa vastaan. Hän oli solmimassa 1783 rauhansopimusta Ison-Britannian kanssa, minkä jälkeen Yhdysvaltoihin palattuaan osallistui hallitusmuodon laatimiseen. Luonnontutkijana Franklin mm. esitti ensimmäisenä positiivisen ja negatiivisen sähkön nimitykset ja konstruoi ukkosenjohdattimen. Kirjailijana hän kuuluu amerikkalaisen proosan klassikoihin. Johtavana yhdysvaltalaisena valistusmiehenä hän vaikutti voimakkaasti kansakunnan ihanteisiin.

Kirjapainoja Norjassa

Leevi Launosen ja Elina Raution toimittamassa kirjassa ”Yksin uskosta yksin armosta – uskonpuhdistuksen merkitys nykyajalle” (Aikamedia 2008) josta lainaus sivulta 103 alkaen: ”Köyhän maanviljelijän poika Hans Nielsen Hauge syntyi kolmas huhtikuuta vuonna 1771 Norjan kaakkoisosissa, paikassa nimeltä Rolvsoy. Hän oli kouluja käymätön. Hauge koki syvän hengellisen heräämisen 25-vuotiaana ollessaan kyntämässä vanhempiensa pellolla keväällä… Kirjapainotaito oli vielä tuore keksintö Norjassa, ja koulut olivat heikkotasoisia. Hauge kuitenkin ymmärsi nopeasti, mitä mahdollisuuksia koulutus ja Raamattujen levittäminen avaavat. Hän opetteli itse kirjapainotaidon ja kirjansidonnan perusteet ja kirjoitti laajasti. Haugen kirjoista tuli hyvin suosittuja, ja ne innoittivat ihmisiä hankkimaan lukutaidon. Haugen kirjojen kysyntä kasvoi niin, että vuonna 1800 viisi kirjapainoa Kööpenhaminassa painoi hänen teoksiaan. Yksi paino tuotti neljä kuukautta lähes yhtäjaksoisesti pelkkiä Haugen kirjoja. Kahdeksassa vuodessa Haugesta oli tullut aikansa merkittävin julkaisija. Hänen kirjojaan levitettiin yli 200 000 kappaletta ympäri maata… Vuonna 1801 Hauge sai kauppiaan valtakirjan Bergenissä. Se mahdollisti kaupanteon samalla kuin hän liikkui opetusmatkoillaan. Hauge perusti monia yrityksiä ja antoi työtä nuorille, työttömille, naisille ja myös vammaisille.”

Radio- ja TV-alan historiaa

Pentti Kemppainen on kirjoittanut ”Radio kuuluu kaikille! Kaupallisen radion historia Suomessa (Into 2015) ja Wiio, Juhani: Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. Lindell, Ismo: Sähkön pitkä historia, s. 393–397. 3. painos. Helsinki: Otatieto, 2009. Radio- ja tv-museo Mastola löytyy Lahdesta.

Radio on viestintää radioaalloin. Radioaallot siirtyvät sekä ilmassa että tyhjiössä, eli ne eivät tarvitse mitään väliainetta. Sähköisesti varautunut hiukkanen saattaa ollessaan kiihtyvässä liikkeessä säteillä sähkömagneettisen spektrin radiotaajuusalueella (RF eli Radio Frequency) olevia sähkömagneettisia aaltoja. Radioaallon ohittaessa sähköjohtimen se aiheuttaa johtimessa liikkuvan elektronivarauksen (jännitteen), joka voidaan muuttaa informaatiota välittäväksi ääni- tai muuksi signaaliksi. Vaikka sanaa radio käytetään tämän ilmiön kuvaamiseen, myös televisio, tutka ja matkapuhelimet käyttävät hyväkseen radiotaajuusaluetta.

Sähkömagneettisen aaltoliikkeen teorian ja viestinnän mahdollisuuden esitti ensimmäisenä James Clerk Maxwell vuonna 1873. Heinrich Rudolf Hertz edisti vuosien 1886 ja 1888 välisenä aikana kokeellisesti Maxwellin teorian tutkimuksia ja osoitti sen toimivan. Hertz olisi voinut väittää olleensa radion keksijä, mutta hän ei nähnyt keksinnölleen käyttöä. Vuonna 1890 ranskalainen Edouard Branly rakensi ensimmäisen radioaaltoja vastaanottavan laitteen, Lodgen myöhemmin kohereeriksi nimeämän ilmaisimen, joka oli toinen suuri edistysaskel radion kehityksessä.

Vuonna 1893 serbialaissyntyinen Nikola Tesla teki St. Louisissa Missourissa ensimmäisen julkisen radiolähetysdemonstraation. Laite, jota hän käytti, sisälsi kaikki radion elementit, jotka olivat laitteissa ennen elektroniputken keksimistä.

Markiisi Guglielmo Marconi (25. huhtikuuta 1874 – 20. heinäkuuta 1937) oli italialainen fyysikko, keksijä ja liikemies, joka keksi langattoman lennättimen eli radion.  Radion kehittämisessä oli mukana useita keksijöitä ympäri maailmaa, mutta Marconin 2. heinäkuuta 1897 hyväksyttyä brittipatenttia ”Improvements in transmitting electrical impulses and signals and in apparatus there-for” pidetään ensimmäisenä radiopatenttina, minkä takia Marconia pidetään radion keksijänä. Radiolähetyksiä oli kuitenkin kaikki radion ominaisuudet täyttävillä laitteilla lähetetty ennen Marconin patenttia. Tästä syystä radion keksijän titteli on kiistanalainen. Marconi sai yhdessä Karl Ferdinand Braunin kanssa Nobelin fysiikanpalkinnon vuonna 1909 ”ansioista langattoman lennättimen kehittämisessä.”

Kaarle Stewen kirjoittaa ”Tämä on televisio – Opas suomalaiseen tv:n maailmaan” (Weilin+Göös 1968) sivulla 34 näin: ”Tv-organisaation perustana on ja tulee kaikissa olosuhteissa olla ohjelma, sen tarpeet ja tekeminen. Ohjelman syntyminen on moninainen prosessi. Lähtökohtana on idea, ohjelmaidea, joka vähin erin muuttuu suunnitelmaksi, alkaa organisoitua. Kun syntynyt ohjelmaidea saa kiinteitä muotoja, alkaa myös organisaatio toimia, syntyy yhteydenottoja, tiedottamista, suunnitelmia, ihmisiä ja aivoja; organisaatio toimii. Tv-ohjelmaa palvelevat peruselementit idean syntymisen jälkeen ovat toisaalta tuotannollisia ja toisaalta hallinnollisia. Nämä palvelevat ohjelmaidean syntymistä ja toteutusta ohjelmaksi aina siihen muotoon asti, jollaisena me näemme sen kotiemme kuvaruuduissa. Nämä kaksi elementtiä ovat ohjelman ohella myös tv-organisaation rakennusaineet. Tuotannolliset palvelut jakaantuvat kahteen ryhmään. Toisen osan muodostavat tekniset edellytykset sekä toisen ohjelmatuotannossa tarvittavat muut toiminnot kuten lavastetoiminta, erilaiset järjestelytoiminnot, puvustot, maskeeraus jne. Tämä tuotantotoiminnan osa käsittää kaiken sen ohjelman valmistamiseen tarvittavan palvelutoiminnan, joka ei ole puhtaasti teknistä toimintaa, vaan kunkin ohjelman mahdollisimman taloudelliselle ja tarkoituksenmukaiselle toteuttamiselle sopivan tuotantovälineistön hankintaa. Ohjelmatoimintaan tarvittavat hallinnolliset palvelut voidaan niinikään jakaa kahteen pääryhmään. Toinen osa on ihmisten käsittelyä, heidän tehtäviensä kuvaamista, kommunikaatiota, rationalisointia, avustamista tehtävien järjestelyssä, sosiaalitoimintaa, liikkeenjohtoa, organisaatiota eli kaikkea sitä, mikä liittyy ohjelmayksikön rationaaliseen toimintaa. Hallinnollisen toiminnan toisen osan muodostaa taloushallinto, rahaliikkeen hoito, budjetointi, kustannuslaskenta ja -valvonta. Tv-toiminnassa on huomattava merkitys ennakkosuunnittelulla. Riittävän tehokkaalla ja ennakoivalla suunnittelulla pyritään saamaan ohjelmatoivomukset sekä tekniset edellytykset tasapainoon tehtyjen investointien ja hyväksytyn ohjelmapolitiikan puitteissa. Suunnittelun tehtävänä on tarjota vaihtoehtoja päätöksentekoa varten.

Moderneissa televisio-organisaatioissa pyritään ohjelmatoiminta keskittämään toiminnallisesti joustaville pienyksiköille, aihealoittain kootuille toimituksille tahi suppeahkoille tuottajaryhmille; pyrkimyksenä on byrokratiaa välttäen muodostaa tehokkaasti toimivia pienkokonaisuuksia. Tv-työ on tuotantoa, tuottamista ja tämän mukaisesti ohjelmatoiminnan perussolu on tuottaja. Tv-terminologia on tuontitavaraa; alkuperäisnimi ’producer’ merkitsee filmikielellä ohjelmahankkeen ohjelmallista, hallinnollista ja taloudellista johtajaa, vieläpä usein rahoittajaa… Ja sivulta 171: ”Aloittelevalta tv-avustajalta… Kannattaa ensin yrittää ’myydä’ ehdotus. Vasta sen jälkeen kun ohjelmaehdotus on jonkin ohjelmayksikön asianomaisella osastolla hyväksytty, on vuorossa käsikirjoituksen laatiminen. Idean esittämiseen ei tarvita käsikirjoitusta. Siihen riittää lyhyt idean tai aiheen selostus, synopsis. Sanakirjan mukaan synopsis on yhdistävä yleiskatsaus. Televisiokielessä se tarkoittaa lyhyttä, selkeätä tiivistelmää ohjelman aiheesta, aineksista, tarkoituksesta mihin ohjelmalla pyritään. Synopsis esittelee ohjelman oleelliset ainekset. Pituudeksi riittää yleensä yksi konekirjoitusliuska. Synopsis on kirjalliseen muotoon laadittu ohjelmaehdotus… Synopsiksella ei ole tarkkaa muotoa tai kaavaa. Selkeys olkoon tärkein vaatimus. Sen voi kirjoittaa omin sanoin, kunhan siinä esitellään loogisesti idean kannalta keskeiset asiat… Television ohjelmatuotannossa ulkopuolinen avustaja yleisimmin on juuri ohjelman suunnittelija. Jos suunnittelija on paitsi kirjoitus- myös puhetaitoinen ihminen, hän voi lisäksi esiintyä ohjelmassaan: haastattelijana, juontajana, taustaselostajana jne. Kokemusten karttuessa suunnittelija voi laatia suunnitelmastaan ohjelman käsikirjoituksen. Tämä edellyttää että suunnittelija tuntee jo melko paljon ohjelmien toteutusmahdollisuuksia ja -tekniikkaa. Suunnitelmassa on päähuomio kiinnitetty kysymykseen mitä, käsikirjoitus vastaa yksityiskohtaisen tarkasti kysymykseen miten. Suunnitelmassa on jäsennetty esitettävä asia tarkoituksenmukaisella tavalla, käsikirjoitus ’halkaisee’ suunnitelman kirjaimellisesti kahteen rinnakkaiseen osaan: kuvasuunnitelmaan ja tekstisuunnitelmaan. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että käsikirjoitus kirjoitetaan kahtena rinnakkaisena palstana. Konekirjoitusarkki jaetaan pituussuunnassa keskeltä kahtia; vasemmalle palstalle kirjoitetaan kaikki se, mitä ja miten kuvissa näkyy, oikealle puolelle se, mikä ohjelmassa kuullaan puheena – repliikkeinä, selostuksena, lauluna jne.”

Anu Koivunen ja Hannu Salmi on kirjoittanut kirjan ”Varjojen valtakunta – Elokuvahistorian uusi lukukirja” (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja Sarja A:9 1997) ja Ari Honka-Hallila, Kimmo Laine ja Mervi Pantti ”Markan tähden – Yli sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa” (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja Sarja A:44 vuodelta 1995).

Elokuvien suoratoisto – streamaus

http://streamia.fi/artikkelit/streamaajan-opas/

Videoiden levityskanavat

Videoille on löytänyt niin kansainvälisesti kuin Suomessakin uuden levitys-kanavan Internetistä ja sen videopalvelimista kuten Youtubesta ja Vimeosta. Näihin palvelimiin kirjautunut käyttäjä voi ladata omia videotiedostoja, joita muut palvelun käyttäjät voivat katsoa Internetin välityksellä. Esimerkiksi vuonna 2005 perustetulla Youtubella oli vuoden 2009 huhtikuussa n. 120 miljoonaa videoleikettä ja palveluun lisätään päivittäin n. 200 000 videota lisää.

Vimeo on Internetissä toimiva englanninkielinen videopalvelu. Se perustettiin marraskuussa 2004, mutta kenen tahansa käytettävissä olevana julkisena palveluna Vimeo avattiin 16. helmikuuta 2005. Sivusto tukee mm. videoiden näyttämistä muilla verkkosivuilla sekä pitkäaikaista videovarastointia. Videoiden katsominen ja käyttäjäksi rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä sivustolle omia videoitaan, kirjoittaa videoiden yhteyteen kommentteja sekä liittää profiiliinsa käyttäjäkuvan. Toisin kuin eräistä kilpailevista palveluista, Vimeosta on mahdollista tallentaa videotiedosto henkilökohtaiselle tietokoneelle ilman lisäohjelmia, kunhan videon lisääjä ei ole asetuksia muokkaamalla estänyt tallentamista. Peruskäyttäjien lisäämät videot ovat saatavilla alkuperäisessä muodossaan viikon ajan, minkä jälkeen vain pakattu versio on tallennettavissa. Yhden viikon aikaraja otettiin käyttöön 1. elokuuta 2009. Nimi Vimeo on Jakob Lodwickin keksimä. Se on anagrammi englannin kielen sanasta movie ja muistuttaa myös sanaa video.

Vimeossa puolestaan oli vuoden 2010 maaliskuussa 3 miljoonaa rekisteröitynyttä-käyttäjää ja videoita ladataan 16 000 päivittäin lisää. Youtubeen ja Vimeoon ladattujen videoleikkeiden laatu on parantunut uudistusten myötä ja  suurin osa uusista palvelimiin ladatuista videoista on nähtävillä HD-laatuisena eli parempi laatuisena kuin television nykyinen lähetyskuva.

Tietotekniikan historia

Tietokonetekniikan historia käsittää niin tietokoneen, tietotekniikka, automaation kuin laskennan ja ihmisen ajattelun samanaikaisen kehittymisen näiden suhteen. Nykyaikaisen tietokoneen kehitys alkoi sähköisistä laskentalaitteista ja kehitys on kulkenut rele- ja putkikoneista transistoritietokoneiden kautta mikrokontrollereihin ja mikroprosessoreihin. Ensimmäiset tietokoneet 1940-luvulla oli tehty sotilaallisiin tarkoituksiin, muun muassa Saksan ja Japanin salakirjoitusjärjestelmien murtamiseen. Tietokonetta käytettiin aluksi ensisijaisesti laskemiseen. Nykyään tietokone ohjaa monesti laajoja järjestelmiä, esimerkiksi tietokoneohjattua tuotantoa, ase-, tiedustelu- tai johtamisjärjestelmää, liikennevaloja, puhelinkeskuksia, Internetin reitittimiä, autoja, pesukoneita, lähes kaikkia teknisiä järjestelmiä. Nykyaikaisen yhteiskunnan teknologinen pohja on keskeisesti tietokonetekniikkaa.

Digitaalisissa painokoneissa yleisesti käytetty painomenetelmä on elektrofotografia. Se on keksitty jo 1930-luvulla, mutta tietotekniikan ja lasertekniikan kehitys, sekä näiden tekniikoiden yhdistäminen on mahdollistanut digitaalisen painamisen nykymuodossaan. Digitaalisessa painamisessa on ryhdytty viimeaikoina soveltamaan, käyttämään ja kehittämään mustesuihkutekniikkaa.

Kero, Reino ja Kujanen, Hannu (toim.): Kivikirveestä tietotekniikkaan, tekniikan sosiaalihistoriaa kivikaudesta nykypäivään. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1989

Wiio, Antti: Kun tietotekniikka muutti maailmaa, Vallankumoukselliset IT-keksinnöt kivikaudelta nykypäivään. Espoo: Tecnologos Oy / Deltakirjat, 2007.

Mitä flexopainaminen on?

Fleksopaino

Fleksopainomentelmä on kehitetty kohopainomenetelmästä, sillä painojälki on erotettu painavan ja painamattoman painopinnan korkeuserolla. Fleksopainomenetelmällä painetaan pakkausteollisuuden tarvitsemat pakkaukset, kääreet ja etiketit jne. Pakkauspainatuksen osuus on n. 22% koko painoteollisuudesta ja sen osuus kasvaa koko ajan. Pakkauksia painetaan myös syvä- offsetpainomenetelmillä, sekä uudella digipainotekniikalla pienempiä eriä. Fleksopainomenetelmän painolaatu on kehittynyt vastaamaan muita painomenetelmiä, minkä vuoksi se on erittäin suosittu painomenetelmä pakkausteollisuudessa. Fleksopainomenetelmän etuihin kuuluu, että sillä voidaan painaa muovi- ja vahapintaisia materiaaleja, kuten maito- ja mehutölkit. Painolaatat ovat fotopolymmerilaattoja tai kumilaattoja. Laatat kiinnitetään painosylinterin pinnalle yleensä kaksipuoleisella teipillä.

Lars-Eric Gardbergin kirjassa ”Savitaulusta laseriin, Kirjapainotaidon historia” (Avain 2011) ”Flekso-painomenetelmä oli pitkään riippuvainen stereotypian käyttämästä matriisitekniikasta, jossa käytettiin kuumennettavia matriisiprässejä kumilevyjen vulkanoimiseksi joustaviksi fleksolaatoiksi. Kumilaattojen taustapuolet hiottiin huolellisesti ennen asennusta fleksopainokoneen teloille. Flekso menetelmää kutsuttiin myös ’aniliinipainoksi’, koska sillä pitkään vain ’leimattiin’ aaltopahvia ja vastaavia materiaaleja. Kumilaatoista ja matriisiprässeistä luovuttiin 1970-luvulla fotopolymeerilaattojen myötä.”

Fleksopainoyksikkö koostuu värilaitteesta, painosylinteristä ja puristussylinteristä. Värilaitteena rasteripintainen Anilox-tela, joka nostaa juoksevan painovärin värialtaasta, mutta ylimääräinen väri pyyhitään raakeliterällä pois. Värimäärän annostelua säädetään muuttamalla keraamisesti pinnoitettua ja laserkaiverrettua rasteritelaa joissa on erilainen määrä rasterikuppeja pituusyksikköä kohden ja eri syvyisiä olevia kuppeja jotka määräävät värin annostelun määrän. Keraamisesti pinnoitetut rasteritelat tuli markkinoille 1970-luvulla, jonka jälkeen ne ovat olleet osa fleksopainomenetelmää. Rasteritela nostaa aina vakiomäärän väriä, koska ylimääräinen väri rasteritelan pinnalta raakeloidaan metalliteräraakelilla pois. Väri pakotetaan kuppiin. Fysiikasta olemme oppineet, että jokaisella pinnalla on adheesiovoima, joka pitää pinnalla olevaa nestettä pinnalla. Kun pinta-alaa pienennetään, pienenee myös kokonaisadheesiovoima ja offsetistä olemme oppineet saada paras jakaantuminen kahden sileän telan välillä. Yli 280 L/cm rasteritiheyksien osuus on kasvanut suureksi 25% valmistetuista rasteriteloista ja holkeista. Painosylinterillä jossa on laatat kiinnitettynä levittyy tasainen värikerros, joka siirtyy painettavalle materiaalille puristuksen voimalla, jota voidaan säätää puristussylinterillä sopivaksi. Painoyksiköiden kehitys on merkittävästi nostanut flexopainon laatua. Värinsiirto on tullut tarkemmaksi, vakiommaksi ja tehokkaammaksi.

Fleksopainomenetelmän valmistusprosessissa positiivisena filminä tai heijastusoriginaalina oleva painoaihio asetetaan kaiverrusjärjestelmään kuuluvan originaalilukijan, eli skannerin rummulle ja kumilevy kaiverrusyksikön tulostusrummulle. Rummulle kiinnitetyn painoaihion mustat ja valkoiset alueet muutetaan skannerin lukulaitteella sähköiseksi tiedostoksi, joka ohjaa kaiverrusyksikössä olevaa kaiverrinta. Kaiverrin poistaa kumilaatan pinnalta kaikki ei-painavat alueet, jolloin painavat alueet jäävät laatalle kohollaan olevina kohokuvioina. Kumin kimmoisuudesta jotuen painolevyllä ei voida toistaa kovin pieniä yksityiskohtia ja esim. valokuvissa maksimi linjatiheys on 30 l/cm.

Fotopolymeerilevylle painopinta valmistetaan fotokemiallisesti. Fotopolymeerilaattaa valmistettaessa kopiointi tapahtuu negatiiviselta filmiltä painoaihiota vasten valottaen UV-valolla. Levyn valoa saaneet alueet kovettuvat ja huuhdottaessa levyn pintaa kehitteellä, liukenevat valottumattomat alueet pois kovettuneen painoaihion jäädessä levylle.

Menetelmässä käytettävät painovärit ovat vesi- tai alkoholiohenteisia värejä, ja niiden kuivuminen tapahtuu haihtumalla. Värien ominaisuudet valitaan aina painettavan materiaalin ja tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tällaisia tekijöitä ovat painoalustan osalta mm. painettavuustekijät ja värien kiinnittyminen alustaan sekä painetun pinnan kulutuksen kestävyys. Tuotekohtaisia tekijöitä ovat mm. painovärien elintarvikekelpoisuus ja kosteuden sekä lämpötilamuutosten kestävyys. Fleksopainomenetelmä on yleinen pakkausten painomenetelmä ja soveltuu haihtumalla kuivuvien painoväriensä vuoksi myös sellaisten kalvojen painamiseen, jossa painopinta ei ole huokoinen ja johon painoväri siten ei voi tunkeutua. Painomenetelmänä fleksopaino on yksinkertainen, eikä fleksopainokone vaadi monimutkaisia rakenneratkaisuja. Värimäärän siirtymistä painolevylle hallitaan Anilox-väritelan avulla. Anilox-telan pinta on keramiikka- tai kromipäällysteinen ja pinnassa on tiheä kennosto pieniä syvennyksiä. Väritelan pyöriessä värikaukalossa painoväri kiinnittyy telan pintaan imeytyen samalla pinnassa oleviin syvennyksiin. Pyörivän väritelan pinta on kosketuksissa teräksiseen raakeliterään, joka kaapii telan pinnassa olevan liian painovärin pois, jolloin painolevylle siirtyy ainoastaan kennostoon jäänyt värimäärä. Koska värimäärän tarve on eri painomateriaaleilla erilainen, valmistetaan Anilox-väriteloja erilaisilla kennotiheyksillä ja –syvyyksillä. Huokoisille materiaaleille painettaessa käytetään harvaa ja syväkennoista väritelaa ja sileäpintaisille materiaaleille tiheää ja matalakennoista telaa. Painovärien kuivumisen nopeuttamiseksi jokaisessa painoyksikössä on oma ilmastointilaitteisto, joka imee väristä poistuvat liuotinkaasut talteen. Yksiköissä olevien ilmastointilaitteistojen lisäksi painokoneessa on painoyksiköiden jälkeen vielä erillinen kuumailmaa käyttävä kuivatusyksikkö, jossa tapahtuu värien ja painomateriaalin lopullinen kuivaus ennen radan kulkeutumista jälkikäsittely- tai uudelleenrullausyksikköön. Pakkausteollisuuden ohella fleksopainomenetelmää käytetään yhä enenevässä määrin tapettiteollisuudessa. Kirjojen ja lomakkeiden sekä erilaisten kirjekuorien ja paperipussien painamiseen kehitetyissä fleksopainokoneissa on kahdesta kymmeneen painoyksikköä. Rakenteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen painokoneet ovat joko yhdelle puolelle paperirataa painavia keskussylinteri- tai moniyksikkökoneita tai molemmille puolille rataa painavia ns. puoltotaantopainokoneita. Puoltotaantokoneessa on fleksopainoyksiköiden välissä ristikkäiset kääntötangot jotka kääntävät paperiradan ylösalaisin ennen seuraavaan painoyksikköön menoa.

Fleksopainamisen opetteluun on olemassa simulaattoriohjelma, jonka löydät: http://www.sinapseprint.com/-Packaging-

Linkit:

http://www.pakkaus.com

Perustietoa painoviestinnän laatuasioihin

Laatu painoviestintäalalla

Ollessani pätevöitymässä ammattioppilaitoksen opettajaksi Jyväskylässä Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 1993-94 tein laadusta seminaarityön, joka on osana tätäkin esitystä.

Toiminnan tuloksia ja tuotelaatua pyritään mittaamaan, jotta voidaan olla selvillä kyvystä saada aikaan laadukasta palveluja tai tuotteita. Toiminnan laadunmittaukseen löytyy erilaisia laatujärjestelmiä kuten ISO 9000 josta tarkemmin internetissä http://www.sfs.fi ja Suomen ja Euroopan laatupalkinto kriteeristö http://www.laatukeskus.fi . Latujärjestelmien tarkoituksena on olla välineenä toiminnan kehittämiseksi nykytilasta asetettuun päämäärään, jotta asiakas voisi olla tyytyväinen saamiinsa palveluihin ja tuotteisiin. Laatujärjestelmien käyttöönottaminen saattaa selkeyttää yrityksen toiminnan käytäntöjä. Laatujärjestelmät edellyttävät toimintamallien kuvaamista, jotta voidaan selvitellä toiminnan laadukkuutta.

Myös henkilöstön tyytyväisyys organisaation toimivuuteen on tärkeä tuotetun hyvän laadun tae.

Painatuslaatu

Painatuslaadun mittaaminen edellyttää mittareita esim. painettuja mittakenttiä ja mittalaitteita kuten densitometriä ja spektrifotometriä. Painatuksen laatua voidaan arvioida kahdella eri tavalla. Toinen on painojäljen vertaaminen originaaliin, ja toinen on painatustuloksen laadun arvostelu ilman vertailua mittaamalla. Ensin mainittua kutsutaan objektiiviseksi, jälkimmäistä subjektiiviseksi menetelmäksi. Laadun määritys voidaan tehdä joko mittaamalla laadun eri osatekijöitä tai arvioimalla niitä. Laadun mittauksella saadaan yksiselitteinen tulos, ja mittaus on toistettavissa, mutta mittaustulosten tulkinta ja eri tekijöiden painotus ovat vaikeita. Arviointi on nopea ja helppo tapa, mutta tulos vaihtelee riippuen olosuhteista sekä arvioinnin suorittajasta (kokemus, koulutus, maku). Painatuslaadun mittauksen lähtökohtana tulisi olla ihmisen näköaisti. Tällöin mitattu tulos olisi sama kuin arvioitu.

Laatu onkin muutosta aiheuttavien tekijöiden minimointia, olosuhteiden vakiointia ja vertaamista vakiotilan laatuarvoihin; se on laadun hallintaa. Hallinta on tieto-taitoa, jolla olosuhteet pidetään tarkoituksenmukaisella tasolla. Se on ammatin osaamista, menetelmien tuntemista, vaihtelua aiheuttavien tekijöiden hylkäämistä ja ennen kaikkea olosuhteiden vakioina pitämistä. Painojäljen laadunhallinta on näin ollen korkean vakiointiasteen ja ammatillisen osaamisen mitta, joka voidaan ilmaista laatusuureilla.

Painovaiheessa on useita virhelähteitä. Virheet voidaan luokitella 1. peitteisten pintojen tummuusvaihteluihin, 2. rasteripintojen tummuusvaihteluihin, 3. rasteripisteiden täyttymiseen, 4. vierintävirheisiin, sävyttymiseen ja kaksoispainatukseen. Peitteisten pintojen tummuusvaihtelut johtuvat lähinnä värimäärän vaihteluista painamisen aikana sekä paikallisista värimäärän vaihteluista. Lisäksi veden emulgoituminen väriin sekä kaikki paperista aiheutuneet vaihtelut. Rasteripisteiden täyttyminen tummassa päässä johtuu värimäärä ja värin reologiset ominaisuudet, sekä puristus. Vierintävirheet aiheuttavat rasteripisteiden venymistä, mikä näkyy virheellisenä sävyntoistona. Sävyttymistä edeltävät häiriöt veden ja värin tasapainossa vaikuttavat painatuksen kokonaistummuuteen. Kovin suuri vesimäärä sävyttymisen estämiseksi saattaa pestä pois pienempiä rasteripsteitä, mikä näkyy painatusjäljessä vaalean alueen puuttumisena painatuksessa. Rasteripisteiden kahdentuminen eli kaksoispainatus on vaikutuksiltaan lähellä vierintävirhettä. Sitä esiintyy useimmiten painoarkin etu- ja takareunassa kumikankaan elämisen seurauksena. Vierintävirheen valvonta tapahtuu joko visuaalisesti tai tummuusmittauksin vaaka- ja pystysuuntaisten viivarastereiden tummuuksia vertaamalla. Kaksoispainatus antaa hälytyksen näihin vierintävirheindikaattoreihin. Liiallista kostutusveden määrää voidaan tarkkailla visuaalisesti vesijäljistä painojäljessä.

Painotuote syntyy graafisen tekniikan neljässä päätyövaiheessa, jotka ovat esisuunnittelu, painopinnan valmistus (tekstinvalmistus, kuvanvalmistus, asemointi ja levynvalmistus), painaminen ja jälkikäsittely. Painossa laadunvalvonta toteutetaan joko mittauksin densitometrillä taikka spektrifotometrillä. Jokaiselle painokoneelle on vakioitava oikea värinanto densitometrin kontrastimittauksilla laadunvalvontaelementeistä, jotka on sijoitettu yleensä painavan pinnan ulkopuolelle painoarkin takamarginaaliin. Reproa varten valmistetaan painannan toistokäyrä jokaisesta osaväristä, jotta reprossa osataan korjata painatuksessa tapahtuvaa pisteenkasvua. Pisteenkasvu on voimakkainta välisävyissä. Samoin tehdään harmaatasapainotoistokäyrä, joka muodostuu kolmen värin päällekkäin painannasta. Harmaatasapainokäyrä huomioidaan värierottelussa.

Painovärin epäpuhtauksien selville saamiseksi on laadunvalvontaelementistä mitattava kukin osaväri kolmella eri densitometrin suotimella ja taulukoitava saadut mittaustiedot värisävyvirheen ja harmauden laskentaa varten. Taulukoidut mittausarvot ja laskentatulokset siirretään visuaalista tarkastelua varten GATF:n väriympyrään. Oikean värijärjestyksen selville saamiseksi painatuksessa mitataan densitometrin viimeksi painetun värin suotimella tummuuden valvontapisteistä mittaukset ja lasketaan tarttuvuusarvot. Painatus osaväreittäin suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin se on edullisempaa värien tarttumisella toistensa päällä.

Laadunvalvontaelementistä on visuaalisesti arvioitavia vierintävirheilmaisimia ja kolmen osavärin harmaatasapainoilmaisimet.

Käytännön painovärit

Jokaista painoväriä voidaan käsitellä kuten teoreettista ideaaliväriä, joka on likaantunut. Tämän johdosta ne absorboivat spektristä osia, joiden oikeastaan pitäisi päästä esteettä värikalvon lävitse.

Esimerkiksi offsetissa käytettävä magenta painoväriä voimme tarkastella kuten ideaalia magenta painoväriä, joka on keltaisen värin likaama. Kun ideaali magenta absorboi ainoastaan spektrin vihreän osan, absorboi magenta painoväri keltaisen likansa johdosta myös osan sinistä spektrin aluetta, jonka kuuluisi päästä täysin esteettä lävitse.

Samalla tavoin on asia myös cyanin painovärin suhteen. Sen voimme kuvitella likaantuneen magentan ja keltaisen jätteistä. Kun ideaali cyani absorboi punaisen alueen spektristä ja laskee sinisen ja vihreän esteettä lävitseen, absorboi cyani painoväri myös osan spektrin sinisestä ja vihreästä alueesta. Keltainen painoväri on suhteellisen puhdasta verrattuna kahteen edelliseen. Se absorboi vain hivenen väärin punaista ja vihreää valoa.

Edellä esitetty käytännön painovärien poikkeaminen teoreettisista näyttelee siis huomattavaa osaa värijäljennöstyössä. Muita tekijöitä sen lisäksi ovat värinpidon vaihtelun johdosta muuttuva värikerroksen paksuus, trapping eli toisen painovärin epäsäännöllinen tarttuminen edellä painettuun väripintaan, painovärikerroksen sisäiset heijastukset, painojäljen pintaheijastus, pisteen kasvu jne.

Jos käytettävissä olisi siis edellä mainittuja teoreettisia painovärejä, tultaisiin toimeen käytännöllisesti katsoen ilman reprossa tapahtuvaa korjailua värintoistokäyriin. Koska tarvittavia ideaalivärejä ei käytännössä voida saada aikaan, on suoritettava korjaus siellä, missä se on mahdollista, nimittäin värierottelun yhteydessä.

Värin arviointi

Värien arviointiin parhainten sopiva instrumentti on ihmissilmä. Teollisuudessa kuitenkin tarvitaan objektiiviset standardit ja metodit värien mittaamiseen. C.I.E. (Comission Internationale d’Eclairage) on määrittänyt standardit ja kehittänyt ihmissilmän toimintaan perustuvan mittausjärjestelmän. Tällä tavalla on määritelty kolme erilaista suodatinta. Mittaamalla näillä suodattimilla saadaan aikaan kolmiulotteinen väriavaruus. Tästä avaruudesta voidaan matemaattisesti vähentää seuraavat kaksi väriavaruutta:

Lab-järjestelmä, jossa värin kirkkaus (luminenssi) merkitään L-kirjaimella. Magentan/vihreän määrä mitatussa värissä merkitään a:lla. Keltaisen/sinisen määrä mitatussa värissä merkitään b:llä. Värejä voidaan verrata vain spektrifotometrisellä menetelmällä.

Densitometrin toimintaperiaate

Densitometrin mittausperiaate toimii samoin kuin painajan tekemä silmämääräinen arviointi. Stabiloidusta valolähteestä valo ohjataan optiikan kautta painetulle pinnalle. Värikerroksen paksuudesta ja värin pigmentoinnista riippuen osa valosta absorboituu. Painomateriaali heijastaa sen valonosan mikä ei absorboitunut. Linssijärjestelmä kokoaa ne valonsäteet, jotka läpäisevät värikerroksen 45° kulmassa mittaussäteeseen ja ohjaa ne vastaanottimeen (fotodiodi). Fotodiodin vastaanottama valomäärä muutetaan sähköiseksi energiaksi. Elektroniikka vertaa nyt tätä mittausjännitettä referenssiarvon kanssa (”absoluuttisen valkoisen” heijastuskyky). Ero on peruste mitatun värikerroksen absorptiokäyttäytymisen laskemiselle. Näytössä näkyy mitattu densiteetti.

Säteen reitillä olevat värisuodattimet rajoittavat valon kulloisellekin painovärille tärkeille aallonpituuksille. Lisäksi on monissa densitometreissä kytketty säteen reitille polarisaatiosuodattimet. Ne tasaavat suuret mittausarvoeroavaisuudet kuivan ja märän painovärin välillä. Tavallisesti mittaukset tehdään mukaan painetulta laadunvalvontaelementistä, joka on ainoastaan laadunvalvontaa varten. Valolähteestä lähtevä valo koostuu kolmesta valoväristä sininen, vihreä ja punainen. Koska näiden kolmen värin osuudet ovat suunnilleen yhtä suuret, näemme tämän valon todellisuudessa valkoisena valona.

Mitattava painoväri, esimerkissämme Cyan, vaikuttaa valonsäteisiin kuten värisuodatin (värisuodattimella on sellainen ominaisuus, että ne päästävät läpi omien värien säteet ja absorboivat muiden värien säteet). Koska säteilevien valovärien sinisen ja vihreän sekoituksesta on tuloksena Cyan, voivat nämä siniset ja vihreät värinosat läpäistä värikerroksen, ja heijastuvat melkein täydellisesti valkoiselta paperipinnalta. Punaiset valonosat sitä vastoin absorboituvat enemmän tai vähemmän voimakkaasti Cyan-värikerrokseen. Vastaavasti vain melko pieni osa punaisista valonosista heijastuu riippuen pigmentoinnista ja värikerroksen paksuudesta. Silmä tunnistaa tämän, pääasiassa sinistä ja vihreistä osuuksista koostuvan palautuvan valon cyanina. Densiteetin mittauksen kannalta on kuitenkin vain pienempi, värikerroksen suodattama valon punainen osuus mielenkiintoinen. Tästä syystä säderataan kytketään suodatin, joka pysäyttää tarpeettomat siniset ja vihreät valonosat ja päästää vain Cyan-mittaukselle tärkeät punaiset valonosat vastaanottimen fotodiodiin. Mitattavien värien vaihtuessa täytyy käyttää oikeaa värisuodatinta. Nykyaikaiset laitteet valitsevat automaattisesti oikean suodattimen. Sekoitevärejä mitataan sillä suodattimella, millä saavutetaan korkein densiteetin mittausarvo.

Harjoitustyön ohjeistus

Tarkoituksena on mitata laadunmittaukseen soveltuvasta testiarkista laatua kuvaavat mittaukset. Toinen vaihtoehto on mitata laatua kuvaavasta laadunvalvontaelementtimittarista, joka on painettuna arkille puhtaaksi leikkaus varoihin, jolloin laatua voidaan valvoa jatkuvasti. Harjoituksen tarkoituksena on tunnistaa havainnoitavat asiat painetuissa arkeissa ja ymmärtää laatuasiat silmämääräisesti ja mittareilla mitattuna. Laatuasioita ovat värien kohdistus, värien tasaisuus, värien oikeat densiteettiarvot, toleranssit, harmaatasapaino. Painojäljestä on pystyttävä havainnoimaan, ovatko painokoneen säädöt oikeat.

Saadut mittaustulokset taulukoidaan, lasketaan laatua kuvaavat tunnusluvut ja tehdään työselostus, johon piirretään graafiset kuvaajat painojäljen toistokäyrä, harmaatasapainon toistokäyrä ja väriavaruus GATF:n väriympyrään. Lopuksi tehdään yhteenveto mittaus- ja laskentatuloksista.

Mitattavat ja laskettavat laatuasiat ovat:

– värisävyvirhe

– painatuksen ominaiskäyrä

– painatusdensiteettien määritys kontrastimittauksin

 • oikean painatusjärjestyksen määritteleminen eri osaväreille

Painovärin monista ominaisuuksista vaikeimmin hallittavissa on sen värisävy. Painamalla aikaansaatu värisävy on suuresti riippuvainen kulloinkin muodostuvan värikerroksen paksuudesta ja painopaperin pinnan rakenteesta ja värisävystä. Värisävyn ilmaisemiseksi on pyrittävä yksikäsitteisiin, mieluimmin mittaukseen perustuvaan värianalyysiin. Kirjapainoalalle kehitetyistä suodindensitometrisistä värien määrittelysysteemeistä selostetaan GATF:n väriympyrän käyttö. GATF:n ympyräkoordinaatisto on erittäin käyttökelpoinen painovärien ominaisuuksien havainnollistamiseen ja niiden arviointiin.

Kukin tutkittava painoväri tai muu värisävy havainnollistetaan ympyrässä pisteellä, joka poikkeaa kehän suuntaan ideaalista, jos se on sävyltään virheellinen. Värin virheellisyys todetaan mittaamalla densiteettiarvot sinisellä, punaisella ja vihreällä suotimella. Jos mittauksissa saadaan kaikilla suotimilla mitattaessa densiteettiarvoja osoittaa tämä värin olevan epäpuhdasta. Tällöin sisältää värisävyvirhettä ja harmautta. Jos väri olisi täysin puhdasta, niin vain yhdellä suotimella mitattaessa saataisiin mittaustulos. Värisävyvirheen suuruuden saamme selville vähentämällä toiseksi suurimmasta mittaustuloksesta pienimmän densiteettiarvon, eli poistetaan harmauden osuus ja saatu tulos jaetaan suurimmalla densiteetin arvolla vähennettynä harmauden osuudella Dmin ja lopuksi kerrotaan sadalla. Mitattavan osavärin harmauden muodostaa pienin densiteetti-arvo, joka jaetaan suurimmalla mittausarvolla ja lopuksi muunnetaan prosenteiksi kertomalla saatu tulos sadalla.

Mittapisteet asetellaan sitten että suurimman densiteettilukeman antaneen suotimen vastaväri on lähtöpiste ulkokehällä (esim. vihreän suotimen vastaväri on magenta). Mitattu piste asettuu väriympyrän kehällä värisävyvirheen osoittaman prosenttimäärän verran pienimmän densiteettimittaustuloksen osoittamaan suotimen väriä kohden siirrettynä. Mitä vähemmän värissä on sävyvirhettä, sitä lähemmäksi ulkokehällä olevaa nollaa se sijoittuu. Tätä pistettä siirretään ympyrän lävistäjän suunnassa keskelle harmausprosentin osoittama määrä, joka osoittaa magentan harmauden suuruutta. Mitä lähemmäs ympyrän keskipistettä väri sijoittuu, sitä suurempi on sen harmaus.

Värisävyvirheen laskemisesta

Gatfin määritelmän mukaan ovat värisävyvirheet mitattavissa siten, että kunkin osavärin kompakti mittauspiste mitataan densitometrin kolmella eri suotimella (punainen, vihreä ja sininen). Kullakin osavärillä on suotimena vastavärinsä. Värisävyvirheprosentin HE (%) laskeminen tapahtuu seuraavan kaavan mukaan:

HE% = (Dm – Dmin) / (Dmax – Dmin) * 100

Tee testiarkista värisävynvirheen mittaukset kustakin osaväristä ja osavärien päällekkäin painatuksista. Mittaa myös kustakin mittauspisteestä kaikilla densitometrin suotimilla densiteettiarvot. Taulukoi näin saadut mittaustulokset.

Osavärin harmauden (grayness) laskeminen

Amerikkalainen tutkimusinstituutti GATF kehitti nämä molemmat mittasuureet. Niiden käyttö ei ole Euroopassa tavallisia. Ne ovat samalla tavoin kiistanalaisia kuin värin vastaanoton densitometrinen tutkimuskin. Nämä ovat kuitenkin hyödyllisiä vertailutarkoituksissa painokselta painokselle sekä yhden painoksen sisällä. Kunkin osavärin epäpuhtaudet yhteenlaskettuna muodostavat päällekkäin painettuna harmaan. Harmauden määrän laskemisessa käytetään samoja mittausarvoja kuin värisävyvirhettäkin laskettaessa. Harmausprosentin (GR%) laskentakaava on:

Myös kahden perusvärin päällekkäispainaman punaisen (magenta + keltainen), sinisen (magenta + cyan) ja vihreän (keltainen + cyan) sävyvirhe ja harmaus voidaan mitata tai laskea, jos perusvärit (magenta, keltainen ja cyan on mitattu). Mitattaessa kukin päällekkäispainama densitometrillä saadaan jokaisesta kahden värin päällekkäispainamasta kaksi suurta ja yksi pieni mittauslukema. Sävyvirhe ja harmaus lasketaan samalla tavalla kuin perusväritkin.

Painojäljen ominaiskäyrä

Pisteen kasvu filmiltä painettuun arkkiin voidaan havainnollistaa painatusominaiskäyrällä. Paino-ominaiskäyrän selville saamiseksi painetaan vähintään kolmiportainen rasterikiila sekä kompaktipinta. Pisteen kasvu on filmissä olevan tunnetun rasteriprosentin (rasterisävyarvon) ja painetussa arkissa olevan vastaavan kohdan mitatun rasterisävyarvon erotus prosenteissa ilmaistuna.

Kun näin saadut painatusjäljen arvot piirretään kuvaajaan y-akselille, saadaan siirto-ominaiskäyrä, kun x-akselilla ovat filmillä olevat rasteriprosentit. Se on voimassa vain harjoituksessa käytetyllä painokoneella, painovärillä, paperilla, puristuksella ja painolevyllä, sillä käytettäessä erilaisia materiaaleja saadaan erilaisia paino-ominaiskäyriä. Johtopäätöksenä havaitsemme materiaalien vakioinnin tarpeellisuuden painatusprosessissa.

Laadunvalvontaelementissä on pisteenkasvun mittaus toteutettu 50% rasterikentällä, sillä rasteriprosentin kasvu on voimakkainta keskisävyalueen eli 50%:n rasteripisteessä. Mittaus toteutetaan kalibroimalla densitometri painettavaan paperiarkkiin, jonka jälkeen suoritetaan mittaukset 50% rasterikentästä. Pisteenkasvuprosentti on arkilta mitatun rasteripisteprosentin ja filmiltä tunnetun rasteriprosentin erotus. Esim. painoarkilta on mitattu 50%:n rasterikentän kohdalta mittaustulos 73% ja filmillä rasteriprosentti on 50%, jolloin pisteen kasvu on 23%. Tätä käyrää voidaan hyödyntää repro-osastolla huomioimalla painokoneen pisteenkasvu tehtäessä värierotteluja.

Kontrastimittaukset

Kontrastilla tarkoitetaan sävyerojen voimakkuutta. Kontrastien havaintokyky alenee, kun silmä vastaanottaa lukuisia ja voimakkaita kontrasteja, etenkin kun ne ovat sävyrikkaiden värikuvien aiheuttamia. Ja käänteisesti katselijan havaintokyky kohoaa, kun silmä näkee vain kontrastiköyhiä väripintoja ja erityisesti kun nämä väripinnat ovat neutraaleja. Tasaiset harmaat pinnat ovat äärimmäisen kontrastiköyhiä tarkastelukohteita. Tällöin katselijan havaintokyky kohoaa.

Erilaisten painettavien pintojen vertaaminen osoittaa, että on luokiteltava painettavien pintojen vaikeusasteet kontrastiluokkien mukaan, joka määrää densiteettimittausten toleranssialueen, eikä painojäljen kuvien aiheen mukaan. Luonnollisesti tiukin toleranssialue on äärimmäisen kontrastiköyhillä painopinnoilla ja taas kontrastirikkailla painopinnoilla väljemmän toleranssin mukaan painojäljen laadun kärsimättä.

Sopiva painatusdensiteetti määritellään suhteellisen painokontrastin avulla seuraavasti:

Värinantoa lisäämällä NCI-ajolla portaittain ja mittaamalla densiteettiarvot kolmeneljäsosasävystä (rasterisävy) ja kompaktista pinnasta saadaan erilaisille väripinnoille kontrasti K(%) arvoja. NCI-tason, oikean värikerrosvahvuuden määritys perustuu kahden sävyn täydenpinnan ja rasteripinnan erottumista mittaavaan arvoon (K). NCI on lyhenne sanoista Normal Colour Inking. NCI-painatus suoritetaan normaalissa tuotantonopeudessa tai vähintään 60%:lla painonopeudella. Painatuksen aikana värikerrosvahvuus kasvatetaan pienin astein värilaitetta säätäen aliväritteisestä yliväritteiseksi, jolloin painaminen lopetetaan

Kustakin näytteestä mitataan täyden (solid) ja rasteroidun (r) pinnan densiteetti (D) sekä lasketaan kontrasti:

K(%) = (Dsol – Dr) / Dsol * 100
Näytteiden mittaustuloksista havaitaan, että värinpidon kasvaessa vertailusävyjen ero ja kontrastiarvo K kasvaa. Värinpitoa kasvatettaessa lähestytään ilmiötä, jossa rasterisävy pyrkii siirtämään väriä paperille suhteessa enemmän kuin täyden pinnan sävy ja kontrastiarvon kasvu pysähtyy (Kmax). Jälkimmäisissä näytteissä värikerroksen edelleen kasvaessa kontrasti jyrkästi alenee rasterisävyn Dr tukkeutuessa. NCI-tason kehittyminen voidaan esittää graafisesti koordinaatistossa.

Värin vastaanotto ja värijärjestys

Värin vastaanotto liittyy kiinteästi värijärjestyksen määrittelemiseen. On eroa, onko väri painettu valkoiselle paperille tai jo painetulle pinnalle ja kuivalle värille, tai onko 2 vai 4 väriä painettu peräkkäin märkää märälle.

Jos jo painetun värin päälle painetaan toinen väri ja saadaan aikaan peitto, joka on tasainen ja värisävy on toivotulla paikalla, kutsutaan tätä hyväksi värin vastaanottokäyttäytymiseksi. Jos värin vastaanottokäyttäytyminen on virheellinen ei toivottua värisävyä saavuteta. Tästä on seurauksena, että väriskaala kapenee ja tietyt värivivahteet eivät enää toistu.

Värin vastaanottokäyttäytyminen

Densitometrillä on helppo mitata ja laskea suhteellinen arvo värin vastaanotolle FA(%). Kompaktipinnan densiteetti Dsol mitataan jokaiselle kompaktikentässä olevalle yksittäisvärille, sekä jokaiselle moniväriparille ja kolmiväriselle päällekkäispainannalle painovalvontakentistä.

Jotta voitaisiin mahdollisimman pitkälle sulkea pois värijärjestyksestä johtuvat vaikutukset painatustuloksessa, tulisi vedostus- ja tuotantopainatus tapahtua standardisoidussa värijärjestyksessä BVD/FOGRA-standardin mukaan.

Harmaatasapainokäyrä

Harmaatasapaino testikuviosta määritetään ne yhdeksän päällekkäin painantaa jotka muodostavat harmaata. Näistä kentistä sijoitetaan osaväreittäin rasteripistearvot taulukoksi paperille. Näitä harmaatasapaino taulukoiden taulukkoarvoja käytetään hyväksi repro-osatolla tehtäessä värierotteluja, jotta saadaan kuvat osaväreiltään tasapainoon.

Oikea ja virheetön harmaan toistuminen näyttelee merkitsevää osaa kaikessa värireproduktiossa, koska ihmissilmä on erityisen herkkä havaitsemaan sävyn siirtymät harmaan toistossa originaalin ja painojäljen välillä. Harmaan toistuminen harmaana reproduktioprosessissa originaalista painojälkeen on perusvaatimus neliväripainatuksessa, koska tällöin myös muut värit toistuvat oikein ja saavutetaan hyvä laatu.

Harmaan toistaminen on ongelmallista johtuen painovärien puutteellisuuksista, painoprosessin värinmuodostustavasta sekä paperista. Jos painovärit olisivat optisesti virheettömiä, painoprosessin toiminta täydellinen ja painopaperi täysin valkoinen, ei ongelmia harmaan muodostamisessa olisi. Tällöin saatettai­siin painaa osavärit samansuuruisina rasteriprosentteina ja päällekkäin painanta olisi harmaa. Painovärien värisävyt ovat virheelliset, eivätkä ole täysin läpikuultavia, johtuen värin valmistukseen käytetyistä raaka-aineista. Rasteripainatuksessa värinmuodostus tapahtuu sekä vähentävästi että lisäävästi. Lisäksi värinmuodostus on erilainen vaaleassa ja tummassa päässä. Tällöin paperin värisävyn poikkeaminen puhtaasta valkoisesta tulee esille, etenkin vaaleassa päässä. Painoprosessissa märkänä märälle painettaessa esiintyy puutteita värin tarttumisessa alle painetun värin pintaan nopeassa painatustapahtumassa.

Neliväripainatuksen harmaatasapainoa voidaan tutkia koepainatuksten avulla tietyssä painoprosessissa ja laatia reproduktiota varten ohjeet, joita tulee noudattaa harmaan toistumisen onnistumiseksi. Tätä varten on kehitetty testikuvioita, joiden avulla pyritään pääsemään selville, millaiset eri osavärien peittoprosenttien tulee olla, että ne päällekkäin painettuina tuottavat tyydyttävän harmaatasapainon yli koko sävyalueen.

Harmaatasapainon tutkiminen on tehtävä vakio-olosuhteissa (painoväri, paperi, painolevy, kostutusvesi, värien painamisjärjestys, painatusnopeus, rasteritiheys), jotka vastaavat normaalia tuotantotilannetta. Lisäksi värinannon on oltava optimissaan.

Kun harmaat pisteet on etsitty, mitataan testifilmien rasterikenttien densiteetit tai käytetään filmeihin valmiiksi merkittyjä pisteprosenttiarvoja. Mittaustuloksista tehdään graafinen esitys siten, että Cyanin rasterisävyjen densiteetit ovat vaaka-akselilla ja pystyakselilla vastaavat neutraaliharmaan aikaansaavat cyanin, keltaisen ja magentan rasterisävyn densiteetit.

Moniväripainatuksen tulos on sitä todennäköisemmin parempi mitä laajempi värisävyalue on painettaessa toistettavissa. Sävyalueen laajuuteen vaikuttavat osavärien värisävyt, värien kylläisyys ja märkää märälle painettaessa värinsiirron onnistuminen, trapping. Eräänä näiden seikkojen yhteisvaikutuksen kuvaajana pidetään ns. harmaatasapainoa ts. että samanlaiset osavärien rasterisävyt päällekkäin painettaessa sävyalueen tummuudesta riippumatta antavat tulokseksi neutraalin harmaan. Näin ei kuitenkaan käy, vaan harmaatasapainon virheet on korjattava muokkaamalla reproduktiovaiheessa osavärien sävyntoisto sellaiseksi, että painettaessa optimi- ja vakiodensiteetteihin neutraaliksi tarkoitetut sävyt todella toistuvat neutraaleina.

Alivärinpoisto

Kaikki moniväripainatus tehdään nelivärisenä, musta on neljäntenä osavärinä. Värikuvan muodostukseen mustalla ei ole mitään osuutta, sen käytön tarkoituksena on terävöittää kuvaa ja täyttää kolmivärisen väritoiston harmaasävyjen varsin vaatimattomaksi jäävää tummuutta. GATF:n väritasapainon tutkimiseen tarkoitettu testifilmi ei kerro mustan käyttäytymisestä mitään, sen sijaan GARC:n vastaavassa filmissä on mahdollista todeta, miten suuressa määrin mustan lisääminen tummentaa tumminta neutraalia sävyä. Mustan vaikutus on luonnollisesti riippuvainen sen painatustummuudesta, värien painatusjärjestyksestä ja mustan päälle tulevien mahdollisten osavärien transparenssista.

Riippuen siitä, millainen musta on valittu, voidaan rakentaa mustan sävyntoistokäyrä itsenäisesti – ns. luurankomusta, joka painaa lähinnä vain kaikkein tummimpiin harmaasävyihin, on varsin yleinen. Se suunnitellaan alkavaksi tasaisesti alueella, jossa kolmiväripainatuksen harmaasävyn sävyntoistokäyrä tum­maan tultaessa selvästi alkaa loiveta.

Alivärinpoistolla tarkoitetaan sitä, että tummissa harmaasävyissä poistetaan värillisten osavärien määrää ja puutteelliseksi muutoin jäävä tummuus täytetään mustalla osavärillä. Poiston määrä on skanneritekniikan sallimissa puitteissa ja painatustavan huomioon ottaen erikseen harkittavissa. Alivärinpoisto skannerilla tehtäessä ei saisi vaikuttaa muihin kuin harmaasävyihin.

Mittaustulokset

Mittaukset eivät ole itse tarkoitus, vaan keino seurata laatua. Laatu on vakioitava mitattavissa oleviin arvoihin. Mittaustuloksia ja laskennallisesti jalostettuja mittaustuloksia verrataan vakioituihin laatua ilmaisemiin arvoihin. Jos mittaustulokset poikkeavat vakioiduista arvoista on osattava tehdä tarpeelliset johtopäätökset ja korjaukset. Korjausta tehtäessä on tiedettävä repron ja painon laitteet ja työvaiheet pyrittäessä selvittämään mistä johtuu mikäkin poikkeama laadusta. Työselostusta tehtäessä on kiinnitettävä huomiota tähän syy ja seuraus johtopäätösten selvittelyyn yksityiskohtaisesti.

Aliväripoistolla tarkoitetaan kolmella osavärillä aikaansaatavia harmaasävyjen korvaamista mustalla osavärillä. Harmaatasapaino on oltava olemassa vaikka alivärinpoisto on käytössä, sillä jos harmaatasapaino ei ole kunnossa niin värilliset värit eivät ole origininaalin kaltaisia, eivätkä ole myöskään tasapainossa toisiinsa nähden.

Lähteet:

Laadun valvonnan perusteet. Heidelberg 1988

Väri & Laatu. Heidelberg 1999

Lehtonen, Mattila ja Veilo. Digitaalinen painoviestintä. WSOY 2004

Perustietoa offsetpainamisesta

Offsetpainotekniikan perusteita

Offsetpaino on laakapainon (kivipainon) eräs muunnos. Laakapaino perustuu siihen, että tietyt hiiliyhdisteet, esim. rasvat ja toisaalta vesi eivät liukene toisiinsa. Tämän vuoksi painettavat kohdat painolevyllä on rasvaista väriä suosivia kohtia ja ovat myös vettä hylkiviä. Painamattomat kohdat ovat taas vettä vastaanottavia pintoja. Rasvainen painoväri ei siirry teloista painamattomiin kohtiin, joka on yleensä karhennettu alumiinipinta, jossa on ohut vesikalvo pinnalla, vaan väriä vastaanottavaan kohtaan, mikä on painolevyn valonherkkä emulsiopinnoite. Painopinnaksi jäänyt emulsiopinnoite hylkii taas vettä. Painolevy on pinnoitettu valonherkällä emulsiolla, johon saadaan kopioitua painettava aihe. Painamattomilta kohdin valottumaton emulsio kehitetään tai pestään pois jolloin alta paljastuu vettä vastaanottava karhennettu alumiini pinta tai muu soveltuva pinnoite. Kuvakohdat ja painamattomat alueet ovat lähes samassa tasossa, siksi nimitys laakapaino. Laakapainomenetelmiä on kolme, jotka ovat kivipaino, valopaino ja offsetpaino. Kivi- ja valopaino ovat suoria painomenetelmiä, mutta offsetpaino on epäsuora painomenetelmä, sillä painoaihe siirtyy kumikankaan kautta painettavalle materiaalille. Laakapainomenetelmän keksijä on Alois Senefelder, joka sai patentin keksinnölleen v. 1796. Hän totesi vuonna 1805, että myös karhennettua sinkkilevyä voidaan käyttää laatta-aineena.

Offsetpainokoneen painokuntoonlaitto

Alistuksen säätö

Arkkioffsetpainokoneissa on kaksi alistuslaitetyyppiä, yksittäis arkkialistuslaitteella ja limittäisarkkialistuslaitteella varustetut painokoneet. Yksittäisarkkialistuslaitteissa arkki alistetaan arkin etureunasta ja limittäisarkkiakoneissa arkin takareunasta. Molemmissa tyypeissä on tarkoituksena, että päällimmäiset arkit irrotetaan paperipinosta irrotuspuhalluksella ja limittäisarkkialistukoneilla suoritetaan lisäksi myös välipuhallus, jonka avulla päällimmäinen arkki siirretään siirto imunaukkareilla alistuspöydän hihnakuljettimelle ja siitä etumerkkeihin. Limittäisarkkipainokoneissa on varmistettava, että kun arkki on pysähtynyt etumerkkeihin, niin arkkia kuljetushihnaan painavat kumirullat ovat silloin n. 1mm etäisyydellä arkin takareunasta, jotta sivustimen veto onnistuu. Alistuslaite on säädettävä siten, että paksumpia papereita painettaessa pidetään arkkipino ylempänä korkeuden säädöllä ja ohuemmat alistettavat paperit alempana, jotta alistuslaite jaksaisi nostaa päällimmäisen arkin ja ettei liian monta arkkia alistuisi. Erotusjouset ja -harjat tulee säätää niin, että paksuilla papereilla ne ovat vähän arkkipinon päällä ja ohuilla enemmän erottaakseen päällimmäisen arkin arkkipinosta.

 • asetetaan painettavan arkin koon mukaan arkkipinon sivurajoittimet paikoilleen
 • asetetaan painettavan paperilaadun mukaan arkin kulkuun liittyvät säädöt kohdalleen, irrotuspuhalluksen voimakkuus ja korkeus, imutangon kallistukset jne.
 • säädetään kaksoisarkinvartija pysäyttämään tupla-arkin alistuminen
 • säädetään sivustin arkin koon mukaan paikalleen siten, että sivustusmatka on n. 3 mm.
 • valitaan kaksi etumerkkiä (hollaria) arkin leveyden mukaan nolla-asemaan ja muut äärimmäiseen taaimmaiseen asemaansa siirrettynä.
 • säädetään luovutus painettavalle arkkikoolle sopivaksi, sivu- ja takarajoittimet.
 • säädetään puristussäädöt paikalleen paperin paksuuden mukaan niin, että puristusvoimakkuus on n. 0,10 mm.

Painokonesimulaattoreihin voit käydä tutustumassa: http://www.sinapseprint.com/

Painolevyn kiinnitys

 • poista vanha painolevy aukaisemalla kiintoavaimella takareunan kiinnityskiskon leuan pito-ote levyn pinnalta epäkeskomutterilla.
 • nollaa kiinnityskiskojen säädöt ja aseta mahdollinen linkku paikoilleen.
 • taivuta painolevyn takareuna, jotta painolevyn takareuna olisi helppo pujottaa levysylinterin takareunan kiinnityskiskon rakoon.
 • aja levysylinterin painolevyn etureunan kiinnityskisko esille, jotta voit asettaa painolevyn etureunan sinne.
 • kiristä painolevy etureunan kiinnityskiskoon kiinni epäkeskoruuveilla ja aja painokonetta nykäyskäytöllä puristukset päälle niin kauan kunnes painolevyn takareunan kiinnityskisko tulee näkyville.
 • pujota painolevyn takareuna siihen epäkeskoruuveilla.
 • kiristä painolevy kireälle painosylinterin kehän suunnassa kiristämällä takareunan kiristysruuvit käsivoimin ja vasta tämän jälkeen etureunan kiristysruuvit ja lopuksi puolikierrosta kiintoavaimella.

Värisäätöjen suorittaminen

 • sulje painokoneen värilaatikko ja varmista etteivät värin vyöhykesäätöruuvit ole liian kireällä ja päätypalat ovat paikoillaan.
 • avaa väripurkki, jos väripurkin värissä on nahoittunutta väriä, niin kuori se pois värilastalla laitamalla paperiin ja ongelmajäteastiaan.
 • laita värilastalla sopiva määrä painoväriä painokoneen värilaatikkoon.
 • kytke värihyppytela, joka siirtää painovärin väriduktorilta väritelastolle, päälle ja aja painokonetta niin kauan kunnes telastolla on niin paljon väriä, että painettu arkki värjäytyy suositus densiteettiin ja aseta värihyppytela automaattiasentoon (syöttää väriä ainoastaan, kun painetaan paperille).
 • säädä värin kokonaisannostelu sopivaksi.
 • aseta perinteisessä kostutuslaitteella varustetussa offsetpainokoneessa froteesukalla päällystetty kostutushyppytela sopivasti kostutettuna paikoilleen, sillä muuten kostutushyppytela värjääntyy tarpeettomasti.

Painatuspuristuksen määrittäminen

Hyvän värinsiirtymän saavuttamiseksi tarvitaan normaalioloissa n. 0,08 -0,10 mm puristus painokoneen sylintereiden välillä. Liian suuri puristus levy- ja kumisylinterin välissä kuluttaa painolevyä ennenaikaisesti, kun taas kumi- ja painosylinterin välinen liiallinen puristus saattaa repiä kiillotettujen painopapereiden pintaa ja huonontaa painojälkeä. Karkeapintaiset painopaperit tarvitsevat suurempaa painatuspuristusta. Offsetpainokoneen käyttöhammaspyörät omaavat kaikki saman jakoympyrän halkaisijan. Jakoympyrän halkaisijalla kuvataan sylintereiden hammaspyörissä vaikuttavaa halkaisijaa, jolla kaksi hammaspyörää pyörii keskenään hammaspyöräotteessa. Jakoympyrä on kuviteltu linja kahden keskenään hammasotteessa pyörivän hammaspyörän kosketuskohdassa. Levy- ja kumisylinterin mittarenkaat ovat tarkalleen jakoympyrän korkeudella. Painosylinterin mittarengas on halkaisijaltaan n. 0,70 mm alempana, minkä vuoksi painatuspuristusta voidaan säätää myös ohuille painopapereille. Offsetpainokoneen sylinteriryhmän sylinterit ovat laakeroitu tiettyyn kulmaan toisiinsa nähden, jotta voidaan toteuttaa puristus päälle- ja poiskytkentä, mikä on toteutettu epäkeskeisellä laakeroinnilla. Levy- ja kumisylinterin peitteen muodostavat painolevyn tai kumikankaan kanssa alusarkkeineen manttelipinnalla. Jotta saavutetaan tarpeellinen puristusvoima levy- ja kumisylinterin välille täytyy levysylinterin peite tehdä vierintärenkaita korkeammalle n. 0,10 mm, jolloin kumikangassylinterin peite on vierintärenkaan tasolla.

Vedostaminen

 • käynnistä painokone käytölle ja kytke kostutuslaite päälle
 • laske painokoneen väritelasto päälle, niin varmistat vesi/väritasapainon olevan kunnossa, etteivät painamattomat kohdat ota väriä vastaan.
 • kytke painokoneen alituslaite päälle ja ensimmäisen painoarkin ollessa etumerkeissä, niin kytke puristus päälle.
 • otetaan vähintään muutama kymmen arkkia vedoksia ja tarkkaile kolmanneksi päällimmäistä arkkia vedoksena.
 • tarkkaile vedoksesta, onko painojälki oikealla paikalla arkkia ja suorassa, onko vesi,- väritasapaino kunnossa ja onko painojäljen väristys tasainen ja suositus densiteetin mukainen sekä kauttaaltaan tasainen.
 • vedostettaessa voidaan käyttää jo aiemmin painettuja makkeliarkkeja ja paperipinon loppuun laitetaan muutama hyvä arkki, niin säästetään painopapereita, sillä painokoneelle tehdyt säädöt toteutuvat viiveellä.
 • tämän jälkeen painetaan koko painos samanlaisia painoarkkeja.

Painamisen yhteydessä esiintyviä ongelmia

Painovärin tulee sitoa vettä itseensä 15-20% hajoamatta väri/vesi emulsioksi. Jos väri ei tätä kestä tai emulgoi enemmän itseensä vettä, sanotaan tätä ilmiötä toonaamiseksi. Se erotetaan sävyttymisestä siten, että tooni lähtee pyyhkäisemällä pois kun taas sävyttyminen ei lähde kuin etsaamalla etsillä. Tavallisemmat sävyttymisen aiheuttajat ovat telojen virheelliset säädöt, jolloin painolevyn painamattomat pinnat ottavat vastaan painoväriä, mikä havaitaan tummien sävyjen rasteripisteiden täyttymisenä. Liian suuri kostutusveden lisäaineiden määrät, vaikka pH olisikin 4,5 – 5 välillä, sillä liian alhainen tai korkea pH lisää veden emulgoitumista eli sekoittumista väriin. Toonausta syntyy liian runsaan pitkäaikaisen kostutusveden annostelun johdosta, liian alhaisen tai korkea pH:n johdosta, kostutusvedessä olevista lisäaineista, painopaperin päällysteitä liukenee kostutusveteen.

Painokoneen telaston pesu

 • poistetaan kangaspäällysteinen kostutushyppytela perinteisillä kostutuslaitepainokoneilla pestäväksi ja kalvokostutuslaitteilla varustetuissa painokoneissa otetaan allastelakosketus irti.
 • kiinnitetään pesuterä painokoneeseen siten, että pesuterä ei vielä kosketa telaa.
 • käynnistetään painokone ja asetetaan pesunopeudelle n. 5.000 kierrosta tunnissa.
 • sumutetaan pesuainepullosta pesunestettä telastolle sopivasi, ei liikaa, sillä liika pesuaine sotkee muuten painokonetta roiskuamisellaan.
 • kiristetään pesuterää niin, että se rupeaa keräämään väriä liuottanutta pesunestettä pesuterän kautta pesukaukaloon.
 • pesua ja pesuaineen lisäystä jatketaan ja lasketaan värilevytelat alas ja kytketään kostutustelat päälle (saadaan pestyä kostutuslevytela) ja tätä jatketaan niin kauan kunnes kirkasta pesunestettä tulee pesuterälle.
 • annetaan telaston pyöriä niin kauan kunnes telasto on kuiva (telat eivät kiiltele pesunesteisistä teloista).
 • pysäytetään painokone ja irroitetaan pesuterä ja tyhjennetään pesuneste ongelmajäteastiaan.
 • puhdistetaan pesuterä liuotinpesuaineella huolellisesti ja pesuterä asetetaan paikoilleen.
 • kostutushyppytela (froteesukkapinnoitteinen) pestään ”Tolulla” ja huuhdellaan huolellisesti kaikesta pesunesteestä.
 • pestään kumikangassylinteri ja puhdistetaan vierintärenkaat ja painosylinteri (vastasylinteri).
 • siistitään työympäristö ja puhdistetaan painokoneen kylki ja viedään väripurkit ja pesunestepullot säilytyspaikoilleen siistinä eikä väriin tahriintuneina.

Kumikankaan vaihtaminen

Kumisylinteri, toisin kuin levy- ja vastapuristussylinteri, on laakeroitu liikkuvaksi puristuksen aikaansaamiseksi. M-Offsetissa reunarenkaiden halkaisija on 220 mm.

Kumisylinterin kumikangas kiinnitetään painokoneen ulkopuolella etummaiseen ja takimmaiseen kiinnityskiskoon ja kiristetään paikalleen. Jos käytetään aluskangasta, niin se kiinnitetään etummaiseen kiinnityskiskoon yhdessä kumikankaan kanssa. Takapäästään aluskankaan pitää olla irti.

Etummainen kiinnityskisko asetetaan kumisylinterille pidikekiskoihinsa ja painetaan jousitettuja vastimia vasten ja annetaan asettua paikalleen. Kumikangasta pidetään toisella kädellä ylhäällä ja toisella kädellä asetetaan valmiiksi taitettu pohjustusarkki painokohdan alkuun. Painokonetta käytetään nykäyksittäin niin kauan, että takimmainen kiinnityskisko on luovuttimeen päin.

Takimmaista kiinnityskiskoa painetaan vääntöpuikon avulla jousitettuja vastimia vasten ja annetaan asettua paikalleen nostamalla puikkoa kevyesti ylöspäin.

Kumikangas kiristetään kiristyspyörän avulla takareunasta ja lopuksi kiristys varmistetaan etureunasta. Kun painokoneella on painettu muutaman sadan arkin verran, kiristetään kumikangas uudestaan takareunasta.

Painokoneen telaston säätäminen

Uusittaessa painokoneen telasto tai muun syyn takia on tullut telaston säätötarvetta. Poistetaan telasto ja kun telasto on poistettu, niin uusi paikalleen asetettava telasto tai säätöä tarvitseva telasto. Paikalleen asetettava telasto täytyy säätää hierinteloja ja painolevyä vasten. Laita paikoilleen painokoneen levytelat ja säädä levytelat ensin hierintelaa vasten ja sen jälkeen painolevyä vasten. Tarkista painokoneen käyttöohjekirjasta mitä säädöt vaikuttavat milläkin lailla säädettävän telan laakeripesän säätöön. Tarkista kuinka suuri tulee olla telojen välisen nipin puristusvoimakkuus nipin jättämän raidan leveyden avulla. Laita telastoon vaaleaa väriä ja pyöritä telastoa ja pysäytä kone hetkiseksi, jonka jälkeen nykäyskäytöllä ajetaan konetta eteenpäin niin kauan kunnes mitattavan telan nipin jättämä raita on mitattavissa. Nippiraidan ollessa liian suuri tai pieni, niin telaa täytyy säätää niin kauan kunnes raidan leveys on ohjekirjan mukainen. Jatka näin niin kauan kunnes kaikki levytelat on säädetty, myös kostutuslaitteen telat. Lopuksi asetetaan muut telat paikalleen varmistaen telan pinnoitteen laadun ja halkaisijan mukaan ohjekirjasta, että telat tulevat oikeille paikoilleen. Varmista, että telalukitukset ovat tulleet oikein laitettua ohjekirjan mukaisesti.

Pantone värikirjan reseptit

Pantone värisekoituksia tehtäessä tarvitaan reseptissä mainitut Pantonevärit, värilasta, sekoitusalusta, vedosrulla ja tarkkuusvaaka. Sekoitetaan esim. sellainen PMS väri, jossa 5/8 osaa mustaa ja 3/8 reflex blue ja 15 osaa valkoista. Jos tarvitsemme väriä 200 grammaa laskemme yhteen osien kokonaismäärän 5/8 + 3/8 + 15 = 16 osaa, jonka jälkeen jaamme 200 g : 16 jolloin saamme yhden osan selville. Tämän jälkeen kerromme 5/8 * yksi osa, 3/8 * yksi osa ja 15 * yksi osa. Nämä lasketut osavärimäärät laitetaan sekoitusalustalle punniten tarkasti vaa’alla välillä vaaka nollaamalla. Lopuksi sekoitetaan osavärit toisiinsa ja vedosrullalla vedostetaan paperille ja verrataan Pantone-väriviuhkaan. Tee tämä värinsekoitus harjoitus.

Painotuotteen päällystäminen

Offsetlakka on kiilto-ominaisuuksiltaan vaatimaton ja sitä käytetään painetun tuotteen käsittelysuojana ja estää värien tarttumisen käsiin ja on värien hankautumisen estona. Offsetlakkaa kannattaa käyttää aina kun painoväri on tumma ja väripinta on suuri. Offsetlakka painetaan arkkioffsetkoneissa painovärin tavoin.

Dispersio- eli vesilakka antaa offsetlakkaa paremman kiillon ja säilyy kellastumatta kauemmin. Se kuivuu fysikaalisesti ja sitä voidaan käyttää sekä tavallisissa arkkioffsetkoneissa ja painokoneiden erillisessä lakkausyksikössä.

UV-lakka on näyttävin lähes laminoinnin veroinen. UV-lakka koostuu lähes kokonaan kiintoaineista, jotka polymerisoituvat UV-valon vaikutuksesta. UV-lakkaus toteutetaan erillisellä lakkauskoneella ja lakkaus voidaan toteuttaa kohdelakkana tai lakkaamalla koko arkin pinta.

Laminointi tarkoittaa sitä, että paperin pintaan liimataan ohut asetaatti- polypropyleeni kalvo. Kalvot ovat joko kiiltäviä tai mattapintaisia. Laminointi tehdään aina koko arkin pintaan.

Lakkaukset ja laminoinnit onnistuvat, jos materiaali on tasainen ja tiivis. UV-lakkausta ja laminointia ei voi tehdä alle 100 grammaa neliölle painaville paperilaaduille.

Työkalut ja mittaaminen

Painokoneella ja työsalissa käytetään erilaisia työkaluja, kuten kiintoavaimia, ruuvitalttoja, vasaroita, hylsyavaimia jne. Tehtävänä on selvittää kirjallisuuden ja internetin avulla minkälaisia työkaluja painokoneella ja painokoneen eri huoltotöissä tarvitaan, nimeä työkalut ja mitä erityistä huomioitavaa on kunkin työkalun oikeaan käyttöön. Tee kirjallinen selvitys ja palauta se arviointia varten. Palauta aiemmilta fysiikan oppitunneilta mieleesi pituuden suure ja sen mittayksiköt. Mitä tarkoitetaan kerrannaisyksiköillä. Anna kerrannaisyksiköistä havainnollisia esimerkkejä. Kerro minkälainen mittalaite on työntömitta ja mikrometri ja kuinka niiden asteikot luetaan, anna esimerkkejä mitta-asteikon lukemisesta. Tee kirjallisen esitys mittalaitteista arviointia varten.

Jätteiden lajittelu

http://www.hsy.fi/fiksu/ammattiaoppimassa/graafinenala/Sivut/default.aspx

Opitun kertaaminen

 • oppituntien jälkeen kertaa mitä olet oppinut ja miksi sen opit
 • päätä mielessäsi, että tulet oppimaan opetettavat asiat hyvin
 • päätä myös, että tulet myös menestymään opinnoissasi
 • näe asiat oikein, eli tulen tarvitsemaan oppimiani asioita, sillä ne ovat hyödyllisiä
 • opin näkemään ympäristössäni myös myönteisiä asioita, jotta eläminen tuntuisi helpommalta

Työselostuksen laatiminen

Työselostuksen laatimisen avulla on tarkoitus oppia tuntemaan painokoneen rakenne ja toimintaperiaate käytännön tasolla. Piirrä painokoneen ääriviivat eri suunnilta ja merkitse käyttövipujen ja painikkeiden paikat. Tarkoituksena on löytää vivuille ja säädöille nimitykset ja toimintaperiaatteet työsalioppituntien aikana.

Selvitä tekemäsi harjoitustyön vaiheet havainnollisesti otsikoimalla työn kulkuvaiheet. Käsittele yksityiskohtaisesti kaikki esille tulleet tärkeät asiat kuten säädöt, nopeudet ja kuivumisajat. Tutustu käyttämiesi liuottimien osalta käyttöturvallisuustiedotteisiin.

Tee työselostus heti harjoitustyön päätyttyä asioiden ollessa vielä selvästi muistissa. Tee tarvittavia muistiinpanoja työn kestäessä. Pyri laatimaan selostus sellaiseksi, että asiaa tuntematon henkilö pystyisi selostuksen avulla suoriutumaan työstä.

Uudella painokoneella työskenneltäessä on selvitettävä työturvallisuusasiat vahinkojen välttämiseksi. Tehtyihin työselostuksiin liitetään painetut malliarkit työn arviointia varten.

Arvosanaa muodostettaessa painotetaan voimakkaasti nk. jatkuvia näyttöjä, opiskelijan omaa panosta ja aktiivista osallistumista, täsmällisyyttä, aloite- ja yhteistyökykyä sekä toiset huomioon ottavaa käytöstä. Myös koemenestys vaikuttaa arvosanaan.

Esimerkki

Otsikoidaan työselostus kuvaamaan harjoituksessa tehtävää työtä mahdollisimman selkeästi esim. Väritelaston pesu.

Kirjoitetaan pieni johdantoteksti kuvaamaan tarkemmin harjoituksen päämääriä ja tavoitteita esim. Harjoituksen tarkoituksena on saada puhdistettua väritelasto painoväristä seuraavan painovärin painatusta varten.

Selvitetään mitä työvälineitä ja materiaaleja joita tarvitaan harjoitusta tehtäessä esim. Harjoituksessa käytetään pesuterää, joka kiinnitetään painokoneessa sille varatulle paikalle. Pesun aikana tarvitaan liuotinpesuainetta, joka ei haihdu liian nopeasti, sillä liuotinaine kuljettaa likaisen painovärin pesuterälle. Tämä lisäksi tarvitaan vesinestepulloa, jolla pesun lopuksi puhdistetaan painolevy painoväristä. Ja puhdistusriepuja on varattava väriroiskeiden pyyhkimiseen heti tuoreeltaan. Työturvallisuuteen liittyvät asiat otetaan myös huomioon, kuten suojakäsineet.

Esitellään työnkulku esim. Työ aloitetaan ottamalla esille pesuterä, joka kiristetään niin kireälle ettei se putoa paikaltaan eikä terä kuitenkaan kosketa väritelaa. Haetaan esille pesu- ja vesinestepullot ja pyyheriepua. Käynnistetään painokone pesunopeudelle, mikä oli 5000. Sumutetaan pesunestettä pesuainepullosta, siten että sitä ei valu yli. Kierretään pesuterän ruuveista siten että pesuterä alkaa keräämään väristä pesunestettä. Pesunestettä lisätään niin kauan, että likaista pesunestettä ei siirry pesuterälle. Pesuterä irrotetaan pesun jälkeen painokoneesta ja pesuterän sisältö viedään ongelmajäteastiaan kaadettavaksi. Pesuterä puhdistetaan huolellisesti likaisesta väripesunesteestä.

Tämän jälkeen kerrotaan mitä huomioitavaa oli tehdyssä harjoitustyössä esim. Väritelasto tulee laskea painolevylle, kun on pesty enemmät värit, sillä tämän tarkoituksena on saada pestyä kostutustelasto samanaikaisesti. Tällöin on muistettava kytkeä kostutustelasto päälle ja laskea kostutusvesi altaasta pois ettei tulisi painatusongelmia pesunesteen joutuessa kostutusveden joukkoon. Kun ollaan lopetettu pesuaineen lisäys, odotellaan niin kauan kunnes telasto on kuiva, sillä telaston huokosiin jäävä pesuneste turvottaa telaa.

Lopuksi kerrotaan tehdyistä havainnoista. Esim. Pesunesteen määrää oli seurattava koko pesun ajan ja lisäämällä sitä tarvittaessa. Telaston pyöriessä lisättäessä pesunestettä oli varottava laittamasta pesupullon suutinta telaston väliin, jolloin telasto saattaisi imaista pesunestepullon telaston väliin. Tämä vahingoittaisi painokoneen telastoa.

Portfolio

Portfolio, kansio tai salkku, johon oppilas kerää tekemiään töitä ja suorituksia. Tällaista näytekansiota voidaan käyttää hyväksi oppimisen arvioinnissa ja oman osaamisen dokumentoinnissa. Portfoliota voi tarvita myös haettaessa työpaikkaa.

Käynnissäpito

Painokoneiden voiteluhuolto

Voitelu on tärkein menetelmä kitkan ja kulumisen vähentämiseksi. Kun kaksi liikkuvaa kiinteää kappaletta voidellaan, niiden väliin muodostuu voitelukalvo, joka kokonaan tai osittain estää pintojen ulokkeiden kosketuksia ja kiinnihitsautumia. Kuluminen vähenee kosketuksessa olevien ulokkeiden vähentyessä. Kitka vähenee, koska voitelukalvon leikkauslujuus on huomattavasti pienempi kuin kiinteiden materiaalien leikkauslujuus ja huomattava osa kuormasta on voitelukalvon eikä hetkellisesti kiinnihitsautuneiden ulokkeiden kantama.

Voitelun tehokkuuteen vaikuttavat kosketuksessa olevien kappaleiden materiaalien ominaisuudet, voiteluaineen viskositeetti ja kemiallinen koostumus, liikkeen luonne ja nopeus, kuorma, lämpötila ja muut ympäristötekijät.

Kaikki pinnat näyttävät karheilta kun niitä tarkastellaan tarpeeksi suurella suurennoksella. Sileimmätkin kappaleiden pinnat ovat suurennettuina kuin tunturimaisema huippuineen ja laaksoineen.

Voiteluaineet

Voiteluaineiksi nimitetään aineita, joiden tehtävänä on vähentää toisiinsa nähden liikkuvien koneenosien välistä kitkaa. Voiteluaineet jaetaan tavallisesti voiteluöljyihin ja voitelurasvoihin. Edelliset ovat juoksevia ja jälkimmäiset puolijähmeitä tai jähmeitä. Voiteluaineen ominaisuuksia voidaan luonnehtia sen kyvyllä vähentää kitkaa ja kulumista. Hyvin tärkeä voiteluaineen ominaisuus on vastustaa vanhenemista, ominaisuuksien muuttumista varastoinnin ja käytön aikana. Vanheneminen aiheutuu lähinnä hapen ja lämmön vaikutuksesta, jotka saavat aikaan hartsin, happojen ja muiden sivutuotteiden muodostumisen voiteluaineeseen. Ne puolestaan aiheuttavat liejun muodostumista ja kerrostumia voideltaviin kohteisiin ja vähentävät voiteluaineen voitelukykyä. Joissakin tapauksissa happojen muodostuminen voiteluaineeseen saattaa aiheuttaa korroosiota. Vanhenemista voidaan vastustaa käyttämällä voiteluaineessa lisäaineita, joita tarvitaan myös voiteluaineen muiden ominaisuuksien parantamiseen.

Kasvi- ja eläinöljyjen voitelukyky on erittäin hyvä ja parempi kuin puhtaan, maaöljystä tislatun voiteluöljyn. Kasvi- ja eläinöljyjen vanheneminen tapahtuu hyvin nopeasti, mistä syystä mineraaliöljy on syrjäyttänyt ne. Mineraaliöljyt ovat maaöljystä tislaamalla saatavia jakeita, joiden tislausalue alkaa n. 350 C:n lämpötilasta. Ne sisältävät useita erilaisia hiilivetyjä. Voiteluöljyä nimitetään parafiinisiksi, nafteenisiksi tai aromaattisiksi sen mukaan, minkä tyyppisiä hiilivetyjä niissä on eniten. Erilaisilla voiteluöljyillä on erilaiset viskositeettiominaisuudet, erilainen tiheys ja erilaiset vanhenemisominaisuudet. Rasvoitetut öljyt ovat mineraaliöljyjen ja eläin- tai kasviöljyjen seoksia. Niitä käytetään erikoismoottorien voiteluöljyinä. Synteettiset voiteluöljyt ovat erilaisista raaka-aineista kemiallisesti valmistettuja öljyjä. Synteettisiin öljyihin kuuluvat silikoniöljyt, polyeetteriöljyt, esteriöljyt jne.

Voitelurasvat ovat yleensä metallisaippuoiden ja mineraaliöljyjen kolloidaalisia (hyytelömäinen) dispersioita (seos, jossa ainehiukkaset ovat suhteellisen tasaisesti sekoittuneet toiseen aineeseen), joissa saippua toimii koossapitävänä komponenttina ja öljy huolehtii voitelusta. Kun jauhomuotoista metallisaippuaa, betoniittisavea tai kvartsia sekoitetaan mineraaliöljyyn, syntyy pehmeä muovautuva pasta, jota sanotaan rasvaksi. Rasva toimii myös tehokkaana tiivistäjänä estäen epäpuhtauksien tuloa laakeriin. Rasvavoitelua käytetään, kun öljyn johtaminen voitelukohteeseen on hankalaa eikä jäähdytys ole ongelmana. Rasvoitetussa laakerissa voiteluaineen syöttäminen kosketuskohtaan tapahtuu usein koneen aiheuttaman tärinän avulla.

Kiinteät voiteluaineet kestävät suuria paineita ja korkeita lämpötiloja, minkä lisäksi niillä on hyvät rajavoiteluominaisuudet. Tunnetuimmat kiinteät voiteluaineet ovat grafiitti ja molybdenidisulfidi. Kumpaakin käytetään voiteluöljyyn tai –rasvaan sekoitettuna. Viskositeetti on käsite, joka ilmaisee nesteen sisäisen kitkan suuruuden. Öljyn viskositeetti on riippuvainen lämpötilasta siten, että korkeammassa lämpötilassa viskositeetti on pienempi kuin alemmassa. Viskositeetin muuttuminen lämpötilan mukaan on erilainen eri öljyillä. Voitelun kannalta edullinen on tavallisesti korkea viskositeetti. Tällöin voiteluaine pysyy paremmin voitelukohteessa, muodostaa paksumman voitelukalvon ja kantaa suurempia kuormia. Liian korkea viskositeetti saattaa toisaalta johtaa suureen alkukitkaan ja vaikeuttaa liikkeelle lähtöä.

Voitelujärjestelmät

Voiteluaine voidaan tuoda kosketuskohtaan monella tavalla. Kiinteät voiteluaineet voidaan hangata tai ruiskuttaa pintoihin jauheena siten, että kappaleiden pinnoille muodostuu ohut voitelukalvo. Kiinteitä voiteluaineita käytetään myös lisäaineina öljyissä ja rasvoissa. Rasva puristetaan voideltavan kohdan esim. laakerin ympäröivään tilaan, laakeripesään, josta se valuu kosketuskohtaan. Laakeripesä joudutaan täyttämään uudestaan määräajoin voiteluaineen loppumisen tai huonontumisen takia. Vain n. 40% laakeripesästä saa täyttyä rasvalla ylikuumenemisvaaran takia. Öljy voidaan tuoda kosketuskohtaan öljysumuna, öljyvirtauksena putkien avulla tai täyttämällä kosketuskohtaa ympäröivää tilaa öljyllä.

Koneiden voitelu on nykyään puoliautomaattista tai täysautomaattista. Kiertovoitelujärjestelmät ovat yleisiä mm. painokoneissa. Automatiikasta huolimatta voi sattua niin, ettei jokin laakeri saakaan tarvitsemaansa öljyä. Koneissa on kierron tarkastamiseksi tarkastuslaseja. Kierron tarkastus pitäisi suorittaa lähes joka kerta kun kone käynnistetään. Tarkastuslasi likaantuu vuosien myötä ja myös se pitäisi puhdistaa. Varmin tapa öljyn kierron tarkastamiseksi on putken irrotus laakerirungosta. Rasvanipat on yleensä pyritty kokoamaan yhteen paikkaan huollon helpottamiseksi.

Vanhemmissa painokoneissa on öljypuristimella voideltaviksi tarkoitettuja voitelunippoja ja rasvapuristimella voideltavia kohteita. Öljyllä puristettavat nipat ovat kuperia ja rasvapuristimella voideltavat nipat ovat koveria. Tippakannulla voideltavat kohteet tuntee siitä, että niissä on avonainen reikä laakeriin saakka. Päivittäisessä rasva- ja öljyvoitelussa riittää kaksi painallusta prässistä tai kaksi tippaa öljykannusta, sillä ylimääräinen voiteluaine menee hukkaan valuessa yli ja keräten siten likaa. Voitelun jälkeen ylimääräinen rasva ja voiteluöljy on pyyhkäistävä nippojen ympäriltä pois.

Painokoneet on voideltava ennen painatusta päivittäisen huolto-ohjelman mukaan. Painokoneen huolto toteutetaan käsikirjassa olevien ohjeiden mukaan. Käsikirjasta ilmenee voitelun ja huollon tarve päivittäin, viikoittain ja kuukausittain painokonekohtaisesti.

Tarkoituksena on paikantaa painokoneen käsikirjassa esitetyt huoltokohteet. Tee tekemistäsi huoltohavainnoista muistiinpanot selventävin piirroksin ja työselostus.

Pesu- ja värijätteiden hoitaminen

Painokoneilla painettaessa syntyy pesu- ja värijätteitä, jotka ovat ongelmajätettä. Ongelmajäte on huolellisesti kaadettava värijäteastioihin tähän tarkoitukseen varattuihin astioihin. Kaadettaessa pesujätettä astioihin on varottava sotkemasta värijäteastian lähellä olevia lattioita ja seiniä. Jos jätettä joutuu lattialle taikka seiniin, on se viipymättä pyyhittävä pois. Käsitellessäsi jätteitä käytä annettuja suojakäsineitä, mutta varo sotkemasta likaisilla suojakäsineillä ympäristöäsi. Selvitä mitä ympäristönsuojelu velvoittaa jätteiden keruulta esim. pesu- ja värijätteet, käytetyt painolevyt, muovikääreet, käytetyt väripurkit jne.

Työturvallisuus

Painokoneissa on pyöriviä nieluja, jotka muodostuvat painosylinteriryhmästä. Sylinteriryhmä on pyöriessään puristusnipissä (sylintereiden kosketuspinta, joiden välillä vaikuttaa puristusvoima). Nämä puristusnipit ovat yleensä suojattu niin sanotuilla kynsiraudoilla. Kynsiraudan toimintaperiaate on sellainen, että kynsiraudan liikahtaessa oikeasta asemastaan pois, se pysäyttää painokoneen. Tämä tulee ajankohtaiseksi silloin kun ajetaan painokonetta nykäyksittä asetettaessa tai poistettaessa painolevyä levysylinteriltä. Toinen tällainen tilanne tulee puhdistettaessa sylinteriryhmän manttelipintoja liasta tai kiinnityskiskoja oikeaan asemaan asetettaessa tai niitä huollettaessa. Painokoneeseen on rakennettu sylinteriryhmän kaikkia nieluja suojaava suojaritilä, joka suojaa käsien ja sormien joutumista painokoneen väliin painokoneen pyöriessä jatkuvalla käytöllä. Tämä työturvallisuuteen perustuva laite toimii mikrokytkimellä. Jos metallinen suojaritilä, ei ole paikallaan, niin se estää painokoneen jatkuvan käytön. Painokoneeseen asetettaessa painolevyä tai muuta toimenpidettä tehtäessä, tulee se tehdä nykäyskäytöllä. Tällöin suojaritilä on nostettava ylös, jolloin nykäyskäyttö mahdollistuu.

Painokoneen luovutuksessa on myös mikrokytkimiä, jotka huolehtivat ettei synny paperin ryppyyn mennessä ruuhkia ja riko painokonetta painajan säätäessään toisaalla. Tämä luovutuksen mikrokytkin varmistaa myös, ettei painajan käsi jää luovutustangon ruhjomaksi painajan ottaessa vedosta painokoneesta. Tämäkin suoja toimii, jos painaja ottaa sivusuunnassa keskeltä arkkia kiinni, sillä mikrokytkin ei näe arkin koko leveydeltä ruuhkan syntymistä. Painokoneen luovutuksessa on myös erilaisia suojalaitteita, jotka varmistavat ettei mitään putoa ajon aikana painokoneen pyöriviin osiin ja riko painokonetta. Samalla nämä suojalaitteet estävät ihmisen ruumiinosien joutumisen liikkuvien osien ruhjomaksi. Painokoneen alistuspäässä on liikkuvia osia kuten painoarkin irrotus-, puhallus- ja imupillit ja limittäisarkkikoneissa myös siirtoimupillit. Painon työsalissa käytetään paljon erilaisia kemikaaleja, jotka roiskahtaessaan esim. silmille saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksiä. Sen tähden onkin tärkeää, että silmänhuuhtelupulloja on saatavilla tällaisen vahingon sattuessa. Jos silmään roiskahtaa jotain kemikaalia, huuhdellaan silmä välittömästi runsaalla vedellä. Tämän jälkeen tarkistetaan käyttöturvallisuustiedotteesta jatkotoimenpiteet. Ota selville painokoneessa olevat turvalaitteet ja niiden toiminta painokoneen käsikirjasta.

Selvitä mitä kemikaaleja käytetään painon työsalissa ja selvitä myös työturvallisuustiedotteista niiden oikea käyttö ja kuinka niiden aiheuttamia haittavaikutuksia vastaan voidaan suojautua ja kuinka menetellä vahingon sattuessa. Selvitä missä sijaitsevat painon silmänhuuhtelupullot. Ota selville poistumisreitti työsalista hälytyksen sattuessa. Selvitä mitä varten kussakin tapauksessa käytetään henkilökohtaisia suojavälineitä kuten suojakäsineitä, päähineitä, silmäsuojaimia, haalareita, hengityssuojaimia jne. 

Työtilat

Työtilat on pidettävä siisteinä yleisen viihtyvyyden ja työturvallisuuden kannalta. Siisteys on edellytys häiriöttömään ja laadukkaaseen painatustapahtumaan pääsemiseksi. Jos työympäristö on sekaisin, niin työkaluja ei löydä eikä mitään muutakaan tarpeellista, vaan aika kuluu etsimiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä väripurkkien oikeaan käsittelyyn. Väripurkkeja tulee käsitellä siten, että väripurkki ja työympäristö pysyy siistinä. Työmääräimet ja vedokset tulee säilyttää huolellisesti niille varatuissa laatikoissa häviämisen ja sotkeutumisen välttämiseksi

Painolevyn valmistusvaiheet

Painolevyn valmistus käsittää seuraavat työvaiheet: 1) Painolevyn stanssaaminen kohdistusnastajärjestelmälle sopiviksi, jotta asemointi valottuisi oikealle paikalle. Painolevyä stanssattaessa on oltava tarkkana ettei levy ole vinossa, sillä silloin arkkiasemointi kopioituu vinoon painolevylle. Vinoon kopioidun arkkiasemoinnin joutuu oikaisemaan painokoneella. 2) Valotettavan arkkiasemoinnin tarkistaminen. Tarkistuksessa arkkiasemointia verrataan vedokseen, tehdään havaintoja ja tarkistetaan onko maskit tehty oikein. 3) Valotus kopioraamissa. Tässä tarkistetaan laitteen valotusaika ja oikeat valotustehot valotettavalle painolevylle. Valotukseen ryhdyttäessä on tarkistettava kopioraamin lasin puhtaus, sillä kaikki epäpuhtaudet kopioituvat painolevylle, mikä merkitsee uuden painolevyn valmistamista ja rahanhukkaa. 4) Painolevyn kehitys. Painolevyn kehityksessä on tärkeää oikean kehitteen käyttö nega- ja posa työskentelyssä. Tarkistetaan ohjeista kehitteen oikea laimennussuhde ja kehitysaika. Painolevyjä voidaan kehittää käsin kehitysaltaassa tai levynkehityskoneella. 5) Painolevyn kumitus arabikumilla. Painolevy huuhdellaan käsin kehityksen jälkeen ja ylimääräinen vesi pyyhkäistään kumilastalla pois painolevyn molemmilta puolilta. Tämän jälkeen levitetään oikein laimennettu arabikumi sienellä tasaisesti painolevyn pinnalle. Lopuksi sieni puristetaan kuivaksi ja suoritetaan lopullinen arabikumin levitys. 6) Painolevyn kuivaus. Painolevyt kuivataan huoneenlämmössä. Tavallisesti kuivaus tapahtuu seinässä olevissa koukuissa.

Kostutusvesi

Offsetpainaminen perustuu kostutusvedellä aikaansaatavaan painamattoman ja painavan pinnan väliseen eroon alumiinipintaisella painolevyllä. Kostutusvedet voidaan jakaa kahteen ryhmään alkoholipitoisiin vesiin ja tensidipitoisiin vesiin. Molemmille vesityypeille on yhteistä, että kostutusveden pintajännitystä on alennettu joko alkoholia tai tensidejä lisäämällä. Pintajännitystä alentamalla saadaan kostutusvesi leviämään painamattomille pinnoille ohuen vesikalvona. Pintajännitys ei saa olla liian alhainen, ettei painoväri leviäisi painamattomille pinnoille. Painatuksen aikana kostutusveden ominaisuudet pyrkivät muuttumaan, koska veteen siirtyy painovärin ja paperin kemikaaleja. Pintajännitys tarkoittaa molekyylien välisistä vuorovaikutuksista ilman ja veden rajapintaan kohdistuvaa voimakenttää.

Alkoholivesi sisältää tavallisesti 10-20% isopropanolia. Alkoholikostutusvesistä on pyritty pääsemään eroon niiden työsuojelullisten ongelmien takia. Käsitettä pH ei alkoholivesien yhteydessä voi käyttää, sillä alkoholeilla ei pH-lukua voida sen tavanomaisessa mielessä määritellä.

Tensidivesien lisäaineet ovat happamuuden säätöaineita kuten happo-emäs-pari, joka antaa halutulla pH-arvolla tarpeellisen puskurikapasiteetin. Puskurikapasiteetti tarkoittaa liuoksen kykyä vastustaa pH-luvun muuttumista, kun liuokseen lisätään happoa tai emästä. Tavallisempia yhdistelmiä ovat sitruunahappo-natriumhydroksidi ja ammoniumkarbonaatti-natriumhydroksidi. Vedenherkisteet, joita on arabikumi ja karboksimetyyliselluloosa. Pinta-aktiiviset aineet eli tensidit, jotka alentavat veden pintajännitystä. Mikrobimyrkyt, joilla estetään liman kasvaminen kostutusveteen ka kostutuslaitteisiin. Kovuuden poistoaineet, joita käytetään, jos kostutusvedessä käytettävä raakavesi on suolojen takia liian kovaa. Veden kovuus vaihtelee paikkakunnan ja vuodenajan mukaan. Vaahdonestoaineet, joilla estetään tensidin liiallinen vaahtoaminen.

Vesijohtoveden on todettu soveltuvan vain rajoitetusti offsetpainamisen kostutukseen. Tätä on korjattu lisäämällä vesijohtoveteen kokemuspohjaisesti erilaisia aineita, kuten fosforihappoa, dextriiniä, arabikumia jne. Kostutusveden liian suuri kovuus aiheuttaa väritelojen lasittumista, syynä on liukenevien kalsiumyhdisteiden kerääntyminen kumitelojen huokosiin. Tämä saa huokoset tukkeutumaan ja tasainen värin kulku häiriintyy. Kalsiumyhdisteiden muodostumiseen tarvittavat kalsiumionit tulevat osaksi vedestä, painettavan materiaalin pinnasta tai painoväreistä. Mitä enemmän on kalsium ioneja, sitä herkemmin telat lasittuvat. Vetykarbonaatin määrä vedessä vaikuttaa kostutusveden lisäaineiden kykyyn säädellä veden pH-arvoa. Vesijohtovesi soveltuu rajoitetusti offsetpainamiseen, minkä vuoksi kostutusveteen lisätään fosforihappoa, dextriiniä, arabikumia jne. Veden pH:n offsetvedessä tulee olla 4,8 – 5,3 välissä, mikä saadaan aikaiseksi kostutusveden lisäaineilla. Areometrillä mitataan alkoholipitoisuutta kostutusvedestä. Kostutusvettä jäähdytetään, koska silloin alkoholimäärää voidaan alentaa, sillä alkoholia ei haihdu ilmaan.

Kostutusveden pintajännitystä tulee alentaa lisäämällä pinta-aktiivisia lisäaineita. Tensidejä sisältävät kostutusveden lisäaineet alentavat pintajännitystä ja isopropanolialkoholi alentaa myös veden pintajännitystä, mikä vähentää kostutusveden määrää painoprosessissa. Kostutusvedenlisäaineena käytetään IPA, isopropyylialkoholia eli isopronanolia, jonka on todettu aiheuttavan terveyshaittoja sekä aiheuttavan ympäristöongelmia. IPA on helppokäyttöinen kostutusvedenlisäaine, joka helpottaa offsetpainoprosessia monin tavoin, kuten alentaa veden pintajännitys (veden tarve pienenee), ehkäisee painovärien paakkuuntumista ja telojen kalkkiutumista, suojaa painolevyjä sekä kostuttaa painamattomia alueita. Kostutusvedessä pinta-aktiivisena aineena mukana oleva alkoholi korvataan jollakin vähemmän haitallisella kemikaalilla. Kemikaalissa tulee olla korroosionestoa, bakteerinpoistoa, viskositeetti- ja pintaenergian muuttajaa jne. Bakteerit, levät, hiivat ja sienet pääsevät kostutusveden kiertojärjestelmään ilmasta ja käytettävästä vedestä. Kostutusvedestä ne löytävät hyvän ravintolähteen, koska liuos on hiukan hapan, se sisältää liuonneita suoloja, arabikumia jne. Koska solut jakaantuvat n. joka 20 minuutti, yhdessä päivässä voi syntyä jopa kymmeniä miljoonia soluja. Muodostuneet mikro-organismit aiheuttavat lietteen muodostumisen vaaraan kostutuslaitteistoille.

Halvat kostutusvesien lisäaineet perustuvat alkoholin käyttöön, eivätkä toimi lainkaan ilman IPAa. IPAn korvaavien lisäaineiden hinnat vaihtelevat. Alkoholittomalle painamiselle on tärkeää, että vesi on riittävän kovaa. Ilman alkoholia painettaessa joudutaan hyväksymään suurempi vesimäärä painolevyillä, mikä huonontaa painolaatua. Tie alkoholittomaan offsetpainatukseen on monesti vaiheittain toteutettavissa useamman kuukauden sisäänajossa, sillä kostutuslevytelat on uudelleenpäällystettävä ja allas- ja annostelutelojen uudelleenpäällystys täytyy suorittaa jne…

Etsi vastauksia seuraaviin kysymyksiin

Etsiessäsi vastausta seuraaviin kysymyksiin, niin käytä apuna painolevyjen käyttöohjeita, vaikka perinteinen painolevyjen kopiointi kopioraamilla filmeiltä alkaakin olla jo historiaa.

Selvitä mikä on valotettavan painolevyn valotusaika?

Mitä valotuksentarkistuskiilaa käytetään valotuksen oikeellisuuden tarkistuksiin?

Mitä kehitettä käytetään ja mikä on sen laimennussuhde on?

Mitä arabikumia käytetään ja mikä on sen laimennussuhde?

Työsuoritusohjeet

Ryhtyessäsi työskentelyyn valmistaaksesi painolevyn, varmista työmääräimestä mille painokoneelle painolevy valmistetaan ja mikä painolevyn koko on..

Ennen painolevyn stanssaamista varmistetaan, että valotusraamin lasi on puhdas ja levylle on valittuna työskentelyyn sopiva valotusaika. Varmistutaan sopivasti laimennetun kehitteen olemassa olosta.

Tämän jälkeen otetaan painolevypakkauksesta painolevy varoen ettei se naarmuuntuisi. Painolevyt on päällystetty esiherkistetyllä emulsiolla, mikä merkitsee sitä ettei valottamatonta painolevyä voi pitää pitkään valoisassa huoneessa. Painolevy asetetaan huolellisesti painolevystanssiin ja tehdään kohdistusloveukset painolevyyn.

Painolevy asetetaan valotusraamiin, jonka päälle kohdistusnastoihin asetetaan valotettava arkkiasemointi. Arkkiasemoinnit voivat olla sellaisia, joissa on useita valotuksia samalle painolevylle. Valotusraamin kansi suljetaan ja kytketään tyhjiöimu päälle, jotta arkkiasemointi ja painolevy ovat hyvässä kosketuksessa keskenään. Huono kosketus saattaa aiheuttaa rasterikentissä laikullisuutta.

Valotuksen ajaksi vedetään suojaverhot valotusraamin ympärille. Kytketään valotus päälle. Odotetaan valotuksen loppumista. Tarvittaessa annetaan hajavalokalvolla toinen valotus. Tätä käytetään poistamaan filminreunoja, mutta suositeltavampaa olisi tehdä maski, jolla valotetaan filminreunat pois.

Valotuksen jälkeen toteutetaan painolevyn kehitys. Käytä kehityksessä tarvittavia suojavälineitä, kuten suojaesiliinaa ettei vaatteille joudu kehitettä. Painolevy asetetaan kehitysaltaaseen ja sen päälle kaadetaan kehitettä niin paljon että se riittää painolevyn kehitykseen. Kehite levitetään painolevyn ylle ja annetaan sen vaikuttaa kahden minuutin ajan.

Kehityksen jälkeen suihkutetaan painolevyn päälle huuhteluvesi. Tarkoituksena on huuhdella painolevyn pinnalta kehite pois viemäriin. Huuhdeltu painolevy kuivataan lastalla painolevyn molemmilta puolin.

Kuivattu painolevy kumitetaan arabikumilla. Kumituksen tarkoituksena on saada aikaan alumiinisen painolevyn hapetuksen esto. Hapettunut painolevy ottaa kauttaaltaan vastaan painoväriä, eikä sillä ole käyttöä. Jos painolevy on hapettunut vain lievästi, voidaan painolevyä etsata plate cleanerilla. Ensimmäisen kumituksen jälkeen kumitussieni puristetaan kuivaksi ja suoritetaan kumituksen tasoitus ja ylimääräisen kumin poisto, sillä kumi ei saa valua.

Kumitettu painolevy asetetaan kuivumaan sille varattuun paikkaan. Kuivattu painolevy viedään painokoneelle.

Painokoneen runko

Painokoneen rungon tarkoituksena on pitää koneen eri osat oikeissa asemissaan toisiinsa nähden. Siihen kiinnitetään painokoneen muut osakokonaisuudet ja mekanismit. Painokoneen rungolle voidaan asettaa tiettyjä vaatimuksia jäykkyyden ja mittatarkkuuden suhteen. Painokoneen runko joutuu myös vaimentamaan iskuja ja estämään niiden siirtymistä muihin koneenosiin tai alustaan. Painokoneen rungolta edellytetään vaimennuskykyä.

Kevein ja yksinkertaisin runkotyyppi on tappirakenne. Levystä tehdyt tai valetut sivuseinät yhdistetään tapeilla toisiinsa, jossa olkapäät määräävät sivulevyjen etäisyyden. Kiinnitys tapahtuu pulteilla. Tämänkaltaisia rakenteita käytetään yksinkertaisissa ja pienissä painokoneissa, joissa painatustarkuudelle ja vaimennuskyvylle asetetaan vähäisiä vaatimuksia. Jos sivuseinät ovat valettuja ja tapit paksuja saadaan raskaampi runko, jota käytetään esimerkiksi monissa sitomokoneissa. Tappirakenne on arka vääntymille, joten se vaatii tarkan asennuksen vesivaa’an avulla ja pitävän perustuksen. Vääntynyt runko kuluttaa pyöriviä painokoneen osia väljiksi ja painokoneen painatuslaatu kärsii tästä.

Välipalkkirakenne muodostuu tappirakenteen tapaan sivulevyistä ja välipalkeista, jotka kiinnitetään pulteilla toisiinsa kiinni. Osat voidaan tehdä valamalla tai valssatusta aineesta. Välipalkkirakenteella saadaan aikaan varsin stabiili runko, kun elementit muotoillaan sopivasti. Runkolevy ja välipalkit ottavat vastaan myös vääntökuormia. Käyttämällä paksuja rakenneosia esim. rotaatiokoneissa 120 mm:n vahvuista sivulevyjä, saadaan rungolle hyvä vaimennuskyky. Sekä tappirakenteen että välipalkkirakenteen etuna on se, että sivulevyihin voidaan poraukset suorittaa samanaikaisesti, jolloin reiät molemmissa sivulevyissä tulevat varmasti samalle kohdalle.

Kotelorakenne on erikoisen jäykkä rakenne. Tällöin painokoneen runko on valettu tai hitsattu yhdeksi koteloksi, joka tehokkaasti vastustaa vääntymiä ja massallaan vastustaa iskuja. Rungon valmistus vaatii hyvän valimon ja suuria tarkkoja höylä- jyrsin- ja avarrusporakoneita. Reiät sivuseiniin joudutaan koneistamaan avarrusporakoneilla tavallisesti molemmat puolet samalla kiinnityksellä.

Yhdessä toimivat painokoneen osat vaativat suurta mittatarkkuutta. Monien painokoneiden toiminnan tarkkuus riippuu oleellisesti valmistuksen tarkkuudesta. Esimerkkinä voidaan mainita arkkipainokoneet, joissa paperiarkki joutuu siirtymään 10-20 kertaa naukkaripitimissä ja sallittu kokonaiskohdistusvirhe, siis siirtotarkkuuden vaihtelu arkista toiseen saa olla 0,05 mm. Taas rainarotaatiopainokoneissa on välttämätöntä, että painosylinterit ja –telat ovat yhdensuuntaiset keskenään. Hyvin usein valmistustarkkuutta voidaan vähentää siten, että tarkkoihin osiin varataan säätövara ja asennettaessa tarkistetaan lopullisesti osien oikea asetusasema. Liian monet säätömahdollisuudet vaikeuttavat asennusta ja vaativat asentajalta ehdotonta ammattitaitoa. On myös mahdollista, että käytössä säätöelimet löystyvät ja siirtyvät paikoiltaan, jolloin syntyy käyttöhäiriöitä. Toisaalta säädettävät osat tekevät mahdolliseksi uuden tarkistuksen osien kuluessa.

Rungon koneistuksessa on tärkeää, että määrätyt mittapinnat ovat tarkasti koneistettuja, koska nämä mittapinnat muodostavat perustan koko painokoneen säätömitoitukselle ja myös oikealle asennukselle. On tärkeää, että painokoneen runko säilyttää mittansa myös asennettuna ja jatkuvassa käytössä. Jos runko on huolimattomasti asennettu tai alusta painuu, voi runkoon tulla vääntymiä. Liukulaakerit ovat arkoja rungon vääntymiselle. Jos akseli asettuu vinoon runkoon nähden, syntyy reunapuristus, joka rikkoo voitelukalvon ja seurauksena on kuluminen. Jos runko itse ei ole riittävän jäykkä vastustamman vääntörasituksia, on painokone riittävän monesta kohdasta tuettava lattiaan teräskiilojen tai ruuvien avulla vaakasuoraan.

Rungon tehtävänä on vaimentaa koneessa esiintyvien sysäysten, iskujen ja tärinän vaikutuksia. Sysäyksillä ymmärretään tässä massavoimista johtuvia suuruudeltaan laskennallisesti hallittavia voimia ja iskuilla voimia, jotka johtuvat liikkeen äkillisestä pysähtymisestä. Iskut johtuvat koneen toimintaperiaatteesta (leikkuri, stanssi) tai koneessa esiintyvistä välyksistä. Tärinä taas muodostuu määrätyllä jaksoluvulla tapahtuvista iskuista tai sysäyksistä.

Koneessa olevat välykset aiheuttavat usein iskuja. Esimerkiksi edestakaisin vaikuttava voima laittaa jonkun akselin liikkeelle sivusuuntaan ja se pystyy kiihtymään voiman vaikutuksesta välyksen pituisen matkan pysähtyen sitten vastaseinään. Epätarkasti tehty hammaspyörä voi aiheuttaa joka hammaskosketuksella pienen iskun. Epätarkasti tehty hammaspyörävälitys voi aiheuttaa joka hammaskosketuksella pienen iskun. Samoin jos hammaspyörä käyttää esim. kampimekanismia, jossa vääntömomentin suunta muuttuu syntyy hammaspyörävälityksessä olevista välyksistä isku kaksi kertaa kierroksella.

Tärinä laitteissa syntyy tavallisesti tasapainoittamattomista pyörivistä teloista tai hammaspyöristä. Tärinän vaikutukset ovat samantapaiset kuin sysäyksien ja iskujen, mutta ilmiön jaksollisuus ja tiheys aiheuttavat omat seurauksensa. Painokoneilla alustoineen on omat värähdyslukunsa, joka ei saa joutua resonanssiin ilmiön värähdysluvun kanssa. Resonanssitapauksessa voi koneelle ja sen toiminnalle syntyä arvaamattomia vaurioita. Tyypillisiä koneiden toiminnalle ovat äänijaksoiset värähtelyt. Ne syntyvät useimmiten hammaspyöristä, joissa iskuluku usein on äänialueella.

Rungon äänitaajuiset värähtelyt, jotka ilmenevät koneen meluna, aiheutuvat joko metallista iskua seuraavana jälkivärähtelynä tai äänijaksoisena ominaisvärähtelynä. Metallisen iskun liike-energia muuttuu rungon liike-energiaksi ja aiheuttaa kimmoisan värähtelyn. Mitä paksumpi runko on, sitä lyhyempi värähtelylaajuudesta tulee ja sitä korkeampi jaksoluku muodostuu.

Jotta äänijaksoinen värähtely ei etenisi rakennuksen runkoon ja häiritsisi muita rakennuksen tiloja, tulee kone eristää rungosta. Tällöin on tärkeätä, että koneen tai sen alustan ja rakennuksen rungon välissä ei ole pienintäkään kiinteätä kosketusta. Eristysaineena käytetään kumia, korkkia, juuttimattoja jne. Kumin etuna on kimmoisuus, mutta varjopuolena huono värähtelyjen vaimennuskyky. Kumia käytettäessä on tärkeätä, että kumityyppi ja kuormitus ovat oikeassa suhteessa.

Painokoneiden keskeisiin osiin kuuluvat telat ja sylinterit. Niitä tavallisesti käytetään puristustelapareina tai –ryhminä sekä yksin toimivina paperinjohtoteloina. Puristustelapareja käytetään värin siirtämiseen telastosta painopinnalle eli painamiseen tai paperiradan kuljettamiseen. Puristustelaryhmiä taas on värilaitteissa, joissa voi olla kymmeniä yhdessä toimivia teloja.

Puristustelapareissa toinen tela on kova ja toinen kimmoisa. Kimmoisan päällyksen tarkoituksena on tasata teloista, painopinnasta ja painettavasta pinnasta johtuvat epätasaisuudet ja antaa mahdollisuus puristuksen säätöön painopinnan korkeusvaihtelujen avulla. Puristustelaryhmissä taas joka toinen tela on kova ja joka toinen kimmoisa.

Telojen voitelu on järjestettävä siten, että rasva ei telan pyöriessä lennä ulos laakerista. Jos telojen on pyörittävä erikoisen herkästi, kuten vapaasti pyörivien paperinjohtotelojen ollessa kysymyksessä, valitaan mahdollisimman pieniläpimittaiset kuulalaakerit ja järjestetään pumppuvoitelu ohuella öljyllä.

Puristusteloissa tulevat kysymykseen päällysteen puristusominaisuudet sekä mekaaninen ja usein myös kemiallinen kestävyys. Puristuskimmoisuuden käsite voidaan jakaa elastiseen ja plastiseen komponenttiin, tilavuuskimmoisuuteen ja työntyvyyteen. Monet kimmoisat aineet käyttäytyvät tiettyyn rajaan nesteiden tavoin. Siis aine väistyy helposti puristuskohdasta, mutta ei puristu kokoon. Toiset aineet taas puristuvat tilavuudeltaan kokoon puristuvan voiman suunnassa. Varsin tärkeä puristuskimmoisuuteen liittyvä tekijä on aineen hystereesi, jolla tarkoitetaan energiahäviötä puristusvaiheessa. Hystereesihäviö muuttuu päällysteessä lämmöksi ja siksi on tärkeätä tutkia kimmoisan aineen ominaisuuksia myös lämpötilan funktiona.

Yleisesti käytännössä oleva kimmoisan aineen määrite on sen kovuus. Kovuusmittauksissa työnnetään kumin pintaan määrätyllä voimalla vakioitu kärki ja painauma mitataan. Graafisella alalla käytetään tavallisesti Shore-mittaria.

Puristus saadaan aikaan joko lyhentämällä akseliväliä eli aikaansaamalla määrätty puristuma kuormittamalla toista sylinteriä eli aikaansaamalla määrätty kokonaiskuorma. Akselivälin säätö on painokoneissa hyvin yleinen tapa aikaansaada puristus. Tavallisesti käytetään tähän säätöön toisen sylinterin epäkeskeisiä laakeripesiä. Puristuksen suuruuden määrää tällöin kimmoisan aineen puristusominaiskäyrä. Tarkin puristuksen säätö saadaan aikaan, jos sylinterit varustetaan vierintäpinnoilla, ja laakereilla aikaansaadaan esijännitys, joka estää vierintäpintoja nousemasta toisistaan irti.

Jos sylinterillä ei ole vierintäpintoja niin näissä tapauksissa puristuspinnat eivät ole jatkuvia. Offsetkoneissa on noin 60 asteen aukko. Kun puristus aikaansaa vähäisen sylinterien taipuman ja laakereissa on myös välttämätön pieni väljyys, seuraa tästä puristussylinterin hyppäys puristusvaiheen alkaessa ja loppuessa. Tämän rajoittamiseksi minimiin vaaditaan rakenteilta poikkeuksellista jäykkyyttä ja välyksettömyyttä.

Jos puristuspinnat ovat jatkuvia, voidaan säätää kokonaiskuormaa akselivälin asemasta, kun systeemiin sijoitetaan kalibroidut jouset, joiden säätö saadaan aikaan myös laakerien ruuvisäädöllä. Erikoisen tarkka säätö saadaan aikaan myös hydraulisella järjestelmällä. Tällöin sylinterien kummassakin päässä on oma hydraulinen sylinterinsä. Kummankin pään liike on kuitenkin tahdistettava mekaanisesti, jotta puristus tapahtuisi samanaikaisesti molemmissa päissä.

Telojen välillä vallitseva puristus aiheuttaa aina taipumisilmiöitä, joista on seurauksena, että puristus vähenee telojen keskiosassa. Sylinterin taipumisen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää bombeeraamalla toinen teloista erikoishiomakoneessa laskettua taipumaa vastaavasti. Jos telassa tai sylinterissä massat ovat sijoittuneet epäkeskeisesti, syntyy telan pyöriessä haitallisia ravistusvoimia. Jotta ravistusvoimia ei syntyisi, on sylinterit ja telat tasapainoitettava dynaamisesti. Tällöin sylinteri tai tela saatetaan pyörimään erikoisessa tasapainoituslaitteessa, jolloin erikoiset osoituslaitteet ilmaisevat epäkeskeisyyden suuruuden ja virheen suunnan.

Sylinterien vierintä vaati tehoa, siis määrätyn vääntömomentin. Vierintää vastustava momentti syntyy kovaa sylinteriä vastaan kohtisuorista voimista. Puristuspuolella tehtävä työ on suurempi kuin kimmoisan aineen puristuksen laukeamispuolella tekemä työ. Hysteris-ilmiö tulee sitä suuremmaksi, mitä suuremmat kimmoisan aineen sisäiset muodonmuutokset ovat. Sen mukaan myös vastustava momentti riippuu muodonmuutosten suuruudesta ja luonnollisesti kimmoisan aineen ominaisuuksista.

Kun paperirataa rainapainokoneella venytetään sen pituussuunnassa, syntyy siihen jännitys. Jännitys ei saa nousta liian suureksi, koska silloin on paperin katkeamisen vaara. Paperissa oleva jännitys ei saa laskea liian alhaiseksi, koska silloin paperiin syntyy helposti laskoksia, ja jos paperi löystyy kokonaan, katoaa sen ohjattavuus sivusuunnassa ja kohdistuksenkorjausmahdollisuus.

Rullarotaatiossa käytetään paljon vapaasti pyöriviä paperinjohtoteloja. Tällainen vapaasti pyörivä tela jarruttaa vierintäkitkallaan paperin kulkua. Kun ne ovat kuulalaakeroituja, niin niiden vierintäkitka on kuitenkin varsin pieni. Suurempia jarruttavia voimia syntyy, jos tela joudutaan kiihdyttämään tai hidastamaan. Telat ovat massaltaan varsin raskaita, sillä 1500 mm:n levyinen tela painaa tavallisesti noin 50 kg. Tämä merkitsee painokoneen kiihdytysvaiheessa yhden telan osalta 15%:lla nousevaa paperirainan jännitystä. Kun paperirataa telat koskettelevat vain pienellä kulmalla, tapahtuu paperin ja telan välillä luistoa.

Arkkipainokoneissa paperiarkkeja siirretään naukkareiden avulla. Toiminnaltaan naukkarit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan.

 • Jousipuristeiset pakkoavautuvat naukkarit.
 • Pakkosulkeutuvat jousella avautuvat naukkartit.
 • Pakkosulkeutuvat jousipuristeiset ja jousella avautuvat naukkarit.

Aikaisemmin käytettiin yleisesti järjestelmää, jossa muotopyörää vasten liikkuva rulla vivun avulla käänsi naukkarien yhteistä akselia ja avasi naukkarit. Vastavoimana oli jousi, joka myös käänsi akselia sulkien naukkarit. Kukin naukkari oli erikseen säädettävissä ja usein joustava. Säädöissä oli tarkasti otettava huomioon, että kaikki naukkarit saivat samanlaisen puristuksen ja rulla ei jäänyt irti muotopyörältä. Uudemmassa rakennustavassa kukin naukkari on erikseen jousitettu tavallisesti kierrejousella ja erillinen avaustanko avaa kaikki naukkarit samanaikaisesti. Pakkoavautuvaa naukkaria käytetään, milloin naukkarien avaushetken tarkkuus on määräävä tai milloin avaus on niin nopea, että on pelättävissä ohjausrullan hyppääminen muotopyörän nokan jälkeen. Esimerkiksi taittolaitteessa on naukkaritoimintoja, jossa sulkeutuminen tapahtuu hitaasti, mutta avautuminen on äkillinen ja tarkoin ajallisesti määrätty.

Pakkosulkeutuvassa jousella avautuvassa naukkarissa naukkaririvin jokainen naukkari joudutaan tarkoin säätämään, jotta voimansiirtolaitteet eivät ylikuormittuisi. Pakkosulkeutuvaa naukkaria käytetään, milloin naukkarien otteen on ehdottomasti pidettävä ja milloin sulkeutumisnopeus on suuri ja vaatii tarkan hallinnan. Järjestelmän varjopuolena on konevahinkojen mahdollisuus. Jos jostain syystä naukkarien alle tulee normaalia paksumpi paperinippu voivat koneenosat vääntyä tai murtua.

Nykyisin käytetään yleisemmin pakkosulkeutuvaa jousipuristeista ja jousella avautuvaa naukkaria. Muotopyörää pitkin kulkeva ohjausrulla kääntää vivun välityksellä naukkaririvin kiinni-auki akselilla olevat naukkarit. Jokainen naukkari on kuitenkin jousitettu akseliin nähden ja näiden jousien yhteenlaskettu kuormitus määrää ohjausrullan paineen muotopyörää vastaan. Ylikuormitustapauksissa pystyy jokainen naukkari erikseen joustamaan. Molemmista edellä mainituista pakkosulkeutuvista naukkareista käytetään englanninkielistä nimitystä positive grippers.

Sanastoa:

Arabikumi on akasiapuun pihkaa, jota tarvitaan offsetissa alumiinisten painolevyjen hapettumista estävänä suojakerroksena, sekä sakeuttamisaineena virvoitusjuomissa, makeisissa ja leivonnaisissa, lääkkeissä, maaleissa ja kosmetiikassa.

Linkit:

http://www.print-media-academy.com

Lähteet:

Hostman – Steinberg Druckfarben. Kaikki kostutuksesta offsetpainamisessa

Olavi Vikman Offsetpainanta (Graafinen Keskusliitto Helsinki 1974)

Kirjallisuus:

Pentti Viluksela, Seija Ristimäki, Toni Spännäri. Painoviestinnän tekniikka. Opetushallitus 2007 (www.oph.fi/verkkokauppa)

Raimo Pollari. Diplomityö ”Paperihukan pienentäminen” Teknillinen korkeakoulu puunjalostusosasto 1983

Helmut Kipphan. Handbook of Print Media. Heidelberg 2000 ( www.heidelberg.com)

Tietoa syväpainosta

Syväpaino

Syväpainomenetelmän kehitti 1875 itävaltalainen Karl Klietsch. Painaminen tapahtui kaiverretulla metallilevyllä. Metallilevyn syvennykset täytettiin painovärillä, liikaväri poistettiin raakelilla ja tämän jälkeen väri siirrettiin levyltä paperille. Syväpainomenetelmä on kehittynyt grafiikan ja taiteen monistamismenetelmästä. Ensin tehtiin kuvalaatta, johon kaiverrettiin käsin ja myöhemmin myös syövytettiin pieniä erikokoisia kuppeja, jotka muodostaa painoaiheen. Laatalle levitettiin väriä ja ylimäärä kaavittiin pois terällä, jota kutsutaan raakeliksi. Lopuksi kuva siirrettiin paperille telaamalla tai puristamalla paperi laatan päälle, jolloin väri siirtyi kupeista paperiin. Menetelmän teollistuminen perustui värinlevityksen, raakeloinnin ja painamisen koneelliseen automatisointiin sekä painavan pinnan muuttamiseen pyöriväksi sylinteriksi. Teollistumisen voidaan katsoa alkaneen vuonna 1910 Saksassa, kun Freiburger Zeitung painettiin syväpainosylintereiltä. Painojälki oli huomattavasti parempi kuin sen aikaisissa kohopainokoneissa.

Syväpainomenetelmässä painavat pinnat ovat painamattomia osia alempana muodostaen syvennyksiä, joihin painoväri levitetään, joka on nestemäistä. Näiden syvennyksien tai toiselta nimeltään kuppien syvyys vaihtelee muutamasta mikrometristä muutamaan kymmeneen mikrometriin. Painamattomilta osilta väri pyyhitään pois metalliterällä, raakelilla, ja paperi puristetaan painopintaa vasten niin, että väri syvennyksistä siirtyy paperille. Laakapainomenetelmässä painavat ja painamattomat osat painopintaa ovat samalla korkeudella ja eroavat toisistaan kemiallisesti niin, ettei painopinnalle ensin levitettävä vesi tartu pinnan painaviin osiin. Painoväri ei tartu niihin osiin painopintaa, jotka ovat kostutusvesikalvon peittämiä, mutta kyllä kuiviksi jääneisiin, painaviin osiin, joista väri siirtyy kumikankaan kautta paperille.

Syväpainossa värinsiirtoa tehostetaan kupeista paperille käyttämällä sähköavusteista värinsiirtoa. Painovärin kuivaus tapahtuu ilmavirran avulla (ei voida käyttää heatsetista tuttua liekkikuivatusta, koska painoväri on herkästi palavaa). Ilmaa puhalletaan 60 kuutiota ja osa ilmavirrasta käytetään uudestaan ja lopusta ilmavirtaan kyllästyneestä ilmasta otetaan talteen liuotinaine.

Syväpainokoneita on sekä arkkipainokoneita että rotaatiopainokoneita, mutta offsetarkkipainokone on syrjäyttänyt syväpainon arkkipainokoneet. Arkkisyväpainokoneita käytetään lähinnä pakkausteollisuudessa suurten väripintojen ja erikoisvärien, kuten esim. metallivärien painamiseen sekä painosmäärältään suurien yksiväristen etikettien valmistukseen. Fotopolymeerillä päällystetyillä sylintereillä varustettuja arkkisyväpainokoneita käytetään myös lisävärien painamiseen esim. offsetilla painettuihin tuotteisiin. Erikoispainotöissä kuten setelien ja postimerkkien painatuksessa arkkisyväpainokoneita käytetään edelleen. Syväpainorotaatiot saattavat olla jopa olla 10- 15 –yksikköisiä ja niiden leveys yli 2 m. Syväpainomenetelmä on tyypillinen suuripainoksisten aikakausilehtien painomenetelmä. Paperille painavissa syväpainorullakoneissa painopinta-alat ja painamisnopeudet ovat suurempia kuin offsetkoneissa, joten ne soveltuvat hyvin sivu- ja painosmäärältään suurien painotuotteiden valmistukseen.

Erikoistuotteiden valmistukseen soveltuvat koneet on kehitetty tarkasti ko. tuotteen ja siinä käytettävän materiaalin mukaiseksi. Tällaisia erikoispainokoneita käytetään mm. etikettien, käärepaperien, tapettien ja muiden pinnoitteiden valmistukseen. Suhteellisen hidas ja kallis painopinnan valmistus estää syväpainon käytön sanomalehtipainatuksessa, sen sijaan suuripainoksisissa aikakauslehdissä se pääsee erinomaisesti oikeuksiinsa painopinnan suuren painoskestävyyden ja kuvien korkealaatuisuuden ansiosta.

Syväpainomenetelmät jakautuvat kolmeen eri päätyyppiin painopinnan rasterikuppirakenteen mukaan, eli konventionaaliseen, autotyyppiseen ja puoliautotyyppiseen syväpainoon. Konventionaalisessa syväpainosylinterissä rasterikuppien pinta-ala on kauttaaltaan yhtä suuri, mutta niiden syvyys vaihtelee. Sylinterin valmistuksessa käytetään jatkuvasävyisiä positiivifilmejä. Autotyyppisessä syväpainossa kaikki kupit ovat yhtä syviä, mutta niiden pinta-ala vaihtelee; tätä menetelmää käytetään yleisesti pakkausten ja kankaiden painamiseen. Puoliautotyyppisessä syväpainossa rasterikuppien pinta-ala ja syvyys vaihtelevat. Sylinterin valmistuksessa käytetään rasterifilmejä, ja menetelmää käytetään varsinkin levikiltään suurten yli 100 000 kappaleen painoksissa aikakauslehtien painamiseen.

Painosylinteri on teräsputkea, jonka seinämän paksuus riippuu sylinterin pituudesta riippuen esim. 170 cm levyisellä sylinterillä se on n. 25 mm. Sylinterin päähän on kiinnitetty hitsaamalla akselitapit. Sylinterin pinnassa on 1-3 mm peruskuparikerros, jonka pintaan kuparoidaan elektrolyysimenetelmällä uutta painotyötä varten uusi n. 0,12 mm paksuinen irtokuparikerros, johon painopinta syövytetään tai kaiverretaan. Akselitappien päissä on tavallisesti rullalaakereiden sisärenkaat ja toisessa päässä irrotettava vetopyörä, joka useimmiten on suorahampainen hammaspyörä.

Painettu pintakupari revitään irti sylinterin pinnalta ja poistetaan romukuparin joukkoon. Sylinterin runko tarkastetaan. Pintakuparointi kestää elektrolyysimenetelmällä puoli tuntia. Tämän jälkeen sylinteri on valmis joko syövytykseen tai kaiverrukseen. Syövytyksen tai kaivertamisen jälkeen kuparikerros voidaan kromata ja siten suojata kulumista vastaan suuria painoksia painettaessa. Jos painava pinta syövytetään perinteisin menetelmin eikä skannerin ohjauksessa, sekä teksti että kuvat siirretään positiiveista käyttämällä herkistettyä gelatiiniemulsiota, jota kutsutaan pigmenttipaperiksi. Työskentely pigmenttipaperilla tapahtuu keltaisessa suojavalossa ja lämpötilan tulee olla 21, sekä suhteellisen kosteuden 60%, koska pigmenttipaperi on materiaalina vaikeasti hallittava. Se valotetaan ensin syväpainorasterin läpi (koostuu pienistä, läpinäkyvien viivojen ympäröimistä, himmeistä ruuduista) voimakasta valolähdettä käyttäen. Seuraavaksi valotetaan positiivifilmi pigmenttipaperille. Tällöin pigmenttipaperin gelatiinikerros kovettuu näiltä kohdin. Varsinainen ylivienti on se vaihe, kun valotettu pigmenttipaperi siirretään kumitelan puristuksella, veden avulla kuparisylinterin pintaan. Pigmenttipaperi siirretään sitten painosylinterin pinnalle, tukikalvo poistetaan ja pigmenttipaperi kehitetään lämpimässä vedessä, joka huuhtelee kovettumatta jääneen gelatiinin pois; kovettunut gelatiini puolestaan muodostaa syövytysaihion. Tavallisesti kehitysvaihe vie aikaa noin 30 min. johon kuuluu lämminvesikehitys, vesijäähdytys ja spriihuuhtelu kuivauksineen.

Kehityksen jälkeisessä peittovaiheessa peitetään lakalla sylinteriltä pois kaikki paljas kupari, kantit, teipinjäljet ja mahdolliset roskat yms. tarpeeton. Peittolakan kuivuttua sylinteri nostetaan nosturilla syövytyskoneeseen. Painosylinteri syövytetään ferrikloridiliuoksella, jonka tunkeutumisnopeus kupariin riippuu gelatiinikerroksen paksuudesta. Varsinainen syöpyminen kestää noin 6 min. Syöpymisen kulkua voidaan myös ohjata syövytyshapon lämpötilalla ja sylinterin pyörimisnopeudella syövytyskylvyssä. Tämän jälkeen sylinteri huuhdellaan koneessa vedellä syöpymisprosessin lopettamiseksi ja siirretään pesukaukaloon pesua ja kuivausta varten. Painavan pinnan kaiverrusmenetelmiä on useita. Sähkömekaanisessa kaiverruksessa painettava kuvio luetaan skannerilla, jonka lähettämät signaalit ohjaavat rasterikuppeja leikkaavan kaiverrusterän liikkeitä. Toisessa menetelmässä käytetään lasersädettä, joka syövyttää sylinterin pintaa skannerin lähettämien viestien voimakkuuden mukaan. Painosylinterit valmistettiin syövyttämällä, kunnes 1960-luvulla kehitettiin kone, joka kaiversi lukemalla valokuvaustekniikalla valmistettuja sivufilmejä. Kaiverruskone kehittyi 1980-luvulla siten, että voitiin käyttää muissakin painomenetelmissä tuttuja rasteroituja filmejä. Tämän mahdollisti kaiverruskoneen filminlukupäiden optinen rakennemuutos. Rasteroitujen filmien valmistaminen oli yksinkertaisempaa, tasalaatuisempaa ja edullisempaa kuin sävyfilmien.

Painosylinterit kaiverretaan nykyisin suoraan koko sivuaineiston sisältävistä tiedostoista ilman filmejä. Tämän suorakaiverruksen etuna on parantunut yksityiskohtien toistokyky sekä kaikkien filmivälivaiheiden jääminen pois kuvan-, tekstin- ja sivunvalmistuksesta. Sivufilmejä voidaan käyttää edelleenkin, jos aineisto ei ole käytettävissä digitaalisessa muodossa. Sähkömekaaninen kaiverrus kuuluu puoliautotyyppiseen lajiin, jossa sekä rasterikupin syvyys että pinta-ala vaihtelevat. Syväpainossa joudutaan kaiverrus suorittamaan sävyntoiston asettamissa hyvin tiukoissa rajoissa. Tämä on vaikeaa, koska syväpainossa työskennellään hyvin pienissä kaiverrussyvyyksissä, sillä rasterikupin syvyys vaikutti myös sävyntoistoon. Kaiverrettavan sylinterin suuri koko ja paino vaihtelevat, mikä aiheuttaa suuria vaatimuksia kaiverruskoneen toiminnoille ja rakenteelle. Kaiverruksen aikana sylinteri pyörii nopeudella 1000 kierrosta/min. ja silloin metrin pituisen sylinterin kaiverrusaika on n. 25 min.

Kromaus on työvaihe, jossa kuparisylinteri elektrolyyttisesti päällystetään kulutusta kestävällä noin 3-5 mikronin kromipinnalla. Samalla mahdollistetaan tällä pinnoituksella paitsi painojäljen parempi siisteys ja sylinterin kulumiskestävyys, niin myöskin parempi poistokorjausten suorittaminen. Kun sylinteri on siirtynyt korjailuun, suoritetaan korjailutoimet niiden ohjeiden mukaan, joita vedostarkastus korjailua varten antaa vedokseen merkittynä. Sylinterinkorjailu on siis viimeinen vaihe, ennen kuin sylinteri siirtyy joko välivarastoon painovalmiina, tai suoraan painokoneelle. Sylinterinkorjailu on hankalaa ja aikaa vievää puuhailua.

Syövytysvaiheen tai kaiverruksen päätyttyä sylinteri sijoitetaan paikoilleen painokoneeseen. Sitten tehdään painamista edeltävät valmistelut: painosylinteri kohdistetaan ja lukitaan paikoilleen kohdistuksen säätölaitteen avulla puristussylinterin alapuolelle. Sähkösilmän avulla tapahtuva kohdistuslaitteen automaattinen ohjaus varmistaa väripainatuksen tarkkuuden. Painoväri levittyy painosylinterille sen pyöriessä painovärikaukalossa. Liiallinen painoväri pyyhitään pois sylinteriltä taipuisan raakelin avulla, jolloin ei-painavat alueet jäävät puhtaiksi. Syväpainomenetelmässä paperille voidaan siirtää enemmän painoväriä kuin muissa yleisissä painomenetelmissä. Tämän ansiosta kuvien värit toistuvat kirkkaina ja voimakkaina. Samalle se mahdollistaa korkeatasoisen painojäljen halvemmallekin paperilaadulle. Painosylinterin halkaisijoiden kokovalikoiman ja painokoneen taittolaitteen muutettavan katkaisupituuden ansiosta painotuotteen kokoa voidaan muuttaa joustavasti. Koska lopputuotteesta ei yleensä tarvitse leikata juuri lainkaan paperia pois, paperihukka jää pieneksi. Nykyaikaisessa suorakaiverruksessa ei tarvita sivufilmejä, jolloin tuotannossa säästetään suuri määrä filmijätettä ja kemikaaleja. Näin ollen myös ympäristörasitus pienenee. Painosylinterien valmistuksessa ja painamisessa tarvittavat materiaalit, kuten kupari ja liuottimet, kerätään talteen hyvällä hyötysuhteella.

Rainarotaatiokoneissa paperi syötetään painokoneeseen rullasta ja se kulkee syövytetyn painosylinterin ja kovalla kumikerroksella päällystetyn puristussylinterin välitse. Sylinterien välinen puristus on huomattava, minkä johdosta painosylinterin syvennyksissä oleva painoväri puristuu paperille, jolle kuva näin siirtyy.

Teräspaino

Teräspaino on painomenetelmänä syväpaino, jossa se aikaan paperiin kohouman ja väri muodostaa kohokuvion paperille. Ilman painoväriä painettaessa syntyy paperille kohotettu väritön kuvio laatan mukaan. Painolaattaan kaiverretaan painoaihe peilikuvana. Painokone levittää värin laatan päälle ja pyyhkii sen pois niin, että väriä jää vain teräslaatan kaiverruksiin. Voimakkaan puristuksen johdosta syvennyksissä oleva väri siirtyy paperiin muodostaen reliefivaikutteisen korkokuvan. Teräspaino on syväpainomenetelmä vaikka aikaansaatu painatusjälki on kohokuvio. Mitä syvempi on kaiverrus, sitä enemmän väriä ja korkeampi teksti siirtyy paperille. Teräspaino tuli Suomeen tsaarivallan jälkeen Tilgmannille. Teräspainolla painettiin postimerkkejä, seteleitä ja veromerkkejä. Tilgmannilla kivipainossa Lönnrotinkadun ja Annankadun kulmassa työskenteli vuonna 1939 954 työntekijää ja yhtiön muissa tuotantolaitoksissa 456 työntekijää. Tilgmannilla oli kivipaino, kohopaino, syväpaino, offset ja teräspainomenetelmä käytössä.

Kirjallisuuta:

Tuula Lehtinen. Syväpaino: metalligrafiikan uudet ja perinteiset menetelmät” (Aalto yliopisto taideteollisen korkeakoulun julkaisu 2010)